Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΣταδιοποίηση των καρκινοειδών όγκων του γαστρεντερικού συστήματος

Σταδιοποίηση των καρκινοειδών όγκων του γαστρεντερικού συστήματος

Print Friendly, PDF & Email

Πώς σταδιοποιούνται οι καρκινοειδείς όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος;

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Σταδιοποίηση είναι η διαδικασία ελέγχου της εξάπλωσης της νόσου με απεικόνιση, ενδοσκόπηση ή άλλες εξετάσεις.

Η σταδιοποίηση βοηθάει στην πρόγνωση και στη θεραπεία…

Γενικά οι γαστρεντερικοί καρκινοειδείς όγκοι ταξινομούνται σε 3  κατηγορίες: εντοπισμένοι, με τοπική επέκταση και απομακρυσμένη μετάσταση.

Εντοπισμένοι γαστρεντερικοί καρκινοειδείς όγκοι

Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί πέρα από το τοίχωμα του στομάχου ή του εντέρου.

-Τοπική επέκταση

Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί είτε στους επιχώριους λεμφαδένες λεμφαδένες ή σε κοντινούς ιστούς, όπως το λίπος, οι σύνδεσμοι, και οι μύες.

Απομακρυσμένες μεταστάσεις

Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε ιστούς ή όργανα απομακρυσμένα (όπως το ήπαρ, τα οστά, ή τους πνεύμονες).


Το σύστημα TNM για τους γαστρεντερικούς καρκινοειδείς όγκους

Τ περιγράφει το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου, που μετράται σε εκατοστά (cm), και εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε όργανα δίπλα στον όγκο.

N περιγράφει την εξάπλωση σε περιφερειακούς λεμφαδένες.

Μ περιγράφει εάν ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση σε άλλα όργανα του σώματος.

Οι αριθμοί ή τα γράμματα που εμφανίζονται μετά τα Τ, Ν, Μ δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες:

Οι αριθμοί 0 έως 4 δείχνουν αυξανόμενη σοβαρότητα.

Το γράμμα Χ σημαίνει “δεν μπορεί να εκτιμηθεί”, επειδή πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.

Τα γράμματα “is” σημαίνουν ” καρκίνωμα in situ”, ή ότι ο όγκος είναι επιφανειακός και δεν έχει φτάσει στα βαθύτερα στρώματα του ιστού.


T- Tumor

  • Στόμαχος

Το τοίχωμα του στομάχου αποτελείται από 5 στρώματα:

Το έσω στρώμα του στομάχου είναι ο βλεννογόνος του στομάχου, όπου εκκρίνονται τα οξέα του στομάχου και τα πεπτικά ένζυμα. Ο βλεννογόνος έχει 3 μέρη: τα επιθηλιακά κύτταρα τα οποία επικάθονται επάνω από ένα στρώμα συνδετικού ιστού (χόριο), το οποίο επικάθεται πάνω από ένα λεπτό στρώμα μυός (ο βλεννογόνιος μυϊκός ιστός).

Ο υποβλεννογόνος του στομάχου περιβάλλεται από τον μυϊκό, ένα στρώμα μυός που κινείται και αναμιγνύει το περιεχόμενο του στομάχου.

Οι επόμενες στιβάδες είναι ο υπορογόνιος και ο εξώτατος ορογόνος.

Τx: Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων.

T0 : Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να βρεθεί.

Tis: Ο όγκος είναι μικρότερος από 0,5 mm και τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται μόνο στο ανώτερο στρώμα των κυττάρων του βλεννογόνου του στομάχου. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως καρκίνωμα in situ ή σοβαρή δυσπλασία.

T1: Ο όγκος έχει επεκταθεί από το ανώτερο στρώμα των κυττάρων σε βαθύτερα στρώματα, όπως το χόριο ή τον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Ο όγκος είναι 1 cm ή λιγότερο.

T2:

Ο όγκος έχει επεκταθεί στη propria lamina ή στον υποβλεννογόνο (ή και τα δύο) και είναι μεγαλύτερος από 1 cm.

Ή

Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσω του χορίου και υποβλεννογόνου μέσα στον μυϊκό χιτώνα.

T3: Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα στο μυϊκό χιτώνα και στον υπορογόνιο.

Τ4: Ο όγκος έχει επεκταθεί στον ορογόνο (το εξωτερικό στρώμα του ιστού που καλύπτει το στομάχι, που ονομάζεται, επίσης και  σπλαχνικό περιτόναιο) ή σε γειτονικά όργανα ή δομές.

  • Λεπτό έντερο

Το εσωτερικό στρώμα του εντέρου είναι γνωστό ως βλεννογόνος. Ο βλεννογόνος έχει 3 μέρη: το άνω στρώμα των κυττάρων (που ονομάζεται επιθήλιο), ένα λεπτό στρώμα συνδετικού ιστού (που ονομάζεται lamina propria), και ένα λεπτό στρώμα μυός.

Τα άλλα στρώματα, από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, περιλαμβάνουν, τον ινώδη ιστό κάτω από το βλεννογόνο (υποβλεννογόνιος) και τον μυϊκό. Τα λεπτά εξωτερικά στρώματα του συνδετικού ιστού, ο υπορογόνιος και ο ορογόνιος καλύπτουν το λεπτό έντερο. Ο ορογόνιος είναι, επίσης, γνωστός ως σπλαχνικό περιτόναιο.

Τx: O πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

T0: Η πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να βρεθεί.

T1: Ο όγκος έχει επεκταθεί από τα ανώτερα στρώματα των κυττάρων σε βαθύτερα στρώματα, όπως το χόριο ή τον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Ο όγκος είναι 1 cm  ή μικρότερος.

T2:

Είτε:

Ο όγκος έχει επεκταθεί στη propria lamina ή στον υποβλεννογόνιο (ή και τα δύο) και είναι μεγαλύτερος από 1 cm.

Ή

Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα στο χόριο και στον υποβλεννογόνιο χιτώνα και στο κύριο στρώμα των μυών του παχέος εντέρου (μυϊκό χιτώνα).

Τ3: Ο όγκος έχει επεκταθεί στον υπορογόνιο, στο πάγκρεας, και το οπισθοπεριτόναιο (η περιοχή στο πίσω μέρος της κοιλιάς).

Τ4: Ο όγκος έχει επεκταθεί στον ορογόνο (το εξωτερικό στρώμα του ιστού που καλύπτει το έντερο, που ονομάζεται, επίσης, σπλαχνικό περιτόναιο) ή σε παρακείμενα όργανα.

  • Παχύ έντερο

Το εσώτατο στρώμα είναι ο βλεννογόνος. Έχει 3 μέρη:

  • το άνω στρώμα των κυττάρων που ονομάζεται επιθήλιο, ένα λεπτό στρώμα συνδετικού ιστού που ονομάζεται lamina propria και ένα λεπτό στρώμα μυός.
  • τα άλλα στρώματα, από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, περιλαμβάνουν, τον ινώδη ιστό κάτω από το βλεννογόνο (υποβλεννογόννιο) και τον μυϊκό χιτώνα
  • Σκωληκοειδής απόφυση

Τα λεπτά εξωτερικά στρώματα του συνδετικού ιστού (υπορογόνιος και ορογόνος), καλύπτουν το παχύ έντερο. Ο ορογόνος είναι επίσης γνωστός ως σπλαχνικό περιτόναιο.

Τx: O πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων.

T0: Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να βρεθεί.

T1: Ο όγκος έχει επεκταθεί από το ανώτερο στρώμα των κυττάρων και σε βαθύτερα στρώματα, όπως το χόριο ή τον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Ο όγκος είναι 2 εκατοστά ή μικρότερος.

T1a : Ο όγκος είναι μικρότερος από 1 cm.

T1b: Ο όγκος είναι 1 έως 2 cm.

T2:

Είτε:

Ο όγκος έχει επεκταθεί στην propria lamina ή τον υποβλεννογόνιο (ή και τα δύο), και είναι μεγαλύτερος από 2 εκατοστά

Ή

Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα στο χόριο και τον υποβλεννογόνιο χιτώνα και στον μυϊκό χιτώνα

T3: Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα από το μυϊκό χιτώνα και στον υποορογόνιο ή άλλο ιστό γύρω από το παχύ έντερο.

Τ4: Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσω του τοιχώματος του παχέος εντέρου εντός του ορογόνου ή σε κοντινά όργανα


Ν-Nodes

NX: Ο καρκίνος αν έχει εξαπλωθεί στους επιχώριους λεμφαδένες δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

N0: Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους επιχώριους λεμφαδένες.

Ν1: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους επιχώριους  λεμφαδένες.


M-Metastasis

M0: Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί ( μεταστάσεις ) σε απομακρυσμένα όργανα ή δομές.

Μ1: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί (μετάσταση) σε απομακρυσμένα όργανα ή δομές (όπως το ήπαρ, τους πνεύμονες, τα οστά, κλπ).


Στάδια γαστρεντερικών καρκινοειδών όγκων

  • Στομάχι

Στάδιο 0:

Tis, N0, M0: καρκίνωμα in situ: Ο όγκος είναι μικρότερος από 0,5 mm (και τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται μόνο στο ανώτερο στρώμα των κυττάρων του στομάχου (Tis). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί σε επιχώριους λεμφαδένες (N0) ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο Ι: Τ1, N0, Μ0: Ο όγκος είναι 1 cm ή μικρότερος σε μέγεθος και έχει επεκταθεί από το ανώτερο στρώμα των κυττάρων και σε βαθύτερα στρώματα, όπως την propria lamina ή τον υποβλεννογόνιο (Τ1). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο ΙΙΑ: T2 , N0, M0: Είτε ο όγκος έχει επεκταθεί στο χόριο ή στον υποβλεννογόνιο (ή και τα δύο) και είναι μεγαλύτερος από 1 cm σε μέγεθος. Ή ο όγκος έχει επεκταθεί στο κύριο στρώμα των μυών του στομάχου (muscularis propria) (Τ2). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIB: T3, N0, M0: Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα από την μυϊκό χιτώνα και στον υπορογόνιο (Τ3). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIIA: Τ4, N0, M0: Ο όγκος έχει επεκταθεί στο εξωτερικό στρώμα του ιστού που καλύπτει το στομάχι (τον υπορογόνιο ή το σπλαχνικό περιτόναιο) ή σε γειτονικά όργανα ή δομές. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους επιχώριους λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIIB: κάθε Τ, Ν1, M0: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει εξελιχθεί σε γειτονικές δομές (κάθε T). Έχει εξαπλωθεί σε γειτονικούς λεμφαδένες (Ν1), αλλά όχι σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IV: κάθε Τ, κάθε Ν, Μ1: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε παρακείμενες δομές (κάθε Τ). Μπορεί ή δεν μπορεί να έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (οποιαδήποτε N). Ο καρκίνος έχει επεκταθεί σε απομακρυσμένα σημεία (πιο συχνά το ήπαρ).

  • Λεπτό έντερο

Στάδιο Ι: Τ1, N0, Μ0: Ο όγκος είναι 1 cm ή μικρότερος και έχει επεκταθεί από το ανώτερο στρώμα των κυττάρων και σε βαθύτερα στρώματα, όπως η propria lamina ή ο υποβλεννογόνιος (Τ1). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο ΙΙΑ: T2, N0, M0: Είτε ο όγκος έχει επεκταθεί στο χόριο ή στον υποβλεννογόνιο (ή και τα δύο) και είναι μεγαλύτερος από 1 cm Ή ο όγκος έχει επεκταθεί στο κύριο στρώμα των μυών του εντέρου (που ονομάζεται μυϊκός χιτώνας) (Τ2). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIB: T3, N0, M0: Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα από την μυϊκό χιτώνα και στον ( Τ3 ) . Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο ΙΙΙΑ: Τ4, N0, Μ0: ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα στο εξωτερικό στρώμα του ιστού που καλύπτει το έντερο (τον ορογόνο ή σπλαχνικό περιτόναιο) ή σε κοντινά όργανα ή δομές. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIIB: κάθε Τ, Ν1, M0: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε κοντινές δομές (κάθε T). Έχει επεκταθεί σε γειτονικούς λεμφαδένες (Ν1), αλλά όχι σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IV: κάθε Τ, κάθε Ν, Μ1: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε παρακείμενες δομές (κάθε Τ). Μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (οποιαδήποτε N). Ο καρκίνος έχει επεκταθεί σε απομακρυσμένα σημεία (πιο συχνά το ήπαρ).

  • Παχύ έντερο

Στάδιο Ι: T1, N0, M0: Ο όγκος είναι 2 cm ή λιγότερο και έχει επεκταθεί στο χορίο και στον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο ΙΙΑ: T2, N0, M0: Είτε ο όγκος έχει επεκταθεί στο χόριο ή στον υποβλεννογόνιο (ή και τα δύο) και είναι μεγαλύτερος από 2 εκατοστά Ή ο όγκος έχει επεκταθεί στο κύριο στρώμα των μυών του παχέος εντέρου (μυϊκός χιτώνας). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIB: T3, N0, M0: Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα στον μυϊκό χιτώνα και στο υπορογόνιο ή άλλο ιστό γύρω από το παχύ έντερο. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIIA: Τ4, N0, M0: Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα από το τοίχωμα του παχέος εντέρου (ή του ορθού) και στον ορογόνο (ονομάζεται επίσης περιτόναιο) ή/και σε γειτονικά όργανα. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IIIB: κάθε Τ, Ν1, M0: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε γειτονικέςδομές (κάθε T). Έχει εξαπλωθεί σε γειτονικούς λεμφαδένες (Ν1), αλλά όχι σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IV: κάθε Τ, κάθε Ν, Μ1: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε παρακείμενες δομές (κάθε Τ). Μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (οποιοδήποτε N). Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία (πιο συχνά το ήπαρ).

  • Σκωληκοειδής απόφυση

Στάδιο Ι: Τ1, N0, Μ0: Ο όγκος είναι όχι μεγαλύτερος από 2 εκατοστά. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο ΙΙ: Τ2 ή Τ3, N0, M0: Ο όγκος είναι είτε μεγαλύτερος από 2 cm ή έχει επεκταθεί σε τυφλό έντερο (Τ2) ή στον ειλεό (Τ3). Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο ΙΙΙ:

Είτε:

Τ4, N0, M0: Ο όγκος έχει επεκταθεί σε γειτονικά όργανα ή ιστούς. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (Ν0), ή σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Ή

Κάθε Τ, Ν1, M0: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε γειτονικές δομές (κάθε T). Έχει επεκταθεί σε γειτονικούς λεμφαδένες (Ν1), αλλά όχι σε απομακρυσμένες θέσεις (M0).

Στάδιο IV: Κάθε Τ, κάθε Ν, Μ1: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε παρακείμενες δομές ( κάθε Τ) . Μπορεί ή δεν μπορεί να έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες (οποιαδήποτε N). Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία (πιο συχνά στο ήπαρ).

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τους καρκινοειδείς όγκους του γαστρεντερικού συστήματος, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους καρκινοειδείς όγκους του γαστρεντερικού συστήματος 

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους καρκινοειδείς όγκους του γαστρεντερικού συστήματος 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Καρκινοειδείς όγκοι

www.emedi.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα

Σπιτικές κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα Νόστιμες κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ: Ο μπακαλιάρος είναι ένα τρόφιμο πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες (Α, D, K,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ