Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΤρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Καρδιά με τρεις κοιλότητες ή καρδιά με μονή κοιλία ή μονόκοιλη καρδιά ή κοιλία με δύο εισόδους

Τα αίτια είναι άγνωστα

Η μονήρης κοιλία αναφέρεται σε μια ομάδα συγγενών καρδιακών ανωμαλιών, όπου η καρδιά έχει λειτουργικά μόνο ένα θάλαμο άντλησης. Στην φυσιολογική καρδιά, υπάρχουν δύο θάλαμοι αντλήσεως, η δεξιά και η αριστερά κοιλία. Η μονήρης κοιλία συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό σοβαρών συγγενών καρδιακών ανωμαλιών. Παραδείγματα είναι: η ατρησία τριγλώχινας, το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς, η διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας, και η διπλή έξοδος δεξιάς κοιλίας. Άλλα ελαττώματα, όπως του κολποκοιλιακού καναλιού και η ατρησία του πνεύμονα μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες μονήρους κοιλίας στην καρδιά.

Στη μονήρη κοιλία, υπάρχει πλήρης ανάμειξη του αίματος που επιστρέφει από το σώμα με το αίμα που επιστρέφει από τους πνεύμονες. Ως εκ τούτου, το αίμα που εγκαταλείπει την καρδιά μέσω της πνευμονικής αρτηρίας θα έχει βασικά την ίδια περιεκτικότητα σε οξυγόνο, με αυτό που εγκαταλείπει την καρδία μέσω της αορτής προς το σώμα.

Για παράδειγμα, στην ατρησία της τριγλώχινας η πνευμονική ροή αίματος για οξυγόνωση του αίματος εξαρτάται από την παρουσία ενός ανοιχτού αρτηριακού πόρου, γιατί υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα δεξιάς καρδιακής απόφραξης που περιορίζουν την πνευμονική ροή αίματος (Μεσοκολπική επικοινωνία (ASD-Atrial Septal Defect), Ελάττωμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος (VSD-Ventricular Septal Defect), Yποβαλβιδική και βαλβιδική στένωση πνευμονικής). Όταν ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος (PDA-Patent Ductus Arteriosus) κλείνει, το βρέφος μπορεί να γίνει κυανωτικό, δηλαδή «μπλε», λόγω μειωμένης οξυγόνωσης του αίματος, με ανεπαρκή ροή του αίματος στους πνεύμονες και ανεπαρκή παροχή οξυγόνου στο σώμα.

Η θεραπεία της μονήρους κοιλίας εξαρτάται από το συγκεκριμένο ελάττωμα. Είναι απαραίτητο να διαχωριστεί η πνευμονική καρδιά για τον πνεύμονα και η συστηματική κυκλοφορία της καρδιάς για το σώμα, έτσι ώστε το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα να μπορεί να αντληθεί στους ιστούς του σώματος.

Γίνεται θεραπεία με φάρμακα για να παραμείνει ο πόρος ανοιχτός και επιχειρείται η διακλάδωση Blalock-Taussig για να αυξήσει τη ροή του αίματος στους πνεύμονες.

-Ατρησία της τριγλώχινας

Στην ατρησία της τριγλώχινας η καρδιά έχει τρεις βαλβίδες αντί για τέσσερις. Η τριγλώχινα βαλβίδα, η οποία συνδέει το δεξιό κόλπο (θάλαμος συλλογής) και τη δεξιά κοιλία (θάλαμος άντλησης) στην φυσιολογική καρδιά, είναι ανώμαλη και δεν ανοίγει. Επιπλέον, το κολπικό διάφραγμα, ή το μυϊκό τοίχωμα, το οποίο διαιρεί τον αριστερό και τον δεξιό κόλπο, έχει ένα άνοιγμα, που ονομάζεται κολπικό διαφραγματικό ελάττωμα (ASD-Atrial Septal Defect). Αυτό το κολπικό διαφραγματικό ελάττωμα είναι απαραίτητο για να ξεμπλοκάρει τον δεξιό κόλπο και επιτρέπει την ανάμειξη του αίματος από το δεξιό και αριστερό κόλπο.

Το τοίχωμα των μυών, το οποίο διαχωρίζει την δεξιά και την αριστερή κοιλία, είναι γνωστό ως κοιλιακό διάφραγμα. Σε ατρησία της τριγλώχινας, αυτό το διάφραγμα έχει μια τρύπα, που ονομάζεται μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ή VSD-Ventricular Septal Defect. Επιπλέον, η δεξιά κοιλία είναι συνήθως αρκετά μικρή και η πνευμονική βαλβίδα, διαμέσου της οποίας το αίμα αντλείται προς τους πνεύμονες, μπορεί να μικρύνει (στένωση της πνευμονικής βαλβίδας).

1) Μεσοκολπική επικοινωνία
2) Έλλειψη τριγλώχινας βαλβίδας
3) Υποπλαστική δεξιά κοιλία
4) Στένωση της πνευμονικής βαλβίδας
5) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία
6) Ανοιχτός αρτηριακός πόρος

Λόγω των πολλαπλών επιπέδων της δεξιάς καρδιακής απόφραξης, τα περισσότερα παιδιά με ατρησία της τριγλώχινας απαιτείται να έχουν ανοικτό αρτηριακό πόρο (PDA-Patent Ductus Arteriosus) μετά τη γέννηση για να διατηρήσουν επαρκή πνευμονική ροή αίματος. Όταν το PDA κλείνει λίγο μετά τη γέννα υπάρχει ανεπαρκής ροή αίματος στους πνεύμονες και το σώμα στερείται οξυγόνου πλούσιο σε (κόκκινο) αίμα και ο ασθενής θα αποκτήσει κυάνωση. Σε αυτά τα παιδιά απαιτείται χειρουργική επέμβαση για να αυξηθεί η ροή του αίματος στους πνεύμονες.

Ένα παιδί με ατρησία τριγλώχινας μπορεί τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση γνωστή ως η επέμβαση Fontan σε ηλικία 3-4 ετών, για να κατευθυνθεί το κόκκινο, οξυγονωμένο αίμα στο σώμα και το μπλε, που είναι φτωχό σε οξυγόνο αίμα στους πνεύμονες.

Υπάρχουν διάφορες μορφές της επέμβασης Fontan. Για παράδειγμα, η ροή του αίματος από το κατώτερο μισό του σώματος διοχετεύεται απευθείας στην δεξιά πνευμονική αρτηρία με διαμόρφωση μιας σήραγγας που συνδέει την κάτω κοίλη φλέβα με την πνευμονική αρτηρία. Μετά την είσοδό της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας, το αίμα μπορεί να πάει τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά στον πνεύμονα.

Το κολόβωμα του άνω κοίλης φλέβας συνδέεται με την δεξιά πνευμονική αρτηρία σε αυτήν τη διαδικασία, επιτρέποντας σε όλο το συστηματικό φλεβικό αίμα να ρέει απευθείας μέσα στις πνευμονικές αρτηρίες, παρακάμπτοντας την καρδιά.

Σε καρδιοχειρουργικά κέντρα, αυτή η λειτουργία γίνεται σε στάδια. Συνήθως η ανώτερη κοίλη φλέβα συνδέεται την πρώτη φορά (μέθοδος Glenn ή ημι-Fontan). Όταν το αίμα από το κάτω μισό του σώματος διοχετευθεί μέχρι τους πνεύμονες, ολοκληρώνεται η μέθοδος Fontan.

-Διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας

Σε αυτό το ελάττωμα, η ροή πνευμονική αίματος, μέσω της πνευμονικής αρτηρίας στους πνεύμονες είναι υπερβολική. Αυτό διορθώνεται με την παρεμβολή μιας ζώνης, γύρω από τον κορμό της πνευμονικής αρτηρίας, η οποία μειώνει τη ροή του αίματος.

Στις περισσότερες μορφές της διπλής εισόδου της αριστερής κοιλίας, οι θέσεις των μεγάλων αρτηριών (πνευμονική αρτηρία και αορτή) και της αριστερής και δεξιάς κοιλίας είναι η αντίστροφη της φυσιολογικής καρδιάς. Η δεξιά κοιλία είναι συχνά μικρή και τόσο η μιτροειδής όσο και η τριγλώχινα βαλβίδα είναι ανοικτές στην διευρυμένη αριστερή κοιλία, η οποία βρίσκεται, σχετικά, στην δεξιά πλευρά του σώματος. Επιπλέον, υπάρχουν ελαττώματα (ανοίγματα) τόσο στο κολπικό και κοιλιακό διάφραγμα (ASD και VSD).

Η διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας είναι μία μονήρους κοιλίας καρδιακή ανωμαλία, καθώς, υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένας θάλαμος άντλησης στην καρδιά.

1. Υποτυπώδης δεξιά κοιλία
2. Κοιλιακό διαφραγματικό ελάττωμα (VSD)
3. Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών
4. Διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας
5. Κολπικό διαφραγματικό ελάττωμα (ASD)
6. Κοιλιακή αναστροφή (η θέση των κοιλιών είναι αντίθετη από την φυσιολογική)
7. Το αορτικό τόξο βρίσκεται αριστερά (σε σύγκριση με την φυσιολογική θέση)

Σε αυτό το ελάττωμα, η ροή του πνευμονικού αίματος (μέσω της πνευμονικής αρτηρίας στους πνεύμονες) είναι υπερβολική. Τα επηρεαζόμενα βρέφη, συνήθως, δεν μπορούν να τραφούν κανονικά, και συνήθως έχουν δυσκολία να κερδίζουν βάρος. Μπορεί να είναι μόνο ελαφρώς κυανωτικά. Σε ορισμένους ασθενείς, υπάρχει ήπια απόφραξη είτε συστηματική ή της πνευμονικής ροής αίματος. Η ροή του αίματος μέσω της αορτής στο σώμα μπορεί να είναι περιορισμένη εάν το μέγεθος της κοιλιακής διαφραγματικής ανωμαλίας είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα σοβαρή ασθένεια. Η μόνη οδός της ροής του αίματος στην αορτή είναι από το κοιλιακό διαφραγματικό ελάττωμα. Κάποια φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν αν υπάρχουν σημεία καρδιακής ανεπάρκειας, και υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις που βελτιώνουν την ισορροπία της ροής του αίματος.

Επέμβαση Damus-Kaye-Stansel 

Η υπερβολική πνευμονική ροή αίματος σε διπλή είσοδο αριστερής κοιλίας μπορεί να διορθωθεί με την εισαγωγή μιας ταινίας γύρω από τον κορμό της πνευμονικής αρτηρίας. Αυτό στενεύει την πνευμονική αρτηρία, η οποία μειώνει τη ροή του αίματος.

Μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές μετά τη διαδικασία, με αποτέλεσμα εμπόδια στη ροή του αίματος διαμέσου της αορτής προς το σώμα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση. Για παράδειγμα, η Damus-Kaye-Stansel επέμβαση, ακολουθείται από την επέμβαση Glenn και τη διαδικασία Fontan ως το τελικό στάδιο θεραπείας της μονήρους.

Η χειρουργική επέμβαση Damus-Kaye-Stansel είναι η επέμβαση κατά την οποία η αορτή και η πνευμονική αρτηρία ενώνονται χρησιμοποιώντας ένα έμπλαστρο. Ένας σωλήνας (κατασκευασμένος από Gore-Tex®) χρησιμοποιείται για την τροποποιημένη Blalock-Taussig αναστόμωση.

Άλλες χειρουργικές επιλογές η επέμβαση Fontan και η διαδικασία Norwood, οι οποίες διαχωρίζουν την πνευμονική κυκλοφορία (στους πνεύμονες) από τη συστηματική κυκλοφορία (στο σώμα).

-Υποπλαστικό αριστερό καρδιακό σύνδρομο 

Σε υποπλαστική αριστερή καρδιά, η ροή του αίματος στο σώμα είναι αυστηρά περιορισμένη. Όταν ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος κλείσει, το βρέφος αναπτύσσει βαθύ σοκ. Γίνεται μια χειρουργική επέμβαση, γνωστή ως επέμβαση Norwood, όπου ένα κύριο αιμοφόρο αγγείο στο σώμα (αορτή) κατασκευάζεται από τη βάση της πνευμονικής αρτηρίας και την στένωση αορτής.

Επιπλέον, ένας μικρός σωλήνας από Gore-Tex (τροποποιημένη Blalock-Taussig αναστόμωση), εισάγεται μεταξύ των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας και ένα υποκάλδο της αορτής για να εξασφαλιστεί η ροή του αίματος στους πνεύμονες, αφότου ο ανοικτός κολποκοιλιακός πόρος κλείσει.

Όλες οι μορφές της μονήρους κοιλίας διορθώνονται σταδιακά, μετά από μια αρχική νεογνική επισκευή που ακολουθείται από μια επέμβαση Glenn στους 6 μήνες και μία Fontan (διπλή πνευμονική αναστόμωση) στα 3-4 έτη.

Το υποπλαστικό αριστερό σύνδρομο καρδιάς χαρακτηρίζεται από μια μικρή (υποπλαστική σημαίνει μικρότερη από τη φυσιολογική) και λειτουργικά ανεπαρκή αριστερή κοιλία της καρδιάς.

Η υποπλασία (μείωση του μεγέθους) του αριστερού καρδιάς επηρεάζει τη διαμόρφωση του αριστερού τμήματος της καρδιάς, με αποτέλεσμα μια απούσα ή μη λειτουργούσα μιτροειδής βαλβίδα (ατρησία μιτροειδούς, ατρησία αορτικής βαλβίδας και υποπλασία της ανιούσας αορτής).

1. Ατρησία ή στένωση μιτροειδούς βαλβίδας
2. Ατρησία ή στένωση αορτικής βαλβίδας
3. Υποπλαστική Αριστερή Κοιλία
4. Υποπλαστική ανιούσα αορτή
5. Στένωση του ισθμού της αορτής
6. Μεσοκολπική επικοινωνία

Στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς, η ροή του αίματος στο σώμα είναι αυστηρά περιορισμένη. Μετά τη γέννηση, ένα μωρό με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς θα είναι άρρωστο και θα έχει κακό χρώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου ως αρτηριακός πόρος παραμένει ανοικτός  μπορεί να υπάρχουν λίγα συμπτώματα. Ωστόσο, όταν ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος κλείσει, το βρέφος παθαίνει σοκ. Χωρίς θεραπεία, το βρέφος θα πεθάνει μέσα σε λίγες ημέρες έως εβδομάδες από τη γέννηση.

Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση ενός ασθενή με υποπλαστική αριστερή καρδιά σε κάποιο βαθμό, αλλά η χειρουργική αντιμετώπιση (Norwood επέμβαση, Sano επέμβαση αντί Norwood, Hybrid επέμβαση ή μεταμόσχευση καρδιάς), θα χρειαστούν μέσα σε λίγες ημέρες από τη γέννηση.

Στη διαδικασία Norwood, ένα κύριο αιμοφόρο αγγείο στο σώμα (αορτή) κατασκευάζεται από τη βάση της πνευμονικής αρτηρίας και την στένωση αορτής, με την τοποθέτηση εμπλάστρου.

Επιπλέον, ένας μικρός σωλήνας από Gore-Tex (τροποποιημένη Blalock-Taussig αναστόμωση), εισάγεται μεταξύ των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας και ένaν υποκλάδο της αορτής για να εξασφαλιστεί η ροή του αίματος στους πνεύμονες, μετά αφότου ο ανοικτός αρτηριακός πόρος κλείσει.

Η Sano επέμβαση που είναι τροποποιημένη της Norwood περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός αγωγού μεταξύ της πνευμονικής αρτηρίας και της δεξιάς κοιλίας αντί της τροποποιημένης Blalock-Taussig αναστόμωσης.

Η υποπλαστική αριστερή καρδιά επισκευάζεται σταδιακά. Αρχικά, γίνεται η Norwood επισκευή και οι παραλλαγές της, με μια αμφίδρομη επισκευή Glenn σε ηλικία 6 μηνών και, τέλος, γίνεται διπλού αυλού πνευμονική αναστόμωση (Fontan) σε ηλικία 3-4 ετών. Η επέμβαση Fontan είναι η τελική επισκευή για την ανακούφιση του συνδρόμου υποπλαστικής αριστερής καρδιάς.


Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας και ενήλικη ζωή

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ασθενείς με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς που να έχουν διασωθεί μέχρι την ενηλικίωσή τους. 

Σε μονήρη κοιλία σε ενήλικα

Οι ενήλικες ασθενείς έχουν κάνει την επέμβαση Fontan. Σε περιπτώσεις, που οι ασθενείς έχουν κάνει την επέμβαση Glenn και / ή τη διακλάδωση μεταξύ συστηματικής κυκλοφορίας και της πνευμονικής αρτηρίας (τροποποιημένη ή κλασική Blalock-Taussig αναστόμωση), μπορεί να είναι υποψήφιοι για την επέμβαση Fontan στη μετέπειτα ζωή τους. Πολύ σπάνια, ένα άτομο με μονήρη κοιλία φτάνει στην ενηλικίωση χωρίς θεραπεία και χωρίς συμπτώματα. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί ή δεν μπορούν να κάνουν την επέμβαση Fontan, ανάλογα με την εκτίμηση των σχετικών κινδύνων και τα οφέλη.

Οι περισσότεροι ασθενείς που δεν κάνουν την επέμβαση Fontan θα έχουν συμπτώματα κυάνωσης (εξωτερικό μπλε χρώμα που προκαλείται από το φτωχό σε οξυγόνο αρτηριακό αίμα), κούραση και αρρυθμίες, λόγω της ανεπαρκούς ροής του αίματος στους πνεύμονες μέσω της πνευμονικής αρτηρίας. Θα έχουν, επίσης, ένα καρδιακό φύσημα λόγω της πνευμονικής στένωσης (στένωση του σωλήνα εκροής, μέσω του οποίου ρέει το αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες) και / ή λόγω της κολποκοιλιακής δυσλειτουργίας της βαλβίδας.

Εάν αυτά τα συμπτώματα είναι σοβαρά, η επέμβαση Fontan θα πραγματοποιηθεί, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

· Πνευμονική αρτηριακή πίεση αποδεκτά χαμηλή
· Οι πνευμονικές αρτηρίες είναι καλά σχηματισμένες
· Δεν υπάρχει καμία πνευμονική αγγειακή αποφρακτική νόσος 
· Η κοιλία λειτουργεί επαρκώς

Τα κριτήρια αυτά θα αξιολογηθούν μέσα από μια διάφορες δοκιμασίες: Ακτινογραφία θώρακος, ηχοκαρδιογράφημα, και MRI (Magnetic Resonance Imaging) που θα δείξουν την λειτουργία της αριστερής κοιλίας και άλλες πτυχές της ανατομίας και της καρδιαγγειακής πάθησης. Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) γίνεται για τον έλεγχο για την παρουσία των αρρυθμιών (ανώμαλοι καρδιακοί παλμοί). Επιπλέον, γίνεται καρδιακός καθετηριασμός για τη λήψη των αιμοδυναμικών μετρήσεων (πιέσεις αίματος και τις συγκεντρώσεις του οξυγόνου και άλλων αερίων) στις πνευμονικές αρτηρίες και να αξιολογήσουν τη δομή τους. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση μετά την επέμβαση Fontan για τους ασθενείς μονήρους κοιλίας είναι καλή και η ιατρική παρακολούθηση δια βίου είναι απαραίτητη. Οι ασθενείς που κάνουν πρώιμα την επέμβαση Fontan βρίσκονται σε κίνδυνο για επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, για αρρυθμίες, και για εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται για μετατροπή σε νεότερες μορφές της μεθόδου Fontan για να περιοριστεί περαιτέρω η κολπική διαστολή (διεύρυνση).

Άσκηση σε ασθενείς με διπλής εισόδου αριστερή κοιλία

Μέτρια επίπεδα δραστηριότητας μπορεί να είναι ανεκτά, αλλά ο προσεκτικός έλεγχος της άσκησης είναι σημαντικός πριν από τον καθορισμό ορίων και θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ασκήσεις και η αφυδάτωση. Οι επιπτώσεις της επέμβασης Fontan σχετικά με την απόδοση των πνευμόνων και στην ανατομία του θώρακα μπορεί, επίσης, να είναι παράγοντες για τον καθορισμό των ασφαλών επιπέδων άσκησης. Εάν ένας ασθενής παίρνει το αντιπηκτικό βαρφαρίνη, τα αθλήματα επαφής θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.


Εγκυμοσύνη και μονήρης κοιλία

Τα αντισυλληπυικά χάπια είναι επικίνδυνα για τις γυναίκες με ελαττώματα των κοιλιών, λόγω του κινδύνου σχηματισμού θρόμβων αίματος. Άλλες μέθοδοι ελέγχου των γεννήσεων, όπως προγεσταγόνα χάπια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Οι καρδιαγγειακές αλλαγές που εμπλέκονται στην εγκυμοσύνη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ενιαία κοιλία και μετά από επέμβαση Fontan. Για την ασθενή που δεν έχει κάνει επέμβαση Fontan, ο κίνδυνος εξαρτάται από το βαθμό κυάνωσης, την ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, και / ή την κοιλιακή δυσλειτουργία. Υπάρχει, επίσης, ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων αίματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και αιμορραγίας μετά τον τοκετό.

Οι ασθενείς που θα κάνουν αργότερα επέμβαση Fontan αντιμετωπίζουν, επίσης, σημαντικούς κινδύνους, ανάλογα με το βαθμό της κοιλιακής λειτουργίας και άλλους παράγοντες. Οι αρρυθμίες μπορεί έχουν επιπλοκές, σε σχεδόν του 1/3 των κυήσεων με ατρησία της τριγλώχινας και σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς και αυτό θα οδηγήσει σε αποβολές.

Τα φάρμακα που συνταγογραφούνται συχνά για τον έλεγχο αρρυθμιών και άλλων προβλημάτων μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Ωστόσο, επιτυχείς εγκυμοσύνες υπό προσεκτική ιατρική παρακολούθηση αναφέρονται σε ασθενείς με διάφορες μορφές μονήρους κοιλίας, με και χωρίς τη μέθοδο Fontan. Οι γυναίκες με υψηλή ανοχή για άσκηση πριν από τη σύλληψη έχουν καλή πρόγνωση.

Θεραπεία:

Παρηγορητική χειρουργική επέμβαση

Διορθωτική χειρουργική επέμβαση

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία της καρδιάς σας

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία της καρδιάς σας

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τι είναι το εμβρυϊκό υπερηχογράφημα

Τσιρότα κλείνουν τρύπες στην καρδιά

Ανοικτός κολποκοιλιακός πόρος

Προγεννητικός έλεγχος

Νόσος Ebstein

Κυάνωση

Το σύνδρομο Marfan

Τι είναι το φύσημα στα παιδιά

Το Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου

Σύνδρομο Noonan

Πότε γίνεται μηχανική στήριξη καρδιάς

Στένωση της αορτικής βαλβίδας

Τι εξελίξεις περιμένουμε στην Καρδιοχειρουργική

Χρήσιμες πληροφορίες για τις συγγενείς καρδιοπάθειες

Σύνδρομο Di George

Τετραλογία του Fallot

Παιδιά με καρδιοπάθειες

Χημειοπροφύλαξη ενδοκαρδίτιδας

www.emedi.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κυστίτιδα

Κυστίτιδα. Πρόληψη και θεραπεία κυστίτιδας, που είναι η φλεγμονή της ουροδόχου κύστεως, με φυσικούς τρόπους Η κυστίτιδα είναι η φλεγμονή της ουροδόχου κύστης ή του...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ