Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 12:39

Φλεβοκομβική ανακοπή

Γράφτηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Η φλεβοκομβική ανακοπή και ο φλεβοκομβικός καρδιακός αποκλεισμός

Φλεβοκομβική ανακοπή ή φλεβοκομβική παύση

Απρόσμενα επιμηκυσμένα διαστήματα P-P παρεμβάλλονται στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό.

Συχνά τερματίζεται με μια κομβική συστολή διαφυγής ή επανέρχεται στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό.

Τα συμπλέγματα QRS είναι όμοια αλλά άτακτα.

Φλεβοκομβική παύση

Η φλεβοκομβική ανακοπή ή φλεβοκομβική παύση είναι μια ιατρική κατάσταση όπου ο φλεβόκομβος της καρδιάς παύει προσωρινά να παράγει τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που διεγείρουν κανονικά τους καρδιακούς ιστούς και τους κάνει να συσπώνται και η καρδιά να χτυπά. Διαρκεί από 2,0 δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Δεδομένου ότι η καρδιά περιέχει πολλαπλούς βηματοδότες, η διακοπή του καρδιακού κύκλου γενικά διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα πριν  ένα άλλο μέρος της καρδιάς, όπως ο κολποκοιλιακός κόμβος ή οι κοιλίες, αρχίζουν τη βηματοδότηση και επαναφέρουν την ενέργεια της καρδιάς. Αυτή η κατάσταση μπορεί να ανιχνευθεί σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), ως μια σύντομη περίοδος χωρίς ηλεκτρική δραστηριότητα και μετά επανέρχεται ο φυσιολογικός ρυθμός βηματοδότησης, ή άλλος βηματοδότης αρχίζει τη βηματοδότηση. Εάν ένας βηματοδότης, εκτός από το φλεβόκομβο αναλάβει τη βηματοδότηση της καρδιάς, αυτή η κατάσταση ονομάζεται ρυθμός διαφυγής. Αν δεν  αρχίσει  βηματοδότηση κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου φλεβοκομβικής ανακοπής γίνεται καρδιακή ανακοπή. Στη φλεβοκομβική παύση στο ΗΚΓ τα επάρματα P, QRS, T είναι κανονικά, αλλά κατά διαστήματα παρατηρείται μακρά παύλα.

Αυτή η κατάσταση μερικές φορές συγχέεται με το φλεβοκομβικό μπλοκ, μια κατάσταση κατά την οποία η  βηματοδότηση παράγεται, αλλά αποτυγχάνει να διαδοθεί μέσω του μυοκαρδίου. Η διαφορική διάγνωση  είναι δυνατή με την εξέταση του ακριβούς μήκους της διακοπής της καρδιακής δραστηριότητας. Στην κομβική συστολή διαφυγή (60-80  σφύξεις) η κανονική P μορφολογία χάνεται. 


Ο φλεβοκομβικός καρδιακός αποκλεισμός

Ο φλεβοκομβικός καρδιακός αποκλεισμός, ICD-10 I45.5

Η αρχική ώθηση στην καρδιά συνήθως σχηματίζεται στο φλεβόκομβο και μεταφέρεται μέσω των κόλπων και να του κολποκοιλιακού (AV) κόμβου. Στην φυσιολογική αγωγή, το σήμα θα ταξιδέψει σε όλη την δέσμη κολποκοιλιακού κόμβου και στις ίνες Purkinje. Αυτό θα εκπολώσει τις κοιλίες και θα τις αναγκάσει  αναγκάσει να συσπασθούν.

Σε ένα φλεβοκομβικό μπλοκ η ηλεκτρική ώθηση καθυστερεί ή μπλοκαρίζεται στο δρόμο προς τους κόλπους και καθυστερείται έτσι η κολπική εκπόλωση. Αυτή η κατάσταση είναι είναι διαφορετική από τον κολποκοιλιακό αποκλεισμό, που εμφανίζεται στον κολποκοιλιακό κόμβο με καθυστερήσεις της εκπόλωσης.

Ο φλεβόκομβος λειτουργεί φυσιολογικά, αλλά τα παραγόμενα ερεθίσματα δεν μεταβιβάζονται όλα στο κολπικό μυοκάρδιο. Είναι δυνατόν μόνο 1 από τα 2, 3 ή και περισσότερα εν σειρά φλεβοκομβικά ερεθίσματα να διεγείρει το κολπικό μυοκάρδιο και στη συνέχεια να κατέλθει στις κοιλίες. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μερικό φλεβοκομβοκολπικό αποκλεισμό 2:1, 3:1 κ.ο.κ., το δε ΗΚΓ δείχνει απλώς ένα κανονικό καρδιακό κύκλο με φυσιολγικό P και φυσιολογικό σύμπλεγμα QRS-T αλλά σε χαμηλή καρδιακή συχνότητα, η οποία είναι ελαττωμένη κατά το ήμισυ ή περισσότερο της συχνότητας εκπομπής ερεθισμάτων από τον φλεβόκομβο.

Υπάρχει και ο φλεβοκομβικός αποκλεισμός 3ου βαθμού κατά τον οποίο κανένα ερέθισμα του φλεβόκομβου δεν μεταβιβάζεται στο κολπικό μυοκάρδιο. Εδώ το ΗΚΓ εμφανίζει συνεχή ισοηλεκτρική γραμμή, εκτός αν ο αποκλεισμός αυτός είναι διαλείπων ή λειτουργεί η καρδιά από κάποιο έκτοπο κέντρο. Συνήθως, ο 3ου βαθμού φλεβοκομβικός αποκλεισμός δεν διακρίνεται από την καρδιακή παύση ή κολπική παύση.

-A' βαθμού Φλεβοκομβικός Αποκλεισμός

Υπάρχει μια χρονική υστέρηση μεταξύ του χρόνου διέγερσης του κολποκοιλιακού κόμβου και της πραγματικής εκπόλωσης των κόλπων. Ο ρυθμός αυτός δεν φαίνεται στο ΗΚΓ, και μπορεί να ανιχνευθεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης, όταν ένα μικρό σύρμα τοποθετείται στον κολποκοιλιακό κόμβο μέσα από την καρδιά και τα ηλεκτρικά ερεθίσματα καταγράφονται (δυναμικό βηματοδότη), και παρατηρείται μια καθυστέρηση στην έναρξη του κύματος P στο ΗΚΓ.

-Β' Βαθμού Φλεβοκομβικός Αποκλεισμός

Στον Β' Βαθμού υπάρχουν δύο υποκατηγορίες: 

Β' Βαθμού Φλεβοκομβικός Αποκλεισμός Τύπος Ι

  • Ο Τύπος Ι ή Wenckebach. Αυτός ο ρυθμός είναι ακανόνιστος, και το διάστημα RR γίνεται σταδιακά μικρότερο, ενώ το διάστημα PR παραμένει σταθερό, έως ότου ένα  QRS χαθεί. Αυτή η κατάσταση είναι διαφορετική από τον κολποκοιλαικό αποκλεισμό Wenckebach, στο οποίο το διάστημα PR γίνεται σταδιακά μεγαλύτερο, πριν από την εξαφάνιση του QRS.  Η αιτία είναι μια σταδιακή επιμήκυνση του χρόνου αγωγής από τον κολποκοιλιακό κόμβο στον κόλπο. Τα κύτταρα στο κέντρο του κόμβου παράγουν κανονικό ρυθμό, αλλά η αγωγιμότητα τους σε όλη τον κόμβο όπου συναντούν τον κολπικό ιστό είναι επιβραδυσμένη.
  • Ο Τύπος ΙΙ ή κολπικό μπλοκ εξόδου, είναι ένας φυσιολογικός ρυθμός που μπορεί να είναι φυσιολογικός ή αργός και ακολουθείται από μία παύση που είναι πολλαπλάσια του διαστήματος PR. Η αγωγιμότητα σε όλο τον κολποκοιλιακό κόμβο είναι φυσιολογική μέχρι τη στιγμή της παύσης όταν μπλοκάρεται.

Φλεβοκομβικός Αποκλεισμός Τύπος ΙΙ ή κολπικό μπλοκ εξόδου

-Γ' Βαθμού Φλεβοκομβικός Αποκλεισμός

Ο τρίτος τύπος μοιάζει με την ανακοπή των κόλπων από αποτυχία διέγερσης. Ο ρυθμός είναι παράτυπος είτε κανονικός ή αργός. Ακολουθείται από  μακρά παύση που δεν είναι  πολλαπλάσιο του διαστήματος PR. Η παύση τελειώνει με ένα Ρ κύμα, αντί για κομβική διαφυγή νικήσει τον τρόπο που μια σύλληψη κόλπων θα. Εδώ το ΗΚΓ εμφανίζει συνεχή ισοηλεκτρική γραμμή, εκτός αν ο αποκλεισμός αυτός είναι διαλείπων ή λειτουργεί η καρδιά από κάποιο έκτοπο κέντρο. Συνήθως, ο 3ου βαθμού φλεβοκομβικός αποκλεισμός δεν διακρίνεται από την καρδιακή παύση ή κολπική παύση.

Γ' Βαθμού Φλεβοκομβικός Αποκλεισμός


Αίτια της φλεβοκομβικής παύσης και του φλεβοκομβικού αποκλεισμού:

  • Η διέγερση του παρασυμπαθητικού
  • Το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
  • Η λήψη φαρμάκων, όπως η δακτυλίτιδα και κινιδίνη
  • Το σύνδρομο του νοσούντος φλεβόκομβου

Πρόγνωση της φλεβοκομβικής παύσης και του φλεβοκομβικού αποκλεισμού

Η πρόγνωση είναι καλή, όμως μερικές φορές η κατάσταση μπορεί να γίνει σοβαρή. Εάν εμφανίζονται συμπτώματα, όπως η συγκοπτική κρίση εξαιτίας φλεβοκομβοκλπικού αποκλεισμού, ο οποίος δεν οφείλεται σε παροδική αιτία, όπως το οξύ εμφραγμα  μυοκαρδίου ή η λήψη φαρμάκων, τότε πρέπει να γίνει τεχνητή βηματοδότηση καρδιάς. 


Τα συμπτώματα και η θεραπεία της φλεβοκομβικής παύσης και του φλεβοκομβικού αποκλεισμού

Η φλεβοκομβική παύση και ο φλεβοκομβικός αποκλεισμός είναι συνήθως καλά ανεκτές. Δεν είναι τόσο σοβαρές όσο ένα κολποκοιλιακός αποκλεισμός και δεν απαιτούν θεραπεία. Σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να προκαλέσουν λιποθυμία, μεταβολή της νοητικής κατάστασης, πόνο στο στήθος, υποαιμάτωση, και σημεία σοκ. Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε διακοπή της διέγερσης του κολποκοιλιακού κόμβου και πιο σοβαρές αρρυθμίες. 

Θεραπεία φλεβοκομβικής ανακοπής και φλεβοκομβικού αποκλεισμού

  • Ατροπίνη 0,5 mg ενδοφλεβίως
  • Βηματοδότης σε επανειλημμένα επεισόδια

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγγειακά νοσήματα

 Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Βιοϊατρική μηχανική

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία

Σύνδρομο του βηματοδότη

Πτερυγισμός των κόλπων

Οδηγίες για τον εμφυτεύσιμο απινιδωτή

Κολπική μαρμαρυγή

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη καρδιάς 

Παιδιά με καρδιοπάθειες

www.emedi.gr

 

Διαβάστηκε 3615 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 22:19
Σαββούλα Μάλλιου Κριαρά

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία άρθρα από τον/την Σαββούλα Μάλλιου Κριαρά

Σχετικά Άρθρα