Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018
Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 16:59

Τραυματισμός του αυχένα από έκταση

Τραυματισμός στον αυχένα ''δίκην μαστιγίου''