Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015 23:11

Σεμίνωμα

Γράφτηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Χρήσιμες πληροφορίες για τα σεμινώματα 

Γράφει η

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Ειδ. Παθολόγος-Ογκολόγος, PhD, MD


Κριτήρια σταδιοποίησης για τους όγκους από γεννητικά κύτταρα

Πρωτοπαθής όγκος (Τ)

pΤx - Ο πρωτογενής όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί (δεν έχει γίνει ριζική ορχεκτομή)

p0 - Καμία ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου (ινώδης ιστός στην ιστολογική)

pTis - Nεοπλασία in situ ή ενδοσωληναριακή νεοπλασία από γεννητικά κύτταρα

pΤ1 - O όγκος περιορίζεται στους όρχεις και στην επιδιδυμίδα, χωρίς αγγειακή / λεμφική εισβολή, μπορεί να εισβάλλει στον ινώδη χιτώνα, δεν εισβάλλει στον  ελυτροειδή χιτώνα του όρχεως

pΤ2 - O όγκος περιορίζεται στους όρχεις και στην επιδιδυμίδα, αγγειακή / λεμφική εισβολή ή όγκος που εκτείνεται διαμέσου του ινώδους χιτώνα με συμμετοχή του ελυτροειδή χιτώνας του όρχεως, εισβάλλει πέραν του ινώδους χιτώνα ή στην επιδιδυμίδα

pΤ3 - O όγκος εισβάλλει στο σπερματικό τόνο με ή χωρίς αγγειακή / λεμφική εισβολή

pΤ4 - O όγκος εισβάλλει στο όσχεο με ή χωρίς αγγειακή / λεμφική εισβολή

Στάδια για τους όγκους από γεννητικά κύτταρα

Στάδιο Ι: Οι όγκοι περιορίζονται στους όρχεις, στην επιδιδυμίδα ή στη σπερματική χορδή

Στάδιο ΙΙ: Υπάρχει μεταστατική νόσος στους οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες, πάνω και κάτω από την πύλη του νεφρού.

Στάδιο ΙΙΑ:  Υπάρχει μεταστατική νόσος στους οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες οι οποίοι είναι μικρότεροι από 2 εκατοστά σε διάμετρο.

Στάδιο ΙΙΒ: Υπάρχει μεταστατική νόσος στους οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες οι οποίοι είναι 2 έως 5 εκατοστά σε διάμετρο.

Στάδιο ΙΙC: Υπάρχει μεταστατική νόσος στους οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες οι οποίοι είναι περισσότερο από 5 εκατοστά σε διάμετρο.

Στάδιο ΙΙΙ: Μεταστατική νόσος πάνω από το διάφραγμα και σε άλλα σπλάχνα

Απομακρυσμένες μεταστάσεις (Μ)

M0 - Καμία ένδειξη για απομακρυσμένες μεταστάσεις

M1a - Μη περιοχικοί λεμφαδένες  ή πνευμονικές μεταστάσεις

Μ2b - Μη πνευμονικές σπλαχνικές μεταστάσεις

Καρκινικοί δείκτες (S) 

S LDH HCG (mIU/mL) AFP (ng/mL)
Sx δεν εκτιμήθηκε δεν εκτιμήθηκε δεν εκτιμήθηκε
S0 ≤ N* και φυσιολογικό και φυσιολογικό
S1 Καλό < 1.5 x N και < 5000 και < 1000
S2 Μέτριο 1.5-10 x N ή 5000-50,000 ή 1000-10,000
S3 Φτωχό >10 x N ή >50,000 ή >10,000
*N=ανώτατο όριο του εύρους αναφοράς για τον προσδιορισμό της LDH

-Σεμινωματώδεις όγκοι

ΟΓΚΟΣΗΛΙΚΙΑΚΑΛΟΗΘΕΣ Η ΚΑΚΟΗΘΕΣΙΣΤΟΛΟΓΙΑΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Γερμίνωμα (δυσγερμίνωμα και σεμίνωμα) 40–50 Κακόηθες Κακοήθη ενιαία πολυγωνικά κύτταρα με καθαρό κυτταρόπλασμα 10% έχουν ↑ hCG
Δυσγερμίνωμα        
Σεμίνωμα      

Πλακουντιανή

αλκαλική

φωσφατάση

(PLAP)

 

Σεμίνωμα στάδιο Ι

Περίπου 70% των ασθενών με σεμίνωμα έχουν νόσο σταδίου Ι 

Η θεραπεία είναι ακτινοθεραπεία στους οπισθοπεριτοναϊκούς και σύστοιχους πυελικούς λεμφαδένες.

Περίπου 80% αυτών των ασθενών δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα ακτινοθεραπεία!!! Οι ασθενείς με σεμίνωμα σταδίου Ι έχουν μόνο 15% πιθανότητες για υποτροπή της νόσου στο οπισθοπεριτόναιο και η υποτροπή συμβαίνει σε 15 μήνες μέχρι 10 χρόνια μετά!!!  Η ακτινοθεραπεία αντενδείκνυνται σε πεταλοειδή νεφρό!!!

Σεμίνωμα στάδιο ΙΙΑa και ΙΙBb

Όλοι οι ασθενείς με στάδιο ΙΙΑa και ΙΙBb σεμίνωμα λαμβάνουν ακτινοθεραπεία στο οπισθοπεριτόναιο και στους σύστοιχους πυελικούς λεμφαδένες σε δόση 25 Gy και σε μεγάλο φορτίο νόσου 30-35 Gy. Η προφυλακτική ακτινοβολία του μεσοθωρακίου δεν συνιστάται γιατί ο κίνδυνος για υποτροπή είναι μόνο 10% σε αυτή την περιοχή και αν γίνει θα επηρεάσει την ανάρρωση και θα επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα ο ασθενής να λάβει χημειοθεραπεία.

Προχωρημένο σεμίνωμα

Περίπου 10% των ασθενών με σεμίνωμα απαιτούν χημειοθεραπεία. Η εξωγοναδική και η γοναδική νόσος έχουν παρόμοια υψηλά ποσοστά ανταποκρίσεων. 

20% των ασθενών με προχωρημένο σεμίνωμα έχουν υψηλά επίπεδα χοριακής γοναδοτροπίνης. Τα υψηλά επίπεδα α-φετοπρωτεϊνης δείχνουν την παρουσία μη σεμινωματώδους όγκου και ο ασθενής πρέπει να θεραπευθεί κατάλληλα.

Ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για να επιτευχθεί πλήρης ανταπόκριση είναι η ακτινοβολία που έχει προηγηθεί πριν, γιατί είναι δύσκολο να δοθούν πλήρεις δόσεις θεραπείας σε ασθενείς με επηρεασμένη λειτουργία του μυελού των οστών, από αυτήν. Μεγαλύτερη τοξικότητα και χαμηλότερους ρυθμούς ανταπόκρισης έχουν οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε οπισθοπεριτοναϊκή και μεσοθωρακική ακτινοβολία.

Οι ασθενείς με οπισθοπεριτοναϊκές μάζες μεγαλύτερες από 5 εκατοστά, υπερδιαφραγματική λεμφαδενοπάθεια ή σπλαχνική νόσο θεραπεύονται με χημειοθεραπεία, όπως και οι ασθενείς με μεγάλο φορτίο οπισθοπεριτοναϊκής και μεσοθωρακικής εξωγοναδικής νόσου. Η προφυλακτική ακτινοθεραπεία στα σημεία που υπάρχει το μεγάλο φορτίο της νόσου μετά τη χημειοθεραπεία δεν αλλάζει την επιβίωση ή τις πιθανότητες για υποτροπή.

Το χειρουργείο μετά τη χημειοθεραπεία είναι τεχνικά δυσκολότερο για τους ασθενείς με σεμίνωμα, από ότι για τους ασθενείς με μη σεμινωματώδεις όγκους. Η κλασσική αφαίρεση των οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδένων δεν μπορεί να γίνει λόγω της ίνωσης και λόγω του κινδύνου τρώσης των μεγάλων αγγείων. Ευτυχώς, το χειρουργείο μετά τη χημειοθεραπεία, συνήθως, δεν είναι απαραίτητο, ειδικά για ασθενείς με οπισθοπεριτοναϊκή εναπομείνουσα νόσο μικρότερη από 3 εκατοστά. Μόνο όταν η εναπομείνουσα είναι μεγαλύτερη από 3 εκατοστά συνοδεύεται από μια παρούσα ογκώδη νόσο εκ γεννητικών κυττάρων που ανακαλύπτεται στο χειρουργείο και αυτό συμβαίνει σε λιγότερο από το 20% των ασθενών. Η προσεκτική παρακολούθηση με αξονική είναι η πιο σωστή λύση. Επίσης, η ερευνητική λαπαροτομία με βιοψία της εναπομείνουσας νόσου είναι άλλη επιλογή.

Διαβάστε, επίσης,

Θεραπεία των μη σεμινωματωδών όγκων εκ γεννητικών κυττάρων

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όγκους εκ γεννητικών κυττάρων

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία

Χοριοκαρκίνωμα όρχεως

Βιοδείκτες στην ογκολογία

Προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο

Μικροσκοπικές ενδείξεις της προέλευσης ενός όγκου

Σύνδρομο λύσης του όγκου

Γαλακτική αφυδρογονάση

Θεραπεία του καρκίνου όρχεως με μια ματιά

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

Γυναικομαστία

www.emedi.gr
Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη Μάλλιου Κριαρά

 

Διαβάστηκε 4186 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015 01:17
Σαββούλα Μάλλιου Κριαρά

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.