Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕναλλακτικές ΘεραπείεςΒόταναΗ λίστα των φαρμάκων που αλληλoεπιδρούν με το γκρέιπφρουτ

Η λίστα των φαρμάκων που αλληλoεπιδρούν με το γκρέιπφρουτ

Η λίστα των φαρμάκων που αλληλoεπιδρούν με το γκρέιπφρουτ. Η αλληλoεπίδραση που προκαλείται από τις ενώσεις γκρέιπφρουτ διαρκεί για μέχρι 24 ώρες.

Γκρέιπφρουτ και φάρμακα

Το γκρέιπφρουτ και ο ο έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με πολλά φάρμακα.

Μια σειρά από οργανικές ενώσεις, που προσδιορίζονται ως παράγωγα της φουρανοκουμαρίνης, μέσω του κυτοχρώματος Ρ450 και του ενζύμου CYP3A4 επιδρούν στο μεταβολισμό των φαρμάκων στο συκώτι και στο έντερο.

Ωστόσο, οι βιοδραστικές ενώσεις στο χυμό γκρέιπφρουτ μπορούν, επίσης, να παρεμποδίσουν την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη και τα οργανικά πολυπεπτίδια μεταφοράς ανιόντων είτε αυξάνοντας είτε μειώνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου.

Το 1989 μία φαρμακολογική μελέτη αξιολόγησε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης της αιθανόλης με τους αναστολείς διαύλων ασβεστίου διϋδροπυριδίνης και φελοδιπίνη. Ο χυμός γκρέιπφρουτ χρησιμοποιήθηκε ως ένα πρόσθετο γεύσης για να καλύψουν τη γεύση του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν, αρκετές φορές, αύξηση στις συγκεντρώσεις της φελοδιπίνης σε σύγκριση με αποτελέσματα από άλλες έρευνες του φαρμάκου. Επιπλέον, υπήρξαν χαμηλότερες τιμές πίεσης του αίματος και πιο δυσμενείς παρενέργειες σε σύγκριση με την ομάδα των ασθενών που πήραν φελοδιπίνη μόνο. Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι ο χυμός γκρέιπφρουτ προκαλεί αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας της φελοδιπίνης και ότι  το γκρέιπφρουτ επηρέαζε τις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες του φαρμάκου.

Τα ακόλουθα φάρμακα  επηρεάζονται από την αναστολή του CYP3A4 από τις ενώσεις του γκρέιπφρουτ:

-Οι βενζοδιαζεπίνες τριαζολάμη, από του στόματος χορηγούμενη μιδαζολάμη, από του στόματος χορηγούμενη triazepam, διαζεπάμη, αλπραζολάμη και κουαζεπάμη.

-Η ριτοναβίρη αναστέλλει το CYP3A4 εμποδίζοντας τον μεταβολισμό των αναστολέων πρωτεάσης σερτραλίνη.

– Μερικές στατίνες, όπως η ατορβαστατίνη, λοβαστατίνη και η σιμβαστατίνη, αλλά δεν επηρεάζει η λήψη γκρέιπφρουτ τις εξής: πραβαστατίνη, φλουβαστατίνη ή ροσουβαστατίνη.

-Διϋδροπυριδίνες, όπως η φελοδιπίνη, νικαρδιπίνη, νιφεδιπίνη, νισολδιπίνη, νιτρενδιπίνη, λοσαρτάνη.

-Το αντιβηχικό δεξτρομεθορφάνη.

-Η μοδαφινίλη. 

-Η ρεπαγλινίδη.

-Η βεραπαμίλη.

-Η βουσπιρόνη. Ο χυμός γκρέιπφρουτ αυξάνει τις  μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα και την AUC-Area Under the Curve της βουσπιρόνης 4,3-και 9.2-φορές, αντίστοιχα, σε μια τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη μελέτη.

-Η λεβοθυροξίνη.

– Αντιαρρυθμικά, όπως η αμιοδαρόνη, η δρονεδαρόνη, η κινιδίνη, η δισοπυραμίδη, η προπαφαινόνη και η καρβεδιλόλη.

-Αντιισταμινικά, όπως η αστεμιζόλη και τερφεναδίνη.

-Η σισαπρίδη.

-Τα φάρμακα για τη Στυτική δυσλειτουργία sildenafil, η ταδαλαφίλη, και βαρδεναφίλη.

-Τα φάρμακα για την ημικρανία εργοταμίνη, αμιτρυπτιλίνη και νιμοδιπίνη.

-Η φλουβοξαμίνη.

-Η Κωδεΐνη και η Tramadol. Μειώνει την ποσότητα της κωδεΐνης που μετατρέπεται από το CYP3A4 σε norcodeine αυξάνοντας έτσι την ποσότητα που μεταβολίζεται σε μορφίνη. Η ίδια η μορφίνη πάντως, δεν επηρεάζεται από χυμό το γκρέιπφρουτ, καθώς δε μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα P450.

-Η κυκλοσπορίνη. Τα επίπεδα της κυκλοσπορίνης στο αίμα αυξάνονται εάν λαμβάνεται με χυμό γκρέιπφρουτ. Ένας πιθανός μηχανισμός εμπλέκει την συνδυασμένη αναστολή της εντερικής CYP3A4 και της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης, η οποία δυνητικά οδηγεί σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ., νεφροτοξικότητα). Τα επίπεδα αίματος του tacrolimus μπορεί, επίσης, να επηρεάζονται εξίσου για τον ίδιο λόγο, όπως με την κυκλοσπορίνη. Και τα δύο φάρμακα είναι οι αναστολείς της καλσινευρίνης.

-Η ομεπραζόλη.

-Η ζολπιδέμη. Ελάχιστη ή και καμία αλληλεπίδραση με χυμό γκρέιπφρουτ.

-Η οξυκωδόνη (Η οξυκωδόνη μεταβολίζεται από το σύστημα του κυτοχρώματος Ρ450, και συγκεκριμένα από το CYP3A4, εκ των οποίων το φλαβονοειδές Μπεργαμοττίνη είναι ένας ισχυρός αναστολέας)

-Η hydrocodone (το ηπατικό κυτόχρωμα  P450 με το ένζυμο  CYP2D6 την μετατρέπει σε υδρομορφόνη, που ένα πιο ισχυρό οπιοειδές).

-Η διυδροκωδεΐνη.

-Η quetiapine.

-Η μεθαδόνη αναστέλλει το μεταβολισμό της μεθαδόνης και αυξάνει τα επίπεδα στον ορό. 

-Η βουπρενορφίνη μεταβολίζεται σε νορβουπρενορφίνης από το κυτόχρωμα Ρ450-ισοένζυμο 3Α4.

-Οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, συμπεριλαμβανομένου του imatinib (Gleevec) και nilotinib (Tasigna), που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας και των γαστρεντερικών στρωματικών όγκων. Όσον αφορά το imatinib (Gleevec) η συγχορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο πλάσμα του imatinib. Συν-χορήγηση του imatinib με άλλο συγκεκριμένο τύπο χυμού εσπεριδοειδών που ονομάζεται χυμός  πορτοκαλιού Σεβίλλης,  που συνήθως δεν καταναλώνεται ως χυμός λόγω της ξινής γεύσης του, αλλά βρίσκεται σε μαρμελάδες δεν επιτρέπεται, επίσης. Ο χυμός αυτού του πορτοκαλιού έχει αναφερθεί ότι είναι ένας πιθανός αναστολέας του CYP3A ενζύμου, χωρίς να επηρεάζει την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη, όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα με κυκλοσπορίνη. 

-Η Τραζοδόνη. Ελάχιστη ή και καμία αλληλεπίδραση με χυμό γκρέιπφρουτ.

-Τα ανθελμινθικά (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ορισμένων παρασιτικών λοιμώξεων, πραζικουαντέλη, αλβενδαζόλη και μεβενδαζόλη).

-Η καρβαμαζεπίνη. Το γκρέιπφρουτ ή ο χυμός γκρέιπφρουτ επιβραδύνει τη διάσπαση αυτού του φαρμάκου, και προκαλεί αύξηση του επιπέδου αυτού στο αίμα.

-Η Λοπεραμίδη.

-Η κολχικίνη.

-Το erlotinib (Tarceva).

-Η ακεταμινοφαίνη και η παρακεταμόλη.

Η ισομορφή CYP3A4 του κυτοχρώματος Ρ450 βρίσκεται τόσο στο ήπαρ όσο και στα εντερικά κύτταρα.  Πολλά από του στόματος φάρμακα μεταβολίζονται από το ένζυμο. Πολλές οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στα γκρέιπφρουτ και συγκεκριμένα στο χυμό γκρέιπφρουτ ασκούν ανασταλτική δράση στο μεταβολισμό του φαρμάκου από το ένζυμο. Έχει αποδειχθεί ότι οι φουρανοκουμαρίνες είναι υπεύθυνες για την αλληλεπίδραση αυτή και όχι τα φλαβονοειδή. Ο κατάλογος των δραστικών φουρανοκουμαρινών περιλαμβάνουν: Μπεργαμοττίνη, bergapten, bergaptol και 6 ‘, 7’- διϋδροξυμπεργαμοττίνη.

Αυτή η αλληλεπίδραση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν το φάρμακο έχει ένα χαμηλό θεραπευτικό δείκτη, έτσι, ώστε, μια μικρή αύξηση της συγκέντρωσης στο αίμα μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ της θεραπευτικής επιτυχίας και της τοξικότητας. Ο χυμός γκρέιπφρουτ αναστέλλει το ένζυμο μόνο εντός του εντέρου και όχι στο ήπαρ ή αλλού στο σώμα, όταν γίνεται με ένεση.

Ένας άλλος μηχανισμός της αλληλεπίδρασης είναι ενδεχομένως μέσω της Ρ-γλυκοπρωτεϊνης (Pgp), που εντοπίζεται στα εντεροκύτταρα.  Η Pgp μεταφέρει τα λιπόφιλα μόρια έξω από τα κύτταρα εντέρου πίσω στα εντερικό αυλό. Τα φάρμακα που διαθέτουν ιδιότητες λιπόφιλες είτε μεταβολίζονται από το CYP3A4 ή αφαιρούνται στο έντερο από τον Pgp μεταφορέα. Τόσο η Pgp όσο και οι CYP3A4 μπορεί να συνεργούν ως εμπόδιο σε πολλά χορηγούμενα φάρμακα από το στόμα. Συνεπώς αναστολή τους (και των δύο ή μόνο του ενός), μπορεί να αυξήσει σημαντικά την βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου.

Η αλληλεπίδραση που προκαλείται από τις ενώσεις γκρέιπφρουτ διαρκεί για μέχρι 24 ώρες και η επίδρασή της είναι η μέγιστη όταν ο χυμός καταπίνεται με το φάρμακο ή έως 4 ώρες πριν από το φάρμακο.

Τα φλαβονοειδή που υπάρχουν σε υψηλότερη συγκέντρωση στο χυμό γκρέιπφρουτ είναι η ναριγκίνη, η οποία στον άνθρωπο μεταβολίζεται σε ναρινγενίνη. Υπάρχουν επίσης και άλλα φλαβονοειδή στο χυμό γκρέιπφρουτ, σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις.

Ο χυμός πορτοκαλιού δεν περιέχει νερανζίνες σε τόσο υψηλή συγκέντρωση, αλλά  περιέχει εσπεριτίνη.  Μερικές φορές συνιστάται ως υποκατάστατο. Ο χυμός του λάιμ και τα πορτοκάλια Σεβίλλης μπορούν, επίσης, να αναστείλουν το μεταβολισμό των φαρμάκων, όπως και ο χυμός μήλου με ορισμένα φάρμακα.

Φάρμακα που επηρεάζονται από το χυμό γκρέιπφρουτ

Φάρμακα που επηρεάζονται από το χυμό γκρέιπφρουτ
Κατηγορία φαρμάκουΜεγάλη αλληλεπίδρασηMικρή αλληλεπίδραση
Αντιαρρυθμικά φάρμακαamiodarone 
dronedarone
 
Αντιισταμινικάterfenadine  diphenhydramine  astemizole  
Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου felodipine 
nicardipine 
nifedipine 
nimodipine
nisoldipine 
isradipine 
Φάρμακα για τη χοληστερίνη στατίνες (HMG-CoA reductase inhibitors)simvastatin 
lovastatin
atorvastatin
cerivastatin 
Αντιβηχικά
dextromethorphan 
Φάρμακα Στυτικής δυσλειτουργίας sildenafil
tadalafil 
vardenafil 
HIV αναστολείς πρωτεάσης saquinavir
ritonavir 
nelfinavir
amprenavir 
Ορμόνες ethinyl estradiol 
methylprednisolone 
Ανασοκατασταλτικά cyclosporine 
tacrolimus 
sirolimus 
mercaptopurine
Αντικαταθλιπτικά, υπνωτικά και αγχολυτικάbuspirone triazolam
midazolam 
diazepam 
zaleplon 
alprazolam
Άλλα ψυχοτροπικά carbamazepine 
trazodone 
quetiapine 
fluvoxamine 
nefazodone 
Διάφορα άλλα φάρμακαcisapride 
 

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας

https://www.emedishop.gr/Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Φάρμακα που προκαλούν πονοκεφάλους

Τα χημικά φάρμακα βλάπτουν τον εγκέφαλό σας

Τα φάρμακα προκαλούν ανεπάρκεια βιταμινών

Η θεραπεία των ασθενειών πρέπει να γίνεται με φυσικά φάρμακα

Σταματήστε να παίρνετε φάρμακα για το στομάχι

Όλα τα χημικά φάρμακα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία

Τα φάρμακα που προκαλούν χολολιθίαση

Ποιες βιταμίνες επηρεάζουν τα καθαρτικά φάρμακα

Ποια φάρμακα μπορείτε να αντικαταστήσετε με την κουρκούμη

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΓιόγκα γέλιου
Επόμενο άρθροΓιατί γκριζάρουν τα μαλλιά;
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο βενζόη

Αιθέριο έλαιο βενζόη. Τα οφέλη από το αιθέριο έλαιο βενζόης ή μοσχολίβανου στην υγεία και οι εφαρμογές της στην ιατρική Αιθέριο έλαιο βενζόη ή μοσχολίβανο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ