Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017
Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 22:57

Ατρησία της τριγλώχινας

Η ατρησία τριγλώχινας απαιτεί χειρουργική θεραπεία

Κατηγορία Καρδιολογία
Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 22:03

Τριχοστρογγυλίαση

Η τριχοστρογγυλίαση είναι μια λοίμωξη

Κατηγορία Λοιμωξιολογία