Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018 18:42

Σταματήστε να κάνετε χολοκυστεκτομή

Η χολοκυστεκτομή προκαλεί μετεγχειρητικά πολλά προβλήματα

Κατηγορία Χειρουργική