Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΑνεπάρκεια τριγλώχινας
Array

Ανεπάρκεια τριγλώχινας

Print Friendly, PDF & Email

Η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας

Η ανεπάρκεια της τριγλώχινος, ICD-10 I07.1, I36.1, Q22.8 είναι μια βαλβιδική καρδιακή ασθένεια που ονομάζεται, επίσης, παλινδρόμηση της τριγλώχινας, και αναφέρεται στην αποτυχία της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς να κλείσει σωστά κατά τη διάρκεια της συστολής. Αυτό το ελάττωμα επιτρέπει στο αίμα να ρέει προς τα πίσω, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά της. Η παλινδρόμηση μπορεί να οφείλεται σε μια διαρθρωτική αλλαγή στις συνιστώσες της τριγλώχινας βαλβίδας, από μία αλλοίωση που μπορεί να είναι πρωτοταγής (εγγενής ανωμαλία) ή δευτερογενής (δεξιά κοιλιακή διάταση). 

Η ανεπάρκεια της τριγλώχινας είναι η παλίνδρομη ροή αίματος από τη δεξιά κοιλία στο δεξιό κόλπο λόγω ανεπαρκούς σύγκλησης των γλωχίνων της τριγλώχινας.


Αιτίες της ανεπάρκειας της τριγλώχινας

Αίτια:

Σημαντική διάταση της δεξιάς κοιλίας

Δεξιά κοιλιακή ανεπάρκεια

Ρευματική καρδιοπάθεια

Πνευμονική καρδία

Συγγενής καρδιοπάθεια 

Τα αίτια της ανεπάρκειας της τριγλώχινας μπορεί να είναι συγγενούς προέλευσης. Όμως είναι πιο συχνά το αποτέλεσμα αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας (οποιασδήποτε αιτιολογίας) ή πνευμονικής υπέρτασης. Η διαστολή οδηγεί σε διαταραχή της φυσιολογικής ανατομίας και της μηχανικής της τριγλώχινας βαλβίδας και των μυών που διέπουν τη σωστή λειτουργία της, με αποτέλεσμα ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας. Άλλες συνήθεις αιτίες είναι η διάταση της δεξιάς κοιλίας του μυοκαρδίου, το κατώτερο έμφραγμα του μυοκαρδίου, και η πνευμονική καρδία. 

-Κύριες αιτίες
Ρευματική
Μυξωματώδης
Ebstein ανωμαλία
Ενδομυοκαρδιακή ίνωση
Ενδοκαρδίτιδα
Τραυματική (αμβλύ τραύμα στο στήθος)
-Δευτερεύουσες αιτίες
Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας ή άλλη νόσος βαλβίδας
Χρόνια πνευμονική νόσος
Πνευμονική θρομβοεμβολή
Έμφραγμα 
Ισχαιμία δεξιάς κοιλίας
Από αριστερά προς τα δεξιά διακλάδωση
Καρκινοειδής καρδιοπάθεια

Ως επί το πλείστον η ανεπάρκεια της τριγλώχινος είναι λειτουργική και απαντά σε διάταση και ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας.

Η οργανική ανεπάρκεια της τριγλώχινος βαλβίδας είναι σπανιότερα και συχνά συνδυάζεται με στένωση και είναι ρευματικής αιτιολογίας και επίσης, συνδυάζεται με ρευματική πάθηση της μιτροειδούς και της αορτής.

Σαν μεμονωμένη πάθηση η ανεπάρκεια τριγλώχινος είναι σπάνια και μπορεί να οφείλεται σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, νόσο του Ebstein, συγγενή ανωμαλία του ενδοκαρδιακού προσκεφαλαίου, τραυματική ρήξη βαλβίδας και μεταστατικό καρκινοειδές του εντέρου.


Τα συμπτώματα και σημεία της ανεπάρκειας της τριγλώχινας

Συμπτώματα χαμηλής παροχής, συν σφύξεις στον τράχηλο λόγω σφαγιτιδικών κυμάτων υψηλής πίεσης που παλινδρομούν από τη δεξιά κοιλία.

Συνήθης πορεία: οξεία, χρόνια.

Τα σημεία και συμπτώματα της ανεπάρκειας της τριγλώχινος είναι γενικά εκείνα της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, όπως ο ασκίτης και το περιφερικό οίδημα. Η ανεπάρκεια της τριγλώχινας μπορεί να οδηγήσει στην παρουσία ενός πανσυστολικού καρδιακού φυσήματος. Ένα τέτοιο φύσημα είναι συνήθως χαμηλής συχνότητας και καλύτερα ακούγεται χαμηλά στο κάτω αριστερό χείλος του στέρνου. Όπως με τα περισσότερα δεξιά φαινόμενα, τείνει να αυξάνει με την εισπνοή, και μειώνεται με την εκπνοή. Το φύσημα μπορεί να είναι ακουστό με σχετικά χαμηλές πιέσεις στην δεξιά πλευρά της καρδιάς. Ένας τρίτος ήχος καρδιάς μπορεί, επίσης, να υπάρχει, στο κάτω χείλος του στέρνου. Μπορεί, ακόμη, να υπάρχουν γιγαντιαία C-V κύματα στο σφαγιτιδικό σφυγμό και ένα ψηλαφητός παλμός ήπατος στο κοιλιακό εξετάσεις. 

Ο ασθενής είναι συνηθέστερα γυναίκα και έχει αίσθημα κόπωσης στην ελαφρά σωματική προσπάθεια και μεγάλη αδυναμία. Η δύσπνοια προσπάθειας είναι συχνό σύμπτωμα και οφείλεται σε πνευμονική στάση, από τη συνυπάρχουσα μιτροειδοπάθεια, κυρίως τη στένωση μιτροειδούς. Δεν υπάρχει ορθόπνοια ή παροξυσμική δύσπνοια. Μάλιστα σε δύσπνοια ή ορθόπνοια από αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια η στένωση ή η ανεπάρκεια της τριγλώχινας ανακουφίζει από την δύσπνοια. Αυτό οφείλεται στην ελάττωση παροχής αίματος προς την πνευμονική κυκλοφορία, εξαιτίας της πάθησης της τριγλώχινας και την επακόλουθη μείωση της πνευμονικής συμφόρησης.


Παθοφυσιολογία ανεπάρκειας της τριγλώχινας

Από την άποψη του μηχανισμού της τριγλώχινος συνεπάγεται διάταση του δακτυλίου της τριγλώχινας (ινώδης δακτύλιος της καρδιάς). 


Διάγνωση της ανεπάρκειας της τριγλώχινας

-Η αντικειμενική εξέταση δείχνει πλήρη αρρυθμία.

-Από την επισκόπηση και την ψηλάφηση, παρατηρείται διόγκωση των σφαγίτιδων, διόγκωση του ήπατος, ασκίτης, περιφερικά οιδήματα, ελαφρά κυάνωση και ίκτερος. Υπάρχει μεγάλο κύμα V στις σφαγίτιδες και συστολική έκπτυξη του ήπατος.

-Από την ακρόαση της καρδιάς διαπιστώνεται δείχνει ολοσυστολικό φύσημα παλινδρομήσεως στην εστία της τριγλώχινας, το οποίο επιτείνεται με την εισπνοή (σημείο Carvallo). Ενίοτε ακούγεται και ήπιο διαστολικό κύλισμα, που οφείλεται σε αυξημένη ροή αίματος μέσω του τριγλωχινικού στομίου κατά την αρχή της διαστολής. Σε λειτουργική ανεπάρκεια της τριγλώχινας, το συστολικό φύσημα ελαττώνεται ή εξαφανίζεται αν υποχωρήσουν οι εκδηλώσεις της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας.

-Η ακτινογραφία δείχνει διάταση και υπερτροφία των δεξιών κοιλοτήτων της καρδιάς, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από την αριστερή καρδιά και τους πνεύμονες.

-Το triplex καρδιάς δείχνει: διάταση της δεξιάς κοιλίας, παράδοξη κίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, συστολική πρόπτωση γλωχίνας εντός του δεξιού κόλπου, χνουδωτή απεικόνιση των πτυχών της τριγλώχινας σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα από τις βακτηριακές εκβλαστήσεις, ενδείξεις συγγενούς ανωμαλίας, όπως νόσος Ebstein, παλινδρόμηση αίματος μέσω της τριγλώχινας. Επίσης, γίνεται εκτίμηση του βαθμού ανεπάρκειας της τριγλώχινας και υπολογισμό της συστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας και της δεξιάς κοιλίας για διαφοροδιάγνωση πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς ανεπάρκειας της τριγλώχινας. Αυτό γίνεται με μέτρηση της ταχύτητας της μέγιστης που παλινδρομεί με τη συστολή με την εξίσωση Bernoulli. Η μαγνητική καρδιάς μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο, και, τέλος, ο καρδιακός καθετηριασμός μπορεί να καθορίσει την έκταση της παλινδρόμησης. 


Θεραπεία ανεπάρκειας της τριγλώχινας

Αντιμετώπιση της υποκειμενικής αιτίας

Χειρουργική

Πλαστική αποκατάσταση  του δακτυλίου της τριγλώχινας

Αντικατάσταση της τριγλώχινας βαλβίδας

Αν η ανεπάρκεια της τριγλώχινας υποχωρήσει με δακτυλίτιδα και διουρητικά, η τριγλωχινική ανεπάρκεια είναι λειτουργική.

Χειρουργική θεραπεία γίνεται σε σοβαρές καταστάσεις και αν η συντηρητική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική. Γίνεται βαλβιδοπλαστική ή αντικατάσταση της τριγλώχινας με τεχνητή βαλβίδα.

Οι τεχνητές προθέσεις μπορεί να προκαλέσουν θρομβοεμβολικά φαινόμενα, ενώ οι βιοπροθέσεις μπορεί να εκφυλισθούν πιο γρήγορα. .

Γενικά, χειρουργική θεραπεία της παλινδρόμησης της τριγλώχινας δεν ενδείκνυται όταν έχει προκύψει από δεξιά κοιλιακή διάταση.

Όταν η αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια είναι η αιτία, το άτομο καθοδηγείται να μειώσει την πρόσληψη αλατιού. Φάρμακα σε αυτή την περίπτωση είναι τα διουρητικά και οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης. 


Πρόγνωση της ανεπάρκειας της τριγλώχινας

Η πρόγνωση της ανεπάρκεια της τριγλώχινας είναι λιγότερο ευνοϊκή για τους άνδρες. Σε ανεπάρκεια της τριγλώχινας από αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευμονική υπέρταση, η πρόγνωση  υπαγορεύεται από την πρόγνωση αυτών των καταστάσεων, παρά από την ανεπάρκεια της τριγλώχινας.

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία της καρδιάς σας

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία της καρδιάς σας

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Σάρκωμα πνευμονικής αρτηρίας

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Νόσος Ebstein

Το σύνδρομο Marfan

Στένωση της αορτικής βαλβίδας

Χρήσιμες πληροφορίες για τις συγγενείς καρδιοπάθειες

Καρκινοειδείς όγκοι

Οδοντιατρικές επεμβάσεις και ενδοκαρδίτιδα

Τετραλογία του Fallot

Ενδοκαρδίτιδα

Χημειοπροφύλαξη ενδοκαρδίτιδας

Έκτακτες συστολές

Βαλβιδοπάθειες

Στένωση τριγλώχινας

www.emedi.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Συκωτάκια κοτόπουλου με χυλοπίτες

Τραγανά συκωτάκια κοτόπουλου με χυλοπίτες Νόστιμα συκωτάκια κοτόπουλου με χυλοπίτες ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα συκώτια είναι φορτωμένα με πολλά θρεπτικά συστατικά όπως φυλλικό οξύ, σίδηρο και βιοτίνη...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ