Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Πολύποδες φωνητικών χορδών

Print Friendly, PDF & Email

Συχνά δημιουργούνται από αλλεργία ή από το κάπνισμα

Oι πολύποδες φωνητικών χορδών, ICD-10 J38.2,είναι μικρά εξογκώματα που αναπτύσσονται στο βλεννογόνο που καλύπτει τις φωνητικές χορδές. Μπορεί να αναπτύσσονται σε όλο το μήκος των φωνητικών χορδών ή σε κάποιο σημείο και καθώς μεγαλώνουν προσλαμβάνουν στρογγυλό σχήμα. Τυπικά οι πολύποδες εμφανίζονται στη διασταύρωση του πρόσθιου 1/3 και οπίσθιων 2/3 της φωνητικής πτυχής, όπου η επαφή είναι πιο ισχυρή. Μπορεί να προκληθούν από κάποια χρόνια αλλεργική αντίδραση ή από την εισπνοή διαφόρων ερεθιστικών ουσιών όπως ο καπνός των τσιγάρων ή ο καπνός βιομηχανιών


Ποια είναι τα συμπτώματα σε πολύποδες φωνητικών χορδών

Οι ασθενείς που φέρουν πολύποδες φωνητικών χορδών συνήθως εμφανίζουν αλλαγές στην ποιότητα της φωνής τους. Ο ασθενής παραπονείται ότι καταβάλει προσπάθεια για να μιλήσει και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αισθάνεται φωνητική κόπωση. Ο πολύποδες κάνουν τη φωνή από ήπια έως έντονα βραχνή, ανάλογα με το μέγεθος και τη σύσταση τους. Το βράχνιασμα μπορεί να επιμένει και να επιδεινώνεται με την πάροδο της ημέρας. Η εξέταση από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο είναι εκείνη που θα θέσει τη διάγνωση.

Ο μονόπλευρος πολύποδας μπορεί να προκαλέσει διπλοφωνία, διότι οι δύο γνήσιες φωνητικές χορδές πάλλονται με διαφορετικές κραδασμικές συχνότητες. Ένας μεγάλος πολύποδας μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, διαλείπουσα δυσφαγία και δυσχέρεια της αναπνοής. Ο μεγάλος μισχωτός πολύποδας μπορεί να κρέμεται κάτω από τη σχισμή της γλωττίδας και να προκαλεί εργώδη αναπνοή.  


Αίτια σε πολύποδες φωνητικών χορδών

Πολύποδες φωνητικών χορδών σύμφωνα με το κλινικό σχήμα τους και τα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά τους: 

  • οιδηματικού τύπου
  • αγγειακού τύπου 
  • ινώδους τύπου
  • αιμορραγικού ή θρομβωτικού τύπου
  • αμυλειδούς τύπου

Μερικοί οιδηματικοί, αγγειακοί και αιμορραγικοί τύποι πολυπόδων μπορεί να θεραπευτούν με λογοθεραπεία ή φαρμακοθεραπεία, χωρίς χειρουργική αφαίρεση.

Οι ινώδεις και αμυλοειδικού τύπου πολύποδες χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση.

Συχνότερα, ο πολύποδας προκαλείται από ένα οξύ, βίαιο επεισόδιο κατάχρησης φωνής, όπου η παρατεταμένη έντονη φώνηση σε μικρό χρονικό πλαίσιο οδηγεί σε αιμορραγία της μεμβράνης στο σημείο ακριβώς που εφάπτονται άμεσα οι φωνητικές χορδές. Επίσης μπορεί να προκληθεί και από χρόνιο κάπνισμα, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση ή υποθυρεοειδισμό. Από έναν τέτοιον ερεθισμό συσσωρρεύεται μάζα, γεμίζει υγρό και διαμορφώνεται ο πολύποδας. Ο ερεθισμός ενός μικρού πολύποδα ενισχύεται από συνεχόμενη κατάχρηση φωνής προκαλώντας αύξηση της μάζας του και παρεμβαίνοντας εν τέλει στην ομαλή δόνηση των φωνητικών χορδών.

Είναι ξεκαθαρισμένη γνώση ότι η κακή χρήση και η κατάχρηση της φωνής από τους ομιλητές ή τους τραγουδιστές μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία οζιδίων των φωνητικών χορδών. Όμως η παρατεταμένη χρήση δυνατής φωνής, η χρησιμοποίηση ακατάλληλης συχνότητας στο λόγο ή στο τραγούδι, ο έντονος και παρατεταμένος βήχας, ο διαρκώς επαναλαμβανόμενος καθαρισμός του φάρυγγα συνιστούν φωνητικές συμπεριφορές και τρόπους, που μπορεί να οδηγήσουν σε κακοποίηση ή τραυματισμό του βλεννογόνου των φωνητικών χορδών (φωνοτραυματισμό). H λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, ως αιτιολογικός παράγοντας στη δημιουργία του οιδήματος του Reinke και των φωνητικών πολυπόδων. Μια διάχυτη μορφή πολύποδα, που συνήθως καταλαμβάνει και τις δύο χορδές και οφείλεται σε πολυποειδή εκφύλιση λέγεται οίδημα του Reinke.

Η χρησιμοποίηση των φωνητικών χορδών με ανώμαλο ή ακατάλληλο τρόπο προκαλεί ζόρισμα ή τραυματισμό του λάρυγγα. Ανώμαλος τρόπος χρησιμοποίησης του φωνητικού οργάνου είναι  η άσκηση μεγάλης προσπάθειας, όταν χρησιμοποιεί  κανείς τη φωνή του, η χρησιμοποίηση των νόθων φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια της ομιλίας και η χρήση πολύ δυνατής και παρατεταμένης φωνής κάτω από συνθήκες βίαιου θυμού.

Η φωνητική ανάλυση των ασθενών με πολύποδα στη φωνητική χορδή έδειξε ότι, όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος του πολύποδα, τόσο περισσότερο τροποποιείται η βασική συχνότητα που χρησιμοποιεί ο ασθενής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο πολύποδας τόσο πιο άγρια γίνεται η φωνή, τόσο  μεγαλύτερη γίνεται η ασυμμετρία και η ανωμαλία των φωνητικών χορδών και τόσο αυξάνεται η το ύψος (pitch) της φωνής.

H ακουστική ανάλυση της φωνής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προεγχειρητική και τη μετεγχειρητική αξιολόγηση της φωνής 

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας πραγματοποιείται ενδοσκόπηση του λάρυγγα από την μύτη ή το στόμα και καταγραφή της εικόνας για την σύγκριση μετά την θεραπεία.

Διαφοροδιάγνωση πρέπει να γίνεται από τον καρκίνο του λάρυγγα. O καθορισμός της επιθηλιακής πάχυνσης με τη βοήθεια οπτικής συνάφειας τομογραφία (οptical coherence tomography) ή υψηλής συχνότητας υπέρηχο μπορεί να δώσει συμπεράσματα αν μια λαρυγγική βλάβη είναι κακοήθης.

Αν αποκλειστεί η κακοήθεια, η δυσφωνία, συνήθως, μπορεί να οφείλεται σε κομβία των αοιδών (οζίδια των φωνητικών χορδών), πολύποδα της φωνητικής χορδής, ενδοχορδική κύστη της φωνητικής χορδής, θηλώματα του λάρυγγα, φωνητική αύλακα ή σχισμή (sulcus vocalis), ουλή της φωνητικής χορδής, αγγειεκτασίες των φωνητικών χορδών.  Κάθε μία από τις παραπάνω καλοήθεις καταστάσεις έχει χαρακτηριστική εικόνα, που γίνεται ακριβέστερη  με τη βιντεοστροβοσκόπηση των γνησίων φωνητικών χορδών και την κυμογραφία. 

Κάθε ασθενής με δυσφωνία που παρατείνεται πρέπει να παραπέμπεται για βιντεοστροβοσκόπηση. Στα παιδιά, αν η βιντεοστροβοσκόπηση είναι δύσκολο να εφαρμοστεί μπορεί να γίνει η έρευνα με εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο.


Ποια είναι η θεραπεία σε πολύποδες φωνητικών χορδών

Στα αρχικά στάδια,οι πολύποδες των φωνητικών χορδών μπορεί να υποχωρήσουν με φάρμακα ή λογοθεραπεία. Συνιστάται η διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή ερεθιστικών ουσιών. Η χορήγηση κορτικοστεροειδων μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική. Η χορήγηση κορτικοστεροειδούς, όπως η μεθυλοπρεδνιζολόνη (Μedrol 16mg) από το στόμα σε δόση 24mg το πρωί και το μεσημέρι με γεμάτο το στομάχι  και γαστροπροστασία επί επτά ημέρες μπορεί να διαλύσει τον πολύποδα.

H ένεση στεροειδούς στο λάρυγγα έχει αναφερθεί ότι είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση των καλοήθων βλαβών του λάρυγγα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πολύποδας της γνήσιας φωνητικής χορδής (Methylprednisolone acetate, USP (40 mg/mL)). Η ένεση μπορεί να γίνει υπό τοπική αναισθησία με έμμεση λαρυγγοσκόπηση ή με εύκαμπτο λαρυγγοσκόπιο και μακριά κεκαμμένη βελόνα, μέσω της στοματικής οδού. Η ένεση μπορεί να επαναληφτεί 10 φορές σε διαφορετικές συνεδρίες.

Αν ο πολύποδας δεν υποχωρεί με τους παραπάνω τρόπους, μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρουργική αφαίρεση με λέιζερ.

Η αποκατάσταση της φωνής, συνήθως, περιλαμβάνει φωνητική εκπαίδευση, λογοθεραπεία, και, περιστασιακά, φωνητική ανάπαυση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Η απομάκρυνση των οζιδίων των φωνητικών χορδών είναι μια σχετικά ασφαλής και μικρή χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, εκείνοι που τραγουδούν επαγγελματικά θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η  χειρουργική επέμβαση μπορεί να επηρεάσει και να μεταβάλλει το φωνητικό εύρος.  Ωστόσο, πολλές φορές η χειρουργική επέμβαση είναι πολύ επιτυχημένη και οδηγεί σε πλήρη αποκατάσταση της φωνής. Με γενική αναισθησία, με  πολύ λεπτά ψαλίδια και νυστέρια ή με λέιζερ CO2 αφαιρούνται τα οζίδια.

Διαβάστε, επίσης,

Όταν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει

Όζοι του θυρεοειδούς

www.emedi.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα

Σπιτικές κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα Νόστιμες κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ: Ο μπακαλιάρος είναι ένα τρόφιμο πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες (Α, D, K,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ