Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγνωστικές εξετάσειςΗλεκτροφυσιολογική μελέτη καρδιάς

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη καρδιάς

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη καρδιάς. Είναι μια επεμβατική διαδικασία που έχει σκοπό να ελέγξει το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς.

Στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη τοποθετούνται σε συγκεκριμένα γνωστά σημεία της καρδιάς μέσω μιας φλέβας, συνήθως, της μηριαίας φλέβας, ειδικοί καθετήρες και καταγράφεται όλη η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς για να προσδιοριστεί ακριβώς το σημείο στο οποίο αρχίζει μια ταχυκαρδία.

Είναι αιματηρή μέθοδος μελέτης των αρρυθμιών που γίνεται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Χρησιμοποιούνται 2-4 καθετήρες- ηλεκτρόδια που εισάγονται διαδερμικά από τη μηριαία φλέβα και προωθούνται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο

  1. Στον άνω δεξιό κόλπο κοντά στο φλεβόκομβο και καταγράφεται η εκπόλωση του κόλπου (Α),
  2. Στο στεφανιαίο κόλπο, όπου καταγράφεται η εκπόλωση του αριστερού κόλπου,
  3. Κάτω από την διαφραγματική γλωχίνα της τριγλώχινος καταγράφεται το δυναμικό του δεματίου του His (H) και της δεξιάς κοιλίας (V) και τέλος
  4. Στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας για την καταγραφή της κοιλιακής εκπόλωσης (V). 

Κάνοντας καταγραφή του ηλεκτρογράμματος του άνω δεξιού κόλπου και του His μπορεί να διαιρεθεί η αγωγιμότητα από το φλεβόκομβο μέχρι τις ίνες του Purkinje, δηλαδή, το διάστημα PQ του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), στα εξής τμήματα:

1) Διάστημα ΡΑ: από την αρχή του Ρ του ΗΚΓ μέχρι την αρχή του Α του ηλεκτρογράμματος, που παριστάνει τη διάρκεια της κολπικής αγωγιμότητας με φυσιολογικές τιμές 25-55 ms.

2) Διάστημα ΑΗ: από την αρχή του Α μέχρι την αρχή του επάρματος Η (His), που παριστάνει την αγωγή δια μέσου του κολποκοιλιακού κόμβου με φυσιολογικές τιμές 60-140 m το δευτερόλεπτο.

3) Διάστημα HV: από την αρχή του επάρματος Η μέχρι την αρχή του επάρματος V του ηλεκτρογράμματος His ή του QRS του ταυτόχρονα λαμβανομένου ΗΚΓ, που παριστάνει το χρόνο αγωγής του ερεθίσματος στο δεμάτιο του His, τα σκέλη του δεματίου και τις ίνες Purkinje μέχρι τη διέγερση του κοιλιακού μυοκρδίου με φυσιολογικές τιμές από 35-55 mδευτερόλεπτο.

Ενδείξεις του ηλεκτρογράμματος His

Με το ηλεκτρόγραμμα του His επιδιώκεται:

1) Η ακριβής εντόπιση της διαταραχής της κολποκοιλιακής αγωγής. Εάν η διαταραχή αυτή εντοπίζεται στον κολποκοιλιακό κόμβο το διάστημα Α-Η αυξάνεται, ενώ το διάστημα Η-V παραμένει φυσιολογικό. Εάν η ανωμαλία αυτή βρίσκεται χαμηλότερα στο δεμάτιο και τα σκέλη του His-ίνες Purkinje, τότε το Α-Η είναι φυσιολογικό και το Η-V αυξημένο.

2) Η διάγνωση υπερκοιλιακής ή κοιλιακής αρρυθμίας στις περιπτώσεις που το κλασικό ΗΚΓ είναι αμφίβολο. Τούτο συμβαίνει π.χ., σε ταχυκαρδία με αποκλεισμό σκέλους του δεματίου του His, οπότε είναι δύσκολο να βεβαιώσει κανείς ότι τα συμπλέγματα QRS οφείλονται σε ερεθίσματα που κατέρχονται κανονικά από τους κόλπους (υπερκοιλιακή ταχυκαρδία) ή σε ερεθίσματα που παράγονται σε κοιλιακό μυοκάρδιο (κοιλιακή ταχυκαρδία).

3) Η διερεύνηση του μηχανισμού των αρρυθμιών. Εάν εκτός από το ηλεκτρόδιο που καταγράφει το ηλεκτρόγραμμα του His, εάν τοποθετηθούν και άλλα ηλεκτρόδια-καθετήρες, π.χ, ένα ψηλά και το άλλο χαμηλά στο δεξιό κόλπο ή ακόμη και ένα άλλο στον αριστερό κόλπο, μπορεί να διαπιστωθεί η πορεία της κολπικής διεγέρσεως από τη χρονική συσχέτιση των λαμβανομένων επαρμάτων Α, μπορεί δηλαδή να γίνει μια χαρτογράφηση (mapping) της ενδοκολπικής αγωγής. Ακριβώς το ίδιο, δηλαδή με προώθηση των ηλεκτροδίων σε άλλες ενδοκοιλοτικές θέσεις, μπορεί να γίνει χαρτογράφηση της ενδοκοιλιακής αγωγής. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζεται, π.χ. το πρόσθετο δεμάτιο του Kent σε σύνδρομο Wolff-Parkinson-White, γίνεται δε καλύτερα αντιληπτός ο μηχανισμός των διαφόρων αρρυθμιών.

Σε συνάρτηση με τις ανωτέρω προσπάθειες, κατά τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο μπορεί να γίνει και πρόκληση μιας αρρυθμίας με τεχνητή διέγερση του κολπικού ή κοιλιακού μυοκαρδίου. Εάν η προκαλούμενη αρρυθμία έχει την ίδια ακριβώς ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα με την αρρυθμία από την οποία πάσχει ο ασθενής, τότε ο μηχανισμός αυτής κατά πάσα πιθανότητα θα είναι παρόμοιος με τον τρόπο που την προκαλέσαμε.

Με τον ίδιο τρόπο εκτιμάται και το θεραπευτικό αποτέλεσμα ενός αντιαρρυθμικού φαρμάκου. Εάν δεν μπορούμε να προκαλέσουμε την αρρυθμία μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, σημαίνει ότι το χορηγούμενο φάρμακο είναι αποτελεσματικό.

Επίσης, σε υποψία συνδρόμου νοσούντος φλεβοκόμβου με τη χορήγηση ενός ή περισσοτέρων τεχνητών ηλεκτρικών ερεθισμάτων αναστέλλεται η λειτουργία του φλεβοκόμβου και προσδιορίζεται ο χρόνος ανανήψεως αυτού μετά τη διακοπή της τεχνητής βηματοδότησης. Ο χρόνος ανανήψεως του φλεβοκόμβου δεν υπερβαίνει φυσιολογικά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου του ασθενούς περισσότερο από 25%.

Εφόσον καθοριστεί επακριβώς το είδος της αρρυθμίας, τότε συστήνεται στον ασθενή είτε φαρμακευτική αντιαρρυθμική θεραπεία είτε αντιμετώπιση της αρρυθμίας με κατάλυση.

Κατάλυση (ablation) είναι η χορήγηση μέσω ειδικού καθετήρα συνηθέστερα υψίσυχνου εναλλασσομένου ρεύματος, ή άλλης μορφής ενέργειας, στο σημείο παραγωγής της ταχυκαρδίας, το οποίο έχουμε προσδιορίσει επακριβώς, με στόχο να προκαλέσουμε βλάβη σε αυτό το σημείο και να σταματήσουμε για πάντα την παραγωγή αυτής της ταχυκαρδίας. Σε περίπτωση πρόκλησης ταχυαρρυθμίας, ταυτοποιείται ο μηχανισμός της ώστε να τεθεί η διάγνωση του τύπου της αρρυθμίας και στη συνέχεια να διερευνηθεί η δυνατότητα μόνιμης θεραπείας με καυτηριασμό (ablation). Επί της ταχυαρρυθμίας, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα, όπως ζάλη, δυσφορία, αίσθημα φτερουγίσματος και σπάνια απώλεια συνείδησης, χωρίς όμως κίνδυνο, λόγω της δυνατότητας άμεσου τερματισμού της αρρυθμίας είτε με βηματοδότηση είτε με ηλεκτρική ανάταξη.

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε για την αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας

Διαβάστε για τις έκτακτες συστολές

Φλεβοκομβική ταχυκαρδία

Κολπική μαρμαρυγή σε ηλικιωμένους

Η καλύτερη θεραπεία για την κολπική μαρμαρυγή

Κολπική μαρμαρυγή

Εκτομή με καθετήρα σε κολπική μαρμαρυγή

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη καρδιάς

Παιδιά με καρδιοπάθειες

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία

Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία. Καλύτερος και πιο ξεκούραστος ύπνος με βότανα που εξασφαλίζουν και υγεία και ευεξία. Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία Να...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ