Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΟι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόνου στον καρκίνο

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόνου στον καρκίνο

Αντιμετώπιση του πόνου στον καρκίνο

Κανένας καρκινοπαθής δεν πρέπει να πονάει

 • Η ένταση του πόνου και τα αποτελέσματα της θεραπείας του πόνου θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά.
 • Ο γιατρός μπορεί να παρατηρήσει την ένταση του πόνου από τη συμπεριφορά και την δυσφορία που νιώθει ο ασθενής, αν δεν είναι ο ασθενής σε θέση να τον περιγράψει.
 • Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τον πόνο και τη διαχείριση του πόνου και να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του πόνου τους.
 • Τα αναλγητικά για τον χρόνιο πόνο θα πρέπει να συνταγογραφούνται σε τακτική βάση και να λαμβάνονται συστηματικά.
 • Η από του στόματος οδός χορήγησης των αναλγητικών φαρμάκων θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή.
 • Θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για τη λήψη φαρμάκων όχι μόνο για τον χρόνιο πόνο, αλλά και για τον έκτακτο οξύ πόνο.
 • Η αναλγητική θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει με τον αλγόριθμο των κατευθυντήριων γραμμών.
 • Η παρακεταμόλη ή/και ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (NSAID) είναι αποτελεσματικά για τη θεραπεία του ήπιου πόνου.
 • Η παρακεταμόλη ή / και ΜΣΑΦ είναι αποτελεσματικά για τη θεραπεία όλων των εντάσεων του πόνου, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εκτός  και εάν αντενδείκνυνται.
 • Για τον ήπιο έως μέτριο πόνο, ελαφρά οπιοειδή, όπως η κωδεΐνη, η τραμαδόλη και η διυδροκωδεΐνη θα πρέπει να χορηγούνται σε συνδυασμό με μη οπιοειδή αναλγητικά.
 • Ως εναλλακτική λύση στα ελαφρά  οπιοειδή μπορούν να δοθούν χαμηλές δόσεις ισχυρών οπιοειδών σε συνδυασμό με μη οπιοειδή αναλγητικά.
 • Το οπιοειδές πρώτης επιλογής για μέτριο έως σοβαρό πόνο του καρκίνου είναι η από του στόματος μορφίνη. Η μέση σχετική αναλογία δραστικότητας της από του στόματος σε σχέση με την ενδοφλέβια μορφίνη είναι 1:02-1:03. Η μέση σχετική αναλογία δραστικότητας της από του στόματος σε σχέση με την υποδόρια μορφίνη είναι 1:02-1:03.
 • Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία όλα τα οπιοειδή θα πρέπει να χρησιμοπούνται με προσοχή και σε μειωμένες δόσεις και συχνότητα. Η φαιντανύλη και η βουπρενορφίνη μέσω διαδερμικής οδού ή ενδοφλεβίως είναι τα ασφαλέστερα ισχυρά οπιοειδή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 4 ή 5 (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης < 30 ml / min). Η εξατομικευμένη τιτλοποίηση των δόσεων μορφίνης κανονικής απελευθέρωσης ή άμεσης αποδέσμευσης κάθε 4 ώρες συν συμπληρωματικές δόσεις (μέχρι ωριαία χορήγηση) είναι η προτινόμενη μέθοδος για οξύ πόνο. Η κανονική δόση οπιοειδών βραδείας απελευθέρωσης μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί για να ληφθεί υπόψη το συνολικό ποσό της μορφίνης που χορηγήθηκε.
 • Καθαρτικά πρέπει να συνταγογραφούνται, συνήθως, τόσο για την προφύλαξη όσο και για τη διαχείριση της δυσκοιλιότητας που προκαλείται από τα οπιοειδή.
 • Η μετοκλοπραμίδη και αντιντοπαμινεργικά φάρμακα θα πρέπει να συνιστώνται για τη θεραπεία της ναυτίας και των εμέτων που σχετίζονται με τα οπιοειδή.
 • Σκεύασμα άμεσης απελευθέρωσης των οπιοειδών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των εξάρσεων του πόνου. Η μορφίνη άμεσης απελευθέρωσης από του στόματος  είναι κατάλληλη για τη θεραπεία των προβλέψιμων επεισοδίων οξέος πόνου (δηλαδή πόνος κατά την κίνηση, την κατάποση κ.λ.π.), 20 λεπτά πριν από την εμφάνιση του ενδεχόμενου πόνου.
 • Τα ενδοφλέβια οπιοειδή, τα παρειακά (γλιφιτζούρια), τα υπογλώσσια και η ενδορινική χορήγηση φαρμάκου φεντανύλης έχουν μικρότερη αναλγητική δραστικότητα στην αγωγή επεισοδίων παροξυσμικού πόνου σε σχέση με την από του στόματος μορφίνη.
 • Όλοι οι ασθενείς με επώδυνες οστικές μεταστάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται για εξωτερική ακτινοβολία και η  δόση θα πρέπει να είναι 8 – Gy εφάπαξ. Υψηλότερες δόσεις και παρατεταμένες κλασματοποιήσεις επιφυλάσσονται σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
 • Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ανακούφιση του πόνου.
 • Η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία σε πίεση του νωτιαίου μυελού από μεταστατική νόσο είναι το κλειδί της θεραπείας. Η πλειοψηφία των ασθενών με συμπίεση νωτιαίου μυελού θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο ακτινοβολία και  χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Υποκλασματοπιημένη ακτινοθεραπεία είναι η προσέγγιση της επιλογής, ενώ πιο παρατεταμένα σχήματα ακτινοθεραπείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένους ασθενείς με συμπίεση νωτιαίου μυελού, με μεγάλο προσδώκιμο επιβίωσης.  Δεξαμεθαζόνη πρέπει να συνταγογραφείται σε ασθενείς με συμπίεση νωτιαίου μυελού σε μέτρια δόση.
 • Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα μπορεί να γίνει σε επιλεγμένους ασθενείς με πολλαπλές οστεοβλαστικές μεταστάσεις των οστών.
 • Τα διφωσφονικά θα πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της θεραπευτικής αγωγής για τη θεραπεία των ασθενών με ή χωρίς πόνο που οφείλεται σε μεταστατική νόσο των οστών.Προληπτικά οδοντιατρικά μέτρα είναι απαραίτητα, πριν αρχίσει χορήγηση διφωσφονικών.
 • Το Denosumab θα πρέπει να θεωρείται ως έγκυρη εναλλακτική λύση για τη θεραπεία των ασθενών με ή χωρίς πόνο που οφείλεται σε μεταστατική νόσο των οστών από συμπαγείς όγκους. Ο ρόλος του denosumab στην καθυστέρηση της εμφάνισης του πόνου των οστών είναι πολλά υποσχόμενη. Προληπτικά οδοντιατρικά μέτρα είναι αναγκαία πριν από την έναρξη χορήγησης denosumab.
 • Οι ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μη οπιοειδή και οπιοειδή φάρμακα. Οι ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο θα πρέπει να παίρνουν είτε ένα τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό ή αντιεπιληπτικά και να παρακολουθούνται για ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο που οφείλεται σε οστικές μεταστάσεις ακτινοβολία σε δόση 20 Gy σε πέντε κλάσματα θα πρέπει να γίνεται. Οι ενδοσπονδυλικές τεχνικές ως μέρος της στρατηγικής για τη διαχείριση του πόνου του καρκίνου των οστών θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους και όσο το δυνατόν γίνεται να αποφεύγονται.
 • Το μπλοκ του κοιλιακού πλέγματος φαίνεται να είναι ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική για τη μείωση του πόνου στους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος και πλεονεκτεί έναντι της κλασσικής αναλγητικής αγωγής.

Βιβλιογραφία

ESMO

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Συκιά

Συκιά. Τα οφέλη στην Υγεία από τη συκιά είναι πολλά και ποικίλα και πολύ σημαντικά. Η συκιά ή Συκή η καρική ή Συκή η κοινή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ