Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΕθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Η διενέργεια εμβολιασμού προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου, ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση.

Τα κυριότερα εμβόλια

Το Πρόγραμμα Εμβολιασμών για την Ελλάδα, προτείνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και το Υπουργείο το εγκρίνει ή το τροποποιεί.

1.- HepB/Hepatitis B = νεκρό ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β.

Η πρώτη δόση χορηγείται, αμέσως, μετά τη γέννηση μόνο όταν η μητέρα είναι φορέας. Τότε ο εμβολιασμός περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις δόσεις αντί για τρεις (η 2η δόση στο τέλος του πρώτου μήνα και η 3η στο τέλος του δεύτερου μήνα). Η 4η δόση γίνεται μετά από 8 έως 16 εβδομάδες. Όταν η μητέρα δεν είναι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει τρεις δόσεις (δύο αρχικές με μεσοδιάστημα 6-8 εβδομάδων και μια Τρίτη σε ηλικία 6-18 μηνών με ελάχιστο μεσοδιάστημα από την 2η δόση 8-16 εβδομάδες και όχι νωρίτερα από την ηλικία των 6 μηνών).

2.- DTap/Diphtheria, Tetanus, Pertussis/Διφθερίτιδα, Τέτανος, Κοκκύτης = νεκρό εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη.

3.- Td/Tetanus, Diphtheria/Τέτανος, Διφθερίτιδα = νεκρό εμβόλιο κατά του τετάνου και της διφθερίτιδας με μικρότερη δόση διφθεριτικής ανατοξίνης.

Συνιστάται να γίνεται από την ηλικία των 11-12 ετών και πάνω (ανά 10ετία) και αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 5 χρόνια από την τελευταία δόση του εμβολίου DTaP. Το εμβόλιο του τετάνου πρέπει να γίνεται μέχρι την ηλικία των 65 ετών.

4.- IPV/Inactivated polio vaccine/Ανενεργό εμβόλιο πολιομυελίτιδας = ενέσιμο νεκρό ενισχυμένο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας.

5.- Hib/Haemophilus influenzae type b-Αιμόφιλος Ινφλουέντζα τύπου Β = νεκρό συζευγμένο εμβόλιο κατά του αιμόφιλου τύπου Β.

6.- MCC/Meningococcal C vaccine/Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκοκκικού C = νεκρό, συζευγμένο, πολυσακχαρίδιο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C.

Συνιστάται η έναρξη εμβολιασμού σε ηλικία 2 μηνών και ακολουθείται σχήμα 3 δόσεων – οι 2 πρώτες δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών και επαναληπτική δόση σε ηλικία 15-18 μηνών. Σε περίπτωση έναρξης εμβολιασμού σε ηλικία > 12 μηνών, ακολουθείται το σχήμα 1 δόσης. (meningitec – neisvac).

7.- PCV/pneumococcal conjugate vaccine/συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου = Νεκρό συζευγμένο, πολυσακχαριδικό, επταδύναμο εμβόλιο (prevenar) κατά του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκου).

Συνιστάται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 2-23 μηνών. Η τελευταία δόση (4η) γίνεται σε ηλικία > 12 μηνών. Το εμβόλιο μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερη ηλικία και ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε αυτήν την περίπτωση οι επαναληπτικές δόσεις μπορεί να γίνονται και με το 23δύναμο πολυσακχαριδικό μη συζευγμένο εμβόλιο PPV.

8.- PPV/Pneumococcal polysaccharide vaccine= Νεκρό μη συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (23δύναμο) κατά του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος, Pneumo-23)/Εμβόλιο πολυσακχαρίτη πνευμονιόκοκκου.

Συνιστάται για επαναληπτικές δόσεις σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή πνευμονιοκοκκική λοίμωξη.

9.- MMR/Measles, Mumps, and Rubella= Ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς.

Χορηγείται στην ηλικία των 12-15 μηνών. Συνιστάται 2η δόση του εμβολίου στην ηλικία των 4-6 ετών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία αν για κάποιο λόγο παραληφθεί η δόση αυτή στην προτεινόμενη ηλικία των 4-6 ετών.

10.- VAR/Varicella vaccine/εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς= Ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς.

Συνιστάται σε όλα τα παιδιά στην ηλικία των 12-18 μηνών σε μία δόση (κατά προτίμηση μετά το 15ο μήνα), αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία εφόσον το άτομο δεν έχει νοσήσει. Εάν γίνει σε ηλικία > 12 ετών τότε πρέπει να γίνουν 2 δόσεις με ελάχιστο μεσοδιάστημα 4-8 εβδομάδων.

11.- BCG/bacille Calmette-Guerin= Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της φυματίωσης.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της φυματίωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, κυρίως, στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Παράλληλα συνιστάται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση mantoux στις ηλικίες 1, 4-6 ετών (πριν τον εμβολιασμό με BCG) και στα ανεμβολίαστα παιδιά, στην ηλικία 11-12 ετών.

12.- Hep A/hepatitis A/Ηπατίτιδα Α= Νεκρό (αδρανοποιημένο) ολοκυτταρικό εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α.

Χορηγείται σε οποιαδήποτε ηλικία άνω των 2 ετών σε 2 δόσεις, με ελάχιστο μεσοδιάστημα 6 μηνών, σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για ηπατίτιδα Α.

13.- INFL/Influenza (flu) vaccines/Εμβόλια κατά της γρίπης= Νεκρό (αδρανοποιημένο) ολοκυτταρικό ή ακυτταρικό (τμηματικό) εμβόλιο κατά της γρίπης που συνιστάται να γίνεται ετησίως, σε 1 δόση και σε ηλικία πάνω από 6 μήνες.

Ενδείκνυται μόνο στα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να νοσήσουν σοβαρά από γρίπη. Παιδιά κάτω των 8 ετών που θα εμβολιασθούν για πρώτη φορά θα πάρουν 2 δόσεις εμβολίου (0,25ml < 3 ετών και 0,5ml > 3 ετών) με ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων). Επίσης, συνιστάται ετήσιος εμβολιασμών όλων των υγιών ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών και των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ανεξαρτήτως ηλικίας.

Σήμερα, κυκλοφορούν πολυδύναμα εμβόλια πενταπλά, εξαπλά κλπ

Το ερώτημα παραμένει επίκαιρο, τώρα, παρά ποτέ!!!

Πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός;

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και όχι υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών είναι η σωστή προσέγγιση.

Η εμβολιαστική κάλυψη απαιτείται, όπου, πράγματι υπάρχουν πανδημίες.

Όπως κάθε ιατρική πράξη, η διενέργεια εμβολιασμού προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου, ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση.

Στην περίπτωση των παιδιών, η συναίνεση ζητείται από τους γονείς, προς τους οποίους απευθύνεται και η συναφής πληροφόρηση από το γιατρό που παρακολουθεί το παιδί.

Αναγκαστική υποβολή σε εμβολιασμό, κατά συνέπεια, δε νοείται, δε μπορεί, δηλαδή, να παρακαμφθεί η βούληση των γονέων για τη διενέργεια ή μη της ιατρικής αυτής πράξης.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν.

Όταν γίνεται ένα εμβόλιο πρέπει να γίνεται στάθμιση οφέλους και κινδύνων…

Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

Οι ανησυχίες των γονιών για τα εμβόλια

Τα εμβόλια γίνονται το ένα μετά το άλλο, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού του μωρού;

Το ανοσοποιητικό σύστημα του μωρού είναι ανώριμο ακόμα…

Οι επιπτώσεις μερικών εμβολίων μπορεί να είναι χειρότερες από την πραγματική ασθένεια…

Τα εμβόλια περιέχουν μέταλλα και τοξίνες που είναι βλαβερά για την υγεία του παιδιού…

Τα εμβόλια δεν έχουν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, τα εμβόλια της γρίπης…

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα φουντώνει!!!

Σταματήστε, να κάνετε ανώφελα εμβόλια στα παιδιά σας

Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα Διατρτροφής για την πρόληψη και θεραπεία της γρίπης, των κρυολογημάτων και των ιώσεων.

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε το Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα Διατρτροφής για την πρόληψη και θεραπεία της γρίπης, των κρυολογημάτων και των ιώσεων.

Iama Influenza EMEDI® 30 caps

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Αυξάνουν τα εμβόλια τον κίνδυνο για καρκίνο;

Κάποια εμβόλια θεωρούνται απαραίτητα

Παγκοσμιοποίηση και καρκίνος

Ασφαλές το εμβόλιο έναντι του ιού HPV

Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο πνευμονιόκοκκου

Πώς τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο

Εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς

Ομοιοπαθητική και εμβόλια

Τα απαραίτητα εμβόλια

Γονιδιακή θεραπεία και εμβόλια για τις αιματολογικές κακοήθειες

Το εμβόλιο MTH-68 στη θεραπεία του καρκίνου

Το εμβόλιο Vaxira για τον καρκίνο

Το εμβόλιο για τον καρκίνο EGF

Αντιγριπικό εμβόλιο

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΛιραγλουτίδη
Επόμενο άρθροΕίμαστε ωραίοι αλλά άτυχοι!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ