Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 09:41

Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Καρδιά με τρεις κοιλότητες ή καρδιά με μονή κοιλία ή μονόκοιλη καρδιά ή κοιλία με δύο εισόδους

Τα αίτια είναι άγνωστα

Η μονήρης κοιλία αναφέρεται σε μια ομάδα συγγενών καρδιακών ανωμαλιών, όπου η καρδιά έχει λειτουργικά μόνο ένα θάλαμο άντλησης. Στην φυσιολογική καρδιά, υπάρχουν δύο θάλαμοι αντλήσεως, η δεξιά και η αριστερά κοιλία. Η μονήρης κοιλία συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό σοβαρών συγγενών καρδιακών ανωμαλιών. Παραδείγματα είναι: η ατρησία τριγλώχινας, το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς, η διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας, και η διπλή έξοδος δεξιάς κοιλίας. Άλλα ελαττώματα, όπως του κολποκοιλιακού καναλιού και η ατρησία του πνεύμονα μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες μονήρους κοιλίας στην καρδιά.

Στη μονήρη κοιλία, υπάρχει πλήρης ανάμειξη του αίματος που επιστρέφει από το σώμα με το αίμα που επιστρέφει από τους πνεύμονες. Ως εκ τούτου, το αίμα που εγκαταλείπει την καρδιά μέσω της πνευμονικής αρτηρίας θα έχει βασικά την ίδια περιεκτικότητα σε οξυγόνο, με αυτό που εγκαταλείπει την καρδία μέσω της αορτής προς το σώμα.

Για παράδειγμα, στην ατρησία της τριγλώχινας η πνευμονική ροή αίματος για οξυγόνωση του αίματος εξαρτάται από την παρουσία ενός ανοιχτού αρτηριακού πόρου, γιατί υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα δεξιάς καρδιακής απόφραξης που περιορίζουν την πνευμονική ροή αίματος (Μεσοκολπική επικοινωνία (ASD-Atrial Septal Defect), Ελάττωμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος (VSD-Ventricular Septal Defect), Yποβαλβιδική και βαλβιδική στένωση πνευμονικής). Όταν ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος (PDA-Patent Ductus Arteriosus) κλείνει, το βρέφος μπορεί να γίνει κυανωτικό, δηλαδή «μπλε», λόγω μειωμένης οξυγόνωσης του αίματος, με ανεπαρκή ροή του αίματος στους πνεύμονες και ανεπαρκή παροχή οξυγόνου στο σώμα.

Η θεραπεία της μονήρους κοιλίας εξαρτάται από το συγκεκριμένο ελάττωμα. Είναι απαραίτητο να διαχωριστεί η πνευμονική καρδιά για τον πνεύμονα και η συστηματική κυκλοφορία της καρδιάς για το σώμα, έτσι ώστε το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα να μπορεί να αντληθεί στους ιστούς του σώματος.

Γίνεται θεραπεία με φάρμακα για να παραμείνει ο πόρος ανοιχτός και επιχειρείται η διακλάδωση Blalock-Taussig για να αυξήσει τη ροή του αίματος στους πνεύμονες.

-Ατρησία της τριγλώχινας

Στην ατρησία της τριγλώχινας η καρδιά έχει τρεις βαλβίδες αντί για τέσσερις. Η τριγλώχινα βαλβίδα, η οποία συνδέει το δεξιό κόλπο (θάλαμος συλλογής) και τη δεξιά κοιλία (θάλαμος άντλησης) στην φυσιολογική καρδιά, είναι ανώμαλη και δεν ανοίγει. Επιπλέον, το κολπικό διάφραγμα, ή το μυϊκό τοίχωμα, το οποίο διαιρεί τον αριστερό και τον δεξιό κόλπο, έχει ένα άνοιγμα, που ονομάζεται κολπικό διαφραγματικό ελάττωμα (ASD-Atrial Septal Defect). Αυτό το κολπικό διαφραγματικό ελάττωμα είναι απαραίτητο για να ξεμπλοκάρει τον δεξιό κόλπο και επιτρέπει την ανάμειξη του αίματος από το δεξιό και αριστερό κόλπο.

Το τοίχωμα των μυών, το οποίο διαχωρίζει την δεξιά και την αριστερή κοιλία, είναι γνωστό ως κοιλιακό διάφραγμα. Σε ατρησία της τριγλώχινας, αυτό το διάφραγμα έχει μια τρύπα, που ονομάζεται μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ή VSD-Ventricular Septal Defect. Επιπλέον, η δεξιά κοιλία είναι συνήθως αρκετά μικρή και η πνευμονική βαλβίδα, διαμέσου της οποίας το αίμα αντλείται προς τους πνεύμονες, μπορεί να μικρύνει (στένωση της πνευμονικής βαλβίδας).

1) Μεσοκολπική επικοινωνία
2) Έλλειψη τριγλώχινας βαλβίδας
3) Υποπλαστική δεξιά κοιλία
4) Στένωση της πνευμονικής βαλβίδας
5) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία
6) Ανοιχτός αρτηριακός πόρος

Λόγω των πολλαπλών επιπέδων της δεξιάς καρδιακής απόφραξης, τα περισσότερα παιδιά με ατρησία της τριγλώχινας απαιτείται να έχουν ανοικτό αρτηριακό πόρο (PDA-Patent Ductus Arteriosus) μετά τη γέννηση για να διατηρήσουν επαρκή πνευμονική ροή αίματος. Όταν το PDA κλείνει λίγο μετά τη γέννα υπάρχει ανεπαρκής ροή αίματος στους πνεύμονες και το σώμα στερείται οξυγόνου πλούσιο σε (κόκκινο) αίμα και ο ασθενής θα αποκτήσει κυάνωση. Σε αυτά τα παιδιά απαιτείται χειρουργική επέμβαση για να αυξηθεί η ροή του αίματος στους πνεύμονες.

Ένα παιδί με ατρησία τριγλώχινας μπορεί τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση γνωστή ως η επέμβαση Fontan σε ηλικία 3-4 ετών, για να κατευθυνθεί το κόκκινο, οξυγονωμένο αίμα στο σώμα και το μπλε, που είναι φτωχό σε οξυγόνο αίμα στους πνεύμονες.

Υπάρχουν διάφορες μορφές της επέμβασης Fontan. Για παράδειγμα, η ροή του αίματος από το κατώτερο μισό του σώματος διοχετεύεται απευθείας στην δεξιά πνευμονική αρτηρία με διαμόρφωση μιας σήραγγας που συνδέει την κάτω κοίλη φλέβα με την πνευμονική αρτηρία. Μετά την είσοδό της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας, το αίμα μπορεί να πάει τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά στον πνεύμονα.

Το κολόβωμα του άνω κοίλης φλέβας συνδέεται με την δεξιά πνευμονική αρτηρία σε αυτήν τη διαδικασία, επιτρέποντας σε όλο το συστηματικό φλεβικό αίμα να ρέει απευθείας μέσα στις πνευμονικές αρτηρίες, παρακάμπτοντας την καρδιά.

Σε καρδιοχειρουργικά κέντρα, αυτή η λειτουργία γίνεται σε στάδια. Συνήθως η ανώτερη κοίλη φλέβα συνδέεται την πρώτη φορά (μέθοδος Glenn ή ημι-Fontan). Όταν το αίμα από το κάτω μισό του σώματος διοχετευθεί μέχρι τους πνεύμονες, ολοκληρώνεται η μέθοδος Fontan.

-Διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας

Σε αυτό το ελάττωμα, η ροή πνευμονική αίματος, μέσω της πνευμονικής αρτηρίας στους πνεύμονες είναι υπερβολική. Αυτό διορθώνεται με την παρεμβολή μιας ζώνης, γύρω από τον κορμό της πνευμονικής αρτηρίας, η οποία μειώνει τη ροή του αίματος.

Στις περισσότερες μορφές της διπλής εισόδου της αριστερής κοιλίας, οι θέσεις των μεγάλων αρτηριών (πνευμονική αρτηρία και αορτή) και της αριστερής και δεξιάς κοιλίας είναι η αντίστροφη της φυσιολογικής καρδιάς. Η δεξιά κοιλία είναι συχνά μικρή και τόσο η μιτροειδής όσο και η τριγλώχινα βαλβίδα είναι ανοικτές στην διευρυμένη αριστερή κοιλία, η οποία βρίσκεται, σχετικά, στην δεξιά πλευρά του σώματος. Επιπλέον, υπάρχουν ελαττώματα (ανοίγματα) τόσο στο κολπικό και κοιλιακό διάφραγμα (ASD και VSD).

Η διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας είναι μία μονήρους κοιλίας καρδιακή ανωμαλία, καθώς, υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένας θάλαμος άντλησης στην καρδιά.

1. Υποτυπώδης δεξιά κοιλία
2. Κοιλιακό διαφραγματικό ελάττωμα (VSD)
3. Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών
4. Διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας
5. Κολπικό διαφραγματικό ελάττωμα (ASD)
6. Κοιλιακή αναστροφή (η θέση των κοιλιών είναι αντίθετη από την φυσιολογική)
7. Το αορτικό τόξο βρίσκεται αριστερά (σε σύγκριση με την φυσιολογική θέση)

Σε αυτό το ελάττωμα, η ροή του πνευμονικού αίματος (μέσω της πνευμονικής αρτηρίας στους πνεύμονες) είναι υπερβολική. Τα επηρεαζόμενα βρέφη, συνήθως, δεν μπορούν να τραφούν κανονικά, και συνήθως έχουν δυσκολία να κερδίζουν βάρος. Μπορεί να είναι μόνο ελαφρώς κυανωτικά. Σε ορισμένους ασθενείς, υπάρχει ήπια απόφραξη είτε συστηματική ή της πνευμονικής ροής αίματος. Η ροή του αίματος μέσω της αορτής στο σώμα μπορεί να είναι περιορισμένη εάν το μέγεθος της κοιλιακής διαφραγματικής ανωμαλίας είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα σοβαρή ασθένεια. Η μόνη οδός της ροής του αίματος στην αορτή είναι από το κοιλιακό διαφραγματικό ελάττωμα. Κάποια φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν αν υπάρχουν σημεία καρδιακής ανεπάρκειας, και υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις που βελτιώνουν την ισορροπία της ροής του αίματος.

Επέμβαση Damus-Kaye-Stansel 

Η υπερβολική πνευμονική ροή αίματος σε διπλή είσοδο αριστερής κοιλίας μπορεί να διορθωθεί με την εισαγωγή μιας ταινίας γύρω από τον κορμό της πνευμονικής αρτηρίας. Αυτό στενεύει την πνευμονική αρτηρία, η οποία μειώνει τη ροή του αίματος.

Μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές μετά τη διαδικασία, με αποτέλεσμα εμπόδια στη ροή του αίματος διαμέσου της αορτής προς το σώμα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση. Για παράδειγμα, η Damus-Kaye-Stansel επέμβαση, ακολουθείται από την επέμβαση Glenn και τη διαδικασία Fontan ως το τελικό στάδιο θεραπείας της μονήρους.

Η χειρουργική επέμβαση Damus-Kaye-Stansel είναι η επέμβαση κατά την οποία η αορτή και η πνευμονική αρτηρία ενώνονται χρησιμοποιώντας ένα έμπλαστρο. Ένας σωλήνας (κατασκευασμένος από Gore-Tex®) χρησιμοποιείται για την τροποποιημένη Blalock-Taussig αναστόμωση.

Άλλες χειρουργικές επιλογές η επέμβαση Fontan και η διαδικασία Norwood, οι οποίες διαχωρίζουν την πνευμονική κυκλοφορία (στους πνεύμονες) από τη συστηματική κυκλοφορία (στο σώμα).

-Υποπλαστικό αριστερό καρδιακό σύνδρομο 

Σε υποπλαστική αριστερή καρδιά, η ροή του αίματος στο σώμα είναι αυστηρά περιορισμένη. Όταν ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος κλείσει, το βρέφος αναπτύσσει βαθύ σοκ. Γίνεται μια χειρουργική επέμβαση, γνωστή ως επέμβαση Norwood, όπου ένα κύριο αιμοφόρο αγγείο στο σώμα (αορτή) κατασκευάζεται από τη βάση της πνευμονικής αρτηρίας και την στένωση αορτής.

Επιπλέον, ένας μικρός σωλήνας από Gore-Tex (τροποποιημένη Blalock-Taussig αναστόμωση), εισάγεται μεταξύ των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας και ένα υποκάλδο της αορτής για να εξασφαλιστεί η ροή του αίματος στους πνεύμονες, αφότου ο ανοικτός κολποκοιλιακός πόρος κλείσει.

Όλες οι μορφές της μονήρους κοιλίας διορθώνονται σταδιακά, μετά από μια αρχική νεογνική επισκευή που ακολουθείται από μια επέμβαση Glenn στους 6 μήνες και μία Fontan (διπλή πνευμονική αναστόμωση) στα 3-4 έτη.

Το υποπλαστικό αριστερό σύνδρομο καρδιάς χαρακτηρίζεται από μια μικρή (υποπλαστική σημαίνει μικρότερη από τη φυσιολογική) και λειτουργικά ανεπαρκή αριστερή κοιλία της καρδιάς.

Η υποπλασία (μείωση του μεγέθους) του αριστερού καρδιάς επηρεάζει τη διαμόρφωση του αριστερού τμήματος της καρδιάς, με αποτέλεσμα μια απούσα ή μη λειτουργούσα μιτροειδής βαλβίδα (ατρησία μιτροειδούς, ατρησία αορτικής βαλβίδας και υποπλασία της ανιούσας αορτής).

1. Ατρησία ή στένωση μιτροειδούς βαλβίδας
2. Ατρησία ή στένωση αορτικής βαλβίδας
3. Υποπλαστική Αριστερή Κοιλία
4. Υποπλαστική ανιούσα αορτή
5. Στένωση του ισθμού της αορτής
6. Μεσοκολπική επικοινωνία

Στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς, η ροή του αίματος στο σώμα είναι αυστηρά περιορισμένη. Μετά τη γέννηση, ένα μωρό με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς θα είναι άρρωστο και θα έχει κακό χρώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου ως αρτηριακός πόρος παραμένει ανοικτός  μπορεί να υπάρχουν λίγα συμπτώματα. Ωστόσο, όταν ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος κλείσει, το βρέφος παθαίνει σοκ. Χωρίς θεραπεία, το βρέφος θα πεθάνει μέσα σε λίγες ημέρες έως εβδομάδες από τη γέννηση.

Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση ενός ασθενή με υποπλαστική αριστερή καρδιά σε κάποιο βαθμό, αλλά η χειρουργική αντιμετώπιση (Norwood επέμβαση, Sano επέμβαση αντί Norwood, Hybrid επέμβαση ή μεταμόσχευση καρδιάς), θα χρειαστούν μέσα σε λίγες ημέρες από τη γέννηση.

Στη διαδικασία Norwood, ένα κύριο αιμοφόρο αγγείο στο σώμα (αορτή) κατασκευάζεται από τη βάση της πνευμονικής αρτηρίας και την στένωση αορτής, με την τοποθέτηση εμπλάστρου.

Επιπλέον, ένας μικρός σωλήνας από Gore-Tex (τροποποιημένη Blalock-Taussig αναστόμωση), εισάγεται μεταξύ των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας και ένaν υποκλάδο της αορτής για να εξασφαλιστεί η ροή του αίματος στους πνεύμονες, μετά αφότου ο ανοικτός αρτηριακός πόρος κλείσει.

Η Sano επέμβαση που είναι τροποποιημένη της Norwood περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός αγωγού μεταξύ της πνευμονικής αρτηρίας και της δεξιάς κοιλίας αντί της τροποποιημένης Blalock-Taussig αναστόμωσης.

Η υποπλαστική αριστερή καρδιά επισκευάζεται σταδιακά. Αρχικά, γίνεται η Norwood επισκευή και οι παραλλαγές της, με μια αμφίδρομη επισκευή Glenn σε ηλικία 6 μηνών και, τέλος, γίνεται διπλού αυλού πνευμονική αναστόμωση (Fontan) σε ηλικία 3-4 ετών. Η επέμβαση Fontan είναι η τελική επισκευή για την ανακούφιση του συνδρόμου υποπλαστικής αριστερής καρδιάς.


Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας και ενήλικη ζωή

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ασθενείς με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς που να έχουν διασωθεί μέχρι την ενηλικίωσή τους. 

Σε μονήρη κοιλία σε ενήλικα

Οι ενήλικες ασθενείς έχουν κάνει την επέμβαση Fontan. Σε περιπτώσεις, που οι ασθενείς έχουν κάνει την επέμβαση Glenn και / ή τη διακλάδωση μεταξύ συστηματικής κυκλοφορίας και της πνευμονικής αρτηρίας (τροποποιημένη ή κλασική Blalock-Taussig αναστόμωση), μπορεί να είναι υποψήφιοι για την επέμβαση Fontan στη μετέπειτα ζωή τους. Πολύ σπάνια, ένα άτομο με μονήρη κοιλία φτάνει στην ενηλικίωση χωρίς θεραπεία και χωρίς συμπτώματα. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί ή δεν μπορούν να κάνουν την επέμβαση Fontan, ανάλογα με την εκτίμηση των σχετικών κινδύνων και τα οφέλη.

Οι περισσότεροι ασθενείς που δεν κάνουν την επέμβαση Fontan θα έχουν συμπτώματα κυάνωσης (εξωτερικό μπλε χρώμα που προκαλείται από το φτωχό σε οξυγόνο αρτηριακό αίμα), κούραση και αρρυθμίες, λόγω της ανεπαρκούς ροής του αίματος στους πνεύμονες μέσω της πνευμονικής αρτηρίας. Θα έχουν, επίσης, ένα καρδιακό φύσημα λόγω της πνευμονικής στένωσης (στένωση του σωλήνα εκροής, μέσω του οποίου ρέει το αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες) και / ή λόγω της κολποκοιλιακής δυσλειτουργίας της βαλβίδας.

Εάν αυτά τα συμπτώματα είναι σοβαρά, η επέμβαση Fontan θα πραγματοποιηθεί, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

· Πνευμονική αρτηριακή πίεση αποδεκτά χαμηλή
· Οι πνευμονικές αρτηρίες είναι καλά σχηματισμένες
· Δεν υπάρχει καμία πνευμονική αγγειακή αποφρακτική νόσος 
· Η κοιλία λειτουργεί επαρκώς

Τα κριτήρια αυτά θα αξιολογηθούν μέσα από μια διάφορες δοκιμασίες: Ακτινογραφία θώρακος, ηχοκαρδιογράφημα, και MRI (Magnetic Resonance Imaging) που θα δείξουν την λειτουργία της αριστερής κοιλίας και άλλες πτυχές της ανατομίας και της καρδιαγγειακής πάθησης. Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) γίνεται για τον έλεγχο για την παρουσία των αρρυθμιών (ανώμαλοι καρδιακοί παλμοί). Επιπλέον, γίνεται καρδιακός καθετηριασμός για τη λήψη των αιμοδυναμικών μετρήσεων (πιέσεις αίματος και τις συγκεντρώσεις του οξυγόνου και άλλων αερίων) στις πνευμονικές αρτηρίες και να αξιολογήσουν τη δομή τους. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση μετά την επέμβαση Fontan για τους ασθενείς μονήρους κοιλίας είναι καλή και η ιατρική παρακολούθηση δια βίου είναι απαραίτητη. Οι ασθενείς που κάνουν πρώιμα την επέμβαση Fontan βρίσκονται σε κίνδυνο για επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, για αρρυθμίες, και για εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται για μετατροπή σε νεότερες μορφές της μεθόδου Fontan για να περιοριστεί περαιτέρω η κολπική διαστολή (διεύρυνση).

Άσκηση σε ασθενείς με διπλής εισόδου αριστερή κοιλία

Μέτρια επίπεδα δραστηριότητας μπορεί να είναι ανεκτά, αλλά ο προσεκτικός έλεγχος της άσκησης είναι σημαντικός πριν από τον καθορισμό ορίων και θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ασκήσεις και η αφυδάτωση. Οι επιπτώσεις της επέμβασης Fontan σχετικά με την απόδοση των πνευμόνων και στην ανατομία του θώρακα μπορεί, επίσης, να είναι παράγοντες για τον καθορισμό των ασφαλών επιπέδων άσκησης. Εάν ένας ασθενής παίρνει το αντιπηκτικό βαρφαρίνη, τα αθλήματα επαφής θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.


Εγκυμοσύνη και μονήρης κοιλία

Τα αντισυλληπυικά χάπια είναι επικίνδυνα για τις γυναίκες με ελαττώματα των κοιλιών, λόγω του κινδύνου σχηματισμού θρόμβων αίματος. Άλλες μέθοδοι ελέγχου των γεννήσεων, όπως προγεσταγόνα χάπια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Οι καρδιαγγειακές αλλαγές που εμπλέκονται στην εγκυμοσύνη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ενιαία κοιλία και μετά από επέμβαση Fontan. Για την ασθενή που δεν έχει κάνει επέμβαση Fontan, ο κίνδυνος εξαρτάται από το βαθμό κυάνωσης, την ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, και / ή την κοιλιακή δυσλειτουργία. Υπάρχει, επίσης, ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων αίματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και αιμορραγίας μετά τον τοκετό.

Οι ασθενείς που θα κάνουν αργότερα επέμβαση Fontan αντιμετωπίζουν, επίσης, σημαντικούς κινδύνους, ανάλογα με το βαθμό της κοιλιακής λειτουργίας και άλλους παράγοντες. Οι αρρυθμίες μπορεί έχουν επιπλοκές, σε σχεδόν του 1/3 των κυήσεων με ατρησία της τριγλώχινας και σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς και αυτό θα οδηγήσει σε αποβολές.

Τα φάρμακα που συνταγογραφούνται συχνά για τον έλεγχο αρρυθμιών και άλλων προβλημάτων μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Ωστόσο, επιτυχείς εγκυμοσύνες υπό προσεκτική ιατρική παρακολούθηση αναφέρονται σε ασθενείς με διάφορες μορφές μονήρους κοιλίας, με και χωρίς τη μέθοδο Fontan. Οι γυναίκες με υψηλή ανοχή για άσκηση πριν από τη σύλληψη έχουν καλή πρόγνωση.

Θεραπεία:

Παρηγορητική χειρουργική επέμβαση

Διορθωτική χειρουργική επέμβαση

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία της καρδιάς σας

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία της καρδιάς σας

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τι είναι το εμβρυϊκό υπερηχογράφημα

Τσιρότα κλείνουν τρύπες στην καρδιά

Ανοικτός κολποκοιλιακός πόρος

Προγεννητικός έλεγχος

Νόσος Ebstein

Κυάνωση

Το σύνδρομο Marfan

Τι είναι το φύσημα στα παιδιά

Το Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου

Σύνδρομο Noonan

Πότε γίνεται μηχανική στήριξη καρδιάς

Στένωση της αορτικής βαλβίδας

Τι εξελίξεις περιμένουμε στην Καρδιοχειρουργική

Χρήσιμες πληροφορίες για τις συγγενείς καρδιοπάθειες

Σύνδρομο Di George

Τετραλογία του Fallot

Παιδιά με καρδιοπάθειες

Χημειοπροφύλαξη ενδοκαρδίτιδας

www.emedi.gr

 

 

Διαβάστηκε 1873 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 20:52
Γιάννης Κριαράς

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα

 • Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

  Χρήσιμες πληροφορίες για τη διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

  Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη είναι η παραγωγή ινώδους στο αίμα που κυκλοφορεί, το οποίο εμφανίζεται σαν επιπλοκή της μαιευτικής (π.χ. πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα), των λοιμώξεων (ειδικά από Gram αρνητικά) και των κακοηθειών 

  Επηρεαζόμενα συστήματα: Αιμοποιητικό, Λεμφικό, Ανοσοποιητικό

  Γενετική: Ομόζυγη έλλειψη πρωτεΐνης C ή πρωτεΐνης S

  Επικρατέστερη ηλικία: Καμία

  Επικρατέστερο φύλο: Γυναίκες = Άνδρες

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Επίσταξη
  • Αιμορραγία από τα ούλα
  • Αιμορραγία από τους βλεννογόνους
  • Αιμόπτυση
  • Αιματέμεση 
  • Μητρορραγία
  • Βήχας
  • Δύσπνοια
  • Σύγχυση
  • Διαταραχές προσανατολισμού
  • Αίμα στα κόπρανα
  • Αιματουρία
  • Ολιγουρία
  • Πυρετός
  • Πετέχειες
  • Πορφύρα
  • Εκχυμώσεις 
  • Δερματικές αιμορραγικές νεκρώσεις
  • Εντοπισμένοι ρόγχοι
  • Ταχύπνοια
  • Πλευριτικός ήχος τριβής
  • Αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες 
  • Ανουρία
  • Θρομβοφλεβίτιδα
  • Ληθαργικότητα
  • Περιφερική κυάνωση

  ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Διαταραχές πήξης λόγω διάχυτης ενεργοποίησης των αιμοστατικών μηχανισμών 
  • Μαιευτικές επιπλοκές 
  • Λοίμωξη
  • Νεοπλάσματα
  • Ενδαγγειακή αιμόλυση 
  • Αγγειακές διαταραχές, θρόμβωση
  • Δήγμα φιδιού 
  • Μαζική ιστική καταστροφή 
  • Τραύμα
  • Υποξία
  • Ηπατοπάθεια
  • Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας βρεφών και ενηλίκων (ΣΑΔ)

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Κύηση
  • Χειρουργική προστάτη
  • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Μαζική ηπατική νέκρωση
  • Έλλειψη βιταμίνης Κ
  • Θρομβοκυτταροπενική πορφύρα 
  • Αιμολυτικό - ουραιμικό σύνδρομο
  • Υποκλοπή εξομονοφωσφορικών 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Θρομβοκυτταροπενία 
  • Αύξηση χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης 
  • Αύξηση χρόνου προθρομβίνης 
  • Μείωση ινωδογόνου
  • Αύξηση προϊόντων αποδόμησης ινώδους
  • Μείωση αντιθρομβίνης ΙΙΙ
  • Αύξηση χρόνου ροής 
  • Σχιζοκυττάρωση
  • Αναιμία
  • Λευκοκυττάρωση 
  • Αύξηση γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH)
  • Αύξηση ΑΟΑ
  • Μείωση παράγοντα V
  • Μείωση ή αύξηση παράγοντα VIII
  • Μείωση παράγοντα X
  • Μείωση παράγοντα ΧΙΙΙ
  • Αιμοσφαιριναιμία
  • Αιματουρία
  • Θετική γουαϊάκη (Hemocult)
  • Μείωση πρωτεΐνης C

  Pathogenesis of DIC Disseminated intravascular coagulation

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  Ακτινογραφία θώρακα: αμφοτερόπλευρη πυλαία βαμβακοειδής σκίαση

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Θεραπεία υποκείμενης πάθησης π.χ. εκκένωση μήτρας σε περίπτωση προδρόμου πλακούντα, αντιβιοθεραπεία ευρέος φάσματος σε Gram αρνητική σηψαιμία
  • Αντικατάσταση απωλειών αίματος
  • Χορήγηση αιμοπεταλίων
  • Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα
  • Κρυοϊζηματίνες 

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Αντιπηκτικά (ηπαρίνη) αν τα κλινικά ευρήματα υποδηλώνουν ανάπτυξη θρομβωτικών επιπλοκών, αλλά ποτέ σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση
  • Αντιβιοτικά ευρέος φάσματος για τη σήψη 

  Αντενδείξεις: 

  • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
  • Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  Για διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη που οφείλεται σε καρκίνο του προστάτη μπορεί να χορηγηθεί ηπαρίνη και αμινοκαπροϊκό οξύ

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ

  Πολύ στενή μέχρι να σημειωθεί σημαντική βελτίωση

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
  • Καταπληξία 
  • Καρδιακός επιπωματισμός 
  • Αιμοθώρακας 
  • Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα
  • Γάγγραινα και απώλεια δακτύλων

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

  Φτωχή πρόγνωση, η θνησιμότητα είναι περίπου 60%

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Θρομβοεμβολικά φαινόμενα σχετιζόμενα με φλεβοθρόμβωση, θρομβωτικές εκβλαστήσεις στην αορτική βαλβίδα, αρτηριακή εμβολή, κεραυνοβόλος νεογνική πορφύρα (έλλειψη ομόζυγης πρωτεΐνης C ή πρωτεΐνης S)

  Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την κυκλοφορία του αίματος

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την κυκλοφορία του αίματος

  Purpura and petechiae

  Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

  Διαβάστε, επίσης,

  D-dimers

  Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων

  Θρομβοπενία

  Αιμορραγία στον καρκίνο

  www.emedi.gr

   

   

   

 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία Δρεπανοκυτταρική αναιμία

  Χρήσιμες πληροφορίες για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία

  Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μια χρόνια αιμοσφαιρινοπάθεια γενετικά μεταβιβαζόμενη, χαρακτηριζόμενη από μετρίως σοβαρή χρόνια αιμολυτική αναιμία, περιοδικά οξέα επεισόδια επώδυνων "κρίσεων" και αυξημένη ευπάθεια σε παρεμπίπτουσες νόσους, κυρίως, στρεπτοκοκκική πνευμονία. Η ετερόζυγη κατάσταση (Hb A/S) ονομάζεται στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και είναι, συνήθως, ασυμπτωματική, χωρίς αναιμία.

  Επηρεαζόμενα συστήματα: Αιμοποιητικό/Λεμφικό/Ανοσολογικό/Μυοσκελετικό

  Επικρατέστερη ηλικία: Όλες οι ηλικίες

  Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Συνήθως, ασυμπτωματική στους πρώτους μήνες της ζωής 
  • Μετά τους 6 πρώτους μήνες ζωής, τα πρώιμα συμπτώματα είναι ωχρότητα και συμμετρικό επώδυνο οίδημα των χεριών και των ποδιών (σύνδρομο χεριών - ποδιών)
  • Χρόνια αιμολυτική αναιμία
  • Επώδυνες "κρίσεις" στα οστά, αρθρώσεις, κοιλία, πλάτη και σπλάχνα
  • Υπίκτερος
  • Αυξημένη ευπάθεια σε λοιμώξεις κυρίως πνευμονοκοκκική σήψη και οστεομυελίτιδα από σαλμονέλλα
  • Λειτουργική ασπληνία
  • Καθυστερημένη σωματική/σεξουαλική ωρίμανση κυρίως στα αγόρια
  • Πολυσυστηματικές επιπλοκές, κυρίως, στην όψιμη παιδική ηλικία και στην εφηβεία

  ΑΙΤΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Σε μοριακό επίπεδο: Η Hb S παράγεται από την αντικατάσταση της βαλίνης από το γλουταμινικό οξύ στο 6ο αμινοξύ της β-αλυσίδας του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Όταν αποξυγονώνεται, η Hb S πολυμερίζεται και σχηματίζει μακριές ράβδους (ραβδία) (ρίζες μπαμπού), οι οποίες μεταβάλλουν το σχήμα του ερυθρού αιμοσφαιρίου από αμφίκοιλο σε δρεπανιού
  • Σε κυτταρικό επίπεδο: Τα δρεπανοκύτταρα είναι άκαμπτα περίεργου σχήματος και η κυτταρική ακαμψία προκαλεί αυξημένη γλοιότητα αίματος, στάση και μηχανική έμφραξη των μικρών αρτηριολίων και τριχοειδών, που οδηγεί σε περιφερική ισχαιμία. Τα δρεπανοκύτταρα είναι επίσης περισσότερο εύθραυστα από το κανονικό και οδηγούν σε αιμόλυση του αίματος και καταστροφή του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος
  • Σε κλινικό επίπεδο: Χρόνια αναιμία, μια ποικιλία "κρίσεων" λοιμώξεις
  1. Εμφρακτικές κρίσεις (επώδυνες κρίσεις): περισσότερο συνήθεις, ο πόνος προέρχεται από τη νέκρωση των ιστών δευτεροπαθώς σε αγγειακό έμφρακτο και υποξία των ιστών. Προοδευτική ανεπάρκεια οργάνων και οξεία καταστροφή ιστών προκύπτει από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αγγειακών εμφράκτων 
  2. Απλαστική κρίση: Προσωρινή καταστολή της παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων από το μυελό των οστών από σοβαρή λοίμωξη 
  3. Αιμολυτική κρίση: Αυξημένη αιμόλυση, αυξημένη ευθραστότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων ή/και μειωμένος χρόνος ζωής αιμοσφαιρίνης 
  4. Κρίσεις εγκλωβισμού: Σπληνική κατακράτηση αίματος (μόνο σε νήπια/μικρά παιδιά)
  5. Ευπάθεια στις λοιμώξεις: Διαταραχή/απουσία σπληνικής λειτουργίας, ελάττωμα στην εναλλακτική οδό ενεργοποίησης του συμπληρώματος

  Sickle Cell Anemia

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  Εμφρακτική κρίση:

  • Υποξία
  • Αφυδάτωση
  • Λοίμωξη
  • Πυρετός
  • Οξείδωση
  • Κρύο
  • Αναισθησία 
  • Επίπονη φυσική άσκηση

  Απλαστική κρίση:

  • Σοβαρές λοιμώξεις
  • Ανεπάρκεια φυλλικού οξέος

  Αιμολυτική κρίση:

  • Οξεία βακτηριακή λοίμωξη
  • Έκθεση σε οξειδωτικά φάρμακα

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Αναιμία: Άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. αιμοσφαιρινοπάθεια Hb SC, αιμοσφαιρινοπάθεια Hb C, δρεπανοκυτταρική β-θαλασσαιμία (μικροδρεπανοκυτταρική)
  • Επώδυνες κρίσεις: Άλλες αιτίες οξέος πόνου στα οστά στις αρθρώσεις και στην κοιλία. Αναζητήστε λοιμώξεις και άλλες αιτίες καθίζησης

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης: κυριαρχεί Hb S, ποικίλο ποσό Hb F, όχι Hb Α (σε στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας υπάρχουν και Hb Α και Hb S)
  • Δοκιμασίες ανίχνευσης: δοκιμασία αναγωγής μεταθειώδους νατρίου (δοκιμασία δρεπάνωσης), δοκιμασία "Sickledex"
  • Αναιμία: αιμοσφαιρίνη περίπου 8 gr/dl ερυθροκυτταρικοί δείκτες συνήθως φυσιολογικοί αλλά MCV > 75
  • Δικτυοερυθροκυττάρωση 10-20%
  • Λευκοκυττάρωση: ουδετερόφιλα φυσιολογικά σε απουσία λοίμωξης 
  • Θρομβοκυττάρωση 
  • Περιφερικό επίχρισμα (πλακάκι): λίγα δρεπανοερυθροκύτταρα, πολυχρωματοφιλία, εμπύρηνα ερυθρά αιμοσφαίρια
  • Χολερυθρίνη ορού: ελαφρά αυξημένη (2-4 mg/dl) υψηλό ουροχολινογόνο ούρων/κοπράνων 
  • ΤΚΕ: χαμηλή 
  • LDH ορού: υψηλή 
  • Δεν υπάρχει απτοσφαιρίνη

  Doctors Explain the Causes and Signs of Sickle Cell Anemia 1600x900

  Διαταραχές που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα:

  • Λοίμωξη
  • Άλλες αναιμίες (π.χ. έλλειψη σιδήρου)

  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Ποικίλουν εξαρτώμενα από τον τύπο
  • Υποξία/έμφρακτο σε ποικίλα όργανα

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Σπινθηρογράφημα οστών (για αποκλεισμό οστεομυελίτιδα)
  • ΑΤ/ΜΤ (για αποκλεισμό αγγειακού επεισοδίου)

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Σε εξωνοσοκομειακό ασθενή, πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση της ανάπτυξης τακτικές ανοσοποιήσεις και εμβόλιο για πνευμονιόκοκκο, έλεγχο όρασης, ακοής και τακτική οδοντιατρική φροντίδα
  • Απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο για τις περισσότερες κρίσεις και επιπλοκές

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Λοιμώξεις/πυρετός - άμεση θεραπεία με αντιβιοτικά
  • Ελαχιστοποίηση των παραγόντων που ευνοούν τη δρεπάνωση 
  • Επώδυνες κρίσεις - ενυδάτωση (2 Χ υγρά συντήρησης), αναλγητικά (ναρκωτικά και μη ναρκωτικά)
  • Απαιτείται μετάγγιση στις απλαστικές κρίσεις, στις σοβαρές επιπλοκές (π.χ. αγγειακά επεισόδια καρδιάς - εγκεφάλου πριν το χειρουργείο και σε υποτροπιάζουσες επώδυνες κρίσεις που εξασθενίζουν τον άρρωστο)

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Κλινήρης στις κρίσεις, αλλιώς επίπεδο δραστηριότητας όσο είναι ανεκτό 
  • Η δραστηριότητα μπορεί να είναι κάπως περιορισμένη εξαιτίας της χρόνιας αναιμίας και της φτωχής μυϊκής ανάπτυξης

  ΔΙΑΙΤΑ

  Καλά ισορροπημένη δίαιτα με συμπλήρωμα φυλλικού οξέος

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

  • Οδηγίες για άμεση αντιμετώπιση του πυρετού, των λοιμώξεων, του πόνου και ειδικών επιπλοκών πρέπει να ανακεφαλαιώνονται σε κάθε επίσκεψη 
  • Ζωτική σημασία της διατήρησης καλής ενυδάτωσης 
  • Διδάξτε πρώιμη αναγνώριση των πιθανών επιπλοκών, κυρίως εκπαίδευση σχετικά με τον πριαπισμό
  • Γενετική συμβουλή

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Επώδυνες κρίσεις (ελαφρές - εξωνοσοκομειακός ασθενής) - ναρκωτικά παρεντερικά (μορφίνη, Demerol) σε καθορισμένο πρόγραμμα, σταδιακά χαμηλότερη δόση και αντικατάσταση με φάρμακα από το στόμα το συντομότερο δυνατό (ακαιταμινοφαίνη/κωδεΐνη, ιβουπροφένη). Διορθώστε την αφυδάτωση και οξείδωση 
  • Λοιμώξεις - πριν τα αποτελέσματα των καλλιεργειών, δώστε αντιβιοτικά που καλύπτουν τον πνευμονιόκοκκο και τον αιμόφιλο ινφλουέντσας
  • Πενικιλλίνη προφυλακτικά - είναι αμφιλεγόμενη, αλλά συχνά συνιστάται

  Προφυλάξεις: Αποφύγετε τις υψηλές δόσεις οιστρογονικών αντισυλληπτικών από το στόμα

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

  • Η συχνότητα καθορίζεται από τον αριθμό/σοβαρότητα των κρίσεων και των επιπλοκών 
  • Πρώιμη αναγνώριση, πρώιμη θεραπεία των λοιμώξεων. Γονείς/ασθενείς πρέπει να έχουν, οδηγία, ότι θερμοκρασία 101 βαθμών F ή περισσότερο απαιτεί άμεση ιατρική προσοχή 
  • Όλοι οι εμπύρετοι ασθενείς απαιτούν καλλιέργειες (αίματος/ούρων), ακτινογραφία θώρακος, γενική αίματος/Δικτυοερυθροκύτταρα
  • Σε ασθενείς που υφίστανται χρόνιες μεταγγίσεις εξετάστε για ηπατίτιδα και αιμοσιδήρωση

  ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

  Αποφύγετε καταστάσεις που επιταχύνουν τη δρεπάνωση (υποξία, αφυδάτωση, κρύο, λοίμωξη, πυρετό, οξείδωση, αναισθησία) 

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  • Οστικό έμφρακτο 
  • Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής 
  • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με νευρολογικό υπόλειμμα
  • Καρδιακή διόγκωση 
  • Χολολιθίαση/μη φυσιολογική λειτουργία ήπατος 
  • Άτονα έλκη ποδιών 
  • Πριαπισμός 
  • Αιματουρία/Υποσθενουρία
  • Αμφιβληστροειδοπάθεια 
  • Οξύ θωρακικό σύνδρομο (λοίμωξη ή εμβολή) που οδηγεί σε χρόνια πνευμονοπάθεια 
  • Λοιμώξεις (πνευμονία, οστεομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα, πυελονεφρίτιδα με αυξημένη πιθανότητα σηψαιμίας σε καθεμία από τις παραπάνω)
  • Αιμοσιδήρωση δευτεροπαθής (2%) σε πολλαπλές μεταγγίσεις 

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  Η αναιμία είναι εφ' όρου ζωής. Στη 2η δεκαετία οι κρίσεις ελαττώνονται, αλλά οι επιπλοκές είναι συχνότερες. Μερικοί ασθενείς πεθαίνουν από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ή σήψη. Οι περισσότεροι ασθενείς ζουν έως την πρώιμη μέση ηλικία, λίγοι ζουν περισσότερο από 50 έτη. Συνήθη αίτια θανάτου είναι οι λοιμώξεις, η θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή ή η νεφρική ανεπάρκεια

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις χρόνιας νόσου, κυρίως χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη και εξάρτηση. Μπορεί να χρειαστεί συμβουλή, καθοδήγηση και/ή επαγγελματική εκπαίδευση 

  ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Παιδιατρικό:

  • Κρίσεις εγκλωβισμού και σύνδρομο χεριού - ποδιού βρίσκονται μόνο σε νήπια/μικρά παιδιά
  • Λειτουργική ασπληνία στην όψιμη παιδική ηλικία

  Εφηβεία/νεαροί ενήλικες:

  • Η συχνότητα επιπλοκών και δευτεροπαθών καταστροφών οργάνων/ιστών αυξάνουν με την ηλικία
  • Ψυχολογικές επιπλοκές συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων εικόνας σώματος και σεξουαλικής ταυτότητας, διακεκομμένης σχολικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιορισμός δραστηριοτήτων, στίγμα χρόνιας νόσου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβος για το μέλλον  

  Κύηση:

  • Συνήθως επιλεγμένη και υψηλού κινδύνου, κυρίως στο 3ο τρίμηνο και τον τοκετό 
  • Οι επιπλοκές συμπεριλαμβάνουν αυξημένο αριθμό/σοβαρότητα κρίσεων, τοξιναιμία, λοίμωξη, πνευμονικό έμφρακτο, φλεβίτιδα
  • Εμβρυϊκή θνησιμότητα 35-40%, αποβολές/θνησιγενή, προωρότητα
  • Προφυλακτική μερική αφαιμαξομετάγγιση στο 3ο τρίμηνο ελαττώνει τη μητρική νοσηρότητα και την εμβρυϊκή θνησιμότητα

  Risk Factors for Sickle Cell Anemia 12

  Διαβάστε, επίσης,

  Χρήσιμες πληροφορίες για την ελονοσία

  Η νόσος της αιμοσφαιρίνης C

  Θαλασσαιμία

  Μάθετε να αξιολογείτε τη γενική αίματος

  Μήπως έχετε αναιμία;

  Μάθετε να αξιολογείτε τη γενική αίματος

  Χρήσιμες πληροφορίες για τα γενετικά τεστ

  Δεφερασιρόξη για τη μεσογειακή αναιμία

  Τι είναι η αποσιδήρωση

  Αιμολυτική αναιμία

  Γιατί κάποιος παθαίνει χολολιθίαση

  Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε αναιμία;

  Σωμάτια Howell-Jolly

  Τι είναι η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

  Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα

  Λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο

  Αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση χορήγησης εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου

  Ελονοσία

  Αιμοχρωμάτωση

  Ίκτερος

  www.emedi.gr

   

 • Σημαντικές πληροφορίες για την έκτοπη κύηση Σημαντικές πληροφορίες για την έκτοπη κύηση

  Σημαντικές πληροφορίες για την έκτοπη κύηση

  Έκτοπη κύηση είναι η κύηση εκτός μήτρας - κάθε κύηση που λαμβάνει χώρα έξω από τα όρια της μητρικής κοιλότητας

  • Σαλπιγγική κύηση - κύηση που λαμβάνει χώρα στα διάφορα τμήματα των ωαγωγών, δηλαδή ληκυθική (55%), ισθμική (25%), κροσσών (17%) κέρατος (2%)
  • Ωοθηκική κύηση - λαμβάνει χώρα εντός των ορίων μίας ωοθήκης 
  • Κοιλιακή κύηση - λαμβάνει χώρα στην κοιλιακή (περιτοναϊκή) κοιλότητα συχνότερα μέσα σε αμνιακό σάκο. Σπανιότατα μπορεί να εμφυτεύεται στα σπλάχνα, στα τοιχώματα της πυέλου, στο επίπλουν ή ακόμη και στις επιφάνειες του ήπατος και του σπληνός
  • Τραχηλική κύηση - το κύημα εμφυτεύεται στον τράχηλο κάτω από το επίπεδο του έσω τραχηλικού στομίου
  • Ενδοσυνδεσμική κύηση - μετά από ωοθηκική εμφύτευση και ακόλουθη ρήξη του ωαγωγού, το επιζών έμβρυο δευτεροπαθώς εμφυτεύεται μεταξύ των ορίων του προσθίου και οπισθίου φύλλου του πλατέος συνδέσμου

  Επηρεαζόμενα συστήματα: Αναπαραγωγικό

  Επικρατέστερη ηλικία: Πάνω από 40% συμβαίνει σε γυναίκες ηλικιών από 20-29 ετών 

  Επικρατέστερο φύλο: Μόνο γυναίκες

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  Σαλπιγγική κύηση:

  • Πόνοι πυέλου 
  • Αμηνόρροια που ακολουθείται από άτακτη αιμορραγία από τον κόλπο 
  • Κοιλιακή ευαισθησία 
  • Ευαισθησία και μάζα στο εξάρτημα 
  • Τεινεσμός
  • Πόνοι στον ώμο 
  • Συγκοπή 
  • Έξοδος από πεπτωκότος εκμαγείου σάλπιγγος 

  Ωοθηκική κύηση:

  • Πόνοι και κράμπες
  • Πυελική μάζα
  • Κολπική αιμορραγία μετά περίοδο αμηνόρροιας
  • Κλινική καταπληξία μετά από ρήξη

  Κοιλιακή κύηση:

  • Ιστορικό που υποδηλώνει έκτρωση ή ρήξη ωαγωγών 
  • Εγκυμοσύνη που επιπλέκεται με ασυνήθη συμπτώματα από το γαστρεντερικό 
  • Εμβρυϊκές κινήσεις πολύ εμφανείς ή επώδυνες
  • Εύκολη ψηλάφηση των εμβρυϊκών μελών ή κινήσεων 
  • Εγκυμοσύνη που περιγράφεται από μία έμπειρη πολύτοκο ως διαφορετική
  • Ψευδής τοκετός σε τελειόμηνη εγκυμοσύνη
  • Υψηλή θέση εμβρύου σε ανώμαλη προβολή συνήθως εγκάρσια
  • Εκτόπιση ενός σκληρού, μακρού τραχήλου 
  • Ψηλάφηση των εμβρυϊκών μελών δια μέσω του κόλπου
  • Ασυνήθως έντονοι ήχοι αγγειακής ροής 

  Τραχηλική κύηση:

  • Μαλακός, δυσανάλογα ευμεγέθης τράχηλος, ίσος ή μεγαλύτερος από το σώμα της μήτρας
  • Εξώθηση σκοτεινού ιστού μέσω του έξω τραχηλικού στομίου 
  • Συνεχής κολπική αιμορραγία μετά περίοδο αμηνόρροιας

  Ενδοσυνδεσμική κύηση:

  • Ιστορικό συμβατό με έκτρωση ή ρήξη ωαγωγού 
  • Μονόπλευρη πυελική μάζα με πόνο

  720px Tubal Pregnancy with embryo

  ΑΙΤΙΑ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  Σαλπιγγική κύηση:

  • Προηγούμενη ωοθηκική κύηση
  • Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου 
  • Ενδομητρίωση 
  • Προηγούμενοι χειρουργικοί χειρισμοί στις σάλπιγγες
  • Οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα 
  • Συμφύσεις πυέλου 
  • Όγκοι πυέλου

  Ωοθηκική κύηση:

  • Εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στην ωοθηκική επιφάνεια 
  • Αποβολή από τη σάλπιγγα και εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στην ωοθήκη

  Κοιλιακή κύηση:

  • Αποβολή από τη σάλπιγγα με δευτεροπαθή εμφύτευση 
  • Μητροπεριτοναϊκό συρίγγιο που ανεπτύχθηκε μετά ρήξη ουλών παλαιότερης καισαρικής τομής ή εκτομής ινομυωμάτων 
  • Υπάρχει η θεωρία της εξωτερικής μετανάστευσης 
  • Θεωρία της εξ΄εμέσεως προς την κοιλιά του γονιμοποιημένου ωαρίου κατά την εμμηνορρυσία

  Τραχηλική κύηση:

  • Αφιλόξενο ενδομήτριο για την εμφύτευση, λόγω λοιμώξεως 
  • Ινομυώματα μήτρας
  • Ατροφικό ενδομήτριο
  • Διαφράγματα μήτρας
  • Παρουσία ενδομητρίου σπειράματος 
  • Ουλές ενδομητρίου 
  • Χρήση αντισυλληπτικών από του στόματος 

  Ενδοσυνδεσμική κύηση:

  • Ρήξη μιας σαλπιγγικής κύησης και δευτεροπαθής εμφύτευση μεταξύ προσθίου και οπισθίου πετάλου πλατέος συνδέσμου

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Προηγούμενη χειρουργική σαλπίγγων 
  • Προηγούμενη φλεγμονώδης νόσος της μικρής πυέλου 
  • Πυελικές συμφύσεις 
  • Προηγούμενη σαλπιγγική κύηση
  • Προηγούμενη χειρουργική μήτρας
  • Χρήση ενδομητρίων σπεραμάτων 
  • Ιστορικό ενδομητρίτιδας

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Έκτρωση 
  • Σκωληκοειδίτδα
  • Σαλπιγγίτιδα
  • Ραγείσα κύστη ωχρού σωματίου
  • Ινομύωμα ή απόστημα κέρατος μήτρας
  • Ωοθηκικός όγκος 
  • Ενδομητρίωμα 
  • Τραχηλικός καρκίνος 
  • Τραχηλική φάση αποβολής από τη μήτρα
  • Πρόδρομος πλακούντας

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Δοκιμασία κυήσεως στα ούρα
  • Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη ορού σε αυξανόμενους τίτλους
  • Διαδοχικές γενικές αίματος για πιστοποίηση απώλειας αίματος 
  • Επίπεδα προγεστερόνης ορού 

  Ectopic pregnancy

  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  Σαλπιγγική κύηση:

  • Παρουσία χοριονικών λαχνών μέσα στη σάλπιγγα 

  Ωοθηκική κύηση (κριτήρια του Spiegelberg):

  • Η κύηση πρέπει να καταλαμβάνει τη θέση της ωοθήκης 
  • Η κύηση πρέπει να συνδέεται με τη μήτρα μέσω του μητροωθηκικού συνδέσμου
  • Ο αντίθετος ωαγωγός πρέπει να είναι φυσιολογικός 
  • Ο σάκος του κυήματος πρέπει να περιέχει ωοθηκικό ιστό 

  Κοιλιακή κύηση - πρωτοπαθής τύπος:

  • Και οι δύο ωοθήκες και σάλπιγγες πρέπει να είναι φυσιολογικά 
  • Δεν υπάρχει μητροπεριτοναϊκό συρίγγιο 
  • Πρόσφυση του κυήματος αποκλειστικά στην περιτοναϊκή επιφάνεια

  Κοιλιακή κύηση - δευτεροπαθής τύπος:

  • Εμβρυϊκός ή πλακουντιακός ιστός βρίσκεται μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, πίσω από τις ωοθήκες ή τις σάλπιγγες 

  Τραχηλική κύηση:

  • Χοριονικές λάχνες εμφυτεύονται μέσα στον τράχηλο, κάτω από το επίπεδο του έσω τραχηλικού στομίου 
  • Η μητρική κοιλότητα πάνω από το έσω τραχηλικό στόμιο είναι ελεύθερη από προϊόντα του κυήματος 

  Ενδοσυνδεσμική κύηση:

  • Τα προϊόντα του κυήματος βρίσκονται μέσα στο χώρο του πλατέος συνδέσμου

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Αμνιοκέντηση
  • Ενδομητρική βιοψία και/ή διαστολή και απόξεση 

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Κολπική και κοιλιακή υπερηχοτομογραφία
  • Αξονική Τομογραφία κοιλίας
  • Μαγνητική τομογραφία κοιλίας

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Λαπαροσκόπηση
  • Λαπαροτομία

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Εξωνοσοκομειακή για το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου και θεραπείας 
  • Εξωνοσοκομειακή και χειρουργική για μη ερρηγμένη σαλπιγγική κύηση
  • Εισαγωγή στο νοσοκομείο και χειρουργική για μη ερρηγμένη σαλπιγγική κύηση
  • Εισαγωγή στο νοσοκομείο και χειρουργική αντιμετώπιση για ασταθείς αιμοδυναμικά καταστάσεις μετά αναζωογόνηση

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Για ωοθηκική, κοιλιακή και ενδοσυνδεσμική κύησης  απαιτείται λαπαροτομία 
  • Για θεραπεία τραχηλικής κύησης μπορεί να απαιτηθούν, προσεκτική απόξεση τραχήλου και μητρικής κοιλότητας, απολινώσεις έσω λαγονίων αρτηριών άμφω ή ακόμη και υστερεκτομία
  • Για θεραπεία μη ερρηγμένης σαλπιγγικής κύησης μπορεί να απαιτηθεί σαλπιγγοστομία
  • Μη ερρηγμένη σαλπιγγική κύηση, διαμέτρου κυήματος κάτω από 4 cm μπορεί να αντιμετωπισθεί με λαπαροσκόπηση. Με μεθοτρεξάτη, τα καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνονται όταν η κύηση είναι σαλπιγγική, το μέγεθος του κυήματος κάτω από 2 cm ή τα επίπεδα χοριακής γοναδοτροπίνης κάτω από 1.000 mlU/ml

  ΦΑΡΜΑΚΑ  ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ  ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Μεθοτρεξάτη ως πρώτη θεραπεία για μη ερρηγμένη σαλπιγγική κύηση και για θεραπεία αποκατάσταση μετά σαλπιγγοστομία
  • Μεθοτρεξάτη σαν συμπληρωματική θεραπεία για υπολείμματα πλακούντος μετά την έξοδο του κυήματος σε κοιλιακή εγκυμοσύνη 
  • Δόση: μεθοτρεξάτη 1 mg/kg ΕΜ κάθε 2η ημέρα με λευκοβορίνη 0,1 mg/kg ΕΜ στις ενδιάμεσες ημέρες. Το μέγιστο 4 δόσεις μεθοτρεξάτης ή 25-30 mg μεθοτρεξάτης, εφ' άπαξ, χωρίς, λευκοβορίνη

  Αντενδείξεις: Εγκυμονούσες γυναίκες με ψωρίαση 

  Προφυλάξεις: Η μεθοτρεξάτη έχει τοξικές επιδράσεις στο αιμοποιητικό, νεφρικό, γαστρεντερικό ανπνευστικό και νευρικό σύστημα

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  Δακτινομυκίνη 

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΟΠΗ ΚΥΗΣΗ

  • Διαδοχικές ποσοτικές μετρήσεις β-HCG ορού μέχρι το επίπεδο της να πέσει στο μηδέν 
  • Παρακολούθηση με υπερηχοτομογραφία πυέλου για επιμένουσες πυελικές μάζες
  • Μελέτες απεικονιστικές για έλεγχο υπολειμμάτων πλακούντα σε κοιλιακή εγκυμοσύνη, π.χ. υπερηχοτομογραφία, ΥΤ, ΜΥΤ

  ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Αποτελεσματική αντισύλληψη 
  • Υποτροπιάζουσες σαλπιγγικές κυήσεις εμφανίζονται σε ποσοστό 12%. Για ασθενή που μένει πάλι έγκυος χρησιμοποιήστε υπερηχοτομαγραφία να βεβαιώσετε την ενδομητρική εγκυμοσύνη

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  • Αιμορραγία και υποογκαιμική καταπληξία 
  • Λοίμωξη 
  • Απώλεια οργάνων αναπαραγωγής μετά επιπλεγμένη χειρουργική επέμβαση 
  • Στειρότητα
  • Συρίγγια ουροποιητικού και/ή γαστρεντερικού μετά επιπλεγμένη χειρουργική επέμβαση 
  • Ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος με τους συνακόλουθους κινδύνους 
  • Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  Με πρώιμη διάγνωση και θεραπεία η ρήξη είναι ασυνήθης

  Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για την εγκυμοσύνη

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για την εγκυμοσύνη

  ectopic pregnancy 1024x571

  Διαβάστε, επίσης,

  Αυτόματη έκτρωση

  Ενδομητρίωση

  Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την ενδομητρίωση

  Ασκίτης

  Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τα ινομυώματα της μήτρας

  Πότε εφαρμόζεται η λαπαροσκόπηση και η υστεροσκόπηση

  Λειτουργική αιμορραγία από τη μήτρα

  Εκκολπωματική νόσος

  Τα προειδοποιητικά σημεία αποβολής στην εγκυμοσύνη

  Μήπως έχετε πόνο στην πύελο;

  Υστερεκτομή

  Αν έχετε δυσμηνόρροια

  Οι πιο χρήσιμες συμβουλές για τα ινομυώματα

  Καταμήνιος πνευμοθώρακας

  Ρομποτική Χειρουργική στην Γυναικολογία

  Πονάτε κατά την σεξουαλική επαφή;

  Κύστη ωοθηκών

  Έκτοπη κύηση

  Ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική

  Πόνος στην κοιλιά, αλλά που;

  Σύνδρομο των καθ' έξιν αποβολών

  www.emedi.gr

   

   

   

 • Βρογχιολίτιδα Βρογχιολίτιδα

  Χρήσιμες πληροφορίες για τη βρογχιολίτιδα

  Βρογχιολίτιδα είναι η φλεγμονή των βρογχιολίων που συναντάται, συνήθως, σε μικρά παιδιά και σπανιότερα σε ενήλικες υψηλού κινδύνου.

  Μπορεί να είναι εποχιακή (χειμώνας και άνοιξη) και συχνά έχει επιδημικό χαρακτήρα.

  Συνήθης πορεία: ύπουλη - οξεία - προϊούσα

  Επηρεαζόμενα συστήματα: Αναπνευστικό 

  Επικρατέστερη ηλικία: Νεογέννητα - 2 χρονών (κυρίως 2-6 μηνών)

  Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Ανορεξία
  • Βήχας
  • Κυάνωση 
  • Εκπνευστικός συριγμός
  • Πυρετός
  • Γογγυσμός
  • Εισπνευστικοί τρίζοντες
  • Εισολκή μεσοπλευρίων 
  • Ευερεθιστότητα
  • Εργώδης αναπνοή 
  • Μέση ωτίτιδα
  • Φαρυγγίτιδα
  • Ταχυκαρδία
  • Ταχύπνοια
  • Έμετοι

  ΑΙΤΙΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Ιός του αναπνευστικού συγκυτίου
  • Παραϊνφλουέντζα
  • Αδενοϊός
  • Ρινοϊός
  • Ιός της ινφλουέντσας
  • Χλαμύδια
  • Ενοφθαλμισμός σε μάτια, μύτη, στόμα
  • Έκθεση σε μεγαλύτερα άτομα με κρυολόγημα
  • Έκθεση σε παιδικούς σταθμούς (σημαντική)
  • Ιδιοπαθής (στις περισσότερες περιπτώσεις ενηλίκων)

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Επαφή με μολυσμένο άτομο 
  • Παιδιά σε παιδικούς σταθμούς
  • Ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς - πνεύμονα
  • Ενήλικες - έκθεση σε τοξικά αέρια, νόσος του συνδετικού ιστού 

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Άσθμα
  • Αγγειακός δακτύλιος
  • Λοβιακό εμφύσημα
  • Ξένο σώμα
  • Καρδιοπάθεια
  • Πνευμονία
  • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
  • Εισρόφηση
  • Κυστική ίνωση

  BronchioleHiRes

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Αέρια αρτηριακού αίματος - υποξαιμία, υπερκαπνία, οξέωση
  • Καλλιέργεια ιών του αναπνευστικού - θετική
  • Αντίγονα ιών του αναπνευστικού - θετική 

  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Άφθονο βλεννώδες εξίδρωμα
  • Βλεννογόνοι - υπεραιμία, οίδημα
  • Υποβλεννογόνια λεμφοκυτταρική διήθηση, διήθηση μονοκυττάρων, πλασματοκυττάρων 
  • Υπολείμματα μικρών αεραγωγών, ινική, φλεγμονώδες εξίδρωμα, ίνωση
  • Περιβρογχική μονοπυρηνική διήθηση

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  Ακτινογραφία θώρακα:

  • Εστιακή ατελεκτασία
  • Παγίδευση αέρα
  • Επιπέδωση αέρα
  • Επιπέδωση διαφράγματος
  • Αύξηση προσθιοπίσθιας διαμέτρου
  • Περιβρογχική πάχυνση

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζονται στο σπίτι
  • Εισαγωγή σε νοσοκομείο ενδείκνυται σε ασθενείς με έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, κυάνωση και αφυδάτωση

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Η πιο κρίσιμη φάση της νόσου είναι οι πρώτες 48-72 ώρες από την έναρξη της. Η αντιμετώπιση, συνήθως, είναι συμπτωματική 
  • Χορήγηση υγρών για συντήρηση
  • Μηχανικός αερισμός
  • Απομόνωση 
  • Αντϊικοί παράγοντες
  • Καρδιοαναπνευστική παρακολούθηση
  • Βρογχιοδιασταλτικά, κυρίως, εισπνεόμενα
  • Τα στερεοειδή δε φαίνεται να αλλάζουν την πορεία

  RSV

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Αποφυγή επαφής, μετάδοση ιών για 2 μήνες
  • Αποφυγή καπνίσματος 

  ΔΙΑΙΤΑ

  • Τακτικά, μικρά γεύματα - ρευστές τροφές 
  • Σε περίπτωση εισαγωγής στο νοσοκομείο μπορεί να απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση υγρών 

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Οξυγόνο 
  • Τα βρογχιοδιασταλτικά είναι αποτελεσματικά στην οξεία φάση, τα κορτικοστεροειδή δεν επηρεάζουν την πορεία
  • Για βρέφη και παιδιά - ριμπαβιρίνη - εισπνεόμενος αντϊικός παράγοντας κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. Ενδείκνυται σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιοαναπνευστική νόσο, νεαρή ηλικία (< 6 εβδομάδες) ή με βαριά νόσηση από ιό του αναπνευστικού συγκυτίου (αύξηση της pO2,  χρήση μηχανικού αερισμού, χορηγείται με προσοχή από τον αναπνευστήρα). Ψεκάζεται με ειδικό ψεκαστήρα μικρών σταγονιδίων (SPAG)
  • Για ενήλικες - τα κορτικοστερεοειδή και τα βρογχοδιασταλτικά μπορεί να είναι δραστικά σε ορισμένους ασθενείς
  • Αντιβιοτικά - μόνο αν επιπλακεί με δευεροπαθή βακτηριακή λοίμωξη (σπάνια)

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ

  • Αν ο ασθενής περιθάλπτεται στο σπίτι, καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία για 2-4 ημέρες
  • Για ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, η παρακολούθηση εξαρτάται από τη βαρύτητα της λοίμωξης
  • Η βρογχιολίτιδα σχετίζεται με άπνοια

  ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Πλύσιμο χεριών 
  • Απομόνωση βρεφών που νοσούν 
  • Άτομα με κρυολόγημα πρέπει να περιορίζουν στο ελάχιστο στην επαφή τους με βρέφη

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πλήρης ίαση σε διάστημα μιας εβδομάδας
  • Οι στατιστικές θνητότητας ποικίλλουν αλλά πιθανά είναι κάτω από 1%
  • Βρέφη υψηλού κινδύνου (ΒΠΔ, ΣΚΔ) μπορεί να έχουν παρατεταμένη πορεία

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ

  • Βακτηριακή επιλοίμωξη
  • Ιογενής αποφρακτική βρογχιολίτιδα
  • Άπνοια
  • Αναπνευστική ανεπάρκεια
  • Θάνατος
  • Αυξημένη επίπτωση της νόσου της υπεραντίδρασης των αεραγωγών (RAD)

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Κοινό κρυολόγημα
  • Επιπεφυκίτιδα
  • Φαρυγγίτιδα
  • Μέση ωτίτιδα
  • Διαρροϊκό σύνδρομο

  Παιδιατρικό: Πιο συχνή στα βρέφη

  Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

  bronchiolitis illustration cmplx 16x9 canonical

   

  Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

  Διαβάστε, επίσης,

  Αποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία

  Χρήσιμες πληροφορίες για την οξεία βρογχίτιδα

  Διαφοροδιάγνωση λεμφαγγειακής καρκινωμάτωσης

  Πνευμονική τοξικότητα από την αντικαρκινική θεραπεία

  Βρογχοπνευμονική δυσπλασία

  Χρήσιμες πληροφορίες για τις βρογχεκτασίες

  Απόστημα εγκεφάλου

  Πνευμονία από εισρόφηση

  Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας

  Σκληρυντικοί παράγοντες για πλευροδεσία

  Ρεμδεσιβίρη

  Ηωσινοφιλικές πνευμονίες

  Χρήσιμες πληροφορίες για τον κοροναϊό

  Σύνδρομο Kartagener

  Αντιεμβολιαστιακό κίνημα

  Ιστοπλάσμωση

  Αντιμετωπίστε τις μολύνσεις με φυσικό τρόπο

  Να χρησιμοποιείτε ριγανέλαιο σαν αντιβακτηριακό

  Αναπνεύστε ελεύθερα

  Τα ξένα σώματα στο σώμα υπεύθυνα για πολλές λοιμώξεις

  Μάθετε να αξιολογείτε την ακτινογραφία θώρακος

  Οι διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος από την χολολιθίαση

  Χρήσιμες πληροφορίες για το AIDS

  Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε γρίπη H1N1

  Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα βακτήρια

  Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα

  Κυστική ίνωση

  Ασπεργίλλωση

  Οι παράγοντες κινδύνου για τις παροξύνσεις στη χρόνια βρογχίτιδα

  Άτυπη πνευμονία

  Πώς οι απονευρώσεις μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία σας

  Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

  Η βρογχοσκόπηση

  Διαφορική διάγνωση πλευρίτιδας

  Πνευμονική εμβολή

  Κόλπο για να αποφύγετε την πνευμονία

  Πλευρίτιδα

  Νόσος Kawasaki

  Νόσοι από μεγαλοκυτταροϊό

  Ιός SARS

  www.emedi.gr

   

 • Βλαστομύκωση Βλαστομύκωση

  Χρήσιμες πληροφορίες για τη βλαστομύκωση

  Βλαστομύκωση είναι μια σπάνια συστηματική μυκητιασική λοίμωξη με ευρύ φάσμα εκδηλώσεων από το αναπνευστικό, δέρμα, οστά και ουρογεννητικό.

  Επηρεαζόμενα συστήματα: Δέρμα/Εξωκρινείς αδένες, Αναπνευστικό, Μυοσκελετικό, Νεφρά/Ουροποιητικό, Ενδοκρινικό/Μεταβολικό

  Επικρατέστερη ηλικία: Ενήλικες, αλλά, 10-20% των περιπτώσεων εμφανίζονται σε παιδιά 

  Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  Οξεία λοίμωξη:

  • Η έναρξη μπορεί να είναι απότομη ή ύπουλη
  • Μπορεί να είναι ασυμπτωματική και αυτοπεριοριζόμενη
  • Περίοδος επώασης 30-45 ημέρες
  • Πυρετός, ρίγη, μυαλγίες, αρθραλγίες
  • Βήχας αρχικά μη παραγωγικός και στη συνέχεια παραγωγικός
  • Αιμόπτυση
  • Οζώδες ερύθημα

  Βλαστομύκωση πνευμόνων:

  • 60-40% των περιπτώσεων 
  • Τρεις μορφές - οξεία, χρόνια, ασυμπτωματική
  • Βήχας - από μη παραγωγικός σε παραγωγικό 
  • Αιμόπτυση 
  • Απώλεια βάρους 
  • Θωρακικό άλγος πλευριτικού τύπου 
  • Πλευριτικό υγρό - 10%
  • Αναπνευστική ανεπάρκεια σε μικρό ποσοστό 
  • Ινοοζώδεις διηθήσεις άνω λοβού - 50%
  • Μάζα -30%
  • Διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις - σπηλαιοποίηση (σπάνιο)
  • Πλευρική πάχυνση

  Δερματική βλαστομύκωση:

  • Η πιο κοινή εξωπνευμονική εκδήλωση - 40-80%
  • Μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς πνευμονική νόσο
  • Δύο τύποι βλάβης
  • Ακροχονδρώδης βλάβη ξεκινά ως μικρή βλατιδοφυσσαλιδώδης βλάβη αργά εξαπλούμενη, εσχαροποιείται με οξέα χείλη. Κεντρική επούλωση με σχηματισμό ουλής και αποχρωματισμό. Μικροαποστήματα σημειώνονται στην περιφέρεια της βλάβης
  • Ελκώδεις βλάβες. Αρχικά φυσαλίδες σχηματίζουν επιπόλαια έλκη με επηρμένα χείλη και κοκκιωματώδη βάση 
  • Βλάβες βλεννογόνου μπορεί να προκύψουν 
  • Λεμφαδενοπάθεια τυπική (σπάνια)
  • Δερματικά οζίδια - ψυχρά αποστήματα

  Βλαστομύκωση σκελετού:

  • Εμφανίζεται σε 25-50% των εξωπνευμονικών περιπτώσεων 
  • Μακρά οστά, σπόνδυλοι, πλευρές ενέχονται συχνότερα
  • Καλά αφοριζόμενες οστεολυτικές βλάβες
  • Μπορεί να εμφανιστεί με συναφή αποστήματα μαλακών ιστών και/ή της σπονδυλικής στήλης
  • Παρασπονδυλικά αποστήματα μπορεί να εξαφανιστούν στη νόσο των σπονδύλων 
  • Οξεία ή χρόνια αρθρίτιδα μπορεί να προκύψει από την επέκταση της παρακείμενης οστεομυελίτιδας

  Βλαστομύκωση ουρογεννητικού:

  • Εμφανίζεται σε 10-30% των περιπτώσεων 
  • Συμμετέχει, κυρίως, ο προστάτης, αλλά επίσης και η επιδιδυμίδα και οι όρχεις 
  • Απόφραξη εκροής
  • Ευαίσθητος προστάτης αυξημένων ορίων 
  • Συμμετοχή γεννητικών οργάνων θήλεος σπάνια, αλλά, συνήθως αποκτάται μέσω σεξουαλικής επαφής 

  Άλλα:

  • Συμμετοχή ΚΝΣ με οξεία ή χρόνια μηνιγγίτιδα, απόστημα επισκληρίδιο ή εγκεφαλικό 
  • Ήπαρ, σπλήνας, περικάρδιο, θυρεοειδής, γαστρεντερικός σωλήνας, επινεφρίδια μπορεί να συμμετέχουν το καθένα χωριστά

  gr1 2

  ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Εισπνοή σπόρων Blastomyces dermatitidis μέσα στους πνεύμονες θα διασπαρεί σε άλλα οργανικά συστήματα λεμφογενώς - αιματογενώς
  • Πρωτοπαθής ενοφθαλμισμός του δέρματος μπορεί να προκύψει σπάνια
  • Λοίμωξη γεννητικού συστήματος θήλεος, μπορεί να προκύψει με σεξουαλική μετάδοση

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Επαγγελματική ή ψυχαγωγική έκθεση σε χώμα εμπεριέχον σπόρους Blastomyces dermatitidis
  • Διαμονή σε περιοχές αυξημένου επιπολασμού της νόσου

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Πνεύμονες - οξεία βακτηριδιακή πνευμονία, φυματίωση, άλλες μυκητιάσεις, βακτηριδιακό απόστημα πνευμόνων, εμπύημα, βρογχογενές καρκίνωμα
  • Δέρμα - βακτηριδιακό πυόδερμα, δερματική λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο, άλλες μυκητιάσεις δέρματος (σποροτρίχωση, ιστοπλάσμωση, κρυπτοκοκκίαση, βλεννώδες καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων)
  • Οστά - βακτηριδιακή προστατίτιδα, καρκίνος προστάτη, άλλες μυκητιάσεις, φυματίωση

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Καλλιέργεια για Blastomyces dermatitidis από τους ιστούς ή τις σωματικές εκκρίσεις με Sabouraud ή άλλα εμπλουτισμένα υλικά
  • Επίδειξη ζυμοειδών κυτταρικών μορφών (5-15 μικρότερα σε διάμετρο, με διαφραγματικό κυτταρικό τοίχωμα ευρείας βάσης χωρίς κάψα) σε ιστό ή σωματικές εκκρίσεις με υγρά πρόσφατα παρασκευάσματα ή ειδικές χρώσεις
  • Ορολογικές δοκιμασίες συμπεριλαμβάνουν μονιμοποίηση του υλικού, ανοσοαντιδράσεις ενζυμικής σύνδεσης, δοκιμασίες ανοσοδιάχυσης αντισωμάτων ιζηματίνης. Όλα έχουν ποικίλη ευαισθησία και χαμηλή εξειδίκευση και δεν είναι βοηθητικά στη διάγνωση
  • Δερματικές δοκιμασίες επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας με βλαστομυκίνη έχουν, επίσης, χαμηλή ευαισθησία και εξειδίκευση και δεν βοηθούν στη διάγνωση
  • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Πρώιμη φλεγμονώδης αντίδραση με πολυμορφοπύρηνα ακολουθείται από σχηματισμό κοκκιώματος με λεμφοκύτταρα και μακροφάγα
  • Το κοκκίωμα δεν δείχνει τυροειδοποιητική νέκρωση 
  • Ζύμη ανευρίσκεται συχνά συνδεδεμένη ή μέσα σε μονοκύτταρα μακροφάγα ή γιγαντοκύτταρα

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Ειδική χρώση ιστών με Gomori μεθεναμίνη, χρώση αργύρου 
  • Περιοδική όξινη χρώση Schiff χρωματίζει το κυτταρικό τοίχωμα ροζ ή ερυθρό
  • Η χρώση mucicarmine βοηθά τη διαφοροδιάγνωση από τον εγκυστωμένο κρυπτόκοκκο

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Αξονική τομογραφία εγκεφάλου ή καλύτερα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για βλάβες στο ΚΝΣ
  • Αξονική τομογραφία σπονδυλικής στήλης ή μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης για βλάβες στους σπονδύλους 
  • Σπινθηρογράφημα οστών για σκελετικές βλάβες
  • Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να δείξει ινοοζώδεις διηθήσεις ανωτέρου λοβού, πύκνωση, διάχυτες τριχοειδικές διηθήσεις, μάζες ή πλευρική πάχυνση

  blastomycosis pulmonary orig

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Εισρόφηση των περιεχομένων του αποστήματος για υγρά πρόσφατα παρασκευάσματα και καλλιέργειες 
  • Βιοψία δια βελόνης ή χειρουργική του ενεχόμενου ιστού

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  Ενδονοσοκομειακός ασθενής. Μπορεί να είναι περιπατητικός, αλλά για ενδοφλέβια αντιμυκητιασική αγωγή πρέπει να εισαχθεί ως ενδονοσοκομειακός ασθενής με συνέχιση ως εξωνοσοκομειακός εφ' όσον ο ασθενής είναι σταθερός

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Συστηματική αντιμυκητιασική θεραπεία ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις εξωπνευμονικής βλαστομύκωσης 
  • Συστηματική αντιμυκητιασική θεραπεία ενδείκνυται για όλες εκτός των πολύ ήπιων ασυμπτωματικών πνευμονικών περιπτώσεων στις οποίες μια δοκιμή παρατήρησης μπορεί να είναι κατάλληλη 
  • Χειρουργική αφαίρεση των οστικών βλαβών, εάν υπάρχουν περιοχές απονευρωμένου ιστού 
  • Χειρουργική παροχέτευση μεγάλων δερματικών αποστημάτων ή πλευρικών εμπυημάτων 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ

  Συμβουλεύστε τον ασθενή και την οικογένειά του για τις πιθανές παρενέργειες της αντιμυκητιασικής θεραπείας, τη διάρκεια της απαιτούμενης θεραπείας και την πιθανότητα υποτροπής ή χρόνιας λοίμωξης 

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  Ήπιες μορφές:

  • Ιτρακοναζόλη (Sporanox) 200 mg per os 2 φορές την ημέρα για τουλάχιστον 6 μήνες

  Σοβαρές μορφές:

  Αμφοτερικίνη Β 0,5-0,8 mg/kg ενδοφλέβια μέσα σε 4-6 ώρες την ημέρα για μια αθροιστική δόση 1,5-2 gm

  • Η πρώτη δόση της της αμφοτερικίνης Β δίνεται ως δοκιμαστική δόση 1 mg σε 200 ml δεξτρόζη 5% σε απεσταγμένο νερό ενδοφλέβια μέσα σε 2-4 ώρες 
  • Η δόση αυξάνεται 10 mg την ημέρα έως ότου φτάσει τη διατήρηση της δόσης σε 0,5-0,8 mg/kg/ημέρα
  • Ρίγη μπορούν να προληφθούν με την προέγχυση δόσης μεπεριδίνης 
  • Για να ελαττωθεί ο σχετιζόμενος με την έγχυση πυρετός δώστε ακεταμινοφαίνη και διφαινυδραμίνη προς της έγχυσης 

  Αντενδείξεις: Απειλούσα τη ζωή μη ανοχή της αμφοτερικίνης, όπως η αναφυλαξία

  Προφυλάξεις: 

  • Παρακολουθείστε για υπόταση κατά τη διάρκεια της έγχυσης 
  • Παρακολουθείστε τη νεφρική λειτουργία, το νάτριο του ορού, το κάλιο και το μαγνήσιο και γενική αίματος δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θεραπείας
  • Αντικαταστήστε το κάλιο και το μαγνήσιο, όπως ενδείκνυται 
  • Όταν η κρεατινίνη του ορού αυξηθεί στα 1,6 mg/dl ή περισσότερο τα μεσοδιαστήματα της δόσης πρέπει να μετατραπούν σε 48 ωρών 
  • Προσέξτε για τυχόν σχηματισμό φλεβίτιδας στο σημείο της έγχυσης

  Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις:

  Αποφύγετε τη χρήση των δυνητικά νεφροτοξικών φαρμάκων, όπως οι αμινογλυκοσίδες, οι οποίες μπορεί να επάγουν τη νεφροτοξικότητα της αμφοτερικίνης Β

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

  • Κετοκοναζόλη 400-800 mg από το στόμα την ημέρα για 6 μήνες

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ

  • Παρακολουθείστε στενά κατά τη διάρκεια της πρώιμης θεραπείας
  • Η συχνότητα της παρακολούθησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου 
  • Παρακολουθείστε τους ηλεκτρολύτες, τη κρεατινίνη, τη γενική αίματος δύο φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αμφοτερικίνη Β
  • Μετά τη θεραπεία, παρακολούθηση κάθε 3 μήνες για 2 χρόνια και στη συνέχεια 2 φορές το χρόνο  

  ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Άγνωστη
  • Προφυλακτικά για σεξουαλικές επαφές

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  Νεφροτοξικότητα επαγόμενη από τη θεραπεία, διαταραχή ηλεκτρολυτών, αναιμία

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

  • Ίαση σε πάνω από 90% με κατάλληλη θεραπεία 
  • Υποτροπή σε λιγότερο του 10% των περιπτώσεων 
  • Ποσοστό υποτροπών μεγαλύτερο σε θεραπεία με κετοκοναζόλη 
  • Παρενέργειες από αμφοτερικίνη Β είναι συχνές και σημαντικές

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Παιδιατρικό: Σπάνιο σε παιδιά

  Γηριατρικό: Η πρόγνωση είναι χειρότερη στους ηλικιωμένους ασθενείς με σημαντική υποκείμενη πνευμονική ή νεφρική νόσο

  Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

  1 lung disease

   

  Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

  Διαβάστε, επίσης,

  Επιδιδυμίτιδα

  Οζώδες ερύθημα

  Ιστοπλάσμωση

  Κίνδυνος από το VFED

  Κρυπτοκοκκίαση

  Νύχι που μπαίνει στο δέρμα

  Χρωμοβλαστομύκωση

  Καντιντίαση

  www.emedi.gr

   

   

   

   

   

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ανοικτός κολποκοιλιακός πόρος