Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 07:15

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Γράφτηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης αγκώνα εξαρτώνται από την αρθρική βλάβη.

 

 

Η  αρθροσκόπηση  του  αγκώνα, είναι  η  επέμβαση  που γίνεται για να  προσεγγίσει ο ιατρός διαγνωστικά  και  θεραπευτικά  την  άρθρωση  του  αγκώνα,  χωρίς  τομή, αλλά  μόνο  με  πολύ  μικρές  οπές  μεγέθους  0.5  mm με αποτέλεσμα  το  μικρότερο  δυνατόν  χειρουργικό  τραύμα.


Πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης του αγκώνα

•          Λιγότερο  μετεγχειρητικό  πόνο  και  οίδημα

•          Καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση (εκτίμηση τηςπαθολογίας της άθρωσης υπό άμεση όραση)

•          Μικρός χρόνος νοσηλείας και γρήγορη επάνοδο του ασθενούς στην εργασία και στις κοινωνικές του υποχρεώσεις

•          Γρηγορότερη και καλύτερη αποκατάσταση (αποφυγή συμφύσεων, περιορισμός δυσκαμψίας)


Οι  ενδείξεις  και  οι  δυνατότητες  της  αρθροσκόπησης  του  αγκώνα  είναι:

•          Διάγνωση  ενδοαρθρικών  παθήσεων  που  δεν  αποκαλύπτονται  με  τις  άλλες  διαγνωστικές  μεθόδους. Χρησιμοποιώντας το αρθροσκόπιο ελέγχεται το εσωτερικό της άρθρωσης (Διαγνωστική Αρθροσκόπηση), η κατάσταση τουχόνδρου, του αρθρικού υμένα και η σταθερότητα της άρθρωσης.

•          Αφαίρεση  ελεύθερων  σωματίων  στην  άρθρωση (διαχωριστική οστεοαρθρίτιδα ή osteochondritis).

•          Αρθρίτιδα.

•          Υμενεκτομή. Αφαίρεση του φλεγμαίνοντος αρθρικού υμένα σε περιπτώσεις ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή ενδοαρθρική φλεγμονή.

•          Νέκρωση  βραχιονίου  κονδύλου.

•          Αφαίρεση  αναδίπλωσης  του  θυλάκου  (Plica).

•          Δυσκαμψία.

•          Αφαίρεση  κεφαλής  κερκίδος.

•          Αφαίρεση  ορογόνου  θυλακίτιδας.

•          Επικονδυλίτιδα.

•          Ανάταξη  ενδοαρθρικών  καταγμάτων.

•          Αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση για "Tennis elbow".

•          Αφαίρεση συμφύσεων (Συμφυσιόλυση) με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης (Π.χ. αρθρίτιδα ή κατάγματα).


Αντενδείξεις αρθροσκόπησης αγκώνα

Η  κυριότερη  αντένδειξη  για  την  εφαρμογή  αρθροσκοπικών  μεθόδων  στη  περιοχή  του  αγκώνα  είναι  προηγούμενες  ανοικτές  επεμβάσεις  στη  περιοχή,  καθώς  και προηγούμενοι  χειρισμο,  όπως  είναι  η  μεταφορά  του  ωλενίου  νεύρου  και  γενικότερα  η  πιθανή  αλλαγή  της  ανατομίας  της  περιοχής  είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει  σε  σοβαρό  τραυματισμό  υγιών  ιστών  στη  περιοχή.


Τεχνική αρθροσκόπησης αγκώνα

Η  αρθροσκόπηση  του  αγκώνα  τις  περισσότερες  φορές  γίνεται  στη βραχεία νοσηλεία.

Τόσο  η  γενική,  όσο  και  η  περιοχική αναισθησία,  δηλαδή  η  έκχυση  αναισθητικών  φαρμάκων  στην  περιοχή  της  μασχάλης  που  θα  ναρκώσει  ολόκληρο  το  Άνω  Άκρο,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν.  Η  συνηθέστερη  θέση  του  ασθενούς  κατά  την  διάρκεια  της  επέμβασης  είναι  η  πλάγια και σε μερικές περιπτώσεις η ύπτια  θέση.

Με την περιοχική αναισθησία, μόνο το μέλος που θα γίνει η επέμβαση αναισθητοποιείται. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης εφαρμόζεται ίσχαιμος περίδεση, μέσω μιας φουσκωμένης περιχειρίδας, στο άνω τμήμα του βραχίονα (τουρνικέ), η οποία διακόπτει την παροχή αίματος προς το αντιβράχιο. Το αρθροσκόπιο εισάγεται στην άρθρωση του αγκώνα από μικρή τομή μήκους 5-7 mm (αρθροσκοπική πόρτα). Υπό άμεση όραση, γίνονται και άλλες 1-3 μικρές οπές ίδιου μεγέθους από τις οποίες εισάγονται στην άρθρωση ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία για την διενέργεια της επέμβασης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η άρθρωση συνεχώς εκπλύνεται με διάλυμα φυσιολογικού ορού. Μετά το πέρας της επέμβασης αφαιρείται το αρθροσκόπιο από τον αγκώνα και ράβονται οι αρθροσκοπικές οπές. Το τραύμα καλύπτεται με αποστειρωμένους επιδέσμους, οι οποίοι αλλάζονται μετά 24 ώρες και σπάνια  απαιτείται  ακινητοποίηση  σε  νάρθηκα.  

Ο  σωστός  σχεδιασμός,  και  το  μαρκάρισμα  της  πορείας  των νεύρων,  μειώνει  στο  ελάχιστο τον τραυματισμό. 

Η  απλή  ανάρτηση  του  χεριού  θεωρείται    χρήσιμη  για  την  ανάπαυση  του  χειρουργημένου  αγκώνα  και  τον  περιορισμό  του  οιδήματος.  Αναλγητική  αγωγή  απαιτείται  στις  περισσότερες  περιπτώσεις.

Πρόγραμμα  φυσικής  αποκατάστασης  απαιτείται  στη  πλειοψηφία  των  ασθενών. Μετά την επέμβαση, δίνεται στους ασθενείς ειδικό πρωτόκολλο φυσικοθεραπείας με αναλυτικές οδηγίες για το πρόγραμμα αποκατάστασής τους.


Απαραίτητη  είναι  η  ύπαρξη  ειδικού  εξοπλισμού  και  εργαλείων,  όπως  σε  κάθε  αρθροσκοπική  ή  ενδοσκοπική  επέμβαση. 

Αναλυτικά  απαιτούνται:

•          Αρθροσκόπιο  4.5 mm,  αν  και  αρκετοί  χειρουργοί  προτιμούν  ένα  μικρότερης  διαμέτρου  (2.7 mm).

•          Οθόνη,  κατά  προτίμηση  υψηλής  ευκρίνειας.

•          Συσκευή  λειάνσεως  (Saver).

•          Συσκευή  ηλεκτρονικής  εξάχνωσης  (Vapor)

•          Σύστημα  αύξησης  ενδοαρθρικής  πίεσης  (Pump).

•          Ειδικά  αρθροσκοπικά  εργαλεία.

•          Ειδικές  κάνουλες.

•          Η κάμερα είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή καταγραφής (DVD).


Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης εξαρτώνται από τη φύση και την έκταση της Αρθρικής βλάβης.

  • Δυσκαμψία λόγω ελεύθερων ενδοαρθρικών σωμάτων ή παχυμένες πτυχώσεις του βλεννογόνου (συμφύσεις) συνήθως εξαφανίζονται μετά την επέμβαση.
  • Σε ασθενείς με επικονδυλίτιδα ("Tennis elbow") επιτυγχάνεται βελτίωση σε περίπου 95% των περιπτώσεων.
  • Σε περιπτώσεις με περιορισμό του εύρους της κίνησης σε ποσοστό άνω του 90% των περιπτώσεων παρουσιάζεται βελτιωμένη κινητικότητα μετεγχειρητικά η οποία διατηρείται στο μεγαλύτερο ποσοστό της.
  • Σε προχωρημένη αρθρίτιδα, χρόνια δυσκαμψία ή προηγούμενη χειρουργική επέμβαση οι πιθανότητες επιτυχίας παρουσιάζονται μειωμένες.
  • Σε εκτεταμένες χόνδρινες βλάβες (αρθρίτιδα) οι ενοχλήσεις υποχωρούν προσωρινά μετά από την απομάκρυνση των τροποποιημένων ιστών (οστεόφυτα) και την έκπλυσητης άρθρωσης, για πόσο χρονικό διάστημα εξαρτάται από την έκταση των υφιστάμενων αλλοιώσεων. Η χόνδρινη βλάβη, ωστόσο, παραμένει και μπορεί έτσι να επανακάμψει μέρος του πόνου. Ο χόνδρος δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως με χειρουργική επέμβαση.
  • Σε μικρότερου βαθμού χόνδρινες αλλοιώσεις βλάβες χόνδρου χρειάζονται ειδικές παρεμβάσεις (Mosaic plastic, μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων κ.λ.π.).
  • Σε βακτηριακή μόλυνση θα πρέπει η αρθροσκόπηση να γίνεται το συντομότερο δυνατό και ταυτόχρονα με τη χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας.
  • Σε μη-βακτηριακές φλεγμονώδεις νόσους (π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα), η αντιφλεγμονώδης θεραπεία (κύρια θεραπεία) θα συνεχιστεί.

93% των ασθενών παρουσιάζουν σε μικρό χρονικό διάστημα καλά έως πολύ καλά αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμα, μπορεί και πάλι να εμφανιστούν ενοχλήσεις, ιδίως σε ασθενείς με αρθρίτιδα. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμη και Αρθροπλαστική Αγκώνα δεν μπορεί να αποκλειστούν.


Πιθανές Επιπλοκές:

Οι συνήθεις κίνδυνοι κάθε χειρουργικής επέμβασης, όπως πιθανή απόφραξη αγγείων (θρόμβωση / εμβολή), αιμορραγία, καρδιακή / Αναπνευστική δυσλειτουργία και ανεπιθύμητες ενέργειες από την χορήγηση φαρμάκων ή αντίδραση σε υλικά παρουσιάζονται σε αρκετά μικρότερη συχνότητα στην αρθροσκοπική αντιμετώπιση. Ειδικές επιπλοκές όπως η μόλυνση, (προσωρινή) βλάβη των νεύρων, αρθρική δυσκαμψία, ή έκτοπη οστεοποίηση περιαρθρικών ασβεστώσεων είναι σπάνιες (<5%).

Διαβάστηκε 4295 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2013 21:25
Σαββούλα Μάλλιου Κριαρά

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Αυχενικό σύνδρομο »