Μουρούτης Κωνσταντίνος

Print Friendly, PDF & Email
Μουρούτης Κωνσταντίνος
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Dr.Konstantinos Mouroutis
Director-New Life Co.
Lux Lucet In Tenebris
“ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν».
Science,Research,Education,Altruism

Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
+30 6979811107 – 6976584960
Περισσότερα: