Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2016

Όλο και περισσότεροι παίρνουν τον σκύλο τους στη θάλασσα

Κατηγορία Ιατρικά Νέα
Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2016 09:21

Το αντίδοτο για το αντιπηκτικό Pradaxa

Idarucizumab για την αντιστροφή της αντιπηκτικής δράσης του Dabigatran

Κατηγορία Φάρμακα