Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΚαρδιολογίαΠτερυγισμός των κόλπων

Πτερυγισμός των κόλπων

Print Friendly, PDF & Email

Ο κολπικός πτερυγισμός είναι μια ταχυκαρδία

Ο κολπικός πτερυγισμός, ICD – 10 Ι48,  είναι μία ταχυκαρδία που, συνήθως, παρουσιάζεται σε άτομα με καρδιακή νόσο ή προηγούμενο καρδιακό χειρουργείο, αν και είναι δυνατό να εμφανισθεί σπανιότερα και σε άτομα χωρίς ιστορικό καρδιακών παθήσεων.

Στη διάρκεια του κολπικού πτερυγισμού τα ηλεκτρικά ερεθίσματα δεν προέρχονται από το φυσιολογικό βηματοδότη της καρδιάς (φλεβόκομβο), αλλά από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο εντοπίζεται στο δεξιό κόλπο με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα ταχεία συστολή των κόλπων (περίπου 300 συστολές/λεπτό).

Στη συνέχεια τα ερεθίσματα αυτά μεταφέρονται στον κολποκοιλιακό κόμβο (γέφυρα που συνδέει τους κόλπους με τις κοιλίες), ο οποίος καθορίζει τον αριθμό των ερεθισμάτων που διέρχονται προς τις κοιλίες.

Στην περίπτωση του κολπικού πτερυγισμού, συνήθως, κάθε δεύτερο ερέθισμα διέρχεται από τους κόλπους προς τις κοιλίες, με αποτέλεσμα την ταχεία συστολή των κοιλιών (ταχυκαρδία), σε συχνότητα περίπου 150 σφύξεις ανά λεπτό. 


Συμπτώματα κολπικού πτερυγισμού

Ένας ασθενής με κολπικό πτερυγισμό μπορεί να παρουσιάσει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα

1.             αίσθημα παλμών (φτερούγισμα)

2.             πόνο στο στήθος

3.             δύσπνοια

4.             ζάλη

5.             εύκολη κόπωση

6.             απώλεια συνείδησης


Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα στον κολπικό πτερυγισμό

Ο Κολπικός πτερυγισμός αναγνωρίζεται σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα με την παρουσία των χαρακτηριστικών κυμάτων πτερυγισμού σε ταχύτητα 240-440 παλμούς ανά λεπτό. Τα μεμονωμένα κύματα πτερυγισμού μπορεί να είναι συμμετρικά ή μπορεί να είναι ασύμμετρα με  πριονωτό» σχήμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει λειτουργικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός και κάθε κύμα F πτερυγικό ακολουθείται από το σύμπλεγμα QRS. Έτσι δίνεται η εντύπωση της παροξυσμικής υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας ή ακόμα και της φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας. Το πρόβλημα λύνεται με μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου εάν αυτή επιτύχει αύξηση του λειτουργικού κολποκοιλιακού αποκλεισμού από 2:1 π.χ σε 4:1, τότε αραιώνουν τα συμπλέγματα  QRS και μεταξύ αυτών διακρίνονται πλέον καλά τα πτερυγικά κύματα.

 


Παθοφυσιολογία κολπικού πτερυγισμού

Ο κολπικός πτερυγισμός προκαλείται από ένα ρυθμό επανεισόδου είτε στον δεξιό ή στον αριστερό κόλπο.

Υπάρχουν τρεις θεωρίες:

1. Του έκτοπoυ υπερευαίσθητου κέντρου, το οποίο εκπέμπει ερεθίσματα σε μεγάλη συχνότητα 200-400 το λεπτό. Εάν τα ερεθίσματα γίνουν περισσότερα επικρατεί χαώδης κατάσταση στους κόλπους και εγκαθίσταται μαρμαρυγή.

2. Της κυκλικής κινήσεως του ερεθίσματος σε κολπικό δακτύλιο γύρω από την εκβολή της άνω και κάτω κοίλης φλέβας. Κάθε κυκλική κίνηση ακολουθείται από ένα θυγάτριο ερέθισμα το οποίο εξαπλώνεται και διεγείρει τους κόλπους.

3. Του μηχανισμού επανεισόδου με κύκλωμα στο κολπικό μυοκάρδιο άλλο από αυτό του κολπικού δακτυλίου γύρω από την εκβολή της άνω και κάτω κοίλης φλέβας.

Ο αντίκτυπος και τα συμπτώματα του κολπικού πτερυγισμού εξαρτώνται από την καρδιακή συχνότητα του ασθενούς. Ο καρδιακός ρυθμός είναι ένα μέτρο της κοιλιακής παρά της κολπικής δραστηριότητας. Τα ερεθίσματα από τους κόλπους περνάνε στις κοιλίες μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου. Με την ανερέθιστη περίοδο, ο κόμβος ασκεί μία προστατευτική επίδραση επί του καρδιακού ρυθμού μπλοκάροντας τις κολπικές ώσεις όταν είναι πάνω από  180 παλμούς/ λεπτό. Εάν ο ρυθμός στον πτερυγισμό είναι 300/minute μόνο τα μισά από αυτά τα ερεθίσματα θα περάσουν, δίνοντας μια κοιλιακή συχνότητα των 150/minute, ή ένα μπλοκ 2:1.Τύποι κολικού πτερυγισμού

Υπάρχουν δύο τύποι κολπικού πτερυγισμού:

Τύπος Ι

Τύπου Ι κολπικός πτερυγισμός με χαμηλή συχνότητα μέχρι 300 ανά λεπτό, με αρνητικά P στις κατώτερες απαγωγές, ο οποίος ανατάσσεται με ταχεία κολπική βηματοδότηση.

Τύπος 2

Έχει μεγαλύτερη συχνότητα μέχρι 400 ανά λεπτό.


Η αντιµετώπιση του πτερυγισμού των κόλπων

Η αντιµετώπιση του πτερυγισμού των κόλπων, περιλαμβάνει ηλεκτρική ανάταξη (είναι η πιο ευαίσθητη αρρυθμία στο ηλεκτρικό shock), χορήγηση δακτυλίτιδας, ανάταξη της αρρυθμίας με κινιδίνη κ.ά.

Με τη δακτυλίτιδα προκαλείται αύξηση του λειτουργικού αποκλεισμού και μείωση της καρδιακής συχνότητας. Εάν η ταχυκαρδία είναι μεγάλη, άνω των 150/min, χορηγείται αρχικά διγοξίνη ενδοφλεβίως 0,4-1,2 mg και στη συνέχεια μικρές δόσεις με στόχο την ελάττωση της καρδιακής συχνότητας στα φυσιολογικά όρια. Μερικές φορές η δακτυλίτιδα οδηγεί σε μαρμαρυγή των κόλπων η οποία κατόπιν μπορεί να μεταπέσει σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

Προφυλακτική θεραπεία γίνεται με κινιδίνη ή β-αναστολέα ή αμιοδαρόνη ή άλλο αντιαρρυθμικό ή δακτυλίτιδα.

Απαραίτητο να τονισθεί ότι θεραπευτικώς ουδέποτε πρέπει η κινιδίνη να χορηγείται μόνη, αλλά πάντοτε μετά από χορήγηση δακτυλίτιδας, διότι μειώνει τον κολποκοιλιακό αποκλεισμό και επιτρέπει την κάθοδο.

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ο κολπικός πτερυγισμός, όπως η κολπική μαρμαρυγή. Επειδή και οι δύο ρυθμοί μπορούν να οδηγήσουν σε σχηματισμό θρόμβου στους κόλπους, τα άτομα με κολπικό πτερυγισμό, συνήθως, απαιτούν αντιπηκτικό ή αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα.

Καρδιοανάταξη

Ο κολπικός πτερυγισμός είναι σημαντικά πιο ευαίσθητος σε ηλεκτρική ανάταξη συνεχούς ρεύματος από την κολπική μαρμαρυγή, και συνήθως απαιτεί χαμηλότερη ενέργεια σοκ. 20 – 50 J είναι αρκετά, συχνά, για να επανέλθει ο ασθενής σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Αντιστρόφως, είναι σχετικώς ανθεκτική στη χημική καρδιομετατροπή, και συχνά επιδεινώνεται σε κολπική μαρμαρυγή πριν την αυτόματη επιστροφή σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

Εκτομή

Λόγω της φύσης της επανεισόδου είναι συχνά δυνατό να αφαιρεθεί το κύκλωμα που προκαλεί τον κολπικό πτερυγισμό. Αυτό γίνεται στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας προκαλώντας ουλώδη ιστό στη διαδρομή του κυκλώματος που προκαλεί τον κολπικό πτερυγισμό.

Επιπλοκές

-Η ταχυκαρδία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια.

Σχηματισμός θρόμβου. Επειδή υπάρχει ελάχιστη ή και καμία συστολή των κόλπων υπάρχει στάση του αίματος στον κόλπο που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό θρόμβου μέσα στην καρδιά. Ο θρόμβος είναι πιο πιθανό να σχηματιστεί στις κολπικές αποφύσεις. Ο θρόμβος στην αριστερή κολπική απόφυση είναι ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένου ότι η αριστερή πλευρά της καρδιάς προμηθεύει αίμα σε ολόκληρο το σώμα. Έτσι, οποιοσδήποτε θρόμβος μετακινείται από αυτή την πλευρά της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο.

-Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Σε άτομα με δεμάτιο Kent στο σύνδρομο Wolff-Parkinson-White  μπορεί να παρακαμπτεί ο κολποκοιλιακός κόμβος και ο κολπικός ρυθμός των 300 σφύξεων/λεπτό οδηγεί σε κοιλιακή συχνότητα 300 παλμούς/λεπτό (1:1 αγωγιμότητα). Ακόμη και αν οι κοιλίες είναι σε θέση να διατηρήσουν μια καρδιακή παροχή, ο 1:1 πτερυγισμός με το χρόνο μπορεί να μετατραπεί σε κοιλιακή μαρμαρυγή, προκαλώντας αιμοδυναμική κατάρρευση και θάνατο.

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Κολπική μαρμαρυγή

Pradaxa σε μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή

Εκτομή με καθετήρα σε κολπική μαρμαρυγή

www.emedi.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωινή ναυτία

Εάν έχετε πρωινή ναυτία αποφύγετε τις έντονες οσμές, την υπερβολική κούραση, τα πικάντικα τρόφιμα και τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Η πρωινή ναυτία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ