Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Στηθάγχη Prinzmetal

Ο σπασμός των στεφανιαίων αρτηριών

Η στηθάγχη Prinzmetal, ICD-10 I20.1 οφείλεται σε σπασμό των στεφανιαίων αρτηριών και είναι ασταθής στηθάγχη. Προκαλείται από αγγειόσπασμο, μια στένωση των στεφανιαίων αρτηριών που προκαλείται από σύσπαση του λείου μυϊκού ιστού στα τοιχώματα των αγγείων και όχι απευθείας από αθηροσκλήρωση (συσσώρευση των λιπαρών πλακών και σκλήρυνση των αρτηριών). Αυτό συμβαίνει περισσότερο σε νέες γυναίκες.

Στη στηθάγχη  Prinzmetal συμβαίνει ελάττωση της ροής αίματος προς το μυοκάρδιο χωρίς ουσιαστική αύξηση των αναγκών του μυοκαρδίου σε οξυγόνο.


Προδιαθεσικοί παράγοντες για σπασμό των στεφανιαίων

Εδώ εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, όπως η υπερευαισθησία των αγγείων ορισμένων ανθρώπων, σε κάποια ερεθίσματα (όπως, π.χ. το ψύχος), κάποια μορφή δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος στο επίπεδο των στεφανιαίων αγγείων, το κάπνισμα, η υπομαγνησιαιμία, και τέλος η χρήση κοκαϊνης.


Διάγνωση στηθάγχης Prinzmetal

Η στηθάγχη Prinzmetal έχει τεκμηριωθεί μεταξύ 2% έως 10% των ασθενών με στηθάγχη. Οι ασθενείς που αναπτύσσουν καρδιακό πόνο στο στήθος γενικά θεραπεύονται εμπειρικά ως «οξύ στεφανιαίο σύνδρομο», και γενικά ελέγχονται για καρδιακά ένζυμα, όπως τα ισοένζυμα κινάσης της κρεατίνης ή τροπονίνης Ι ή Τ. Η διάγνωση τίθεται από τη χαρακτηριστική ανάσπαση του ST στο ΗΚΓ, η οποία διαφέρει από το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά το ότι δεν συνοδεύεται από αύξηση των ενζύμων. Ο στεφανιαίος σπασμός μπορεί επίσης, να προκαλέσει βλάβη στο μυοκάρδιο ή μπορεί να αφήσει τις αρτηρίες άθικτες. Υπερηχοκαρδιογράφημα ή σπινθηρογράφημα θαλλίου συχνά εκτελείται.

Ο χρυσός κανόνας είναι η στεφανιαία αγγειογραφία με έγχυση προκλητικών παραγόντων μέσα στην στεφανιαία αρτηρία. Σπάνια, ένας ενεργός  σπασμός μπορεί να τεκμηριωθεί με αγγειογραφία. Οι  δοκιμές πρόκλησης μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες, όπως εργονοβίνη, μεθυλεργονοβίνη ή ακετυλοχολίνη. Ο  υπερβολικός σπασμός είναι διαγνωστικός της στηθάγχης Prinzmetal.


Συμπτώματα στηθάγχης Prinzmetal

Τα συμπτώματα εμφανίζονται, συνήθως, σε κατάσταση ηρεμίας, και όχι στην κόπωση (επομένως συμβαίνουν συνήθως τη νύχτα). Τα δύο τρίτα των ασθενών έχουν συντρέχουσα αθηροσκλήρωση μιας σημαντικής στεφανιαίας αρτηρίας, αλλά αυτό είναι συχνά ήπιο ή όχι ανάλογα με το βαθμό των συμπτωμάτων.

Πρέπει να υποπτευθεί την στηθάγχη  Prinzmetal ο καρδιολόγος, όταν ο πόνος εμφανίζεται σε κατάσταση ηρεμίας  και ελλείψει ενός θετικού τεστ κόπωσης. Γενικά, μπορεί να διαγνωστεί μόνο όταν άλλες καρδιακές νόσοι έχουν αποκλειστεί.

Σχετίζεται με ειδικές αλλαγές του ΗΚΓ (ανάσπαση του διαστήματος ST). Ωστόσο, προκειμένου να διαγνωστεί η στηθάγχη Prinzmetal, αυτές οι αλλαγές του ΗΚΓ πρέπει να παρακολουθούνται, ενώ ο ασθενής βιώνει μια επίθεση. Ως εκ τούτου, πολλοί ειδικοί συνιστούν προκλητές δοκιμές κατά τις οποίες γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα για να διαπιστωθεί η στηθάγχη Prinzmetal, όταν υπάρχει υποψία.


Ο μηχανισμός της στηθάγχης  Prinzmetal

Ο μηχανισμός προκαλεί τέτοιο αγγειόσπασμο, ώστε προκαλεί μια κλινικά σημαντική στένωση των στεφανιαίων αρτηριών. Αυτό, πιθανόν συμβαίνει λόγω δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου των στεφανιαίων αρτηριών.

Έχει προταθεί ότι η αγγειοσπαστική στηθάγχη συνδέεται με αυξημένη συσταλτικότητα των στεφανιαίων αγγειακών λείων μυών, λόγω της μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας νιτρικού οξειδίου που προκαλείται από ένα ελάττωμα στο ενδοθηλιακό ένζυμο συνθετάση του οξειδίου του αζώτου που οδηγεί σε ενδοθηλιακές ανωμαλίες λειτουργίας. Η ακετυλοχολίνη, συνήθως, απελευθερώνεται από το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, και προκαλεί διαστολή των στεφανιαίων αρτηριών. Ενώ η ακετυλοχολίνη προκαλεί αγγειοσυστολή των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων μέσω ενός μηχανισμού άμεσης διέγερσης, η ακετυλοχολίνη διεγείρει, επίσης, τα ενδοθηλιακά κύτταρα να παράγουν νιτρικό οξείδιο (ΝΟ). Το ΝΟ διαχέεται στη συνέχεια έξω από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, διεγείροντας τη χαλάρωση στα κοντινά λεία μυϊκά κύτταρα. Σε υγιή αρτηριακά τοιχώματα, η συνολική έμμεση χαλάρωση που προκαλείται από την ακετυλοχολίνη (μέσω νιτρικού οξειδίου) έχει μεγαλύτερη επίδραση από οποιαδήποτε συστολή που προκαλείται.

Όταν το ενδοθήλιο είναι δυσλειτουργικό, η διέγερση με ακετυλοχολίνη θα αποτύχει να παράγει ή θα  παράγει πολύ λίγο, μονοξείδιο του αζώτου. Έτσι, η ακετυλοχολίνη που απελευθερώνεται από τα παρασυμπαθητικά νευρικά κύτταρα PSNS σε ανάπαυση θα προκαλέσει απλά συστολή του αγγειακού λείου μυός. Είναι πιθανόν αυτός ο μηχανισμός να συμβαίνει στη στηθάγχη Prinzmetal.

Η Θρομβοξάνη, που είναι ένα αγγειοσυσταλτικό που παίζει ρόλο στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων, μπορεί, επίσης, να παίξει ένα ρόλο στην στηθάγχη Prinzmetal.

Η λιποπρωτεΐνη (α) έρχεται σε επαφή με την ινωδόλυση μέσω ανταγωνισμού με πλασμινογόνο. Η διαταραχή της ινωδόλυσης προκαλεί σχηματισμό θρόμβου, που, επίσης, οδηγεί σε στεφανιαία αγγειοσύσπαση και στηθάγχη.


Θεραπεία στηθάγχης  Prinzmetal

Η στηθάγχη Prinzmetal, συνήθως, απαντά σε νιτρικά και αναστολείς των διαύλων ασβεστίου.

Η χρήση ενός βήτα αποκλειστή, όπως η προπανολόνη, αντενδείκνυνται σε στηθάγχη Prinzmetal.

Πρόληψη σπασμών στεφανιαίων αγείων

Για την πρόληψη σπασμών χορηγείται L-αργινίνη.

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Θεραπεία σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση ST

Το ΤΙΜΙ τεστ για την πρόγνωση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Ποια είναι η καλύτερη στατίνη;

Αθηροσκλήρωση

Οι β αδρενεργικοί αναστολείς

Επικίνδυνοι πόνοι

L-αργινίνη, το θαυματουργό αμινοξύ

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό. Διευκολύνετε και βοηθήστε τα άτομα με τα άτομα με Αυτισμό Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι οι δυσκολίες σε άτομα τα οποία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ