Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΑκτινοθεραπείαΟι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόνου στον καρκίνο

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόνου στον καρκίνο

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόνου στον καρκίνο. Κανένας καρκινοπαθής δεν πρέπει να πονάει

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Κανένας καρκινοπαθής δεν πρέπει να πονάει Σωστά μεν, αλλά…

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόνου στον καρκίνο

 • Η ένταση του πόνου και τα αποτελέσματα της θεραπείας του πόνου θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά.
 • Ο γιατρός μπορεί να παρατηρήσει την ένταση του πόνου από τη συμπεριφορά και την δυσφορία που νιώθει ο ασθενής, αν δεν είναι ο ασθενής σε θέση να τον περιγράψει.
 • Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τον πόνο και τη διαχείριση του πόνου και να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του πόνου τους.
 • Τα αναλγητικά για τον χρόνιο πόνο θα πρέπει να συνταγογραφούνται σε τακτική βάση και να λαμβάνονται συστηματικά.
 • Η από του στόματος οδός χορήγησης των αναλγητικών φαρμάκων θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή.
 • Θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για τη λήψη φαρμάκων, όχι μόνο για τον χρόνιο πόνο, αλλά και για τον έκτακτο οξύ πόνο.
 • Η αναλγητική θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει με τον αλγόριθμο των κατευθυντήριων γραμμών.
 • Η παρακεταμόλη ή/και ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο-ΜΣΑΦ είναι αποτελεσματικά για τη θεραπεία του ήπιου πόνου.
 • Η παρακεταμόλη ή/και τα ΜΣΑΦ είναι αποτελεσματικά για τη θεραπεία όλων των εντάσεων του πόνου, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εκτός και εάν αντενδείκνυνται.
 • Για τον ήπιο έως μέτριο πόνο, ελαφρά οπιοειδή, όπως η κωδεΐνη, η τραμαδόλη και η διυδροκωδεΐνη θα πρέπει να χορηγούνται σε συνδυασμό με μη οπιοειδή αναλγητικά.
 • Ως εναλλακτική λύση στα ελαφρά οπιοειδή μπορούν να δοθούν χαμηλές δόσεις ισχυρών οπιοειδών σε συνδυασμό με μη οπιοειδή αναλγητικά.
 • Το οπιοειδές πρώτης επιλογής για μέτριο έως σοβαρό πόνο του καρκίνου είναι η από του στόματος μορφίνη. Η μέση σχετική αναλογία δραστικότητας της από του στόματος σε σχέση με την ενδοφλέβια μορφίνη είναι 1:02-1:03. Η μέση σχετική αναλογία δραστικότητας της από του στόματος σε σχέση με την υποδόρια μορφίνη είναι 1:02-1:03.
 • Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία όλα τα οπιοειδή θα πρέπει να χρησιμοπούνται με προσοχή και σε μειωμένες δόσεις και συχνότητα. Η φαιντανύλη και η βουπρενορφίνη μέσω διαδερμικής οδού ή ενδοφλεβίως είναι τα ασφαλέστερα ισχυρά οπιοειδή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 4 ή 5 (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης < 30 ml / min). Η εξατομικευμένη τιτλοποίηση των δόσεων μορφίνης κανονικής απελευθέρωσης ή άμεσης αποδέσμευσης κάθε 4 ώρες συν συμπληρωματικές δόσεις (μέχρι ωριαία χορήγηση) είναι η προτεινόμενη μέθοδος για οξύ πόνο. Η κανονική δόση οπιοειδών βραδείας απελευθέρωσης μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί για να ληφθεί υπόψη το συνολικό ποσό της μορφίνης που χορηγήθηκε.
 • Καθαρτικά πρέπει να συνταγογραφούνται, συνήθως, τόσο για την προφύλαξη όσο και για τη διαχείριση της δυσκοιλιότητας που προκαλείται από τα οπιοειδή.
 • Η μετοκλοπραμίδη και αντιντοπαμινεργικά φάρμακα θα πρέπει να συνιστώνται για τη θεραπεία της ναυτίας και των εμέτων που σχετίζονται με τα οπιοειδή.
 • Σκεύασμα άμεσης απελευθέρωσης των οπιοειδών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των εξάρσεων του πόνου. Η μορφίνη άμεσης απελευθέρωσης από του στόματος είναι κατάλληλη για τη θεραπεία των προβλέψιμων επεισοδίων οξέος πόνου (δηλαδή, πόνος κατά την κίνηση, την κατάποση κ.λ.π.), 20 λεπτά πριν από την εμφάνιση του ενδεχόμενου πόνου.
 • Τα ενδοφλέβια οπιοειδή, τα παρειακά (γλειφιτζούρια), τα υπογλώσσια και η ενδορινική χορήγηση φαρμάκου φαιντανύλης έχουν μικρότερη αναλγητική δραστικότητα στην αγωγή επεισοδίων παροξυσμικού πόνου σε σχέση με την από του στόματος μορφίνη.
 • Όλοι οι ασθενείς με επώδυνες οστικές μεταστάσεις αξιολογούνται για εξωτερική ακτινοβολία και η δόση θα πρέπει να είναι 8 – Gy εφάπαξ. Υψηλότερες δόσεις και παρατεταμένες κλασματοποιήσεις επιφυλάσσονται σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
 • Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ανακούφιση του πόνου.
 • Η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία σε πίεση του νωτιαίου μυελού από μεταστατική νόσο είναι το κλειδί της θεραπείας. Η πλειοψηφία των ασθενών με συμπίεση νωτιαίου μυελού θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο ακτινοβολία και νευροχειρουργική επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Υποκλασματοπιημένη ακτινοθεραπεία είναι η προσέγγιση της επιλογής, ενώ πιο παρατεταμένα σχήματα ακτινοθεραπείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένους ασθενείς με συμπίεση νωτιαίου μυελού.  Δεξαμεθαζόνη πρέπει να συνταγογραφείται σε ασθενείς με συμπίεση νωτιαίου μυελού σε μέτρια δόση.
 • Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα προτείνεται σε επιλεγμένους ασθενείς με πολλαπλές οστεοβλαστικές μεταστάσεις των οστών.
 • Τα διφωσφονικά θεωρούνται μέρος της θεραπευτικής αγωγής για τη θεραπεία των ασθενών με ή χωρίς πόνο που οφείλεται σε μεταστατική νόσο των οστών. Προληπτικά οδοντιατρικά μέτρα είναι απαραίτητα, πριν αρχίσει χορήγηση διφωσφονικών.
 • Το Denosumab θεωρείται εναλλακτική λύση για τη θεραπεία των ασθενών με ή χωρίς πόνο που οφείλεται σε μεταστατική νόσο των οστών από συμπαγείς όγκους. Ο ρόλος του denosumab στην καθυστέρηση της εμφάνισης του πόνου των οστών είναι πολλά υποσχόμενη. Προληπτικά οδοντιατρικά μέτρα είναι αναγκαία πριν από την έναρξη χορήγησης denosumab.
 • Οι ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο αντιμετωπίζονται με μη οπιοειδή και οπιοειδή φάρμακα. Οι ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο παίρνουν είτε ένα τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό ή αντιεπιληπτικά και να παρακολουθούνται για ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο που οφείλεται σε οστικές μεταστάσεις ακτινοβολία σε δόση 20 Gy σε πέντε κλάσματα γίνεται. Οι ενδοσπονδυλικές τεχνικές ως μέρος της στρατηγικής για τη διαχείριση του πόνου του καρκίνου των οστών θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους και όσο το δυνατόν γίνεται να αποφεύγονται.
 • Το μπλοκ του κοιλιακού πλέγματος φαίνεται να είναι ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική για τη μείωση του πόνου στους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος και πλεονεκτεί έναντι της κλασσικής αναλγητικής αγωγής.

Πρέπει να γίνεται εξατομικευμένη θεραπεία του πόνου στους καρκινοπαθείς…

Ο χρόνος επιβίωσης στον καρκίνο αλλάζει…

Όλα τα συμβατικά ναρκωτικά φάρμακα που χορηγούνται στους καρκινοπαθείς για τη μείωση του πόνου έχουν παρενέργειες και αρκετά από αυτά μπορεί να επιφέρουν και το θάνατο, όπως από αναπνευστική καταστολή… ειδικά σε όσους κάνουν υπερβολική χρήση, ενώ παράλληλα δημιουργείται εθισμός

Το μυστικό της επιτυχίας είναι η εξατομικευμένη θεραπεία πάντα σε συνδυασμό με τον σεβασμό στην ποιότητα ζωής.

Πρέπει να αλλάξει η θεραπεία του πόνου στον καρκίνο

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκινικό πόνο

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Βιβλιογραφία

ESMO-European Society for Medical Oncology

Ο χρόνος επιβίωσης στον καρκίνο αλλάζει…

Όλα τα συμβατικά ναρκωτικά φάρμακα που χορηγούνται στους καρκινοπαθείς για τη μείωση του πόνου έχουν παρενέργειες και αρκετά από αυτά μπορεί να επιφέρουν και το θάνατο, όπως από αναπνευστική καταστολή… ειδικά σε όσους κάνουν υπερβολική χρήση, ενώ παράλληλα δημιουργείται εθισμός.

Το μυστικό της επιτυχίας είναι η εξατομικευμένη θεραπεία πάντα σε συνδυασμό με τον σεβασμό στην ποιότητα ζωής.

Πρέπει να αλλάξει η θεραπεία του πόνου στον καρκίνο

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκινικό πόνο

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τον καρκίνο

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τον καρκίνο

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Πειραματικές χημειοθεραπείες με χρήματα ανά κεφάλι

Ο κόσμος θα φέρει την αλλαγή στην Ογκολογία

Η πικρή αλήθεια για τις χημειοθεραπείες

Γιατί οι χημειοθεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές

Οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές για την θεραπεία του καρκίνου

Οι οφθαλμικές ανεπιθύμητες ενέργειες από την χημειοθεραπεία

Αντικαρκινικό φυτό για χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία έχει μεγάλη καρδιοτοξικότητα

Αν οι καρκινοπαθείς δεν κάνουν χημειοθεραπεία αυξάνεται η επιβίωση

Η τοξικότητα των κυτταροστατικών φαρμάκων

Τι να κάνετε σε εξαγγείωση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων

Μην κάνετε προεγχειρητική χημειοθεραπεία για τις ηπατικές μεταστάσεις

Ανορεξία και καχεξία στον καρκίνο

Η θεραπεία του καρκίνου στα παιδιά πρέπει να είναι εξατομικευμένη

Αρχές χημειοθεραπείας του καρκίνου

Δερματικές αντιδράσεις σε στοχευμένες θεραπείες

Διαταραχές γεύσης στη θεραπεία του καρκίνου

Επανένταξη ενός καρκινοπαθούς στην κοινωνία

Εξατομικευμένες θεραπείες για τους καρκινοπαθείς

Πνευμονική ίνωση από την μπλεομυκίνη

Ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία

Το πέρασμα στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου

Οι καρκινοπαθείς πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους

Παράγοντες που καθορίζουν τη θεραπευτική απόφαση στην ογκολογία

Νεφροτοξικότητα από τη χημειοθεραπεία

Πειράματα σε καρκινοπαθείς, σκοπιμότητες, οικονομικά κίνητρα και αποτελέσματα

Η θεραπεία του καρκίνου στα παιδιά πρέπει να είναι εξατομικευμένη

Είναι απαραίτητο το Oncotype DX στον καρκίνο μαστού;

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ασύρματος έξυπνος επίδεσμος για την επούλωση χρόνιων πληγών

Ασύρματος έξυπνος επίδεσμος για την επούλωση χρόνιων πληγών. Ταχύτερη επούλωση των πληγών με έναν έξυπνο ηλεκτρονικό επίδεσμο Ο ασύρματος έξυπνος επίδεσμος παρακολουθεί την επούλωση πληγών,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ