Ευάγγελος Γάκης

Ευάγγελος Γάκης

Ευάγγελος Γάκης
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
Ιατρικό Αθηνών

Τεχνική Επέμβασης ισχίου: Anterior Minimally Invasive Surgery