Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016 08:55

Φυσικά προϊόντα για τη θεραπεία του καρκίνου

Γράφτηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Φυσικά προϊόντα που στοχεύουν τη σηματοδότηση STAT3 στον καρκίνο

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Η STAT3 είναι μέλος της οικογένειας των πρωτεϊνών STAT.

Σε απάντηση σε κυτοκίνες και αυξητικούς παράγοντες, η STAT3 φωσφορυλιώνεται από τον υποδοχέα που συνδέεται με τις κινάσες Janus (JAK), με ομο- ή ετεροδιμερή, και μετατοπίζονται στον πυρήνα του κυττάρου, όπου δρουν ως ενεργοποιητές της μεταγραφής. Συγκεκριμένα, η STAT3 ενεργοποιείται μετά τη φωσφορυλίωση της τυροσίνης 705 σε απόκριση σε τέτοια προσδέματα (ιντερφερόνες, επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF), ιντερλευκίνη (IL-) 5 και IL-6). Επιπλέον, η ενεργοποίηση του STAT3 μπορεί να συμβεί μέσω φωσφορυλίωσης σερίνης 727 από μιτογόνες πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται (ΜΑΡΚ) και μέσω της c-src κινάσης τυροσίνης.

Η STAT3 μεσολαβεί στην έκφραση μιας ποικιλίας γονιδίων σε απόκριση στην κυτταρική διέγερση, και ως εκ τούτου παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολλές κυτταρικές διεργασίες, όπως η ανάπτυξη των κυττάρων και η απόπτωση. 

Στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης, η ενεργοποίηση STAT3 απαιτείται για την αυτοανανέωση των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων.

Η STAT3 είναι απαραίτητη για την διαφοροποίηση των βοηθητικών κυττάρων Τ Th17, τα οποία εμπλέκονται σε μία ποικιλία αυτοάνοσων νόσων. 

Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο STAT3 παρατηρούνται στο σύνδρομο υπερανοσοσφαιριναιμίας Ε, που συνδέεται με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, καθώς και διαταραχή στην ανάπτυξη των οστών και των δοντιών.

Μεταλλάξεις στο γονίδιο STAT3 προκαλούν πολλά αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η νόσος του θυρεοειδούς, ο διαβήτης, η εντερική φλεγμονή, και ο χαμηλός αριθμός αιμοσφαιρίων, ενώ η ενεργοποίηση STAT3 σχετίζεται με διάφορους ανθρώπινους καρκίνους και συνήθως, υποδηλώνει κακή πρόγνωση. Έχει αντιαποπτωτική καθώς και πολλαπλασιαστική δράση.

Η STAT3 μπορεί να προωθήσει την ογκογένεση μέσω διαφόρων οδών. Μπορεί να έχει και ογκοκατασταλτική δράση. Για παράδειγμα, στο γλοιοβλάστωμα, η STAT3 έχει ογκογόνο ή ογκοκατασταλτικό ρόλο ανάλογα με την μετάλλαξη του όγκου. Μια άμεση σύνδεση μεταξύ του PTEN-Akt-FOXO άξονα (κατασταλτική) και της αναστολής του βήτα υποδοχέα του παράγοντα της λευχαιμίας (LIFRbeta) -STAT3 οδός (ογκογόνος) σηματοδότησης υπάρχει. Η STAT3 έχει ανασταλτικό ρόλο στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου ανάλογα με το στάδιο του όγκου.

Η STAT3 είναι ένας πολλά υποσχόμενος θεραπευτικός στόχος για τον καρκίνο.

Ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Ο ρόλος και η σημασία του σήματος  της (STAT3-Signal transducer and activator of transcription 3) σε ανθρώπινους καρκίνους έχουν μελετηθεί εκτενώς. Η STAT3 είναι ένας πολλά υποσχόμενος θεραπευτικός στόχος για τον καρκίνο.

Φυτικά φάρμακα που προέρχονται από δευτερογενείς μεταβολίτες επηρεάζουν αποτελεσματικά όλα τα χαρακτηριστικά του καρκίνου. Ως εκ τούτου, τα φυσικά προϊόντα είναι σημαντική πηγή ανάπτυξης νέων φαρμάκων για τον καρκίνο.

Πολλά φυσικά προϊόντα μπορούν να αναστείλουν τις οδούς σηματοδότησης STAT στα καρκινικά κύτταρα με τη στόχευση διαφορετικών οδών.

Παρά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στη θεραπεία και πρόληψη του καρκίνου, ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η κατανόηση της γονιδιωματικής των όγκων επέτρεψε την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που απευθύνονται σε συγκεκριμένους στόχους. Ένα παράδειγμα είναι οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (imatinib) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου του αίματος. Η στρατηγική για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά του καρκίνου είναι η στόχευση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και της μετάστασης με αύξηση της επιβίωσης.

Οι (STAT3) πρωτεΐνες παίζουν κρίσιμο ρόλο στα κυτταρικά μονοπάτια που ρυθμίζουν ποικίλες βιολογικές διαδικασίες σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης, της επιβίωσης, της φλεγμονώδους απάντησης, της άμυνας, των καρκινικών βλαστικών κυττάρων, και της αγγειογένεσης.

Επτά μέλη της οικογένειας STAT (STAT 1, 2, 3, 4, 5α, 5β, και 6) έχουν ταυτοποιηθεί. Τα εν λόγω μέλη ενεργοποιούνται από σήματα από κυτοκίνες και υποδοχείς παραγόντων ανάπτυξης  και μετατοπίζονται στον πυρήνα για τη ρύθμιση της μεταγραφής του γονιδίου-στόχου.

Η STAT3 ενεργοποιείται σε μία ποικιλία όγκων, συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος, και του παγκρέατος, των πνευμόνων, του παχέος εντέρου, των ωοθηκών, του ενδομητρίου, του τραχήλου της μήτρας, του μαστού, του εγκεφάλου, νεφρών, του προστάτη, σε καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων κεφαλής και τραχήλου, σε γλοίωμα, σε λέμφωμα, και λευχαιμία. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ανώμαλη ενεργοποίηση του STAT3 συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, στη διαφοροποίηση, στη μετανάστευση, και την επιβίωση. Αυτή η απρόβλεπτη ενεργοποίηση της STAT3 αντικατοπτρίζει την αντίσταση στα φάρμακα μετά τις πρωτογενείς στοχευμένες θεραπείες και χημειοθεραπείες.

Η φύση είναι μια πολύτιμη πηγή για αντικαρκινικούς παράγοντες. Το 48,6% των αντικαρκινικών φαρμάκων προέρχονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από φυσικά προϊόντα. Τα φυτοθρεπτικά συστατικά μπορεί να διαμορφώνουν τα φλεγμονώδη μονοπάτια και έτσι επηρεάζουν την επιβίωση του όγκου, τον πολλαπλασιασμό, την εισβολή, την αγγειογένεση και τη μετάσταση.

Αναστολείς STAT3 απομονώνονται από φυτικά φάρμακα για την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της STAT3.

Η STAT3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από απορυθμισμένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, κυτταρική εισβολή και  ικανότητα των κυττάρων να επεκταθούν σε δευτερογενείς θέσεις του σώματος. Η εξέλιξη του καρκίνου είναι μια πολλών σταδίων και πολύπλοκη διαδικασία που ξεκινά με μη φυσιολογικά κύτταρα με κακοήθη δυναμικώς ή νεοπλασματικά χαρακτηριστικά και συνεχίζει με την ανάπτυξη του όγκου, την στρωματική εισβολή, και τη μετάσταση. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν σαν απάντηση όχι μόνο στα εγγενή χαρακτηριστικά του όγκου, αλλά και στο μικροπεριβάλλον του όγκου, που περιλαμβάνει το υποστηρικτικό στρώμα, τους χυμικούς παράγοντες, τους διαφορετικούς τελεστές του ανοσοποιητικού συστήματος, και το αγγειακό σύστημα.

Οι STAT3 είναι πρωτεϊνες ζωτικής σημασίας για τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του όγκου, την εισβολή, και την μετανάστευση, και είναι ικανές να επάγουν την μετάβαση επιθηλίου-μεσεγχύματος, ρυθμίζοντας το μικροπεριβάλλον του όγκου και προωθώντας τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα σε αυτοανανέωση και διαφοροποίηση, τα οποία προωθούν την εξέλιξη του καρκίνου.


 

Φυσικά προϊόντα που στοχεύουν την STAT3 σηματοδότηση

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ STAT3

Το ογκογονίδιο STAT3 ενεργοποιείται σε πολλούς τύπους καρκίνου και διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην εξέλιξη του όγκου και τη μετάσταση με ρύθμιση στο μικροπεριβάλλον του όγκου. Επιπλέον, η JAK2 / STAT3 σηματοδότηση είναι σημαντική σε όγκους που συνδέονται με κύτταρα του ανοσοποιητικού και καρκινικά βλαστικά κύτταρα. Ως εκ τούτου, η STAT3 είναι ένας πολλά υποσχόμενος θεραπευτικός στόχος για ανακάλυψη φαρμάκων κατά του καρκίνου 

Η δραστηριότητα STAT μπορεί να διαμορφωθεί με μία ποικιλία μεθόδων που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό συνδέτη-υποδοχέα, αναστέλλοντας τις κινάσες, και με ενεργοποίηση ή  επαγωγή της έκφρασης των αρνητικών ρυθμιστών, καθώς και έμμεσες διαμορφώσεις, όπως τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου (ROS).

Οι αναστολείς STAT3 που απομονώνονται από φυτικά φάρμακα

Τα φυτικά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του καρκίνου: αλκαλοειδή της vinca, όπως βινμπλαστίνη και βινκριστίνη. Οι φυσικές ενώσεις που εμφανίζουν αντικαρκινική δραστηριότητα αναστέλλουν τη δράση των πρωτεϊνών που προάγουν τον όγκο, όπως η φωσφατιδυλινοσιτόλη-3-κινάση (ΡΙ3Κ) και τα κύτταρα λεμφώματος Β 2 (Bcl-2).  

Η STAT3 υπάρχει στο κυτταρόπλασμα ως μονομερές. Τα μόρια STAT3 είναι σε ομοδιμερή μορφή μετά από φωσφορυλίωση του υπολείμματος και μετά μετατοπίζονται στον πυρήνα. Αυτά τα ενεργοποιημένα διμερή STAT3 ρυθμίζουν την έκφραση του κυτταρικού κύκλου και είναι ρυθμιστικές πρωτεΐνες και γονίδια που συνδέονται με την κυτταρική επιβίωση.

Ως εκ τούτου, η καλύτερη προσέγγιση είναι να ανασταλεί άμεσα η STAT3 πρωτεΐνη. Οι τρεις τομείς της STAT3 (ΝΗ2-τερματικό, DNA-δεσμευτικές περιοχές και SH2 ​​περιοχές), ταυτοποιήθηκαν ως επιλογή στόχων για την ανάπτυξη αναστολέων STAT3 με βάση την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του STAT3. Ο πιο δημοφιλής στόχος είναι η περιοχή SH2, διότι είναι αναγκαία για την πρόσληψη STAT3 σε κάθε ενεργοποιημένο υποδοχέα. Επιπλέον, η αναστολή του στόχου αυτού μπορεί να μπλοκάρει τον STAT3 διμερισμό, και κατά συνέπεια αναστέλλει την πυρηνική μετατόπιση που οδηγεί στην ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στόχων STAT3. 

Οι αναστολείς του τομέα SH2 STAT3 

Πολλά φυσικά προϊόντα υπάρχουν ως STAT3 αναστολείς μέσω αποκλεισμού της SH2 δεσμευτικής περιοχής, αναστέλλοντας τις κινάσες, ή εκφράζοντας την φωσφατάση.

-Cryptotanshinone (CTS): Συστατικό που απομονώνονται από τη ρίζα του Salvia miltiorrhiza Bunge (Danshen). Η Cryptotanshinone και η Tanshinone ΙΙΑ είναι γνωστά ενεργά συστατικά του Danshen και έχουν αντινεοπλασματικές ιδιότητες. Η Tanshinone επάγει την απόπτωση σε κύτταρα ανθρώπινου ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Η Cryptotanshinone είναι ένας ισχυρός αναστολέας STAT3 και αναστέλει την STAT3 φωσφορυλίωση Tyr705 σε DU145 κύτταρα καρκίνου του προστάτη, καθώς και την ανάπτυξη των κυττάρων. Επίσης, ρυθμίζει προς τα κάτω την έκφραση πρωτεϊνών που είναι στόχοι της STAT3, όπως της κυκλίνη D1, της survivin, και της Bcl-xL σε κύτταρα DU145. Η Cryptotanshinone αναστέλλει μόνο την  STAT3 Tyr705 φωσφορυλίωση και η δραστηριότητα της STAT3 με τις κινάσες δεν επηρεάζεται. Η Cryptotanshinone μπορεί να συνδεθεί με την περιοχή STAT3 SH2. Η κρυπτοτανσινόνη δεσμεύεται στον τομέα SH2 μέσω ενός αριθμού δεσμών υδρογόνου με κοντινά υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων των Arg609 και Ile634. Η DNA-δεσμευτική δραστικότητα των STAT3 μειώνεται μετά από μια θεραπεία 3ωρη και δεν υφίσταται μετά από μια θεραπεία 6 ωρών. Η CTS δεσμεύεται με τα μονομερή STAT3, έτσι δεν γίνεται διμερισμός, αναστέλλεται η STAT3 μεταγραφική ρυθμιστική δραστηριότητα, μέσω της αναστολής του τομέα SH2 STAT3 και στη συνέχεια γίνεται αναστολή της έκφρασης γονιδίων STAT3-στόχων (Bcl-xL, survivin, και η κυκλίνη D1). Η προς τα κάτω ρύθμιση αυτών των πρωτεϊνών αναστέλλουν την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου και οδηγούν στην αναστολή της ανάπτυξης των κυττάρων. Η ρύθμιση προς τα κάτω της έκφρασης της D1 κυκλίνης από την CTS προκαλείται από τη σύλληψη στην G1 φάση των κυττάρων. Επιπλέον, η καταστολή της Bcl-xL έκφρασης με CTS επάγει τον κυτταρικό θάνατο. 

-Alantolactone: Συστατικό της Inula helenium, που έχει αντιφλεγμονή δράση και αντικαρκινική δραστηριότητα. Η Alantolactone αναστέλλει τη φωσφορυλίωση STAT3 στην τυροσίνη 705 σε μια δόση και εξαρτάται από το χρόνο.  Τα συνολικά επίπεδα πρωτεΐνης STAT3 δεν επηρεάζονται από την alantolactone. Επειδή η φωσφορυλίωση STAT3 στην τυροσίνη 705 οδηγεί σε STAT3 διμερισμό και στη συνέχεια πυρηνική μετατόπιση, σύμφωνη με την αναστολή της φωσφορυλίωσης STAT3, η alantolactone αναστέλλει την STAT3 μετατόπιση στον πυρήνα και μπλοκάρει, επίσης, την ενεργότητα δέσμευσης του DNA του STAT3 σε αρκετές καρκινικές κυτταρικές σειρές μαστού. Η alantolactone αναστέλλει τη φωσφορυλίωση STAT3 σε MDA-MB-231 κύτταρα, τα οποία είναι ενεργοποιημένα STAT3 καρκινικά κύτταρα. Η οικογένεια STAT περιλαμβάνει τις STAT1, STAT3, STAT5 και STAT6, και η alantolactone δεν αναστέλλει την φωσφορυλίωση της STAT1 και μόνο ελαφρώς αναστέλλει την φωσφορυλίωαση των STAT5 και STAT6. Ωστόσο, η φωσφορυλίωση της STAT3  πλήρως ανασταλλέται από την alantolactone. Οι κινάσες, όπως JAK1 / 2, ΑΚΤ, και EGFR,  δεν παρεμποδίζονται από την alantolactone. Η alantolactone αλληλεπιδρά με τον τομέα STAT3 SH2. Η alantolactone καταστέλλει την μόνιμα ενεργοποιημένη STAT3 και μπλοκάρει την πυρηνική μετατόπιση και την DNA-σύνδεση του STAT3 σε MDA- ΜΒ-231 κύτταρα μέσω της αναστολής της περιοχής STAT3 SH2. Η alantolactone, επίσης, αναστέλλει τη μετανάστευση, εισβολή, προσκόλληση, και αποικία  σε MDA-MB-231 κύτταρα και σταματά σημαντικά την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων του μαστού. Η alantolactone ως αναστολέας STAT3, είναι ιδανική για τριπλά αρνητικούς καρκίνους του μαστού.

-Scoparone (6,7-διμεθοξυκουμαρίνη): Είναι μια κουμαρίνη. Περισσότερες από 300 κουμαρίνες έχουν απομονωθεί από τα φυτά. Η Scoparone απομονώνεται από το Κινέζικο βότανο Artemisia capillaris (yin chin) και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του νεογνικού ίκτερου στην Ασία. Η Scoparone διαθέτει αρκετές άλλες βιολογικές ιδιότητες (αντιπηκτική, υπολιπιδαιμική, αγγειοχαλαρωτική, αντιοξειδωτική, και αντιφλεγμονώδης δράση). Η αναστολή της μεταγραφικής δραστικότητας του πυρηνικού παράγοντα κάπα ελαφριάς αλυσίδας ενισχυτή των ενεργοποιημένων Β κυττάρων (ΝΡ-κΒ) φαίνεται να είναι υπεύθυνος για την αντιφλεγμονώδη δράση του φυτού. Η scoparone αναστέλλει την ανάπτυξη  DU145 καρκινιών κυττάρων με την αναστολή της δραστικότητας STAT3. Η Scoparone καταστέλλει και την IL-6 που προκαλείται από τη δραστικότητα του STAT3. Η scoparone μειώνει την πυρηνική συσσώρευση STAT3, αλλά δεν μειώνει τη φωσφορυλίωση της JAK2 ή Src, που είναι οι κινάσες που είναι υπεύθυνες για τη δραστηριοποίηση της STAT3. Ως εκ τούτου, η scoparone καταστέλλει την μεταγραφή των γονιδίων στόχων STAT3, όπως κυκλίνη D1, c-myc, survivin, Bcl-2, και Socs3, όπως επιβεβαιώνεται με την Western Blot και την ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου. Επειδή η scoparone ρυθμίζει τα γονίδια STAT3-στόχους, η scoparone αναστέλλει την ανάπτυξη των κυττάρων DU145 και επάγει την απόπτωση. Επιπλέον, η scoparone καταστέλλει την ανεξάρτητη από την προσκόλληση ανάπτυξη σε μαλακό άγαρ, καθώς και την ανάπτυξη του όγκου των DU145  ταυτόχρονα με τη μείωση της φωσφορυλίωσης STAT3. Επειδή η scoparone αναστέλλει τη δράση της STAT3 και δεν επηρεάζει την δραστηριότητα της JAK2 ή Src,  η scoparone ρυθμίζει τη δραστηριότητα STAT3 με απευθείας σύνδεση με STAT3 μέσα από την περιοχή SH2. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η scoparone αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της STAT3 με σύνδεση προς την περιοχή SH2 του STAT3. Η scoparone αντιπροσωπεύει ένα αντικαρκινικό υποψήφιο φάρμακο για τη θεραπεία των καρκίνων στους οποίους η STAT3 οδός σηματοδότησης είναι ενεργή.

Μέχρι σήμερα, πολλά φυσικά προϊόντα στοχεύουν την περιοχή SH2 και αναστέλλουν τον διμερισμό STAT3, όπως η cardamonin (2,4-διϋδροξυ-6-methoxychalcone), μια χαλκόνη που απομονώνεται από το πικάντικο φυτό Alpinia conchigera Griff (Zingiberaceae), η γκαρσινόλη και η βενζοφαινόνη που απομονώνονται από την ξηρά φλούδα του Garcinia indica  που είναι φρούτο, η πλουμπαγκίνη (5-υδροξυ-2-μεθυλο-1,4-ναφθοκινόνη) που απομονώνεται από τη ρίζα του φυτού Plumbago zeylanica, η withaferin A αρχικά που απομονώνεται από το  φυτό Ashwagandha (Withani somnifera ή αλικάκαβο) και η tectochrysin (φλαβονοειδές) που απομονώνεται από την  Alpinia oxyphylla Miquel (Zingiberaceae). Αυτές οι ενώσεις αναστέλλουν επιλεκτικά τη δραστηριότητα STAT3 και καταστέλλουν την έκφραση των γονιδίων στόχων STAT3 όπως η κυκλίνη D1, survivin, Bcl2, VEGF, και Bcl-XL, και αυτό οδηγεί σε αναστολή του πολλαπλασιασμού και της αγγειογένεσης, και της επαγόμενης απόπτωσης σε μια ποικιλίας όγκων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ STAT3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ

Η φωσφορυλίωση της JAK μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων κυτοκίνης ενεργοποιεί τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες STAT μέσω φωσφορυλίωσης. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των STAT διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες ανάπτυξης όπως EGF, HGF, και PDGF. Οι ενεργοποιημένες STATs σχηματίζουν διμερή, το οποίο μετατοπίζονται προς τον πυρήνα, δεσμεύονται σε συγκεκριμένα στοιχεία απόκρισης του DNA, και ρυθμίζουν τα γονίδια που σχετίζονται με την κυτταρική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, και την αγγειογένεση.

Η ενεργοποίηση της JAK2 - STAT3 σηματοδότησης.

Φυσικά προϊόντα που αναστέλλουν την δραστηριότητα STAT3 με την αναστολή της JAK2 κινάσης

Οι περισσότεροι αναστολείς της οδού JAK2 / STAT3 που απομονώνονται από τα φυτικά φάρμακα αναστέλλουν τη φωσφορυλίωση STAT3 από τις κινάσες. 

Οι αναστολείς που στοχεύουν την κινάση JAK2, είναι οι brevilin Α και thymoquinone, καθώς και οι αναστολείς της οδού JAK2 / STAT3, όπως τα ανάλογα cucurbitacin και η 4-methoxydalbergione.

-Brevilin Α: Είναι μία σεσκιτερπενική ψευδογουανίνη που απομονώνεται από το φυτό Litsea glutinosa. Η Brevilin είναι αναστολέας της STAT3 οδού μέσω του προσδιορισμού της λουσιφεράσης. Τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη DU145 και του μαστού MDA-MB-468 είναι πολύ γνωστά καρκινικά κύτταρα με μόνιμα ενεργοποιημένη την STAT3. Η Brevilin Α αναστέλλει τη δραστικότητα STAT3 με δόσο- και με χρονοεξαρτώμενο τρόπο τόσο σε κύτταρα DU145 όσο και σε MDA-MB-468 κύτταρα. Η Brevilin μπλοκάρει την JAK-JH1 δραστικότητα της κινάσης της τυροσίνης in vitro. Για να δοκιμαστεί η JAK-ειδική αναστολή, τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της p65, ΑΚΤ και συνθάσης της κινάσης του γλυκογόνου 3 β (GSK-3β) αναλύονται. Είναι ενδιαφέρον, ότι η brevilin Α δεν αναστέλλει την φωσφορυλίωση από αυτές τις πρωτεΐνες, υποδεικνύοντας ότι η brevilin Α είναι ένας ειδικός JAK αναστολέας. Η Brevilin καταστέλλει και την από την IL-6-επαγόμενη φωσφορυλίωση της STAT3 σε Try705 με ένα χρονο- και δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η αναστολή της δραστηριότητας της STAT3, της μετατόπιση της STAT3 στον πυρήνα και στη συνέχεια η αναστολή της ρυθμιζόμενης έκφρασςη των γονιδίων στόχων STAT3, π.χ., c-Myc και κυκλίνης D1, είναι τα γεγονότα. Αν τα κύτταρα DU145 και MDA-MB-468 λάβουν αγωγή με brevilin Α για 24 και 48 ώρες, μειώνονται τα επίπεδα έκφρασης C-Myc και κυκλίνης D1. Παρατηρείται, ακόμη, αύξηση της διάσπασης της PARP, υποδεικνύοντας ότι η brevilin Α επάγει την DU145 και MDA-MB-468 απόπτωση μετά από 24 ώρες θεραπείας, με αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης, που εξαρτάται από τη σηματοδότηση STAT3. Επειδή η brevilin Α αναστέλλει τη φωσφορυλίωση JAK2 σε κύτταρα όγκου, η  JAK2-JH1 υπερεκφράζεται σε κύτταρα HEK239T, και η φωσφορυλίωση STAT3 Tyr705 αυξάνεται. Η Brevilin Α προκαλεί σημαντική αναστολή της pSTAT3, που προκαλείται από την υπερέκφραση του JAK2-JH1 τομέα. Είναι ενδιαφέρον ότι, η ένωση δεν αναστέλλει την pSTAT3 στο Tyr705 και την c-Src-υπερέκφραση σε ΗΕΚ293Τ κύτταρα (αναστολέας Src, PD-18097). Επιπλέον, η brevilin Α δεν αναστέλλει την φωσφορυλίωση σε κύτταρα ΗΕΚ293Τ με  υπερέκφραση JAK1-JH1 ή JAK3-JH1 . Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η brevilin διαμορφώνει το σηματοδοτικό μονοπάτι JAK2 / STAT3 μέσω της αναστολής της δραστικότητας της κινάσης JAK2. Η brevilin Α είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας JAK / STAT και μπορεί να δράσει ως ένα δυνητικό φάρμακο για στόχευση σε ασθένειες που προκαλούνται από ανωμαλίες της οδού JAK / STAT.

-Cucurbitacin Β: Αποτελούν μια ομάδα από οξυγονωμένα τριτερπένια, που χαρακτηρίζονται από πυρήνα με τετρακυκλικό σκελετό και είναι παρόντα σε πολλά φυτά, όπως β-γλυκοζίτες. Οι Cucurbitacins είναι απαραίτητα βότανα για ένα μεγάλο αριθμό παραδοσιακών κινεζικών φαρμάκων και ανήκουν στην οικογένεια Cucurbitaceae. Η cucurbitacin-Β, απαντάται στο φυτό Trichosanthes kirilowii Maximowicz. Αυτό το δραστικό συστατικό έχει αντιπολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε διάφορους τύπους κακοηθειών και είναι γνωστό ότι είναι ένας διπλός αναστολέας της ενεργοποίησης των JAK2 και STAT3 σε ορισμένες κακοήθειες. Η Cucurbitacin-Β JSI-124, μπλοκάρει την ενεργοποίηση των STAT3 σε αρκετές καρκινικές κυτταρικές γραμμές του ανθρώπου που περιέχουν υψηλά επίπεδα ενεργοποιημένης τυροσίνης με φωσφορυλίωση  της STAT3 (καρκινικά κύτταρα Α549, MDA-MB-468, και MDA-MB-231). Ακολούθως η ένωση αναστέλλει τη STAT3 DNA-δεσμευτική δραστηριότητα και την STAT3-έκφραση γονιδίων. Η JSI-124 μειώνει και τα επίπεδα φωσφορυλιωμένης τυροσίνης JAK2, αλλά δεν μειώνει εκείνα του Src. Ο JSI-124 είναι ένας εξαιρετικά επιλεκτικός αναστολέας JAK /  STAT3, επειδή δεν αναστέλλει άλλες οδούς επιβίωσης του όγκου, όπως εκείνους που προκαλούνται από ΑΚΤ, pERK1 / 2, ή JNK. Επειδή, ο JSI-124 καταστέλλει τα επίπεδα της κυτταρικής pSTAT3 και pJAK2, αλλά όχι αυτά των pERK1 / 2, pJNK, και pΑΚΤ, προτείνεται ότι η κινάση τυροσίνης της STAT3 είναι o μοριακός στόχος για την JSI-124. H  άμεση αναστολή της ενζυματικής δραστικότητας της κινάσης τυροσίνης, προκαλεί καταστολή των επιπέδων φωσφοτυροσίνης STAT3 ταχέως μέσα σε 30 λεπτά και ολοκληρώνεται μετά από 2 ώρες θεραπείας. Υπάρχουν δύο καλώς χαρακτηρισμένες STAT3 κινάσες τυροσίνης, οι JAK και οι Src κινάσες.  Ο JSI-124 είναι καλό φυσικό φάρμακο για την θεραπευτική στόχευση των JAK / STAT-ενεργοποιημένων όγκων.

-4-Methoxydalbergione (4-MD): Απομονώνεται από τον ξηρό εσωτερικό φλοιό των Dalbergia odorifera που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των διαταραχών του αίματος, την ισχαιμία, το οίδημα, τη νέκρωση, και τους ρευματικούς πόνους στην Κίνα και την Κορέα. Επιπλέον, έχει αντιπολλαπλασιαστικά και αποπτωτικά αποτελέσματα σε επιθετικά ανθρώπινα κύτταρα οστεοσαρκώματος- MG63 και ήπια αναπτυσσόμενα κύτταρα οστεοσαρκώματος (U-2-OS). Η 4-MD δείχνει σημαντική αναστολή με έναν εξαρτώμενο από τη συγκέντρωση τρόπο σε  MG63 και  κύτταρα U-2-OS. Ωστόσο, η 4-MD αναστέλλει την ανάπτυξη των κυττάρων πιο έντονα στα κύτταρα MG63 από ό, τι σε U-2 κύτταρα οστεοσαρκώματος. Η 4-MD-επαγόμενη αναστολή της ανάπτυξης του οστεοσαρκώματος συνδέεται με την επαγωγή της απόπτωσης. Η 4-MD αναστέλλει τη φωσφορυλίωση των JAK2 και STAT3 με δοσο- και χρονοεξαρτώμενο τρόπο, και τα 30 μΜ MD αναστέλλουν πλήρως τις pSTAT3 και pJAK2. Η  αναστολή της φωσφορυλίωσης JAK2 εμφανίζεται εντός 1 ώρας μετά τη θεραπεία, ενώ η αναστολή της φωσφορυλίωσης STAT3 σε 3 ώρες μετά την αγωγή. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η αναστολή της φωσφορυλίωσης Tyr705 STAT3 με την 4-MD προκαλείται από αναστολή της δραστικότητας JAK2. Επειδή η πυρηνική μετατόπιση της STAT3 είναι υποχρεωτική για τις ογκογόνες λειτουργίες του, η 4-MD αναστέλλει την μετατόπιση της STAT3 στον πυρήνα σε κύτταρα οστεοσαρκώματος. Η 4-MD, επίσης, ρυθμίζει προς τα κάτω την έκφραση των πρωτεϊνών στόχων της STAT3, όπως τις Bcl-2, Bcl- XL, και survivin. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σηματοδότηση JAK2 / STAT3 εμπλέκεται στην επίδραση της αντιοστεοσαρκωματικής δράσης της 4-MD και ότι η 4-MD επάγει την απόπτωση με την προς τα κάτω ρύθμιση των αντιαποπτωτικών πρωτεΐνών. Η 4-MD καταστέλλει αποτελεσματικά την έκφραση των αντιαποπτωτικών μορίων (π.χ., survivin). Πολλά φυσικά προϊόντα, όπως η κουρκουμίνη, αναστέλλουν την JAK / STAT σηματοδότηση διαμορφώνοντας την δραστικότητα των πολλαπλών κινασών. Οι ενεργοποιούμενοι από τις μιτογόνες πρωτεϊνικές κινάσες (ΜΑΡΚ) καταρράκτες σηματοδότησης ERK1 / 2, c-Jun Ν-τερματικής κινάσης (JNK) και p38 ΜΑΡΚ, καθώς και η απόκριση του cAMP από το στοιχείο δέσμευσης πρωτεΐνης (CREB), είναι επίσης σημαντικές για την ενεργοποίηση της STAT3. Έτσι, η ανασταλτική δράση της 4-MD έναντι μιας ποικιλίας κινασών είναι πραγματικότητα. Σε κύτταρα όγκου η 4-MD-αγωγή, μειώνει την δραστηριότητα του ERK1 / 2, JNK και p38 ΜΑΡΚ, καθώς και εκείνη του CREB με ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Επίσης, παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης του ΡΤΕΝ σε κύτταρα οστεοσαρκώματος με την 4-MD θεραπεία,  που οδηγεί σε αδρανοποίηση της STAT3 και του οστεοσαρκώματος.

-Thymoquinone: Μια ένωση που απομονώνεται από το έλαιο μαύρου κύμινου (Nigella sativa) και διαθέτει αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές δραστηριότητες.  Αναστέλλει τη φωσφορυλίωση, τον πυρηνικό εντοπισμό και το γονίδιο αναφοράς δραστικότητας του STAT3, ρυθμίζει προς τα κάτω την έκφραση των προϊόντων των γονιδίων-στόχων του STAT3, όπως survivin, c-myc, κυκλίνη D1, και  κυκλίνη-D2, και ενισχύει την έκφραση του κυτταρικού κύκλου των ανασταλτικών πρωτεϊνών p27 και p21. Οι κινάσες, όπως η τυροσινική κινάση του EGFR, η JAK2, και η Src, είναι γνωστό ότι ρυθμίζουν την ενεργοποίηση της STAT3. Η επίδραση της TQ στην ενεργοποίηση αυτών των κινασών σε HCT116 κύτταρα δείχνει ότι μειώνεται η φωσφορυλίωση του EGFR στην τυροσίνη-1173, καθώς επίσης και η φωσφορυλίωση της JAK2, και Src κινάσης. Αν και η JAK2 μπορεί να φωσφορυλιώνει άμεσα την STAT3, οι JAK2 και Src λειτουργούν ως διεγερτικές κινάσες με τον EGFR, το οποίο μεταδίδει ενεργοποιημένα σήματα στην STAT3. Η προεπεξεργασία των κυττάρων με AG490, που είναι ένας αναστολέας της JAK2, εξασθενίζει την φωσφορυλίωση του EGFR και STAT3. Επιπλέον, όταν τα καρκινικά κύτταρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ΡΡ2, έναν αναστολέα της κινάσης Src, η φωσφορυλίωση τυροσίνης του EGFR και STAT3 αναστέλλονται πλήρως σε κύτταρα HCT116. Η θεραπεία των κυττάρων με gefitinib, που ένας ανταγωνιστής του EGFR, μπλοκάρει, επίσης, την STAT3 φωσφορυλίωση χωρίς να επηρεάζει τα επίπεδα φωσφορυλιωμένων JAK2 και Src. Η ένωση αυτή επάγει την απόπτωση σε κύτταρα HCT116 με το φράξιμο της STAT3 σηματοδότησης μέσω της αναστολής της JAK2 και μεσολαβεί και η Src φωσφορυλίωση της τυροσινικής κινάσης του EGF. Επίσης, η ένωση του μαύρου κύμινου αναστέλλει την φωσφορυλίωση και την επαγωγή της IL-6 η οποία συσχετίζεται με την αναστολή της c-Src και JAK2 ενεργοποίησης σε κύτταρα πολλαπλού μυελώματος. Η TQ, ακόμη, προκαλεί προς τα κάτω  έκφραση των γονιδίων που ρυθμίζονται από την STAT3, όπως κυκλίνη D1, Bcl-2, Bcl-xL, survivin, Mcl-1 και του VEGF. Η TQ επάγει την συσσώρευση κυττάρων στην υπο-G1 φάση, αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση, με διάσπαση PARP. Η TQ είναι ένα καλό παράδειγμα ενός αναστολέα STAT3, ενεργώντας μέσω της ρύθμισης προς τα πάνω της δραστηριότητας των κινασών.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ STAT3 ΑΠΟ ΦΩΣΦΑΤΑΣΕΣ

Η φωσφορυλίωση STAT3, επίσης, στενά ρυθμίζεται από την αποφοσφωρυλίωση από τις φωσφατάσες (PTPs) SHP-1, SHP-2, TC-ΡΤΡ, και PTPRT. Η MEG2 αποφωσφορυλιώνει, επίσης, την STAT3 σε Tyr705 μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης. Τα περισσότερα φυσικά προϊόντα που στοχεύουν τις φωσφατάσες ρυθμίζουν την έκφραση των SHP-1 και / ή SHP-2.  Η SHP-1 εντοπίζεται σε αιμοποιητικά κύτταρα και εκφράζεται, κυρίως, σε αιμοποιητικά και επιθηλιακά κύτταρα. Η SHP-1 ανήκει στη  οικογένεια  υποδοχέων των φωσφατασών της τυροσίνης (PTPs). Εμπλέκεται σε αιμοποιητικές διεργασίες σηματοδότησης και λειτουργεί και ως καταστολέας όγκου κατά την διάρκεια της αύξησης  του όγκου. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη έκφραση του SHP-1 σε αιμοποιητικά κύτταρα, η SHP-2 είναι ένα πανταχού εκφραζόμενο ένζυμο που φαίνεται να εμπλέκεται σε πολλαπλές οδούς σηματοδότησης μιας ποικιλίας αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών. Οι SHP-1 και SHP-2 έχουν πολύ παρόμοιες δομές και ρυθμίζουν τη λειτουργία της οικογένειας JAK τυροσινικών κινασών μέσω περιοχών SH2. Η υπερφωσφορυλίωση της JAK κινάσης σε κύτταρα  συχνά συνδέεται με την έλλειψη λειτουργικών SHP-1 ή SHP-2, υποδηλώνοντας ότι οι SHP-1 και SHP-2 είναι κρίσιμοι αρνητικοί ρυθμιστές στο JAK2 / STAT3 μονοπάτι σηματοδότησης.

-Οξική 10-Acetoxychavicol (ACA): Απομονώνεται από τα ριζώματα του φυτού Languas galangal (οικογένεια Zingiberaceae). Το ACA παρουσιάζει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δραστηριότητα μέσω της καταστολής της οξειδάσης της ξανθίνης, με δημιουργία υπεροξειδίου ως ανιόντος, και διέγερσης της έκφρασης της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου. Το ACA έχει, επίσης, αντικαρκινική δραστικότητα έναντι του πολλαπλού μυελώματος με την αναστολή του πυρηνικού παράγοντα κάππα Β. Το ACA επάγει την απόπτωση του όγκου με την ενίσχυση της δραστηριότητας της κασπάσης-3 και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και την αγγειογένεση των όγκων του προστάτη. Το ACA έχει αποδειχθεί ότι καταστέλλει την φωσφορυλίωση της STAT3 (σε τυροσίνη 705 και σερίνη 727) με δοσο- και χρονοεξαρτώμενο τρόπο, και η μέγιστη αναστολή γίνεται με 5-10 μΜ σε MDA-MB-231 κύτταρα καρκίνου του μαστού, σε μόνιμα ενεργή STAT3. Το ACA καταστέλλει και τη φωσφορυλίωση της JAK2 και Src κινάσης σε MDA-MB-231 κύτταρα με ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Το ACA καταστέλλει την IL-6 που προκαλεί στην STAT3 φωσφορυλίωση με εξαρτώμενο από τη συγκέντρωση τρόπο. Η ACA έχει την ικανότητα να μπλοκάρει την επαγόμενη ενεργοποίηση της STAT3 σε καρκινικά κύτταρα. Αφού ενεργοποιηθεί από την IL-6, η ενεργοποιημένη STAT3 σχηματίζει διμερή μέσω μιας φωσφοτυροσίνης με αλληλεπίδραση στον τομέα SH2, και το διμερές έπειτα μετατοπίζεται στον πυρήνα. Η IL-6 που δημιουργείται από τη συσσώρευση του STAT3 στον πυρήνα μειώνεται με την ACA αισθητά και μειώνεται και η συσσώρευση της STAT3 στον πυρήνα. Η μετάθεση των STAT3 διμερών στον πυρήνα προκαλεί ειδική σύνδεση DNA στους υποκινητές των γονιδίων στόχων και συνεπώς προκαλεί αύξηση της έκφρασης των γονιδίων στόχων. Υπάρχουν διάφορα γονίδια στόχοι της STAT3 που συμμετέχουν στην επαγωγή αντιαποπτωτικών προγραμμάτων (π.χ., survivin, Bcl-XL, και Mcl-1), στην σταθεροποίηση των ογκογονιδίων (π.χ., c-Myc και κυκλίνη D1), στην αγγειογένεση (π.χ., VEGF και διέγερση του παράγοντα της υποξίας), και στη διεισδυτικότητα (π.χ. ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9). Η ανάλυση των προϊόντων των γονιδίων-στόχων της STAT3 αποκάλυψε ότι ο ACA ρυθμίζει προς τα κάτω την έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών μήτρας όπως ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9. Σε αντίθεση, τα επίπεδα έκφρασης των αντιαποπτωτικών και πολλαπλασιαστικών γονιδίων, όπως κυκλίνη D1, survivin, και Bcl-2, επηρεάζονται μόνο ελαφρά. Η ενζυματική δραστικότητα της ΜΜΡ-9 μειώνεται με τον  ACA. Η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ STAT3 και ΜΜΡ-2 / ΜΜΡ-9 μειώνεται και αυτή από τον ACA.  Η Οξική 10-Acetoxychavicol (ACA) ειδικώς καταστέλλει τη δραστηριότητα των στόχων STAT3 MMP-2 και ΜΜΡ-9 και αναστέλλει τη μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων και τη μετάσταση. Επειδή ο ACA αναστέλλει την φωσφορυλίωση της STAT3 (τυροσίνη 705 και σερίνη 727), τη φωσφορυλίωση της JAK2 (τυροσίνη 1.007 και 1.008), και της κινάσης Src (τυροσίνη 416) σε MDA-MB-231 κύτταρα, οι φωσφατάσες είναι ο καλύτερος στόχος για την αναστολή του μονοπατιού  JAK2 / STAT3. Όταν βαναδικό νάτριο, που είναι αναστολέας της φωσφατάσης της τυροσίνης δοθεί σε θεραπεία με ACA στον καρκίνο του μαστού, η ACA προκαλεί  αναστολή της STAT3. Η συμμετοχή των φωσφατασών τυροσίνης στην αναστολή STAT3 (SHP-1, SHP-2, TC-PTP, PTEN, PTP-1D, CD45, και PTP-e) είναι γεγονός. Η αναστολή της μετανάστευσης των καρκινικών κυττάρων από τον ACA  δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητα των κυττάρων του καρκίνου. Ως εκ τούτου, το SHP-1 είναι ένα μόριο-στόχος για την αντιμεταστατική ικανότητα της ACA.

-Guggulsterone (GS): Απομονώνεται από το φυτό Commiphora mukul που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, του διαβήτη, της υπερλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης, και της οστεοαρθρίτιδας, και ανταγωνίζεται τον υποδοχέα farnesoid Χ και μειώνει την έκφραση των ενεργοποιημένων γονιδίων των οξέων της χολής. Η GS, επίσης, αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και επάγει την απόπτωση σε πολλούς όγκους, όπως στη λευχαιμία, στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, στο πολλαπλό μυέλωμα και στο μελάνωμα, στον καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα και του προστάτη και στον καρκίνο  ωοθηκών. Η GS καταστέλλει την ενεργοποίηση STAT3 στα U266 κύτταρα με χρονοεξαρτώμενο τρόπο, με αναστολή σε περίπου 4 ώρες και χωρίς επιπτώσεις στην έκφραση της STAT3 πρωτεΐνης. Η GS αναστέλλει, επίσης, την IL-6. Η GS προκαλεί την αποφωσφορυλίωση STAT3. Η GS καταργεί, επίσης, τη  μετατόπιση του STAT3 προς τον πυρήνα, την DNA δεσμευτική ικανότητα των STAT3, και την STAT3 εξαρτώμενη έκφραση των γονιδίων, όπως κυκλίνη D1, Bcl-2, Mcl-1, και VEGF. Επειδή η JAK2 είναι μία από τις κύριες κινάσες που εμπλέκονται, η GS καταστέλλει την φωσφορυλίωση JAK2 με έναν χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Η GS, επίσης, καταστέλλει την ιδιοσυστατική φωσφορυλίωση της c-Src κινάσης. Ωστόσο, η αναστολή της STAT3 Tyr705 δεν οφείλεται στην αναστολή της δραστηριότητας JAK2 επειδή η αναστολή της JAK2 φωσφορυλίωσης συμβαίνει μετά την αποφωσφορυλίωση της STAT3. Η αναστολή της φωσφορυλίωσης STAT3 Tyr705 από την GS δεν προκαλείται από τις κινάσες. Η επεξεργασία των κυττάρων U266 με τον αναστολέα φωσφατάσης τυροσίνης, υπερβαναδικό νάτριο ανατρέπει την GS αναστολή φωσφορυλίωσης της STAT3. Οι φωσφατάσες τυροσίνης εμπλέκονται στην GS-επαγόμενη αναστολή της ενεργοποίησης STAT3, επειδή οι πρωτεϊνικές φωσφατάσες τυροσίνης διαμορφώνουν την δράση της STAT3. Η GS μπορεί να διαμορφώσει την έκφραση του SHP-1 σε κύτταρα U266 με ένα χρονοεξαρτώμενο τρόπο, με μέγιστη έκφραση μετά από 120 έως 240 λεπτά. Η GS προκαλεί απόπτωση των ανθρώπινων κυττάρων  με την αναστολή STAT3, με  έκφραση του SHP-1.

-5-υδροξυ-2-μεθυλο-1,4-ναφθοκινόνη, plumbagin: Είναι ένα ανάλογο της βιταμίνης Κ3 και απομονώνεται από τα φυτά των οικογενειών Plumbaginaceae, Droseraceae, Ancestrocladaceae, και Dioncophyllaceae. Η ρίζα του chitrak (Plumbago zeylanica), είναι σημαντική πηγή plumbagin, και χρησιμοποιείται στην Ινδική ιατρική ως καρδιοτονωτικό, ηπατοπροστατευτικό, και νευροπροστατευτικό. Η  plumbagin, επίσης, απομονώνεται με ναφθοκινόνες από τις ρίζες, τα φύλλα, το φλοιό, και το ξύλο των Juglans regia, Juglans cinerea (είδη καρυδιάς) και τη μαύρη καρυδιά. Η πλουμπαγκίνη έχει αντικαρκινικές επιδράσεις σε πολλούς όγκους (καρκίνος του μαστού, καρκίνος του πνεύμονα, των ωοθηκών, στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία, στο μελάνωμα, και στον καρκίνο του προστάτη). Η πλουμπαγκίνη αναστέλλει τη φωσφορυλίωση STAT3 σε κύτταρα U266, με μέγιστη αναστολή με 5 μΜ, χρονοεξαρτώμενη, σε 4 ώρες. Η πλουμπαγκίνη διαμορφώνει τη φωσφορυλίωση της STAT3 στο υπόλειμμα σερίνης 727 με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η πλουμπαγκίνη μειώνει τη δέσμευση DNA με χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Αυτή η ένωση εμποδίζει το διμερισμό της STAT3 και αναστέλλει τη μετατόπισή του προς τον πυρήνα. Ως εκ τούτου, η πλουμπαγκίνη ρυθμίζει προς τα κάτω την έκφραση των γονιδίων στόχων STAT3, όπως τις αντιαποπτωτικές πρωτεϊνες Bcl-xL, τη ρυθμιστική πρωτεΐνη του κυτταρικού κύκλου, την κυκλίνη D1, και τον VEGF. Η πλουμπαγκίνη, επίσης, καταστέλλει την δραστηριότητα της JAK2. Το υπερβαναδικό νάτριο (αναστολέας PTP ευρείας δράσης) εμποδίζει  την πλουμπαγκίνη στην επαγόμενη αναστολή της ενεργοποίησης STAT3, που υποδηλώνει ότι οι ο ΡΤΡ εμπλέκεται στην επαγώμενη από την πλουμπαγκίνη αναστολή της ενεργοποίησης της STAT3. Η SHP-1 είναι ένας σημαντικός αρνητικός ρυθμιστής της JAK / STAT σηματοδότησης σε λευχαιμίες και λεμφώματα. Η πλουμπαγκίνη ρυθμίζει προς τα κάτω την  έκφραση της κυκλίνης D1, που είναι γονίδιο κρίσιμο για τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων με δοσοεξαρτώμενο τρόπο και προκαλεί σημαντική συσσώρευση του κυτταρικού πληθυσμού στην φάση υπο-G1. Η θεραπεία των U266 κυττάρων με πλουμπαγκίνη προκαλεί μια εξαρτώμενη διάσπαση της κασπάσης 3. Επιπλέον, η πλουμπαγκίνη επάγει την απόπτωση. Η πλουμπαγκίνη είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας του μονοπατιού STAT3 και είναι ένα χρήσιμο ανάλογο της βιταμίνης Κ για την STAT3 διαφοροποίηση.

-Farnesol (FOH): Είναι ένα ισοπρενοειδές, και τα ισοπρενοειδή είναι μια κατηγορία  φυτοχημικών που αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και την διαφοροποίηση και διεγείρουν την απόπτωση. Η FOH χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, του διαβήτη, της υπερλιπιδαιμίας, και της αθηροσκλήρωσης. Επιπλέον, η FOH παρουσιάζει αντικαρκινική δράση με καταστολή του πολλαπλασιασμού πολλών ανθρώπινων όγκων (πλακώδες καρκίνωμα στόματος, καρκίνωμα του παχέος εντέρου, καρκίνωμα του πνεύμονα, παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, καρκίνωμα του μαστού και λευχαιμία), με επαγωγή της απόπτωσης. Η FOH μπλοκάρει συγκεκριμένα τη φωσφορυλίωση STAT3 σε Tyr705, αλλά δεν έχει καμία επίδραση στην STAT3 φωσφορυλίωση με Ser-727. Η FOH αναστέλλει την ενεργοποίηση JAK1 / 2 και την ενεργοποίηση c-Src. Η FOH προκαλεί έκφραση της πρωτεΐνης SHP-2, η οποία συσχετίζεται με μία ρύθμιση προς τα κάτω στη φωσφορυλίωση STAT3 σε κύτταρα του πολλαπλού μυελώματος. Η έκφραση αρκετών προϊόντων γονιδίων STAT3-στόχων, όπως κυκλίνη D1, Bcl-2, Bcl-2, και survivin καταστάλλονται από την FOH. Η αναστολή της έκφρασης κυκλίνης D1 από την FOH καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό και τη συσσώρευση των κυττάρων στην υπο-G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. Επιπλέον, η προς τα κάτω ρύθμιση της έκφρασης του Bcl-2 και Bcl-XL μπορεί να συμβάλλει στην ικανότητα του FOH να επάγει την απόπτωση. Η FOH διάσπαση της PARP από την ενεργοποίηση των κασπασών -8, -9, και -3. FOH, με ρύθμιση προς τα κάτω της έκφρασης pJAK1 / 2, p-Src, p-STAT3, και διάφορα STAT3 ρυθμιζόμενα γονιδιακά προϊόντα σε ιστούς όγκων, αυξάνει τα επίπεδα της κασπάσης-3 στη θεραπεία με FOH. Η FOH αναστέλλει την ενεργοποίηση STAT3 μέσω της επαγωγής της φωσφατάσης τυροσίνης.

-Capillarisin (CPS): Απομονώνεται από την Artemisia capillaries Thunb (Compositae), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κίρρωσης του ήπατος, τον καρκίνο του ήπατος, τον ίκτερο και την χολοκυστίτιδα στις ασιατικές χώρες, όπως η Κορέα, η Κίνα και η Ιαπωνία. Η CPS είναι ένας ισχυρός αναστολέας του μονοπατιού ενεργοποίησης του ΝΡ-κΒ και καταστέλλει τη φωσφορυλίωση της STAT3 σε Tyr705, αλλά όχι της Ser727. Η CPS μειώνει σημαντικά την ενεργοποίηση STAT5, χωρίς να επηρεάζει τα συνολικά επίπεδα STAT5. Η CPS μπλοκάρει, επίσης, την IL-6 που επάγει τη φωσφορυλίωση της STAT3 και στη συνέχεια καταστέλλει την δεσμευτική DNA δραστηριότητα της STAT3 με δοσο- και χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Η  CPS καταστέλλει την πυρηνική μετατόπιση του STAT3. Η CPS αναστέλλει την ενεργοποίηση των κινασών που εμπλέκονται στον καταρράκτη σηματοδότησης STAT3, όπως τις JAK1 / 2 και Src κινάσες, με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η θεραπεία με CPS αυξάνει την έκφραση του SHP-1 και SHP-2, αλλά όχι του ΡΤΕΝ σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Η ρύθμιση προς τα κάτω της έκφρασης της Bcl-xl μπορεί να συμβάλει στην ικανότητα του CPS να επάγει την απόπτωση. Η προς τα κάτω ρύθμιση της έκφρασης της κυκλίνης D1 από την CPS συσχετίζεται με αντπολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ STAT3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ROS

Τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου (ROS) είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη και την απόπτωση. Τα καρκινικά κύτταρα εμφανίζουν αυξημένα ROS επίπεδα σε σύγκριση με εκείνα των φυσιολογικών κυττάρων, λόγω της επιτάχυνσης του μεταβολισμού. Τα υψηλά επίπεδα ROS στα κύτταρα του καρκίνου καθιστούν αυτά τα κύτταρα πιο ευαίσθητα στο οξειδωτικό στρες που μπορεί να αξιοποιηθεί για την επιλεκτική θεραπεία του καρκίνου.

Πολλές γνωστές φυσικές ενώσεις, όπως η υδροξυκινναμωμική αλδεϋδη,  η κουρκουμίνη, η EGCG, η piperlogumin και η ρεσβερατρόλη, δημιουργούν ROS για να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα. Η JAK / STAT-εξαρτώμενη σηματοδότηση ρυθμίζεται από οξειδοαναγωγικά μονοπάτια. Οι ROS μπορεί να αναστείλλουν την JAK2 φωσφορυλίωση μέσω μεταμεταφραστικής τροποποίησης των κρίσιμων υπολειμμάτων κυστεΐνης, καθώς και μέσω της ενεργοποίησης STAT3 PTP.

-Nimbolide (NL): Είναι ένα λεμονοειδές τερπενοειδές που έχει απομονωθεί από τα φύλλα της Azadirachta indica που έχει αντιελονοσιακή δράση, δράση κατά του HIV, αντιμικροβιακή, και σημαντική αντικαρκινική δράση. Οι διάφορες αντικαρκινικές δράσεις της NL παρατηρείται σε καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου, και σε καρκίνο του ήπατος. Η pSTAT3 σε DU145 και η IL-6 που διεγείρει τα επίπεδα pSTAT3 σε LNCaP είναι σημαντικά μειωμένα κατά την NL θεραπεία. Σε κύτταρα DU145, τα JAK1 και JAK2 επίπεδα φωσφορυλίωσης μειώνονται, ενώ η φωσφορυλίωση της Src δεν επηρεάζεται. Η NL μειώνει, επίσης, τη φωσφορυλίωση των JAK1 και JAK2 που διεγείρει την IL-6 σε κύτταρα LNCaP. Η  αναστολή STAT3 που προκαλείται από την NL θεραπεία μπορεί να προκληθεί από την προς κάτω ρύθμιση της ενεργοποίησης μέσω των JAK1 και JAK2 κινασών. Επιπλέον, η NL μπλοκάρει τη STAT3 από τη δέσμευση στο DNA και μειώνεται έτσι η μεταγραφή των γονιδίων στόχων STAT3. Ο αποπτωτικός κυτταρικός θάνατος μπορεί να προκληθεί μέσω της βλάβης του DNA ή των πρωτεϊνών. Η Ν-ακετυλο-L-κυστεΐνη (NAC) και η γλουταθειόνη (GSH) είναι δύο πολύ γνωστές αντιοξειδωτικές ουσίες θειόλης. Είναι ενδιαφέρον ότι, η προθεραπεία με αυτούς τους δύο αντιοξειδωτικούς παράγοντες διασώζει την αναστολή STAT3 που προκαλείται από την NL θεραπεία και μειώνει την κυτταρική απόπτωση που προκαλείται από την NL. Το Η2Ο2 είναι το μείζον ROS σύστημα που προκαλείται από την NL. Η αναγωγάση γλουταθειόνης (GR), ένα ένζυμο που εμπλέκεται στην μείωση του σχηματισμού GSSG προς GSH, αναστέλλεται από την NL με χρονοεξαρτώμενο τρόπο από τα NL-επεξεργασμένα κύτταρα. Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η NL καταστέλλει άμεσα τη σύνθεση GR και GSH με αναστολή της δραστηριότητάς τους και προκαλεί αύξηση των ROS στα κύτταρα όγκου. Οι ROS μπορούν να οξειδώσουν απευθείας τα υπολείμματα κυστεΐνης της JAK2 στην καταλυτική περιοχή, και συνεπώς είναι σε θέση να καταστείλλουν τη δράση της κινάσης, καθώς και την ενεργοποίηση STAT3. Η NL προκαλεί  οξειδωτικό στρες που αναστέλλει την φωσφορυλίωση των JAK2 και STAT3 και μειώνει σημαντικά τη βιωσιμότητα των κυττάρων του καρκίνου. Η NL αναστέλλει, επίσης, την εξέλιξη του όγκου και τη μετάσταση.

-6-σογκαόλη (6SG): Είναι μια δραστική ένωση στην πιπερόριζα (Zingiber officinale) και εμφανίζει αντιπολλαπλασιαστική, αντιμεταστατική, και προαποπτωτική δραστηριότητα. Το Τζίντζερ (Zingiber officinale Roscoe, Zingiberaceae) είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα διαιτητικά καρυκεύματα στον κόσμο. Το τζίντζερ  χρησιμοποιείται για το κρυολόγημα, τη ναυτία, την αρθρίτιδα, τις ημικρανίες, και την υπέρταση. Το τζίντζερ περιέχει περίπου 1,0-3,0% πτητικά έλαια και μια σειρά από πικάντικες ενώσεις. Οι Gingerols είναι οι πιο άφθονες ενώσεις σε φρέσκες ρίζες. Οι Shogaols, είναι η αφυδατωμένη μορφή gingerols και βρίσκονται μόνο σε μικρές ποσότητες στη φρέσκια ρίζα. Η πιπερόριζα και τα ενεργά φαινολικά συστατικά της μπορεί να αναστείλλουν το σχηματισμό όγκων του δέρματος και την έναρξη, καθώς και την εξέλιξη του καρκίνου του παχέος εντέρου, του ήπατος, και του καρκίνου του μαστού. Η 6SG σαφώς αναστέλλει την ενεργοποίηση STAT3 και στα MDA-MB-231 και στα DU145 κύτταρα με 30 μΜ. Η 6SG, καταστέλλει, επίσης, την φωσφορυλίωση και την πυρηνική μετατόπιση του STAT3. Η 6SG καταστέλλει, επίσης, την φωσφορυλίωση του JAK2. Η 6SG  ρυθμίζει την έκφραση των αντιαποπτωτικών γονιδιακών προϊόντων με χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Οι ROS επάγουν τους καταρράκτες ΜΑΡΚ και ΑΚΤ. Είναι ενδιαφέρον, ότι η 6SG επάγει την ενεργοποίηση καταρρακτών ΜΑΡΚ συμπεριλαμβανομένων των JNK, p38 ΜΑΡΚ και ERK, σε MDA-MB-231 κύτταρα. Η 6SG ουσιαστικά ρυθμίζει προς τα άνω τη φωσφορυλίωση και των τριών JNK, p38, και ERK ΜΑΡ κινασών με έναν χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Επιπλέον, η 6SG προκαλεί απόπτωση με προς τα κάτω διαμόρφωση των προϊόντων γονιδίων που μεσολαβούν στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων και τον πολλαπλασιασμό.

-Sugiol: Είναι ένα διτερπένιο και απομονώνεται από τις ρίζες της Salvia prionitis Hance (Labiatae), Salvia miltiorrhiza Bunge, και Salvia viridis. Έχει αντικαρκινική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή, και ανασταλτική δράση της αναγωγάσης της αλδόζης. Η sugiol αναστέλλει επιλεκτικά την ανάπτυξη των DU145 καρκινικών κυττάρων. Η sugiol καταστέλλει, κυρίως, τον πολλαπλασιασμό του STAT3 που εξαρτάται από τα καρκινικά κύτταρα. Η Sugiol μειώνει τη φωσφορυλίωση του STAT3 σε Try705, ενώ το συνολικό ποσό των STAT3 πρωτεΐνών παραμένουν αμετάβλητες. Η Sugiol αναστέλλει  την έκφραση των STAT3 γονιδίων στόχων (κυκλίνης D1, κυκλίνης Α, survivin, VEGF, Mcl-1, και Bcl-xL). Επειδή, η sugiol ρυθμίζει προς τα κάτω τις D1 και Α κυκλίνες, γίνεται διακοπή του κυτταρικού κύκλου κατά τη φάση G1 / S. Η θεραπεία με έως και 50 μΜ sugiol δεν επηρεάζει την οικογένεια JAK πρωτεΐνών, όπως οι JAK2, JAK3 και ΤΥΚ2. Η Transketolase (TKT) ταυτοποιήθηκε ως ένα μόριο-στόχος της sugiol. Η sugiol αναστέλλει τη δράση της TKT και στη συνέχεια μειώνει τα επίπεδα της γλουταθειόνης, και αυτό οδηγεί στην παραγωγή των ROS στα κύτταρα του όγκου. Η  αλληλεπίδραση των sugiol με transketolase προκαλεί ROS και αποφωσφορυλίωση STAT3, η οποία αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Οι ROS επάγουν τους ΜΑΡΚ και ΑΚΤ καταρράκτες. Η Sugiol αναστέλλει τη δράση της TKT και επάγει την αποφωσφορυλίωση STAT3 στην Tyr-705 μέσω ROS-μεσολαβητικής ενεργοποίησης του ERK, και είναι υπεύθυνη για την αντικαρκινική δράση του sugiol στα κύτταρα του προστάτη DU145.

Οι αναστολείς STAT3 μπορούν να απομονωθούν από τα φυτικά φάρμακα.

Biodesign l Vol.4 l No.1 l Mar 30, 2016 © 2016 Biodesign

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, θα επιλεγούν για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Φυτοθρεπτικά για τον καρκίνο

www.emedi.gr

 

Διαβάστηκε 2115 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 21:33
Σαββούλα Μάλλιου Κριαρά

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα

 • Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet

  Χρήσιμες πληροφορίες για το σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet

  Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet είναι μια σπάνια πολυσυστηματική χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από έλκη στο βλεννογόνο του στόματος και των γεννητικών οργάνων, δερματικά εξανθήματα, αρθρίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, ραγοειδίτιδα, κολίτιδα και νευρολογικά συμπτώματα

  • Ενδημική στην Ιαπωνία και στις Βορειανατολικές Μεσογειακές περιοχές

  Γενετική: Μια αναφορά σε μια μητέρα και το νεογέννητο. Πολύ σπάνια οικογενής

  Επικρατέστερη ηλικία: 3η έως 4η δεκαετία 

  Επικρατέστερο φύλο:  Γυναίκες > Άνδρες έως δύο φορές συχνότερα

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHCET

  • Αφθώδης στοματίτιδα
  • Έλκη γεννητικού συστήματος - επώδυνα στους άντρες, ανώδυνα στις γυναίκες
  • Δέρμα - πολύμορφο ερύθημα, αγγειΐτιδα, καθολική υπερενεργοποίηση ανοσολογικού (παθεργία) (μη ειδική δερματική φλεγμονώδης αντίδραση σε κάθε γρατζουνιά, νύγμα βελόνας και ενδοδερμική ένεση φυσιολογικού ορού), πυόδερμα
  • Οφθαλμικό - ιρίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα, χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, υπόπυο, αιμορραγία, οίδημα οπτικής θηλής, οπτική ατροφία
  • Πρωινή δυσκαμψία σε 1/3
  • Πολυαρθρίτιδα - αυτοπεριοριζόμενη και κυρίως επηρεάζουσα τα κάτω άκρα
  • Θρομβοφλεβίτιδα - περιφερική, πνευμονική, εγκεφαλική, σύνδρομο Budd-Chiari 
  • Nευρολογικό - παράλυση κρανιακών νεύρων, ημιπληγία, ενδοκράνια υπέρταση, μηνιγγομυελίτιδα και υποτροπιάζουσα μηνιγγίτιδα, συγχυτική κατάσταση 
  • ΓΕΣ - αφθώδη έλκη, κολίτιδα, μέλαινα κένωση
  • Πνευμονικές διηθήσεις - πιθανά σχετιζόμενες με θρόμβωση 
  • Μυοπάθεια/Μυοσίτιδα - σπάνια
  • Περιφερική γάγγραινα - σπάνια
  • Επιδιδυμίτιδα
  • Σπειραματονεφρίτιδα - σπάνια

  ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHCET

  • Ταξινομημένη ως αγγειοπάθεια ή αυτοάνοση 
  • Σχετιζόμενο με HLA-BS άλλο αντιγόνο
  • Πιθανή περιβαλλοντολογική τοξίνη, βαρέα μέταλλα, εντομοκτόνα
  • Πιθανά τα αγγλικά καρύδια ή Ginko φυστίκια
  • Παθολογική ινωδόλυση 
  • Μια μελέτη σχετιζόμενη με λοίμωξη από HIV

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHCET

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

  • Σύνδρομο Reiter και άλλες μορφές σπονδυλοαρθροπάθειας
  • Φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου (νόσος Crohn και ελκώδης κολίτιδα)
  • Σύφιλη
  • Οζώδες ερύθημα 
  • Αφθώδης στοματίτιδα
  • Σύνδρομο Stevens - Johnson
  • Αγγειΐτιδα
  • Πολυσυστηματική νόσος 
  • Στοματίτιδα από τον απλό έρπητα
  • Θρομβοφλεβίτιδα σχετιζόμενη με έλλειψη παραγόντων πήξης
  • Μηνιγγίτιδα του Mollaret (πρόκειται για ιογενή λοίμωξη- μηνιγγίτιδα (άσηπτη) που υποτροπιάζει με διαστήματα προσβολής διάρκειας 2-5 ημερών, εβδομάδων ή και χρόνων. Το πιο συχνό αίτιο της μηνιγγίτιδας Mollaret αναφέρεται ότι είναι ο ιός απλού έρπητα HSV-2 αλλά και ο HSV-1 (έρπης γεννητικών οργάνων) χωρίς αυτό να έχει τεκμηριωθεί οριστικά. Επίσης, Mollaret μηνιγγίτιδα προκαλείται και από τον ιό Ebstein-Barr.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

  • Αυξημένο ποσοστό κατατόμησης ερυθρών, αλλά μπορεί να είναι φυσιολογικό 
  • Ανοσοσυμπλέγματα ανιχνεύσιμα με τις δοκιμασίες με Raji cell και μεθόδους προσδιορισμού C1q - στερεάς φάσεως 
  • Κρυοσφαιρίνες
  • Υπεργαμμασφαιριναιμία

  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

  • Μπορεί να υπάρχουν μη αναγνωρίσιμες αλλαγές 
  • Περιαγγειακή διήθηση από μονοπύρηνα στο αρθρικό υγρό 
  • Οίδημα ενδοθηλιακών κυττάρων 
  • Μερική έμφραξη του αγγειακού αυλού
  • Ουδετεροφιλική δερματίτιδα (σύνδρομο sweet)

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

  • Ελάττωση των επιπέδων της αντιθρομβίνης ΙΙΙ πλάσματος σε ενεργό νόσο 
  • Αυξημένη ινωδόλυση κατά τη διάρκεια των κρίσεων 
  • Αντιουδετεροφιλικά αντισώματα του κυτοπλασματικού αντιγόνου 
  • Απομυελινωτικά αντισώματα στο σύνδρομο νευρο-Behcet
  • Αντισώματα αντικαρδιολιπίνης

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Προσεκτικό ιστορικό και κλινική εξέταση και συχνή επανεκτίμηση
  • Αρθρικό υγρό - φλεγμονώδεις εκκρίσεις
  • Αρτηριογραφία για ανευρύσματα ή θρομβώσεις

  bjophthalmol 2003 September 87 9 1175 F1.large

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHCET

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

  Συνήθως εξωτερικός ασθενής. Απαιτείται να εισαχθεί ως εσωτερικός ασθενής, αν υπάρξουν νευρολογικές επιπλοκές 

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  Ανάλογα με τα οργανικά συστήματα που ενέχονται

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  Όση επιτρέπεται 

  ΦΑΡΜΑΚΑ 

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

  • Κολχικίνη: 0,6 mg την ημέρα
  • Τοπικά στεροειδή στο μάτι
  • Πρεδνιζόνη: 1 mg/Kgr σε σοβαρές διαταραχές (επιπλοκές) κυρίως ΚΝΣ 
  • Αζαθειοπρίνη: 2-3 mg/Kg/ημέρα. Ο ασθενής πρέπει να πίνει 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα και να αναφέρει τυχόν αίμα στα ούρα
  • Μεθοτρεξάτη: χρησιμοποιείστε τη μικρότερη δυνατή δόση, πιθανή 7,5 mg την εβδομάδα

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

  • Κυκλοσπορίνη
  • Λεβαμιζόλη: 100-150 mg δύο φορές την εβδομάδα
  • Χλωραμβουκίλη - αλλά με προσοχή λόγω της τοξικότητας
  • Θαλιδομίδη

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

  Εξαρτάται από τη σοβαρότητα της συμμετοχής των συμπτωμάτων 

  ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

  Αποφύγετε τα αγγλικά καρύδια

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

  • Θάνατος 
  • Τύφλωση
  • Παράλυση 
  • Εμβολή/θρόμβωση - πνευμονική, κοίλη φλέβα, περιφερική 
  • Ανεύρυσμα 
  • Αμυλοείδωση 

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

  • Φυσιολογικό προσδόκιμο επιβίωσης εκτός εάν υπάρξει νευρολογική επιπλοκή 
  • Πιθανή οπτική έκπτωση

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Αμυλοείδωση
  • Σύνδρομο Sweet

  ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Παιδιατρικό: Σπάνια

  Γηριατρικό: Σπάνια

  ΚΥΗΣΗ

  Πιθανά αυξάνει τη θρόμβωση και το θάνατο

  Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τη στοματίτιδα

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τη στοματίτιδα

  maxresdefault 28

   

  Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό

  Διαβάστε, επίσης, 

  Φυσικές θεραπείες για τα στοματικά έλκη

  Οζώδες ερύθημα

  Οι ιατρικές χρήσεις της κολχικίνης

  Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα στοματικά έλκη

  Αντιμετωπίστε τις άφθες του στόματος

  Οι βιταμίνες για τα έλκη

  Χρήσιμες πληροφορίες για την νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet

  Ποιες είναι οι αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις;

  Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet

  Σύνδρομο Sweet

  www.emedi.gr

   

   

 • Πρωτοπαθείς κακοήθεις οστικοί όγκοι Πρωτοπαθείς κακοήθεις οστικοί όγκοι

  Χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωτοπαθείς όγκους οστών

  Γράφει η 

  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

  Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

  Οι πρωτοπαθείς κακοήθεις οστικοί όγκοι είναι σπάνιοι.

  Η πλειοψηφία αυτών ανήκει σε τέσσερις τύπους:

  • Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα (ΚΙΙ) - ένα πλειόμορφο σάρκωμα με στροβιλοειδή διάταξη κυττάρων, μη διαφοροποιημένο 
  • Οστεοσάρκωμα - παρόμοια με το κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα με διαφοροποίηση στην παραγωγή οστεοειδούς 
  • Χονδροσάρκωμα - κυτταρικές χόνδρινες βλάβες με άφθονα διπύρηνα κύτταρα, μυξοειδείς περιοχές και συναφή όρια
  • Σάρκωμα Ewing - μικρό νεόπλασμα με στρογγυλά ηωσινοφιλοκύτταρα

  Επηρεαζόμενα συστήματα: Μυοσκελετικό

  Γενετική:

  • Άγνωστη (το σάρκωμα Ewing) έχει μετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 11 και 22
  • Το οστεοσάρκωμα σχετίζεται με το γονίδιο για το ρετινοβλάστωμα και πιθανά το Ρ53

  Επικρατέστερη ηλικία: 

  • Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα - έφηβοι και ηλικιωμένοι
  • Οστεογενές σάρκωμα - έφηβοι και στην αρχή της 3ης δεκαετίας 
  • Χονδροσάρκωμα - πολύ νέοι και πολύ ηλικιωμένοι
  • Σάρκωμα Ewing - παιδιά, έφηβοι, και στην αρχή της 3ης δεκαετίας 

  Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

  • Πόνος με αίσθημα βάρους στην ηρεμία και τη νύχτα
  • Οίδημα
  • Ευαισθησία
  • Κάταγμα με ελάχιστο τραύμα
  • Ελάχιστο τραύμα μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον για τη βλάβη

  ΑΙΤΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

  • Γενικά άγνωστα
  • Το κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα συχνά ακολουθεί ακτινοβολία ή αυξάνει σε έμφρακτο παλιού οστού 
  • Το οστεοσάρκωμα σχετίζεται με το γονίδιο του ρετινοβλαστώματος 
  • Το χονδροσάρκωμα μπορεί να αυξηθεί σε προϋπάρχον ενχόδρωμα ή εξόστωση 

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

  • Πολλαπλή ενχοδρωμάτωση (νόσος του Olier) - χονδροσάρκωμα 
  • Πολλαπλή κληρονομική εξόστωση - χονδροσάρκωμα
  • Προηγούμενη ακτινοβολία παράγοντας κινδύνου για κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα
  • Προηγούμενο ιστορικό αμφοτερόπλευρου ρετινοβλαστώματος - οστεοσαρκώματος

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

  • Μονήρης μεταστατική βλάβη ή μυέλωμα κυρίως σε ασθενείς άνω των 40 ετών 
  • Λέμφωμα σε οποιαδήποτε ηλικία
  • Καλοήθης όγκος οστού και καλοήθεις οστικοί όγκοι που δείχνουν επιθετικοί (ανευρυσματική οστική κύστη, γιγαντοκυτταρικός όγκος, ηωσινόφιλο κοκκίωμα)
  • Λοίμωξη (οστεομυελίτιδα)
  • Μεταβολική οστική νόσος (οστεοπενία, νόσος Paget, υπερπαραθυρεοειδισμός)
  • Αρθρίτιδα εκφυλιστική ή φλεγμονώδης (μελαγχρωστική λαχνοοζώδης αρθρίτιδα, χονδρομάτωση)
  • Οστεοποιός μυοσίτιδα και επανορθωτική αντίδραση στο τραύμα
  • Μυαγγειακή νέκρωση

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

  • Γενικά μη βοηθητικά 
  • Το 50% των οστεοσαρκωμάτων έχουν αυξημένη αλκαλική φωσφατάση
  • Το σάρκωμα Ewing μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη ΤΚΕ και LDH
  • Όξινη φωσφατάση - ειδικό παραστατικό αντιγόνο 
  • Ασβέστιο 
  • Δοκιμασίες λειτουργίας θυρεοειδούς για αποκλεισμό καρκίνου θυρεοειδούς
  • Αυξημένη ΤΚΕ
  • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και ηλεκτροφόρηση ούρων για αποκλεισμό μυελώματος 

  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

  • Η ιστολογία σε συνδυασμό με τα ακτινογραφικά ευρήματα επιβεβαιώνουν τη διάγνωση
  • Χρώση PAS πριν και μετά την εμβροχή γλυκογόνου με διάσταση είναι χρήσιμη για την επιβεβαίωση της διάγνωσης στο 80% των σαρκωμάτων Ewing 
  • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για τα κοκκία γλυκογόνου είναι χρήσιμο στη διάγνωση του σαρκώματος Ewing 

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

  • Η ανοιχτή βιοψία προτιμάται από τη βιοψία δια βελόνης. Οι βιοψίες δια βελόνης ενέχουν τον κίνδυνο ανεπαρκούς ιστού στη διάγνωση
  • Βιοψία σχετιζόμενης μάζας μαλακών μορίων μπορεί να ελαττώνει τον κίνδυνο παθολογικού κατάγματος 

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

  • Απλές ακτινογραφίες παρέχουν την πιο σημαντική πληροφορία αναφορικά με τη φύση της βλάβης και καθοδηγούν στις περαιτέρω δοκιμασίες
  • Σπινθηρογράφημα οστών προ της βιοψίας αναζητώντας άλλες εστίες βλάβης
  • Η αξονική τομογραφία για καταστροφή του φλοιού, για εσωτερική αποτιτάνωση ή οστεοποίηση. Αξονική τομογραφία κοιλίας για αποκλεισμό υπερνεφρώματος 
  • Η μαγνητική τομογραφία καθορίζει την έκταση της συμμετοχής του μυελού και της σχετιζόμενης μάζας μαλακών μορίων 
  • Ακτινογραφία θώρακος και αξονική τομογραφία για μεταστατική νόσο
  • Μαστογραφία ή καλύτερα υπέρηχο μαστών ή αξονική θώρακος για αποκλεισμό καρκίνου του μαστού

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Εξέταση από τον ορθό για προστατικούς όζους
  • Εργαστηριακές εξετάσεις για μεταβολική νόσο οστών 

  ol 14 05 5801 g02

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

  Ενδονοσοκομειακός ασθενής

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  • Απαιτείται εκτομή με αρκετό όριο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής 
  • Για το κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα και το οστεοσάρκωμα, χημειοθεραπεία πριν την εκτομή, άμεσα μικρομεταστατική νόσος επιτρέπει χρόνο για διαταγή αντικατάστασης με πρόθεση και οστικό μόσχευμα, επιτρέπει χρόνο μια in vivo εκτίμηση της ανταπόκρισης του όγκου στη χημειοθεραπεία και μπορεί να διευκολύνει τη διάσωση του σκέλους επιτρέποντας "ασφαλέστερο" εγγύτερο όριο
  • Χονδροσάρκωμα στα άκρα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά χειρουργικά εκτός και αν είναι μεσεγχυματικό ή υψηλού βαθμού κακοήθειας με διαφοροποίηση
  • Το σάρκωμα Ewing αντιμετωπίζεται παραδοσιακά με χημειοθεραπεία και η χειρουργική θεραπεία περιορίζεται σε εκείνες τις περιοχές που είναι εξαιρετικά μεγάλες και σχετίζονται με παθολογικά κατάγματα, ή εμπεριέχουν οστό που μπορεί να αφαιρεθεί. Οι περισσότερες εστίες σαρκώματος Ewing ακτινοβολούνται. Ωστόσο παρά την ακτινοβολία, η τοπική υποτροπή είναι συχνή έως 25% των πυελικών βλαβών. Δραματική μείωση του μεγέθους του σαρκώματος Ewing προκύπτει μετά την αρχική χημειοθεραπεία και η απόφαση μπορεί να ληφθεί μετά την αρχική χημειοθεραπεία και η απόφαση μπορεί να ληφθεί μετά την επανασταδιοποίηση για το αν θα ακτινοβοληθεί ή θα αφαιρεθεί η πρωτοπαθής βλάβη
  • Ο θεραπευτικός σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι τοπικές υποτροπές με διατήρηση της τοπικής λειτουργικότητας. Οποτεδήποτε μπορεί να απαιτηθεί ένα ασφαλές όριο, χρησιμοποιείται η διατήρηση του σκέλους

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  Ποικίλει ανάλογα με τα στάδια της νόσου και τη θεραπεία 

  ΔΙΑΙΤΑ

  Όχι ειδική δίαιτα

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

  Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Άλλα πρωτόκολλα μπορεί να μην είναι κατάλληλα 

  Κακόηθες Ινώδες Ιστιοκύττωμα και οστεοσάρκωμα:

  • Αδριαμυκίνη 
  • Cis-πλατίνη ενδαρτηριακά ή ενδοφλέβια
  • Υψηλή δόση μεθοτρεξάτης με leucovorin
  • Ifosfamide
  • Cytoxan (κυκλοφωσφαμίδη - Endoxan)
  • Ακτινομυκίνη D
  • Μπλεομυκίνη

  Σάρκωμα Ewing:

  • Κυκλοφωσφαμίδη 
  • Βινκριστίνη
  • Ακτινομυκίνη D
  • Αδριαμυκίνη

  Προφυλάξεις: Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας με αδριαμυκίνη: αθροιστική δόση > 550 mg/m2 αυξάνει τον κίνδυνο. Συνεχίστε με διαδοχικά ηλεκτροκαρδιογραφήματα και/ή αγγειογραφία με ραδιοϊσότοπο (MUGA scans), όταν η αθροιστική δόση είναι > 250 mg/m2

  Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις: Καταστολή μυελού

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

  • Ασθενείς που απαιτούν επιπλέον χημειοθεραπεία και θεραπεύονται μετά την αφαίρεση του όγκου με διατήρηση χημειοθεραπείας σε επιπρόσθετο συνδυασμό 
  • Γενικές αίματος για τυχόν καταστολή μυελού 
  • Διαδοχικά ηλεκτροκαρδιογραφήματα, όταν χρησιμοποιείται η αδριαμυκίνη. Ο G-CSF συχνά χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ουδετεροπενίας 
  • Ακτινογραφίες κάθε 2 μήνες τον πρώτο χρόνο και κάθε 3 μήνες το δεύτερο χρόνο και κάθε 4 μήνες τον τρίτο χρόνο
  • Αξονική τομογραφία πνευμόνων αρχικά επαναλαμβανόμενη κάθε 4 μήνες κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου 
  • Το σάρκωμα Ewing μπορεί να υποτροπιάσει > 5 χρόνια μετά τη διάγνωση 

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

  • Η διάσωση του σκέλους σε πρωτοπαθώς κακοήθη οστικό όγκο επιβαρύνεται με πιθανές επιπλοκές 
  • Μικρομεταστατική νόσος εμφανίζεται τη στιγμή της εμφάνισης και μπορεί να παρουσιαστεί οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της πορείας της θεραπείας ή παρακολούθησης 
  • Κίνδυνος τοπικής υποτροπής σε οστεοσάρκωμα με διατήρηση του σκέλους είναι περίπου 10%
  • Μπορεί να υπάρξει ασυμμετρία στο μήκος των ποδιών, λοίμωξη, διάνοιξη τραύματος, προβλήματα κάλυψης του δέρματος, τραυματισμός αρτηρίας και νεύρου, μη συνένωση των οστικών μοσχευμάτων και μηχανική χαλάρωση των προσθετικών μοσχευμάτων 
  • Θωρακοτομή και συνεχόμενη χημειοθεραπεία συχνά συνιστάται σε μεταστατική νόσο 
  • Μεταστατικό σάρκωμα Ewing είναι αρκετά διάχυτο και λίγο ανταποκρινόμενο σε θωρακοτομή 

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

  • Μόνο με ακρωτηριασμό, το 80% των ασθενών με οστεοσάρκωμα έχει πνευμονική μεταστατική νόσο σε 2 χρόνια. Με χημειοθεραπεία, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης χωρίς νόσηση είναι 50-85%
  • Ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες για το MFH και το οστεοσάρκωμα περιλαμβάνουν ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, περιφερικά τμήματα των άκρων, μικρό μέγεθος και ηλικία πάνω από 10 χρόνων
  • Τα περισσότερα χονδροσαρκώματα είναι χαμηλής κακοήθειας και έχουν χαμηλό κίνδυνο μεταστατικής επέκτασης και χαμηλή επίπτωση τοπικής υποτροπής μετά από ικανοποιητική χειρουργική επέμβαση 
  • Το MFH, το οστεοσάρκωμα και το σάρκωμα Ewing έχουν συνολικά 50% επιβίωση με συνδυαζόμενες θεραπευτικές μορφές 

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Μεγαλύτερη επίπτωση χονδροσαρκώματος βρίσκεται σε ασθενείς με πολλαπλή κληρονομική εξόστωση, πολλαπλή ενχονδρωμάτωση και αιμαγγειομάτωση (σύνδρομο Maffucci)
  • Ασθενείς με ενχονδρωμάτωση πεθαίνουν συχνότερα από κακοήθειες του γαστρεντερικού, παρά πό μεταστατικό χονδροσάρκωμα

  ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΚΥΗΣΗ

  • Αυξημένη ανάπτυξη κακοηθειών μυοσκελετικού κατά τη διάρκεια της κύησης 
  • Δεσμοειδείς όγκοι των μαλακών μορίων έχουν υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης 

  ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  Ποικιλίες οστεοσαρκώματος όπως το παραοστικό, περιοστικό και ενδοστικό οστεοσάρκωμα είναι βλάβες χαμηλής κακοήθειας με μια ευνοϊκότερη πρόγνωση και συχνά δεν απαιτούν χημειοθεραπεία.

  Άλλες ποικιλίες οστεοσαρκώματος, μετακτινικές και μετά τη νόσο του Paget δίνουν πρώιμα μεταστάσεις 

  Καλύτερα να ακολουθούνται φυσικές θεραπείες για τους πρωτοπαθείς κακοήθεις οστικούς όγκους

  Η ζωή είναι πολύτιμη.

  Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

  multiple myeloma joyce high

  Διαβάστε, επίσης,

  Θεραπεία του πόνου σε καρκίνο στα οστά

  Οι όγκοι των οστών

  Ο αρχαιότερος όγκος

  Αγγειοσάρκωμα

  Σταματήστε να κάνετε φθορίωση στα παιδιά σας

  Οι χημειοθεραπείες προκαλούν μεταστάσεις

  Χόνδρωμα

  Τα καρκινικά μονοπάτια των σαρκωμάτων

  Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια στον Κυτταρικό Κύκλο

  Ινώδης δυσπλασία των οστών

  Σαρκώματα μαλακών μορίων

  Σάρκωμα Ewing

  Ρετινοβλάστωμα

  Χόρδωμα

  Οστεοσάρκωμα

  Νόσος Paget των οστών

  Ιστιοκυττάρωση από κύτταρα Langerhans

  Τα καρκινικά μονοπάτια των σαρκωμάτων

  www.emedi.gr

   

   

 • Κεφτεδάκια με ταμάρι, τζίντζερ και μελιτζάνα Κεφτεδάκια με ταμάρι, τζίντζερ και μελιτζάνα

  Νόστιμα και υγιεινά κεφτεδάκια

  Κεφτεδάκια με ταμάρι, τζίντζερ και μελιτζάνα

  ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ: Η μελιτζάνα είναι πλούσια σε ασβέστιο, κάλιο, σίδηρο, νάτριο, βιταμίνη Α, αρκετές βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως, θειαμίνη και νιασίνη και φυτικές ίνες, που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Εκτός από τα παραπάνω, η μελιτζάνα περιέχει και θρεπτικά συστατικά που ανήκουν στην οικογένεια των φαινολών, όπως, χλωρογενικό οξύ, το οποίο θεωρείται ότι έχει αντιμικροβιακή και αντιική δράση και ρίχνει την «κακή» χοληστερίνη (LDL).

  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ: Βοηθούν στην επούλωση των πληγών και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα, καθώς, είναι πλούσιο σε βιταµίνη C. Έχουν αντικαρκινική δράση. Επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι η κουερσετίνη και κατ’ επέκταση το κρεμμύδι, όπως και άλλα φρούτα και λαχανικά που την περιέχουν συμβάλλει στη μείωση της εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, των ωοθηκών, του μαστού, του στομάχου, του παχέος εντέρου.

  ΣΚΟΡΔΟ:  Το σκόρδο αποτελεί για τη λαϊκή ιατρική ένα πολυδύναμο φάρμακο με μεγάλη αξία. Περιέχει αιθέριο έλαιο αποτελούμενο από αλλιίνη, αλλινάση, αλλικίνη, αχοένιο, σκορδινίνες, το αντιοξειδωτικό σελήνιο, ιώδιο, ασβέστιο, μαγγάνιο, σίδηρο, φώσφορο, θειάφι και βιταμίνες Α, Β, Β1, Β2, Β3, Β6, C, και Ε. Περιέχει, επίσης, πτητικό έλαιο, γλίσχρασμα, γλυκοκινίνες και γερμάνιο, καθώς και άλλα χρήσιμα για τον οργανισμό στοιχεία, όπως λευκωματούχες ουσίες, λιπαρές, αμυλώδες και κυτταρίνη.

  ΤΖΙΝΤΖΕΡ: Έχει αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές και ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες, μειώνει τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα, ρυθμίζει το σάκχαρο και έχει επουλωτική δράση. Επίσης, βοηθά στην καλή χώνεψη, καταπολεμά τη ναυτία, τονώνει τον οργανισμό και απαλύνει τα συμπτώματα του κρυολογήματος, του στομαχόπονου και του πονοκεφάλου. Επιπλέον, έχει αντιπυρετική και αντιμικροβιακή δράση. Επίσης, το τζίντζερ βοηθάει στη μείωση των αρθριτικών ενοχλήσεων και είναι κατάλληλο για τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας.

  ΚΡΕΑΣ: Το κρέας είναι η καλύτερη πηγή σιδήρου και πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα, είναι πηγή αιμικού σιδήρου, το οποίο περιέχεται μόνο στο κρέας και τα θαλασσινά, και είναι αυτό που απορροφάται πιο εύκολα από τον οργανισμό. Οι πρωτεΐνες που περιέχει είναι απαραίτητες για την υγεία των μυών και των οργάνων. Είναι υψηλής ποιότητας, καθώς περιέχει όλα τα αμινοξέα που ο οργανισμός δεν μπορεί να δημιουργήσει από μόνος του. Το κρέας είναι πηγή φωσφόρου, καλίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου, ο οποίος ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Ακόμη, περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ειδικά τη Β12, η οποία είναι απαραίτητη για τη δόμηση του γενετικού μας υλικού και μπορεί να ληφθεί μόνο από ζωικά προϊόντα.

  ΤΑΜΑΡΙ ΣΟΓΙΑ: Το Ταμάρι έχει αντίστοιχες ιδιότητες με τα άλλα προϊόντα σόγιας που έχουν υποστεί φυσική διαδικασία ζύμωσης, όπως το μίσο και η σάλτσα σόγιας. Ενισχύει την πεπτική λειτουργία, βοηθά σε μολύνσεις του πεπτικού/εντερικού σωλήνα, δρα αντικαρκινικά, εξουδετερώνει όξινες καταστάσεις του οργανισμού. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, φαινολικά οξέα (βανιλλικό, συρινγκικό, κουμαρικό, φερουλικό) και φυτικές ισοφλαβόνες (γενιστεΐνη, δαϊδζεΐνη, γλυσιτεΐνη, γενιστίνη), που δρουν αντικαρκινικά, προστατεύουν από οστεοπόρωση και νοητικό εκφυλισμό. Λόγω της ζύμωσης, η συγκέντρωση ισοφλαβόνων αυξάνεται πάρα πολύ, σε σχέση με τα μη ζυμωμένα φασόλια σόγιας. Είναι πλούσιο σε μελανοϊδίνες, πολυμερή καφέ χρώματος, που θεωρούνται ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση, καθώς και ότι βοηθούν στην απορρόφηση του σιδήρου. Περιέχει πρωτεολυτικά ένζυμα που διασπούν τις σύνθετες πρωτεΐνες. Η υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα, ενισχύει την άποψη ότι βοηθά στη μείωση των όγκων, ενισχύει το ανοσοποιητικό, το συκώτι, την ορμονική λειτουργία, την απώλεια βάρους, την ανδρική γονιμότητα, την ομαλότητα των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Τέλος, είναι ένα εργοστάσιο προβιοτικών βακτηρίων (λακτοβάκκιλοι), τα οποία αυξάνουν τη βιοδιαθεσιμότητα και απορροφητικότητα των θρεπτικών συστατικών, ενώ βοηθά στα διατήρηση υγιούς περιβάλλοντος (pH) στο πεπτικό σύστημα.

  image 13

  Κεφτεδάκια με ταμάρι, τζίντζερ και μελιτζάνα

  2 κιλά βιολογικές μελιτζάνες, κομμένες σε κομμάτια 

  4 κουταλιές βιολογικό ελαιόλαδο

  ¼ φλιτζάνι βιολογικό ταμάρι με μειωμένο νάτριο

  ¼ φλιτζάνι βιολογικό κρασί ρυζιού ή βιολογικό ξηρό σέρι

  2 κουταλιές της σούπας βιολογική καστανή ζάχαρη

  2 κουταλιές βιολογικό ξύδι ρυζιού

  2 κουταλιές της σούπας νερό πηγής

  1 ½ κιλό βιολογικός χοιρινός κιμάς

  2 σκελίδες βιολογικό σκόρδο, πολτοποιημένο

  2 κουταλιές της σούπας φρέσκο βιολογικό ​​τζίντζερ

  ¼ κουταλάκι του γλυκού βιολογικό λευκό πιπέρι

  Ιωδιούχο ανεπεξέργαστο θαλασσινό αλάτι

  ¼ φλιτζάνι βιολογικό κορν φλάουρ

  4 βιολογικά κρεμμύδια, κομμένα 

  ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένος φρέσκος βιολογικός ​​κόλιανδρος

  ¼ φλιτζάνι ψιλοκομμένα βιολογικά φιστίκια

  1 μικρό κόκκινο βιολογικό καυτερό ή γλυκό κόκκινο πιπέρι

  Ψημένο βιολογικό ρύζι μπασμάτι (προαιρετικά)

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς C. Τοποθετήστε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί. Περιχύστε με 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Ψήστε για περίπου 30 λεπτά. 
  2. Εν τω μεταξύ, συνδυάστε ταμάρι, κρασί ρυζιού (ή σέρι), ζάχαρη, ξύδι και νερό σε ένα μικρό μπολ. Ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Αφήστε στην άκρη. 
  3. Συνδυάστε χοιρινό, σκόρδο, τζίντζερ, λευκό πιπέρι και αλάτι σε ένα μεσαίο μπολ. Χρησιμοποιώντας περίπου 3 κουταλιές της σούπας για κάθε ένα, σχηματίστε το μείγμα για 18 κεφτεδάκια.
  4. Τοποθετήστε το κορν φλαουρ σε ένα ρηχό πιάτο. Ρίξτε τα κεφτεδάκια σε αυτό μέχρι να επικαλυφθούν καλά. 
  5. Ζεσταίνετε λάδι σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια-υψηλή φωτιά. Προσθέστε τα κεφτεδάκια και μαγειρέψτε, περιστρέφοντας περιστασιακά, μέχρι να ροδίσουν, 5 έως 7 λεπτά.
  6. Προσθέστε την κρατημένη σάλτσα και μαγειρέψτε, γυρίζοντας τα κεφτεδάκια μέσα στη σάλτσα, μέχρι να πήξει ελαφρώς, 1 έως 2 λεπτά περισσότερο.
  7. Προσθέστε τα κεφτεδάκια, τη σάλτσα και τα κρεμμύδια στο ταψί με τη μελιτζάνα.
  8. Ψήστε έως ότου η μελιτζάνα είναι πολύ μαλακή, περίπου 15 λεπτά. Συνδυάστε τον κόλιανδρο, τα φιστίκια και το κόκκινο πιπέρι σε ένα μικρό μπολ. Πασπαλίστε πάνω από το ταψί λίγο πριν το σερβίρετε.
  9. Συνδυάστε με βιολογικό ρύζι μπασμάτι.

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ!!!

  by Savvi Diet

  Τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα βιολογικά προϊόντα

  tamari 1

  Διαβάστε, επίσης,

  Κεφτεδάκια ούζου

  Πολύ νόστιμα κεφτεδάκια

  www.emedi.gr

   

   

   

 • Χρήσιμες πληροφορίες για την οστεομυελίτιδα Χρήσιμες πληροφορίες για την οστεομυελίτιδα

  Οστεομυελίτιδα

  Η οστεομυελίτιδα είναι μία οξεία ή χρόνια φλεγμονή του οστού και των δομών του, που προκαλείται συνηθέστερα από βακτηρίδια και σπάνια από άλλους μικροοργανισμούς.

  Αυτή η λοίμωξη μπορεί να επέλθει είτε αιματογενώς, είτε εκ συνεχείας από τοπική λοιμώδη εστία ή από άμεσο ενοφθαλμισμό

  Επηρεαζόμενα συστήματα: Μυοσκελετικό

  Επικρατέστερη ηλικία: Αυτή η λοίμωξη εμφανίζεται συνήθως στους μεγαλύτερους ενήλικες, η αιματογενής έχει δικόρυφη επιδημιολογική καμπύλη, εμφανίζεται επίσης σε βρέφη και παιδιά

  Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ

  Αιματογενής λοίμωξη μακρών οστών (σε παιδιά με αιματογενή οστεομυελίτιδα):

  • Αιφνίδια έναρξη με υψηλό πυρετό
  • Ευερεθιστότητα
  • Κακουχία
  • Περιορισμός της κίνησης του ενεχόμενου άκρου 
  • Σημεία εντοπισμένης φλεγμονής 

  Αιματογενής σπονδυλική λοίμωξη (σε ενήλικες με σπονδυλική οστεομυελίτιδα):

  • Η νόσος είναι ύπουλη και συμπεριφέρεται περισσότερο σαν χρόνια λοίμωξη
  • Σε κάποιους ασθενείς μπορεί να βρεθεί ιστορικό ενός οξέος βακτηριαιμικού επεισοδίου σχετιζόμενου με λοίμωξη ενός συγκεκριμένου οργάνου 

  Λοίμωξη εκ συνεχείας ιστών και σχετιζόμενη με αγγειακή ανεπάρκεια:

  • Οξείες συστηματικές εκδηλώσεις εμφανίζονται σπάνια
  • Εντοπισμένα σημεία και συμπτώματα φλεγμονής με ή χωρίς έκκριμα εμφανίζονται συχνά 

  Χρόνια οστεομυελίτιδα:

  • Έλκος, που δεν επουλώνεται ή παροχετευόμενη κοιλότητα
  • Τα συστηματικά συμπτώματα, όταν είναι παρόντα, υποδεικνύουν οξεία διαπυηθείσα φλεγμονή στο οστό ή τους περιβαλλοντικούς ιστούς 

  Λοίμωξη σχετιζόμενη με προσθετικό μόσχευμα:

  • Η λοίμωξη μπορεί να αποκτηθεί είτε από αιματογενή οδό ή από παρακείμενες εστίες, όπως η τοπική λοίμωξη, χειρουργική επιμόλυνση ή μετεγχειρητική λοίμωξη 
  • Η οξεία μετεγχειρητική λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί σαν πυρετός, εντοπισμένο οίδημα, ευαισθησία και έκκριμα
  • Η χρόνια λοίμωξη χαρακτηρίζεται από δυσφορία στις αρθρώσεις, οίδημα, ερύθημα και δυσλειτουργία αρθρώσεων 

  ΑΙΤΙΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ

  Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα:

  • Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (περισσότερο σύνηθες)
  • Στρεπτόκοκκος, κοαγκουλάση-αρνητικός, σταφυλόκοκκος, αιμόφιλος της ινφουέντζας και Gram (-) οργανισμοί (λιγότερο συνήθεις)

  Σπονδυλική οστεομυελίτιδα:

  • Χρυσίζων σταφυλόκοκκος και Gram (-) εντερικοί οργανισμοί (συνήθεις)
  • Άλλοι μικροοργανισμοί υπό σκέψη περιλαμβάνουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και μύκητες 

  Εκ συνεχείας οστών εστιακή οστεομυελίτιδα και οστεομυελίτιδα από αγγειακή ανεπάρκεια:

  • Μικτοί αερόβιοι/αναερόβιοι μικροοργανισμοί βρίσκονται συχνά 

  Λοίμωξη από προσθετικό μόσχευμα:

  • Κοαγκουλάση αρνητικός σταφυλόκοκκος και χρυσίζων σταφυλόκοκκος (περισσότερο συνήθεις)
  • Ψευδοδιφθεριτικά βακτηρίδια και Gram (-) βακτήρια (λιγότερο συνήθη)

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ

  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
  • Άλλες καταστάσεις που προδιαθέτουν σε έμφρακτα οστών 
  • Ενδοφλέβια χρήση φαρμάκων 
  • Αιμοκάθαρση 
  • Τοπικό τραύμα
  • Επιπλεγμένα κατάγματα 
  • Παρουσία προσθετικού ορθοπεδικού μοσχεύματος 
  • Αγγειακή ανεπάρκεια 
  • Νευροπάθεια 
  • Σακχαρώδης διαβήτης 

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

  • Συστηματική λοίμωξη από άλλη πηγή 
  • Άσηπτο έμφρακτο οστού 
  • Άλλη εντοπισμένη φλεγμονή του δέρματος και των μαλακών ιστών
  • Νευροπαθητική νόσος των αρθρώσεων 
  • Κατάγματα 
  • Ουρική αρθρίτιδα 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

  • Η οριστική διάγνωση γίνεται με αναρρόφηση με βελόνα ή βιοψία οστού και ταυτοποίηση του μικροοργανισμού με καλλιέργεια ή ιστολογικά
  • Η καλλιέργεια αίματος μπορεί να είναι θετική σε περίπου 50% των νεότερων ασθενών με οξεία αιματογενή νόσο 
  • Ο αριθμός λευκοκυττάρων είναι συνήθως ανεβασμένος στις οξείες περιπτώσεις, αλλά όχι στις χρόνιες περιπτώσεις 
  • Η ταχύτητα καθίζησης είναι συνήθως αυξημένη, αλλά δεν είναι ειδική 
  • Το αντίσωμα κατά τειχοϊκού οξέος μπορεί να είναι αυξημένο σε έναν ασθενή που έχει λοίμωξη από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο για περισσότερο από 2 εβδομάδες 

  IMD osteomyelitis EN

  Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα: Αντιμικροβιακοί παράγοντες που χορηγούνται πριν την καλλιέργεια του οστού 

  Διαταραχές που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα: Καλλιέργειες από τον συριγγώδη πόρο είναι αναξιόπιστες, λόγω της συχνής επιμόλυνσης 

  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

  Φλεγμονώδης εξεργασία σε οστό με πυογενή βακτήρια 

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

  • Ακτινογραφικά - ακτινογραφία ρουτίνας (τα ευρήματα στην απλή ακτινογραφία συχνά καθυστερούν για 10-14 ημέρες στην οξεία λοίμωξη), υπολογιστική τομογραφία, μαγνητικός συντονισμός 
  • Ραδιονουκλεοτίδια (τεχνήτιο, ίνδιο ή γάλλιο), αλλά καλύτερα να μη γίνονται

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  Βιοψία δια βελόνης ή βιοψία οστού για βακτηριακή καλλιέργεια 

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ

  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

  Εισαγωγή στο νοσοκομείο του ασθενούς με υποψία οξείας οστεομυελίτιδας για διαγνωστικό έλεγχο και αρχική θεραπεία 

  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  • Συμπτωματική αντιμετώπιση του πόνου 
  • Χειρουργική παροχέτευση και απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών είναι υψίστης σημασίας για αποτελεσματική ίαση 
  • Το υπερβαρικό οξυγόνο έχει ισχυρή θεραπευτική δράση
  • Σε ασθενείς με αγγειακή ανεπάρκεια ή σοβαρή γαγγραινώδη λοίμωξη, ο ακρωτηριασμός μπορεί να είναι η μόνη αποτελεσματική θεραπεία 

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  Κλινήρης και ακινητοποίηση του ενεχόμενου οστού και της άρθρωσης 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

  Επείγουσα ανάγκη για μακροχρόνια θεραπεία και παρακολούθηση 

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

  • Ο αντιμικροβιακός παράγοντας, που έχει επιλεγεί, πρέπει να βασίζεται σε δοκιμασίες ευαισθησίας και σε γνωστή κλινική αποτελεσματικότητα. Η διάρκεια της θεραπείας για οξεία οστεομυελίτιδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες. Σε χρόνια οστεομυελίτιδα μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας
  • Χρυσίζων σταφυλόκοκκος και κοαγκουλάση-αρνητικός σταφυλόκοκκος - ναφσικιλλίνη 2 gr ΕΦ κάθε 4-6 ώρες. Βανκομυκίνη 1 gr κάθε 12 ώρες για σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη 
  • Είδη στρεπτοκόκκου - πενικιλλίνη G 2-4 εκατομμύρια μονάδες κάθε 4 ώρες ΕΦ 
  • Εντερικοί Gram (-) βάκιλλοι και ψευδομονάδα aeruginosa - πιπερακιλλίνη 4 gr κάθε 4-6 ώρες, ΕΦ, συν αμυνογλυκοσίδη 
  • Μικτή αερόβια/αναερόβια λοίμωξη (διαβητικό πόδι, πληγή από δάγκωμα) - συνδυασμός αναστολέα β-λακταμάσης (τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό 3,1 gr κάθε 6 ώρες ΕΦ - αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη 3 gr κάθε 6 ώρες ΕΦ

  Προφυλάξεις: Σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια η αντιμικροβιακή δόση μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή  

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

  • Χρυσίζων σταφυλόκοκκος και κοαγκουλάση-αρνητικός σταφυλόκοκκος: κλινδαμυκίνη 600 mg ΕΦ κάθε 6 ώρες, ναφσικιλλίνη 2 gr κάθε 4 ώρες ή κεφαζολίνη 1 gr κάθε 8 ώρες ΕΦ, ή βανκομυκίνη 1 gr κάθε 12 ώρες
  • Είδη στρεπτοκόκκου: πενικιλλίνη 2 εκατομμύρια μονάδες κάθε 12 ώρες 
  • Εντερικοί Gram (-) βάκιλλοι και ψευδομονάδα aeruginosa: κεφταζιδίμη 1 gr κάθε 8 ώρες ΕΦ ή κιπροφλοξασίνη (ή άλλη κινολόνη) 750 mg κάθε 12 ώρες από το στόμα. Μικτή αερόβια/αναερόβια λοίμωξη (διαβητικό πόδι, πληγή από δάγκωμα) αμπικιλλίνη/σουλβακτάμη 3 gr κάθε 6 ώρες ΕΦ, κλινδαμυκίνη συν κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς ή κινολόνη 
  • Συχνά γίνεται θεραπεία στο σπίτι - σκεφτείτε μία απλουστευμένη συνταγή αντιμικροβιακής θεραπείας για εξωνοσοκομειακή χρήση ή θεραπεία από το στόμα

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

  Επίπεδο των αντιμικροβιακών παραγόντων στο αίμα, αντιβακτηριακοί τίτλοι ορού, ταχύτητα καθίζησης 

  ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

  Αποφύγετε το επιπλέον άγχος και τα βάρη μέχρι την ίαση 

  ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

  • Σχηματισμός αποστήματος 
  • Βακτηριαιμία 
  • Κάταγμα 
  • Χαλάρωση του προσθετικού μοσχεύματος 
  • Μετεγχειρητική λοίμωξη

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

  • Η ίαση της οστεομυελίτιδας με φαρμακευτική αγωγή είναι προφανώς απρόβλεπτη, ειδικά όταν δεν συνοδεύεται από χειρουργικό καθαρισμό των νεκρωμένων ιστών 
  • Σε ασθενείς με οξεία αιματογενή οστεομυελίτιδα, η πρόγνωση είναι συνήθως καλή ακόμα και χωρίς χειρουργείο. Η θεραπεία παίρνει περίπου 6 εβδομάδες 
  • Η πρόγνωση βελτιώνεται, αν ολόκληρο το μολυσμένο οστό έχει αφαιρεθεί

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Παιδιατρικό: Συμβαίνει πολύ συχνά στην ηλικιακή ομάδα των 5-14 και συχνότερα στα αγόρια 

  Γηριατρικό:

  • Η σπονδυλική οστεομυελίτιδα είναι συνηθέστερη 
  • Παρακείμενη εστία λοίμωξης είναι συνηθέστερη 
  • Αγγειακή ανεπάρκεια είναι η συνηθέστερη αιτία οστεομυελίτιδας στην ηλικιακή ομάδα των 50-70 (συνήθως λόγω της παρουσίας σχετιζόμενων καταστάσεων)

  Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

  osteomyelitis 1280

   

  Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

  Διαβάστε, επίσης,

  Υπερβαρικό Οξυγόνο

  Οστεομυελίτιδα

  Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα

  Δαγκώματα ζώων

  www.emedi.gr

   

   

   

 • Υδράργυρος Υδράργυρος

  Χρήσιμες πληροφορίες για τον υδράργυρο

  Χημικό σύμβουλο του υδραργύρου είναι το Hg από το λατινικό hydrargyrum. Ατομικό βάρος 200,6. Είναι γνωστός ως υγρός άργυρος. Εμφανίζεται στη φύση σαν κιννάβαρι ή υδραργυρικό σουλφίδιο, με μια αφθονία στο φλοιό της γης της τάξης των 0,5 χλγρ ανά χιλιόγραμμο.

  Σε υγρή ή αέρια μορφή ο υδράργυρος είναι τοξικός.

  Τα άλατα υδραργύρου και ιδιαίτερα οι οργανικές μορφές υδραργύρου είναι πιο δηλητηριώδη από το ίδιο το στοιχείο.

  Τα οδοντικά αμαλγάματα που χρησιμοποιούνται για το γέμισμα κοιλοτήτων των δοντιών είναι τόσο αδιάλυτα, που, συνήθως, δε θεωρούνται σαν τοξικά, αλλά, δεν υπάρχει και πάλι ασφάλεια, γιατί μικροσκοπικές ποσότητες διαφεύγουν από τα οδοντικά σφραγίσματα.

  Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι καρκίνοι, καρδιοπάθειες, προβλήματα της εμμήνου ρύσεως και του θυρεοειδούς υποχωρούν με την αφαίρεση των αμαγαλμάτων σφραγίσματος.

  mercury 2

  Οι πιο επικίνδυνες μορφές υδραργύρου είναι τα αλκυλικά παράγωγα μεθυλυδραργύρου και αιθυλυδραργύρου. Αυτά, συνήθως, εισάγονται στο σώμα από τα ψάρια και τις τροφές με σπόρους.

  Τα ανόργανα άλατα υδραργύρου που εισάγονται μέσω της οικολογικής μόλυνσης σε ρέοντα και θαλάσσια νερά μετατρέπονται από μικροοργανισμούς σε μεθυλυδράργυρο. Αυτός εισάγεται μέσα στην αλυσίδα των τροφών, μέσω των μικρών ψαριών που τρώνε θαλάσσια φυτά μέχρι των σαρκοβόρων μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξιφίας και ο λύκος. Όταν αυτά τα ψάρια καταναλωθούν από τον άνθρωπο προκύπτει δηλητηρίαση. Θανατηφόρα επίπεδα μόλυνσης σε τέτοια ψάρια έχουν αναφερθεί από την Ιαπωνία, όπου η βιομηχανική ρύπανση εισήγαγε άλατα υδραργύρου στο θαλάσσιο νερό.

  Ψάρια από λίμνες γλυκού νερού στη Σουηδία και τη Βόρεια Αμερική μπορεί να περιέχουν μέχρι και 503 μγρ υδραργύρου ανά 100 γραμμάρια, ποσό το οποίο και αποτελεί τοξικό επίπεδο.

  Ο κονσερβοποιημένος τόνος μπορεί να περιέχει από 10-80 μγρ υδραργύρου ανά 100 γραμμάρια, με το μισό σαν μεθυλυδράργυρο.

  Τα ψάρια βαθιάς θάλασσας που ψαρεύονται έξω από τα αλίπεδα της Μεγάλης Βρετανίας περιέχουν μόνο 8 μγρ υδραργύρου ανά 100 γραμμάρια, αλλά πιο κοντά στις ακτές, όπου πέφτουν χημικά απόβλητα στη θάλασσα, τα ψάρια μπορεί να περιέχουν μέχρι και 50 μγρ υδραργύρου ανά 100 γραμμάρια.

  Η υψηλότερη ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη υδραργύρου είναι 300 μγρ στα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερο από 200 μγρ μεθυλυδραργύρου.

  mercury 4

  Σπόροι που ραντίσθηκαν με αλκυλικές ενώσεις υδραργύρου, για να προληφθεί η μόλυνση από μύκητες έχουν προκαλέσει δηλητηριάσεις στο Πακιστάν, στο Ιράκ και στη Γουατεμάλα. Οι επεξεργασμένοι σπόροι με τους οποίους τρέφονται ζώα σε αγροκτήματα προκαλούν δηλητηριάσεις από υδράργυρο σε ανθρώπους που τρώνε κρέας από αυτά τα ζώα.

  Ο στοιχειακός υδράργυρος μπορεί να προκύψει από τυχαίο σπάσιμο θερμομέτρων ή βαρομέτρων, από πεταμένες μπαταρίες, από λάμπες υδραργύρου, από διακόπτες υδραργύρου, από καύση κάρβουνου που μπορεί να αποφέρει επιβάρυνση 3000 μετρικών τόνων το χρόνο στην ατμόσφαιρα, από τη φυσική φθορά βράχων και χωμάτων, που αποφέρει ετήσια επιβάρυνση 230 μετρικών τόνων και από την επαργύρωση νομισμάτων ή από την κατασκευή αμαλγαμάτων υδραργύρου.

  Οι καταναλισκόμενες με κατάποση και πέψη ενώσεις υδραργύρου συσσωρεύονται σε ορισμένα σημεία του εγκεφάλου και προκαλούν βλάβες.

  Άλλα προσβαλλόμενα όργανα είναι το παχύ έντεο ή κόλον και τα νεφρά.

  Ο μεθυλυδράργυρος προκαλεί εκφύλιση των νεύρων, αναπηρίες εκ γεννήσεως, γενεττικά ελαττώματα, βλάβες των χρωμοσωμάτων, υπερβολική σιελόρροια, απώλεια δοντιών κι έντονους μυϊκούς τρόμους ή τρεμούλιασμα. Όταν εφαρμοσθεί στην επιδερμίδα προκαλεί ερεθισμό, ερυθρότητα και φλύκταινες.

  Στα μωρά το πουδράρισμα της επιδερμίδας ή οι επαλείψεις της με αλοιφές που περιέχουν υδράργυρο προκαλούν μια νόσο γνωστή ως ροδόχρους νόσο ή ακρωδυνία. Αυτή χαρακτηρίζεται από πληγές στην επιδερμίδα των χεριών και των ποδιών, πρηξίματα των άκρων, πεπτικές διαταραχές, φαγούρα στα χέρια και τα πόδια, ροδαλό χρωματισμό των χεριών, των ποδιών, των παρειών και της άκρης της μύτης, μυϊκή αδυναμία και αρθρίτιδα.

  Η οξεία δηλητηρίαση από διαλυτές ενώσεις υδραργύρου προκαλούν μεταλλική γεύση, δίψα, σοβαρούς κοιλιακούς πόνους, εμέτους, φαιούς αποχρωματισμούς του στόματος και του λαιμού και διάρροια με αίμα. Αργότερα μπορεί ν΄αναπτυχθούν έλκος, νεφροπάθεια και κολίτιδα με σοβαρές αιμορραγίες.

  Οι ατμοί υδραργύρου όταν εισπνέονται προκαλούν αναπνευστικά συμπτώματα και βλάβες των νεφρών.

  Η χρόνια δηλητηρίαση από ατμούς υδραργύρου ή από διαλυτά άλατα του υδραργύρου ή από παρατεταμένη επαφή τους με την επιδερμίδα προκαλεί τρεμούλιασμα, μυϊκή αστάθεια, αισθητηριακές διαταραχές, γαστρεντερικά συμπτώματα, δερματίτιδα, βλάβες στα νεφρά και στο συκώτι, αναιμία και διανοητικό εκφυλισμό. Μια γαλάζια διαγράμμιση των ούλων είναι ενδεικτική χρόνιας δηλητηρίασης από υδράργυρο.

  Οι μέγιστες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις που θεωρούνται επιτρεπτές δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 50 μγρ ανά κυβικό μέτρο αέρα και 10 μγρ αλκυλυδραργύρου ανά κυβικό μέτρο αέρα.

  mercury 3

  Οι φαρμακευτικές ενώσεις του υδραργύρου περιλαμβάνουν τις εξής ουσίες:

  -αμμωνιούχος υδράργυρος για θεραπεία του εξανθήματος impetigo. Το Impetigo είναι μια ανώτατη λοίμωξη του δέρματος που είναι πολύ μεταδοτική και προκαλεί πόνο. Ως αποτέλεσμα, ένα κόκκινο εξάνθημα γεμάτο με υγρό θα σχηματιστεί και μπορεί να διαρρηχθεί ανά πάσα στιγμή.

  Αυτό το κόκκινο εξάνθημα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Ωστόσο, εμφανίζεται συχνότερα γύρω από τη μύτη, το στόμα, την περιοχή γύρω από τα χέρια και τα πόδια. Μετά τη ρήξη, το εξάνθημα θα κάνει το δέρμα κρούστα κίτρινο και καφέ.

  -ελαιώδης άργυρος σαν αμμωνιωμένος υδράργυρος

  -υδραργυρικά διουρητικά για το καρδιακό οίδημα

  -υδραργυρικό κυανίδιο ή κυανούχος υδράργυρος για διαλύματα που απολυμαίνουν τα μάτια

  -κόκκινο υδραργιρικό ιωδίδιο ή ιωδιούχος υδράργυρος για απολύμανση πληγών, για κολπικές πλύσεις, για απολύμανση του δέρματος, για την αντιμετώπιση των δακτυλιοσκωλήκων και της ασθένειας του λύκου και για τη θεραπεία της σύφιλης

  -νιτρικός υδράργυρος για τη θεραπεία συφιλιδικών εξανθημάτων και βλατίδων για τα εκζέματα και την ψωρίαση

  -κίτρινο υδραργυρικό οξείδιο για τη θεραπεία της βλεφαρίτιδας και της επιπεφυκίτιδας. Η παρατεταμένη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς ο υδράργυρος μπορεί να απορροφηθεί μέσω των ιστών του ματιού

  -υδραργυρικό οξυκυανίδιο χρησιμοποιείται σαν απολυμαντικό της επιδερμίδας και οφθαλμική αλοιφή

  -υδραργυρώδες χλωρίδιο χρησιμοποιείται σαν καθαρτικό, σε δόσεις 30-200 χλγ. Σαν αλοιφή ή σα σκόνη πούδρας χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του κνησμού, της ψωρίασης και του εκζέματος και σαν ισχυρή αλοιφή επάλειψης (30-50%) για την πρόληψη της σύφιλης

  Να διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες των φαρμάκων, των εμβολίων, των αλοιφών, των κολλυρίων, των καλλυντικών και όλων των προϊόντων που χρησιμοποιείτε!!!

  Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για αποτοξίνωση

  Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για αποτοξίνωση

  mercury 5

  Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, θα επιλεγούν για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

  Διαβάστε, επίσης,

  Τα οφέλη από την Ν-ακετυλοκυστεΐνη στην υγεία

  Αντιεμβολιαστιακό κίνημα

  Να προτιμάτε τους εναλλακτικούς οδοντίατρους

  Θεραπεία καρκίνου με χηλικές ενώσεις

  Τα νέα υγιεινά σφραγίσματα δοντιών

  Τεχνολογία LED και υγεία

  Τι είναι τα ιχνοστοιχεία

  Τα θαλασσινά στην εγκυμοσύνη

  Υπάρχουν κίνδυνοι από τα θαλασσινά;

  Μήπως έχετε μαύρα σφραγίσματα;

  Οι καλύτερες αντιοξειδωτικές τροφές

  Δηλητηρίαση από υδράργυρο

  Παγκοσμιοποίηση και καρκίνος

  Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας

  www.emedi.gr