Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016 11:57

Αυτοθεραπεία με GcMAF

Γράφτηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(18 ψήφοι)

Θεραπεία με πρωτεϊνη για ενεργοποίηση των μακροφάγων 

Επιμελείται της παρουσίασης η

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Ας δούμε πρώτα τι είναι τα μακροφάγα

Τα μονοπύρηνα ή μονοκύτταρα είναι κύτταρα του αίματος με διακριτό πυρήνα που συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού και μεταναστεύουν στους ιστούς που προσβάλλονται από παθογόνους μικροοργανισμούς, τοξίνες ή καρκινικά κύτταρα.

Τα μονοπύρηνα συγκαταλέγονται στα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος, είναι πρόδρομοι των μακροφάγων και ανήκουν στο σύστημα των φαγοκυττάρων.

Τα μακροφάγα είναι μεγάλα μονοπύρηνα φαγοκύτταρα σημαντικά στην φυσική ανοσία και δρουν ως κύτταρα παρουσίασης αντιγόνου και ως δραστικά κύτταρα στη χημική και κυτταρική ανοσία. Είναι μεταναστευτικά κύτταρα που προέρχονται από πρόδρομα κύτταρα στο μυελό των οστών και συναντώνται στους περισσότερους ιστούς του σώματος.

Ο ρόλος τους στην άμυνα του ξενιστή είναι σημαντικός. Παράγονται στο μυελό των οστών και στη συνέχεια αποδεσμεύονται στην κυκλοφορία. Μετά από σύντομη παραμονή τους στο αίμα, μεταναστεύουν στους ιστούς, όποτε πλέον χαρακτηρίζονται ως μακροφάγα. Αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο κυτταρικό πληθυσμό του ανοσοποιητικού μας συστήματος και αποτελούν τις ώριμες μορφές των μονοκυττάρων, παίρνουν δε διάφορες μορφές κατά τη διαφοροποίηση τους και την ενεργοποίηση τους.

Διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες:

1.         Τα μονοκύτταρα – μακροφάγα 

2.         Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (antigen presenting cells, APCs).

Τα μονοκύτταρα είναι κυκλοφορούντα κύτταρα και αποτελούν το 3-8% των λευκών αιμοσφαιρίων  και έχουν μέγεθος 12-20 mm και σχήμα σφαιρικό, μοιάζουν πολύ με τα μεγάλα λεμφοκύτταρα, από τα οποία διακρίνονται από το αφθονότερο κυτταρόπλασμα και τον κάπως μικρότερο πυρήνα, έχουν σχήμα νεφροειδές ή ωοειδές με ανώμαλη περίμετρο. Το κυτταρόπλασμα είναι ελαφρώς βασεόφιλο και χρωματίζεται γκριζοκύανο, μπορούν να προσλαμβάνουν όχι μόνο μικρόβια, αλλά και καρκινικά κύτταρα και  υπολείμματα. Στις φλεγμονές μεταναστεύουν στον συνδετικό ιστό και μετατρέπονται σε ιστιοκύτταρα, εγκαθίστανται στους ιστούς και εξελίσσονται σε μακροφάγα, εξυπηρετούν διαφορετική λειτουργία, έχουν ανάλογη μορφολογία και διαφορετική ονομασία στους διάφορους ιστούς. Βρίσκονται, κυρίως, κατά μήκος των τριχοειδών αγγείων, αποτελούν τα πρώτα κύτταρα που έρχονται σε επαφή με τους διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς. Τα μακροφάγα ωριμάζουν συνεχώς από τα κυκλοφορούντα μονοκύτταρα και εγκαταλείπουν την κυκλοφορία για να μεταναστεύσουν στους ιστούς σε όλο το σώμα, βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς στο συνδετικό ιστό και κατά μήκος των τριχοειδών του ήπατος και του σπληνός. Αυτά τα μεγάλα φαγοκύτταρα παίζουν ένα ρόλο κλειδί σε όλες τις φάσεις άμυνας του οργανισμού, μπορούν πολύ εύκολα να ενεργοποιούνται και να μεταβαίνουν σε μία σύνθετη μεταβολική κατάσταση η οποία τα καθιστά ικανά να συμμετέχουν σε μικροβιοκτόνες και ογκολυτικές δραστηριότητες.

Οι παράγοντες που προκαλούν ενεργοποίηση των μονοπύρηνων μακροφάγων διακρίνονται σε δύο κυρίως κατηγορίες:

1.         στους φυσικούς, π.χ ινοβλάστες και επιθηλιακά κύτταρα και

2.         στους περιβαλλοντικούς, οι οποίοι προέρχονται από ιούς, βακτήρια ή και χημικές αντιδράσεις

Μολονότι και οι δύο κατηγορίες είναι ικανές να διεγείρουν τα μακροφάγα, ο συνδυασμός τους είναι δυνατό να εμφανίζει συνεργική δράση διέγερσης. Είναι πιθανόν ότι υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί παραγόντων ενεργοποίησης και οι διαφορετικοί αυτοί συνδυασμοί είναι υπεύθυνοι για τις πολλαπλές μορφές ενεργοποίησης που προκύπτουν. Η ποικίλη εξωγενής διέγερση, η οποία προκαλεί την ενεργοποίηση των μονοπυρήνων και μακροφάγων, φαίνεται να περιλαμβάνει μία ποικιλία οδών μεταγωγής σήματος προκειμένου να παραχθούν ενδοκυττάρια υπεροξείδια και να αναπτυχθεί γενικά μικροβιοκτόνος και αντικαρκινική δραστηριότητα.

Ως μονοπυρήνωση είναι η αύξηση του αριθμού των μονοκυττάρων > 800-1.000/μL.

Παρατηρείται σε:

-Φλεγμονώδεις νόσους

•           Λοιμώξεις (φυματίωση, σύφιλη, υποξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα, πυρετός αγνώστου αιτιολογίας)

•           Αυτοάνοσα και κοκκιωματώδη νοσήματα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, κροταφική αρτηρίτιδα, μυοσίτιδα, πολυαρτηρίτιδα, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn, σαρκοείδωση).

-Κακοήθειες

•           Χρονία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία

•           Οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία

•           Ιστιοκυτταρώσεις

•           Νόσος του Hodgkin

•           Μη Hodgkin λεμφώματα

•           Καρκίνοι

-Διάφορα

•           Χρόνια ουδετεροπενία (κυκλική ουδετεροπενία, χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία, σύνδρομο Kostmann)

•           Μετά από σπληνεκτομή

•           Κατά την έξοδο από μυελική απλασία

Όταν η αιτία της μονοκυττάρωσης δεν είναι προφανής, απαιτείται έλεγχος για υποκείμενες κακοήθειες και συγκεκριμένα για χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία.

Η αύξηση των μονοκυττάρων του αίματος, χωρίς άλλες ποσοτικές διαταραχές από άλλες σειρές των λευκών αιμοσφαιρίων, αποκαλείται μονοκυττάρωση. Η μονοκυττάρωση διακρίνεται σε αντιδραστική και πρωτοπαθή μονοκυττάρωση. Η αντιδραστική οφείλεται σε υποκείμενο παράγοντα που προκαλεί τον πολλαπλασιασμό των μονοκυττάρων, ενώ η πρωτοπαθής σε βλάβη των μονοκυττάρων.

Αίτια αντιδραστικής μονοκυττάρωσης

•           Φλεγμονές

•           Αυτοάνοσα νοσήματα

•           Αιματολογικές διαταραχές

•           Παράγοντες καθημερινότητας (π.χ. stress, φάρμακα).

Αίτια πρωτοπαθούς μονοκυττάρωσης

•           Παθήσεις μυελού (π.χ. λευχαιμία)

•           Κακοήθης ιστιοκυττάρωση

•           Διαταραχές αποθήκευσης λιπιδίων (π.χ. νόσος Gaucher) 

Δράση των μονοπύρηνων - μακροφάγων

Τα μονοκύτταρα έχουν μικρό ρόλο στο περιφερικό αίμα. Ο χρόνος ζωής τους στην αιματική κυκλοφορία είναι 1-4 ημέρες. Απαντούν χημειοτακτικά στην παρουσία νεκρωμένου υλικού, φλεγμονής και εισβολέων μικροοργανισμών. Στις περιπτώσεις αυτές εγκαταλείπουν το αίμα και μεταναστεύουν στους ιστούς, διαφοροποιούμενα σε ιστικά μακροφάγα. Με την μεγάλη ικανότητα της φαγοκυττάρωσης που διαθέτουν και με τη μεγάλη περιεκτικότητά τους σε υδρολυτικά ένζυμα, τα μακροφάγα εγκολπώνουν και αδρανοποιούν ιστικά υπολείμματα και ξένο υλικό ως μέρος της διαδικασίας επούλωσης και αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας.

Η χορήγηση των κορτικοστεροειδών προκαλεί ελάττωση του αριθμού των μονοκυττάρων.

Τα μακροφάγα παίζουν σημαντικό ρόλο στους ανοσολογικούς μηχανισμούς του οργανισμού, όπως η παρουσίαση αντιγόνου στα ανοσοϊκανά κύτταρα με σκοπό την οριστική καταστροφή του. Για τον λόγο αυτό εκφράζουν υψηλά επίπεδα μορίων τάξεως ΙΙ του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) στην επιφάνειά τους. Έτσι, τα κύτταρα αυτά φαγοκυτταρώνουν το αντιγονικό υλικό, το επεξεργάζονται και στη συνέχεια παρουσιάζουν τεμάχια αυτού του υλικού στα λεμφοκύτταρα, με σκοπό την έναρξη παραγωγής αντισωμάτων. Επίσης, η ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων οδηγεί στην παραγωγή παραγόντων που ενισχύουν τη φαγοκυτταρική δραστηριότητα των μακροφάγων. Εξάλλου, τα μακροφάγα αποτελούν σημαντική θέση σχηματισμού της κυτοκίνης IL -2, η οποία παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμεσολάβηση συστηματικών απαντήσεων κατά την οξεία φλεγμονή.

Οι κυριότερες λειτουργίες των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων

 • Φαγοκυττάρωση

Η φαγοκυττάρωση αποτελεί τον κυριότερο κυτταρικό μεσολαβητή της φυσικής ανοσίας με διάσπαση των φαγοκυτταροθέντων ουσιών σε αμινοξέα, σάκχαρα ή και άλλα συστατικά. Αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας των φαγοκυττάρων είναι η απομάκρυνση των βακτηρίων, των καρκινικών κυττάρων και των παρασίτων από την κυκλοφορία.

 • Συμμετοχή στην ειδική ανοσολογική απάντηση

Επεξεργάζονται τα αντιγόνα, τα εκφράζουν στην επιφάνεια τους και τα παρουσιάζουν στα Τ-λεμφοκύτταρα. Στην περίπτωση αυτή, τα μονοπύρηνα φαγοκύτταρα ονομάζονται αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και μπορούν να διεγερθούν από διάφορες κυτταροκίνες (φάση της ενεργοποίησης).

 • Έκκριση χημικών μεταβολιτών

Τέτοιοι είναι οι διάφοροι αυξητικοί παράγοντες της αιμοποίησης, οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος, οι προσταγλαδίνες, διάφορα υδρολυτικά ένζυμα, καθώς και διάφορες πυρετογόνες ουσίες.

wikipedia


Πώς λειτουργεί η GcMAF-Gc protein-derived macrophage activating factor

Η GcMAF παρέχει στο σώμα σας την ικανότητα να αυτοθεραπευτεί.

Η GcMAF διευθύνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αλλά οι ιοί και τα κακοήθη κύτταρα, εκκρίνουν ένα ένζυμο που ονομάζεται ναγκαλάση που εμποδίζει την παραγωγή GcMAF και σταματά τις ευεργετικές επιδράσεις της, και εξουδετερώνει το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Έτσι οι ασθένειες γίνονται χρόνιες, και τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα.

Λίγα λεπτά μετά την λήψη μιας δόσης GcMAF στον οργανισμό, γίνεται επανεκκίνηση της δραστικότητάς της. Σε τρεις εβδομάδες, με δύο GcMAF των 0,25 ml ανά εβδομάδα, το ανοσοποιητικό σας σύστημα θα έχει ξαναποκτήσει τη φυσιολογική του δύναμη. Χρειάζεται δύο δόσεις την εβδομάδα για  24 εβδομάδες για πολλές ασθένειες και πρώιμους καρκίνους και έως και επτά δόσεις του ενός ml, την εβδομάδα και για ένα χρόνο για τους μεταστατικούς καρκίνους.

Το σώμα σας θα αυτοθεραπευθεί, χωρίς παρενέργειες, και με επιτυχία στο 80% των περιπτώσεων, ανάλογα με το πόσο καλά ακολουθείτε το πρωτόκολλο.

Τι είναι η GcMAF; (Πρωτεϊνη-Παράγοντας ενεργοποίησης των μακροφάγων)

Η GcMAF είναι μια ανθρώπινη πρωτεΐνη και είναι επομένως μια θεραπεία υποκατάστασης για όσους δεν μπορούν να παράγουν τη δική τους. Η GcMAF εξάγεται και απομονώνεται και στο τέλος γίνεται έλεγχος για την αποστείρωση και τη δραστηριότητά της. 

Η επιτυχία της θεραπείας, μπορεί να επιτευχθεί σε όλους τους καρκίνους, όπως του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη, του παγκρέατος και στο μελάνωμα κ.ά.

Το GcMAF μπορεί να θεραπεύσει και τη χρόνια φλεγμονή και τις ιογενείς λοιμώξεις. Είναι καλύτερη από ό, τι τα αντιβιοτικά, 25% επιτυχής στον αυτισμό και 50% ή περισσότερο στον χρόνιο έρπητα, τη χρόνια ακμή, την  κίρρωση του ήπατος, τη χρόνια νεφρική νόσο, τη χρόνια κατάθλιψη, την κολίτιδα, τη νόσο του Crohn, την ινομυαλγία, την ηπατίτιδα, τον έρπητα, στο σύνδρομο Laurence-Moon-Bardet-Biedl Syndrome-LMBBS (Το σύνδρομο Laurence-Moon-Bardet-Biedl (LMBBS) είναι μία αυτοσωματική υπολειπόμενη γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από παχυσαρκία, εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς, επιπλέον δάκτυλα στα χέρια και τα πόδια, και πνευματική ανεπάρκεια), το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, την οστεοπόρωση, την περιοδοντική ασθένεια, την ψωρίαση και σε άλλες ασθένειες που προκύπτουν από την  δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συμπεριλαμβανομένων και των αλλεργιών. Το GcMAF σταματά την επιδείνωση σε νόσο του Πάρκινσον, στην σκλήρυνση κατά πλάκας, στην άνοια και το Αλτσχάιμερ, και ο ρυθμιστής του ανοσοποιητικού συστήματος, μπορεί να αντιστρέψει τις ασθένειες που προσβάλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως τον λύκο και την αρθρίτιδα. Και είναι αποτελεσματική πρωτεϊνη για την επούλωση των τραυμάτων.

Θεωρείται η πιο επιτυχημένη θεραπεία για τον καρκίνο.  

Εκτός από την ανοικοδόμηση του ανοσοποιητικού συστήματος, η GcMAF:

 • Αναστέλλει την αγγειογένεση, δηλαδή, σταματά την παροχή αίματος στους όγκους
 • Ενεργοποιεί τα μακροφάγα, για φαγοκυττάρωση και καταστροφή των καρκινικών κυττάρων
 • Προκαλεί απόπτωση, δηλαδή προκαλεί την αυτοκτονία των κυττάρων του καρκίνου
 • Επαναφέρει τον φυσιολογικό φαινότυπο των καρκινικών κυττάρων (Μετατρέπει τα καρκινικά κύτταρα σε υγιή κύτταρα)
 • Μειώνει το μεταστατικό δυναμικό των ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων σε καλλιέργειες
 • Αυξάνει την παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια (σύνδρομο χρόνιας κόπωσης) 
 • Βελτιώνει την ανθρώπινη νευρωνική δραστηριότητα μέσω του μεταβολισμού με τη cAMP σηματοδότηση, στον αυτισμό, στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, στη σκλήρυνση κατά πλάκας και στο Αλτσχάιμερ
 • Μετριάζει τις τοξικές επιπτώσεις από τα βαρέα μέταλλα και το κάδμιο, στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
 • Θεραπεύει το νευροπαθητικό πόνο από το νευρο-οξειδωτικό στρες (στρες που οφείλεται στο αντικαρκινικό φάρμακο οξαλιπλατίνη), αλλά και στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και τον αυτισμό που το  οξειδωτικό στρες είναι ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός
 • Αυξάνει τη σύνδεση των νευρώνων, με την προώθηση της διαφοροποίησης και της δημιουργίας δενδριτών στη νευρίτιδα, τον αυτισμό και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, όπου υπάρχει έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των νευρώνων

Υπάρχουν πολλές δοκιμασίες, για τον έλεγχο της ποιότητας των GcMAF, όπως έλεγχος στειρότητας, δοκιμές ενδοτοξίνης για να επιβεβαιωθεί η απουσία των ενδοτοξινών στο δείγμα, ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών και ηλεκτροφόρηση για την ταυτοποίηση του προϊόντος, ηλεκτροφόρηση Western blot, δοκιμασία πολλαπλασιασμού μακροφάγων για έλεγχο της δράσης, δοκιμασία δραστηριότητας για φαγοκυττάρωση των καρκινικών κυττάρων (σε 72 ώρες τα μακροφάγα φαγοκυτταρώνουν τα καρκινικά κύτταρα). Τέλος, η GcMAF προστίθεται σε MCF7 καρκινικά κύτταρα χωρίς μακροφάγα. Με την προσθήκη του GcMAF, αλλαγή στη μορφολογία των κυττάρων παρατηρείται σε 72 ώρες και τότε τα καρκινικά κύτταρα αποκτούν φυσιολογική μορφολογία.

Τα μόρια της πρωτεϊνης GcMAF θα πρέπει να είναι ταυτόσημα με αυτά του ανθρώπινου σώματος.

Η GcMAF δεν έχει παρενέργειες. 

 • Μέσα σε δύο ώρες η GcMAF θα αρχίσει να επηρεάζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, και αν το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι τουλάχιστον εν μέρει ενεργό  0,1 ml ή περισσότερο μπορεί να προκαλέσει κόπωση, που συνήθως διαρκεί 3-4 ώρες. Μπορεί να αισθανθείτε καλύτερα απ' ότι συνήθως, τις πρώτες 2-3 εβδομάδες, καθώς το ανοσοποιητικό σας σύστημα ξυπνάει.
 • Η GcMAF υπάρχει μια μικρή πιθανότητα (κάτω από 0,1%), να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, συνήθως μέσα στις πρώτες 2 ώρες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, αρχίστε με μία δόση 0,05 ml και στη συνέχεια, αυξήστε σε 0,1 μετά από 12 ώρες. Εάν πάθετε μια αλλεργική αντίδραση, πάρτε αντι-ισταμινικά δισκία.
 • Άλλες παρενέργειες μπορεί να οι εξάψεις για 4 ώρες, καθώς το ανοσοποιητικό αρχίζει να δουλεύει. 
 • Εάν έχετε καρκίνο, μετά το τέλος της πρώτης εβδομάδας της θεραπείας με GcMAF, το ανοσοποιητικό σύστημα θα αρχίσει να επιτίθεται στον καρκίνο. Στο τέλος των τριών εβδομάδων θα επιτεθεί με πλήρη ισχύ. Οι όγκοι θα διογκωθούν ελαφρά, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα τους ερεθίζει, γιατί τους επιτίθεται. Εάν ο ασθενής έχει καρκίνο του προστάτη, η GcMAF αυξάνει το PSA  για 2-3 μήνες για τον ίδιο λόγο.
 • Στον καρκίνο σταδίου IV που το φορτίο νόσου είναι μεγάλο μπορεί να μην έχει τόσο γρήγορα αποτελέσματα, αλλά σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοβολία, οι παρενέργειες είναι ασήμαντες.

Χρήσιμες πληροφορίες για την GcMAF

Όλες οι υγιείς άνθρωποι έχουν φυσική GcMAF μέσα στο σώμα τους.

Σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, μπορεί να αποτρέψουν την παραγωγή GcMAF και να δυσλειτουργεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα, έτσι ώστε η ασθένεια μπορεί να αυξηθεί ανεξέλεγκτα.

Η διέγερση των μακροφάγων:

 • Προκαλεί αναστολή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων και του μεταστατικού δυναμικού
 • Μπλοκάρει την αγγειογένεση στον καρκίνο (την παροχή αίματος στους όγκους)
 • Ενεργοποιεί την απόπτωση, την αυτοκτονία των κυττάρων του καρκίνου
 • Αντιστρέφει το φαινότυπο των καρκινικών κυττάρων και τα μετατρέπει σε υγιή κύτταρα
 • Έχει νευροπροστατευτικές επιδράσεις
 • Διεγείρει τη νευρογένεση ενηλίκων
 • Μειώνει το χρόνιο πόνο
 • Αυξάνει την παραγωγή ενέργειας σε μιτοχονδριακό επίπεδο
 • Αναστέλλει τη φλεγμονή
 • Έχει θεραπευτικά αποτελέσματα στον καρκίνο, τον αυτισμό και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

Η GcMAF χρησιμοποιείται σε:

• Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση

• Αλτσχάιμερ

• Αυτισμό

• Αυτοάνοσα νοσήματα

• Καρκίνο

• Κολίτιδα

• Νόσο του Chron

• Κατάθλιψη

• Ινομυαλγία

• HIV

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

• Κίρρωση του ήπατος

• LMBBS

• Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

• Σκλήρυνση κατά πλάκας

• Νόσο του Πάρκινσον

• Ψωρίαση και έκζεμα

• Φλεγμονή

• Ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις

Η GcMAF κοστίζει γενικά περίπου 80 € τα 0,25 ml, 100 ng δόση.


Το πρωτόκολλο GcMAF για τον καρκίνο

1δόση: 0,25 ml

1 μπουκαλάκι: 2,2 ml και διαρκεί για 8 εγχυσεις των 0,25 ml

Για το Ι στάδιο στον καρκίνο, μια τυπική δόση των 0,25 ml GcMAF δύο φορές την εβδομάδα.

Για το στάδιο 2 τρεις δόσεις την εβδομάδα

Για το στάδιο στάδιο 3 πέντε δόσεις την εβδομάδα

Για το  προχωρημένο στάδιο 4 1ml πέντε φορές την εβδομάδα ή επτά φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το φορτίο της νόσου, το μέγιστο είναι 2 ml, ένα φιαλίδιο την ημέρα για 2 ημέρες μόνο. Δεν θα έχετε καμία παρενέργεια με 1 ml την ημέρα.

Συγχρόνως, με την ενδοφλέβια αγωγή σας με GcMAF:

 • Πρέπει να λαμβάνετε 10.000 IU βιταμίνης D την ημέρα (στην Ελλάδα που έχει ηλιοφάνεια απαιτούνται, ιδίως, το καλοκαίρι, μικρότερες δόσεις)
 • Πρέπει να τρώτε λευκά κρέατα, μικρά ψάρια και βιολογικά λαχανικά
 • Πρέπει να κόψετε τη ζάχαρη και τους υδατάνθρακες (δημητριακά ή ψωμί κ.λπ.), τα οποία τροφοδοτούν τον καρκίνο
 • Αν το βάρος σας πέσει κάτω από το ιδανικό βάρος για το ύψος σας, πάρτε συμπλήρωμα διατροφής με αμινοξέα
 • Για νεφελοποίηση η δόση είναι 0.5 ml έως ένα ml ημερησίως σε 5 ml αλατούχου διαλύματος. Αν προσθέσετε φάρμακα σε αυτό θα μειωθεί η δραστικότητά του
 • Μπορεί να γίνει και τοπική χορήγηση (ενδοογκικά) ή σε όπια άλλη κοιλότητα εντοπίζεται ο όγκος, ακόμη και υποδόρια
 • Μην σταματήσετε τη GcMAF για 8 εβδομάδες. Σε 8 εβδομάδες η nagalase θα πέσει κάτω από 0,65
 • Η GcMAF είναι συνήθως, επιτυχής, και σε στάδιο IV καρκίνο του παγκρέατος, αλλά απαιτεί δόσεις του ενός ml
 • Η σύγχρονη χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται και η θεραπεία σας με GcMAF θα αποτύχει

-Αποφύγετε τις πέντε κύριες αιτίες του καρκίνου

1. Την πάρα πολλή ζάχαρη

2. Την έλλειψη της βιταμίνης D3

3. Την φτωχή διατροφή σε αμινοξέα, ιχνοστοιχεία και μέταλλα

4. Την έλλειψη οξυγόνου και άσκησης

5. Το σοβαρό άγχος και στρες

Για τον καρκίνο προτείνονται τουλάχιστον δύο δόσεις 0,25 την εβδομάδα, για καλή ανταπόκριση. Το μέγιστο είναι 2 ml, ένα φιαλίδιο την ημέρα για 2 ημέρες μόνο, επειδή το σώμα δεν μπορεί να απομακρύνει  τα υπολείμματα του καρκίνου σε μεγαλύτερες δόσεις. 

Αν γίνεται θεραπεία για λοίμωξη ή κρυολόγημα σε όσους έχουν καρκίνο, δίνονται, ανάλογα με την βαρύτητα 0,25-0,5 ml εφάπαξ. Σε 36 ώρες θεραπεύεται η λοίμωξη, θα σταματήσει η παραγωγή βλέννας και τα συμπτώματα.

-Αποφύγετε τα σάκχαρα

Μείνετε μακριά από τη ζάχαρη, η οποία τροφοδοτεί τον καρκίνο, τους υδατάνθρακες οι οποίοι μετατρέπονται σε σάκχαρα και τους σπόρους, τα κόκκινα φασόλια και τις πατάτες, τα οποία περιέχουν λεκτίνες και τοξίνες (το σιτάρι είναι το χειρότερο).

Μπορείτε, όμως να τρώτε φύτρα σιταριού που τα φτιάχνετε μόνοι σας ή βιολογικό σιταρόχορτο.

Αποφύγετε το γάλα σόγιας που εμποδίζει την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων.

Μερικές γλυκαντικές ουσίες βλάπτουν με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα η ασπαρτάμη ελαττώνει την άμυνα του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Οι καλύτερες γλυκαντικές ουσίες είναι η φυσική γλυκαντική ουσία ξυλιτόλη, η τρεχαλόζη και η στέβια, με μαλτοδεξτρίνη και η σακχαρίνη στην εσχάτη των περιπτώσεων.

-Σε καρκίνο του μαστού

 • Εάν έχετε απόστημα στο δόντι πρέπει να αφαιρεθεί. Το 100% των ασθενών με καρκίνο του μαστού έχουν περιοδοντίτιδα. Ο καρκίνος του μαστού δεν μπορεί να σχηματιστεί χωρίς την βοήθεια των μετάλλων και των μικροβίων που προέρχονται από τα κανάλια στις οδοντικές ρίζες
 • Αποφύγετε το μολυβδαίνιο, το οποίο κάνει τον καρκίνο του μαστού να αυξάνεται. Οι πλουσιότερες πηγές του μολυβδαινίου είναι τα όσπρια, τα φασόλια, τα μπιζέλια, οι φακές και τα φασόλια σόγιας. Οι ξηροί καρποί, τα φυλλώδη λαχανικά και τα δημητριακά, όπως η βρώμη, το σιτάρι και το ρύζι περιέχουν, επίσης, άφθονες ποσότητες.
 • Το γάλα περιέχει οιστρογόνα, τα οποία είναι ένας αυξητικός παράγοντας για τον καρκίνο της μήτρας και τον καρκίνου του μαστού.

-Σε καρκίνο σταδίου 4 
Εδώ απαιτείται αυξημένη δοσολογία GcMAF, σε διάφορα σημεία του σώματος που έχουν καρκίνο, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα (μέχρι 2 ml). Ο ενεργοποιητής των μακροφάγων έχει ημίσεια ζωή 5 ημέρες και η ημιζωή των μακροφάγων είναι 6 ημέρες. Σε λίγα λεπτά παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στον σπλήνα. Με την έκτη ένεση, το ανοσοποιητικό σύστημα, θα είναι πλήρως ανανεωμένο με την GcMAF σε 3 εβδομάδες. Η έγχυση πρέπει να γίνεται από γιατρό.

Με υπερηχογράφημα μπορεί να μετρηθεί ο όγκος και να τοποθετηθεί η GcMAF στο σωστό σημείο κάθε μέρα για μια εβδομάδα ή περισσότερο. Οι μετρήσεις μια εβδομάδα αργότερα θα δείξουν μείωση κατά 25% στους όγκους, κατά μέσο όρο. Αν μπορείτε να κάνετε χειρουργική επέμβαση για τη μείωση της μάζας του όγκου, να κάνετε,  αλλάπάρτε GcMAF για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη χειρουργική επέμβαση και 8 εβδομάδες μετά, έτσι ώστε να αναγεννήσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να εξολοθρεύσετε τα καρκινικά κύτταρα που απελευθερώνονται κατά τη χειρουργική επέμβαση.

Αν πάρετε GcMAF για 8 εβδομάδες μετά οι τομογραφίες δείχνουν οι όγκοι εξαφανίζονται και η nagalase είναι  κάτω από 0,65.

-Σε αυτισμό

Ένα παιδί με αυτισμό ξεκινά με 0.03 ml, κάνει μια δεύτερη δόση 0,03 σε τρεις ημέρες, και αυξάνει στα 0.1 ml το συντομότερο δυνατό. Η τελική δόση εξαρτάται από το σωματικό βάρος. Όσο πιο κοντά στο ενήλικο μέγεθος,  είναι το παιδί τόσο πιο γρήγορα πρέπει να φθάσει στα 0,25 ml. Πολλά αυτιστικά έχουν έχουν πολύ υψηλά επίπεδα της βιταμίνης D3, και χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D2. Δεν συνιστάται βιταμίνη D3 στον αυτισμό χωρίς έλεγχο στο αίμα της τιμής της βιταμίνης D.

-Σε σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

Η GcMAF θα ανοικοδομήσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Γίνεται έναρξη με μια δόση 0,03 ml, και κάθε 4 ημέρες αυξάνετε τη δόση κατά 0.01ml. Όταν φτάσετε σε δόση 0.1 ml, μπορείτε να πάτε σε δόση 0,25 ml ή περισσότερο.

-Νόσος του Lyme

Η GcMAF δεν είναι τόσο αποτελεσματική στη νόσο του Lyme. Οι ιοί κρύβονται με βιοφίλμ και μπλοκάρουν τον υποδοχέα VDR της βιταμίνης D receptor (όπως κάνει ο HIV), αλλά η δοσολογία είναι η ίδια όπως και για την χρόνια κόπωση.

-Χορήγηση GcMAF με νεφελοποιητή

Η GcMAF είναι αποτελεσματική στην αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος, και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται κατά των ιογενών ασθενειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε νεφελοποιητή. Μπορεί να αποθηκευτεί στην κατάψυξη στους -20 βαθμους περίπου και θα διαρκέσει σχεδόν 10 χρόνια. Μην το καταψύχετε εκ νέου αν αποψυχθεί. Στη συνέχεια, όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, αποθηκεύεται στους + 4 βαθμούς C, ή στο ψυγείο για 8 εβδομάδες. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 2,2 GcMAF ml, αρκετό για 8 δόσεις 0,25 ml η κάθε μία. Για το στάδιο Ι και ΙΙ του καρκίνου απαιτούνται 24 εβδομάδες θεραπεία, και για το στάδιο 4, 52 εβδομάδες. Τα αυτιστικά παιδιά θα πρέπει να αρχίσουν με 0.03 ml. Ο νεφελοποιητής στοιχίζει περίπου 100 ευρώ. Μπορεί να νιώθετε κουρασμένοι σε 2-4 ώρες από την εκνέφωση, γιατί θα αρχίζει να λειτουργεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Στο 0,3 τοις εκατό των περιπτώσεων θεραπείας με GcMAF προκαλεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα υπερπαραγωγή ισταμίνης και μπορεί να χρειαστεί να πάρετε αντιισταμινικά.


 

Χρήσιμες συμβουλές για τη θεραπεία με GcMAF 

 • Η GcMAF χρειάζεται φυσιολογικά επίπεδα της βιταμίνης D3 για να λειτουργεί πλήρως. Προτείνονται 10.000 IU ημερησίως.
 • Η βιταμίνη C σε μεγάλες ποσότητες βοηθάει, λιποσωμιακή από το στόμα ή καλύτερα ενδοφλέβια.
 • Φάτε κρέας, ψάρι, λαχανικά και φρούτα. Μην τρώτε ζάχαρη,  δημητριακά, φασόλια ή πατάτες.
 • Αν μπορείτε, αποφύγετε τα φάρμακα που μπλοκάρουν ή καταστρέφουν το ανοσοποιητικό σύστημα (π.χ. χημειοθεραπεία, στεροειδή).
 • Μην καταψύχετε την GcMAF αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για τουλάχιστον μερικές εβδομάδες.
 • Αποφεύγετε τα εξής φάρμακα:

-Η naltrexone φαίνεται να σταματάει τη δράση της GcMAF, και το ίδιο κάνουν και η ταμοξιφένη και η λετροζόλη.

-Αν χορηγηθεί ηπαρίνη (που χρησιμοποιείται για να σταματήσει τους θρόμβους στο αίμα) μπορεί να εμποδίσει εντελώς τη δράση της GcMAF.

-Η ασπαρτάμη  μπορεί να αλληλεπιδράσει αρνητικά με την εντερική μικροχλωρίδα σας και να μειώσει την άμυνα του ανοσοποιητικού σας.

-Όλα τα είδη των κορτικοστεροειδών (πρεδνιζολόνη, πρεδνιζόνη, μεθυλπρεδνιζολόνη κ,ά) μειώνουν την άμυνα του ανοσοποιητικού. Έτσι αποφεύγεται η κορτιζόνη και τα στεροειδή, αν είναι δυνατόν. Στους άνδρες, τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης μπλοκάρουν την τεστοστερόνη  στις θέσεις των υποδοχέων των κυττάρων και αυτό προκαλεί ανικανότητα, παχυσαρκία υψηλή χοληστερόλη και υψηλά τριγλυκερίδια και καρδιακή προσβολή.

-Θα πρέπει να αποφεύγονται τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Τα ΜΣΑΦ, όπως η ιβουπροφαίνη, η δικλοφαινάκη και η σελεκοξιμπη, αλλά και η ασπιρίνη θα πρέπει να λαμβάνονται με μέτρο.

-Τα κυτταροτοξικά φάρμακα ή η χημειοθεραπεία (κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσίδη μεθοτρεξάτη, ταξόλη, ναβελμπίνη κλπ), επηρεάζουν τη θεραπεία με GcMAF αν και η GcMAF μπορεί να μειώσει τις παρενέργειες και τις βλάβες από αυτά τα φάρμακα.

-Η ακτινοθεραπεία μειώνει τη δράση GcMAF.

-Η μορφίνη και τα ανάλογα, (Morfin, Tramadole, Oxycodon κλπ) επηρεάζουν τη δράση της GcMAF. Πάρτε βουπρενορφίνη αντ 'αυτών.

-Οι β-αναστολείς επιδρούν αρνητικά στη θεραπεία.


 

Αν θέλετε να επιταχύνετε την ανάρρωσή σας μπορείτε να:

-Κάνετε ηλιοθεραπεία όποτε μπορείτε.

Σας προτείνουμε 10.000 IU (225 μικρογραμμάρια) της βιταμίνης D3 ημερησίως. Μετρήστε τα επίπεδα της βιταμίνης D (60-80 ng / ml, που είναι περίπου 150 nmol / l). Η βιταμίνη αυτή μειώνεται όσο πλησιάζει ο χειμώνας. 80 τοις εκατό των ασθενών με καρκίνο, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και οι ασθενείς με HIV έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D (κάτω από 30ng / ml). Μια μέρα ηλιοθεραπείας δίνει 20.000 IU της βιταμίνης D. Αλλά η GcMAF χρειάζεται φυσιολογικά επίπεδα της βιταμίνης D (40 ng / ml +) για την πλήρη λειτουργία της. Εργαστηριακές δοκιμές έχουν δείξει ότι η GcMAF είναι 2,5 φορές πιο αποτελεσματική όταν είναι φυσιολογικά τα επίπεδα της βιταμίνης D.
-Μην σταματήσετε την GcMAF αν η nagalase δεν πέσει κάτω από 0.65. Μόνο τότε η δική σας GcMAF θα αναλάβει και πάλι.

Αν έχετε μια ασθένεια, όπως ο καρκίνος ή ο αυτισμός, ξέρετε ότι έχετε υψηλή nagalase.

Μετρήστε την αρχικά και μετά από 13 εβδομάδες ή κάθε 8 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η πτώση στα επίπεδα Nagalase αποδεικνύεουν ότι υπάρχει ανταπόκριση. Το κόστος της  εξέτασης αίματος για Nagalase είναι 50 ευρώ. Τα φυσιολογικά επίπεδα είναι κάτω από 0,65 nmol / min / mg.

Η δοκιμή για τη δραστικότητα της άλφα-Ν-ακετυλγαλακτοζαμινιδάσης (nagalase) στο αίμα.

Η Gc-πρωτεΐνη είναι ο πρόδρομος για τον μείζονα παράγοντα ενεργοποίησης των μακροφάγων (MAF). Η Gc-πρωτεΐνη φέρει ένα τρισακχαρίτη που αποτελείται από Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνη με γαλακτόζη και σιαλικό οξύ στα άκρα. Με την απογλυκοζυλίωση ο τρισακχαρίτης απομακρύνεται από την Gc-πρωτεΐνη. Η γλυκοζυλιωμένη Gc-πρωτεΐνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε MAF πια.

Κανονικά o MAF παράγεται από την Gc-πρωτεΐνη με διαδοχική απομάκρυνση της γαλακτόζης και του σιαλικού οξέος από αυτή την πρωτεΐνη με την βήτα-γαλακτοσιδάση των Β λεμφοκύτταρων και τη σιαλιδάση των Τ λεμφοκυττάρων, με Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνη. Η ενεργοποίηση των μακροφάγων  για φαγοκυττάρωση και η παρουσίαση του αντιγόνου είναι το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού καταρράκτη.

Η αυξημένη δραστηριότητα της nagalase έχει ανιχνευθεί στο αίμα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη, του μαστού, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, του οισοφάγου, του στομάχου, του ήπατος, του παγκρέατος, του νεφρού, της ουροδόχου κύστης, των όρχεων, της μήτρας και των ωοθηκών, το μεσοθηλίωμα,  το μελάνωμα, το ινοσάρκωμα, το γλοιοβλάστωμα, το νευροβλάστωμα και διάφορες λευχαιμίες.

Έχει αποδειχθεί ότι η δραστηριότητα της nagalase είναι ευθέως ανάλογη με το μέγεθος του όγκου και το φορτίο του όγκου. Μετά την χειρουργική αφαίρεση των πρωτοπαθών όγκων σε ασθενείς με καρκίνο η δραστηριότητα της nagalase ξαφνικά μειώνεται στα επίπεδα τα φυσιολογικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο χρόνος ημιζωής του nagalse είναι μικρότερος από 24 ώρες. Η βραχεία ημίσεια ζωή της nagalase είναι πολύτιμη για την πρόγνωση της νόσου κατά τη διάρκεια διαφόρων θεραπειών. Οι τιμές της μπορεί να επηρεαστούν από φάρμακα.

-Να κάνετε πολύ άσκηση, κατά προτίμηση κάτω από τον ήλιο, και να αναπνέετε βαθιά. Λαμβάνοντας πολύ οξυγόνο ο καρκίνος εξολοθρεύεται.

-Να πίνετε τουλάχιστον 2,5 λίτρα νερό πηγής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

-Η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη. Τρώτε άφθονα λιπίδια που είναι το φαγητό του ανοσοποιητικού σας συστήματος.

-Κάντε εξέταση αίματος και κάντε την εξής πράξη: Alpha 1 acid glycoprotein x C-reactive protein / albumin x prealbumin. Θα πρέπει να είναι κάτω από το ένα. 

-Πάρτε υψηλές δόσεις βιταμίνης C - 25.000 IU κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Καλύτερα ακόμα, να την λαμβάνετε IV. Υπάρχουν συνεργιστικά αποτελέσματα με την GcMAF και τη λήψη μέχρι 10 γραμμαρίων (10,000mg) ασκορβικού οξέος. (Οι παρενέργειες εμφανίζονται σε 50 γραμμάρια την ημέρα).

-Κάντε αποτοξίνωση: Η γαλακτωματοποιημένη βιταμίνη Α, το σελήνιο και η βιταμίνη Ε θα βοηθήσουν το λεμφικό σύστημα να μεταφέρει μακριά τα απόβλητα, και είναι σημαντικό. Η χλωρέλλα και το μουρουνέλαιο έχουν σωστή αναλογία βιταμινών Α έως D, γίνεται σύνδεση με τα βαρέα μέταλλα και δρουν ως χηλικοί παράγοντες και δίνουν τα ανόργανα στοιχεία που λείπουν.

-Διατηρήστε αλκαλικό pH στο σώμα σας. Ένα κουταλάκι του γλυκού διττανθρακικό νάτριο στο νερό μία φορά την ημέρα ή λαχανικά, όπως πολτοποιημένα σπαράγγια και το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι ιδιαίτερα βοηθητικά.

-Το  DCA (με σύμπλεγμα βιταμινών Β και κυρίως Β1 150 mg) και η  βιταμίνη Β 17 (πυρήνες βερίκοκου) και ο ψευδάργυρος που βοηθά στην απορρόφηση της Β17 από το σώμα είναι πολύτιμα.

-Η GcMAF αποδίδει καλύτερα με την παρουσία ελαϊκού οξέος. Να τρώτε αγνό παρθένο ελαιόλαδο.

-Να πίνετε πράσινο τσάι.

-Η κουρκουμίνη είναι χρήσιμη για  μελάνωμα, τον καρκίνο του μαστού και το πολλαπλούν μυέλωμα. Δοκιμάστε καλύτερα την λιποσωμιακή κουρκουμίνη.

-Η υψηλότερη δόση με  GcMAF είναι 16 ενέσεις ή 4 ml, αλλά μόνο για 2 ημέρες, καθώς το σώμα δεν μπορεί να αφαιρέσει τα πολλά απόβλητα  του καρκίνου γρήγορα. Η μέγιστη συνεχή δόση είναι 2 ml την ημέρα. Αλλά σε σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, αυτισμό και Lyme, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με μια πολύ χαμηλή δόση (0,03 ml).

-Τροφή για το ανοσοποιητικό σας σύστημα και το νευρικό σύστημα είναι τα λιπίδια. 

Τα λιπίδια χρειάζονται για την ανοικοδόμηση του ανοσοποιητικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος σας, όταν ο ασθενής έχει καρκίνο ή αυτισμό. Δεν μπορείτε να γίνετε καλά αν κάνετε χορτοφαγική δίαιτα ή τρώτε επεξεργασμένα τρόφιμα.

Το ανοσοποιητικό και νευρολογικό σας σύστημα, πρέπει να τρέφεται με τα σωστά αμινοξέα, με  μεταλλικά ιχνοστοιχεία και με λιπίδια αν θέλετε η GcMAF να τονώσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα:

Αρχικά θα κάνετε διατροφή χωρίς κόκκινο κρέας ή φρούτα, δηλαδή με λευκό κρέας, λαχανικά, με μικρά ψάρια, και λιπίδια που παρέχονται από το βούτυρο, την κρέμα γάλακτος, το συκώτι κοτόπουλου, τις σαρδέλες, τα καρύδια, το γάλα καρύδας και τα εντόσθια.

Συνταγή για να πάρετε γρήγορα λιπίδια

Αναμείξτε σε ένα μπλέντερ:

 • Μισό κιλό μυαλό χοιρινό βρασμένο
 • Μια ολόκληρη φλούδα πορτοκαλιού 
 • 2 μπανάνες
 • Το χυμό από ένα lime
 • 2-3 κουταλιές μαρμελάδα πορτοκάλι, χωρίς ζάχαρη
 • 200ml γάλα καρύδας
 • 100ml βανίλια
 • 20 ml λικέρ Malibu ρούμι 
 • 20ml λικέρ Cointreau

Ζητήστε από την EMEDI να σας ενημερώσει αν η θεραπεία με GcMAF είναι κατάλληλη θεραπεία για εσάς... και να εξετάσει το καλύτερο θεραπευτικό σχέδιο για εσάς... 

Όσον αφορά την προμήθεια του φαρμάκου ο κάθε ασθενής το παραγγέλνει μόνος του, από την εταιρεία, αφού λάβει υπόψιν την ανακοίνωση του ΕΟΦ...

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση του ΕΟΦ

Συνδεθείτε με την σελιδα της ανοσοθεραπείας με GcMAF στο facebook για να ενημερωθείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας

Όπως αναφέρει η σελίδα του facebook η αγορά των δύο προϊόντων γίνεται από την εταιρεία IMMUNO BIOTECH LTD

Πατήστε, εδώ για να παραγγείλετε τα προϊόντα 

GOLEIC

Goleic είναι ένα συμπλήρωμα με βάση το ελαϊκό οξύ, το οποίο βρίσκεται τόσο σε ελαιόλαδο (και μέσα στο ανθρώπινο σώμα GcMAF)

MOUTHWASH

Macact στοματικό διάλυμα με βάση το Goleic, σε ένα μπουκάλι με σταγονόμετρο, το οποίο προορίζεται για το στόμα και όταν απαιτούνται χαμηλές δόσεις.

IMMUNO BIOTECH LTD

LA TOURGAND HOUSE, 
LOWER POLLET, 
ST PETER PORT, 
GUERNSEY, 
GY1 1WL, 
CHANNEL ISLANDS

REGISTERED IN GUERNSEY

COMPANY REGISTRATION NUMBER 53796

Με αυτοσεβασμό στην υγεία και την ποιότητα ζωής σας...

Διαβάστε, επίσης,

Νέο εμβόλιο για τον Το εμβόλιο MTH-68 στη θεραπεία του καρκίνου

Ρυθμιστικοί μηχανισμοί της απόπτωσης

Ανοσοποίηση με καρκινικά αντιγόνα στον καρκίνο

Η ανοσοθεραπεία το κλειδί της θεραπείας στο μελάνωμα

Δυναμικό ξεκίνημα της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των όγκων

Το τέλος των αυτοάνοσων νοσημάτων

Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο

Οι κυτοκίνες και οι χημειοκίνες στη θεραπεία του καρκίνου

Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του καρκίνου

Ενεργοποιημένα από τη λεμφοκίνη κύτταρα φονείς

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Φαρμακοδυναμική στην ογκολογία

Τι είναι ο καρκίνος;

Υποσχόμενη θεραπεία για την λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Βιολογικές θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονα

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των όγκων

Καρκινικά αντιγόνα

Οι κυτοκίνες και οι χημειοκίνες στη θεραπεία του καρκίνου

Μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα εναντίον του καρκίνου

Kαταστροφή των καρκινικών κυττάρων με κυτταροτοξικούς μηχανισμούς

Ενεργοποιημένα από τη λεμφοκίνη κύτταρα φονείς

Τα κύτταρα που φυσικά φονεύουν τον καρκίνο

Κυτταρική ανοσία στον καρκίνο

Τρόποι για να τονώσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Θεραπεία αναγέννησης ιστών

Πρόληψη και αντιμετώπιση λεμφοιδήματος

Ήλιος και βιταμίνη D

Πώς παράγεται το αίμα

Μονοκυττάρωση

Υπότυποι Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Πώς η κάνναβη θεραπεύει τον καρκίνο

Κετογενική δίαιτα

Τι θα συμβεί στον οργανισμό σας αν κόψετε τη ζάχαρη

Θεραπεία ασθενειών με ζωικής προέλευσης προϊόντα

Οι βιταμίνες που περιέχουν τα εντόσθια

www.gcMAF.ce 

www.emedi.gr

Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD
Διαβάστηκε 7577 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 13:16
Σαββούλα Μάλλιου Κριαρά

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πολυμέσα