Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Cobas® 4800 HPV Τest

Τεστ για τον HPV

Cobas® 4800 HPV Τest
Tεστ Πρωτοβάθμιου Προσυμπτωματικού Ελέγχου  για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας
Η ανίχνευση του HPV DNA μπορεί να εντοπίσει περιπτώσεις νόσου που διαφεύγουν του τεστ-ΠΑΠ.
Για την εξέταση cobas® 4800 HPV για χρήση ως τεστ πρωτοβάθμιου (πρώτης-γραμμής) προσυμπτωματικού ελέγχου δεν απαιτείται πλέον η διενέργεια κυτταρολογικής δοκιμασίας (τεστ-ΠΑΠ) είτε συνοδευτικά (co-testing) είτε ως αρχική δοκιμασία γιατί υπάρχει πιστοποίηση CE. 
Η εμμένουσα λοίμωξη με τον Ιό των Θηλωμάτων του Ανθρώπου είναι η κύρια αιτία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Η εξέταση  HPV-DNA παρέχει προσυμπτωματικό έλεγχο υψηλότερης ευαισθησίας από το τεστ-ΠΑΠ. Ενώ το τεστ-ΠΑΠ ανιχνεύει τα παθολογικά κύτταρα, η εξέταση HPV-DNA ανιχνεύει την παρουσία του ίδιου του ιού HPV.
Με βάση τον επιπολασμό του HPV, σε πολλές γυναίκες ο έλεγχος μπορεί να αποβεί θετικός, συνεπώς είναι σημαντικό να ταυτοποιηθούν επίσης εκείνες οι γυναίκες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εξέλιξη σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Η δυνατότητα προσδιορισμού των γονότυπων 16 και 18 του HPV παρέχει στην εξέταση  επαρκή επιπρόσθετη ειδικότητα για την ταυτοποίηση των γυναικών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, απαλλάσσοντας τις υπόλοιπες από ενδεχομένως περιττές παρεμβάσεις. Οι γονότυποι 16 και 18 του HPV ευθύνονται για το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Η εξέταση HPV-DNA έχει, κυρίως, χρησιμοποιηθεί ως συνοδός εξέταση (co-testing) ή ως επιπρόσθετη δοκιμασία σε ένα παθολογικό ή οριακό αποτέλεσμα της κυτταρολογικής δοκιμασίας. Παρότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος μέσω του τεστ-ΠΑΠ μείωσε δραματικά τον επιπολασμό του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας τις προηγούμενες δεκαετίες, η κυτταρολογική δοκιμασία τεστ-ΠΑΠ έχει περιορισμούς λόγω της χαμηλής ευαισθησίας και της υποκειμενικότητας ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  
Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι η εξέταση HPV-DNA είναι πιο ευαίσθητη από το επίχρισμα ΠΑΠ, ως προς τον εντοπισμό της νόσου, γεγονός το οποίο είναι σημαντικό στον προσυμπτωματικό έλεγχο πρώτης γραμμής. 
Στη μελέτη-σταθμό ATHENA, καταδείχθηκε ότι το cobas® 4800 HPV test ανιχνεύει περιπτώσεις νόσου οι οποίες δεν ανιχνεύονται με κυτταρολογική δοκιμασία τεστ-ΠΑΠ. Συγκεκριμένα, 1 στις 10 γυναίκες που βρέθηκε θετική ως προς τον τύπο 16 ή τον τύπο 18 του HPV είχε ήδη ενδείξεις προκαρκινικών τραχηλικών βλαβών, παρά το ότι το ΠΑΠ ήταν φυσιολογικό.
Περίπου 275.000 γυναίκες παγκοσμίως εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας κάθε χρόνο και πολλές χώρες βρίσκονται στη διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής της δοκιμασίας του HPV-DNA ως τεστ πρωτοβάθμιου προσυμπτωματικού ελέγχου σε αντικατάσταση της κυτταρολογικής δοκιμασίας (τεστ-ΠΑΠ). 
Η χρήση του  cobas® 4800 HPV test, ως τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου πρώτης γραμμής δίνει τη δυνατότητα στις χώρες να εφαρμόσουν στρατηγικές που ανιχνεύουν περισσότερες περιπτώσεις της νόσου με λιγότερες ιατρικές παρεμβάσεις, επιτρέπει στους γιατρούς να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ασθενείς τους και μειώνει την οικονομική επιβάρυνση του συστήματος υγείας.
Το cobas® 4800 HPV test είναι η μόνη κλινικά επικυρωμένη και εγκεκριμένη από τον FDA εξέταση, η οποία προσφέρει ταυτόχρονα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τους γνωστούς τύπους «υψηλού κινδύνου», καθώς και επιμέρους αποτελέσματα για τους πιο υψηλού κινδύνου τύπους HPV 16 και HPV 18, παρέχοντας τρία αποτελέσματα σε μία μόνο δοκιμασία. Το cobas® 4800 HPV test παρέχει μία πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εργασίας και μοναδικές επιδόσεις που επιτρέπουν υψηλότερη απόδοση, καθιστώντας τη κατάλληλη για προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου με μεγάλο αριθμό δειγμάτων.
Σχετικά με τη Μελέτη ATHENA
Η μελέτη-σταθμός ATHENA της Roche για το cobas® 4800 HPV test είναι η μεγαλύτερη μελέτη μητρώου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή περισσότερων από 47.000 γυναικών. 
Σχετικά με το cobas® 4800 HPV test και το σύστημα cobas® 4800
Το cobas® 4800 HPV test είναι μία ποιοτική in-vitro δοκιμασία για την ανίχνευση του Ιού των Θηλωμάτων του Ανθρώπου. Η δοκιμασία χρησιμοποιεί την τεχνική ενίσχυσης του DNA-στόχου μέσω Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) και υβριδισμού νουκλεϊκών οξέων για την ανίχνευση 14 τύπων HPV υψηλού κινδύνου. Η δοκιμασία ανιχνεύει τους υψηλού κινδύνου τύπους του HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68), ταυτοποιώντας παράλληλα και τους πιο υψηλού κινδύνου τύπους HPV 16 και HPV 18 σε μία μόνο ανάλυση. 
Σήμερα διατίθεται στις ΗΠΑ και σε όλες τις χώρες που αποδέχονται την πιστοποίηση CE.  
Το σύστημα cobas®4800 σχεδιάστηκε για να θέσει νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα των εργαστηριακών δοκιμασιών και στις διαγνωστικές πληροφορίες που είναι ιατρικά σημαντικές. Το σύστημα προσφέρει πραγματική αυτοματοποίηση χωρίς την ανάγκη επίβλεψης και μπορεί να πραγματοποιήσει έως 282 δοκιμασίες σε λιγότερο από 12 ώρες, παρέχοντας ταχεία ανάλυση των προσυμπτωματικών ελέγχων για HPV λοιμώξεις καλύπτοντας τις ανάγκες της πλειονότητας των κλινικών εργαστηρίων.
Σχετικά με τον Ιό των Θηλωμάτων του Ανθρώπου και τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας
Η εμμένουσα λοίμωξη από τον Ιό των Θηλωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κύριο αίτιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος σε γυναίκες κάτω των 45 ετών, ενώ αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως, μετά τον καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρόνο υπάρχουν 470.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ενώ περίπου 275 χιλιάδες γυναίκες ανά έτος παγκοσμίως και 30.000 γυναίκες στην Ευρώπη πεθαίνουν από την νόσο αυτή. Στην Ευρώπη δηλαδή πεθαίνει μια γυναίκα κάθε 18 λεπτά από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Επιπλέον, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 60.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ευρώπη και περίπου 600 στην Ελλάδα, ενώ υπολογίζεται επίσης ότι ετησίως 250 Ελληνίδες χάνουν τη μάχη με το θάνατο εξαιτίας αυτής της νόσου.
Βιβλιογραφία

Roche Diagnostics Hellas (Α.Ε.)

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Διατροφή για παιδιά

Διατροφή για παιδιά. Κάντε τη διατροφή των παιδιών υγιεινή μέσω της ψυχαγωγίας κι εξασφαλίστε τους μια καλή υγεία Fun Food για τα παιδιά με υγιεινές...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ