Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΤαινίες εξέτασης ούρων

Ταινίες εξέτασης ούρων

Print Friendly, PDF & Email

Ταινίες ούρων


Οι  ταινίες εξέτασης ούρων ή ταινίες ούρων είναι ένα βασικό διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό παθολογικών αλλαγών στα ούρα ενός ασθενούς.

Οι ταινίες ούρων μπορεί να περιλαμβάνουν μέχρι και 10 διαφορετικές χημικές αντιδράσεις ή αντιδραστήρια τα οποία αντιδρούν (αλλαγή χρώματος), όταν εμβαπτίζονται και στη συνέχεια απομακρύνονται από ένα δείγμα ούρων. Η εξέταση μπορείνα διαβαστεί σε  60 έως 120 δευτερόλεπτα μετά την εμβάπτιση, αν και ορισμένες εξετάσεις απαιτούν περισσότερο. Η ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση για την παρουσία πρωτεϊνών, γλυκόζης, κετονών, αιμοσφαιρίνης, χολερυθρίνης, ουροχολινογόνου, ακετόνης, νιτρωδών και λευκοκυττάρων, καθώς και δοκιμή του ρΗ και του ειδικού βάρους ή δοκιμή για μόλυνση από διάφορα παθογόνα

Οι δοκιμαστικές ταινίες αποτελούνται από μία ταινία από πλαστικό ή χαρτί  5 χιλιοστών, με χημικές ουσίες που αντιδρούν με τις ενώσεις που είναι παρούσες στα ούρα παράγοντας ένα χαρακτηριστικό χρώμα. Για τις ταινίες χαρτιού τα αντιδραστήρια απορροφώνται απευθείας πάνω στο χαρτί. Οι ταινίες είναι ειδικές σε μια  αντίδραση ή πολλές φορές περιέχουν πολλά αντιδραστήρια.

Υπάρχουν ταινίες οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, όπως ταινίες που καθορίζουν εάν το δείγμα είναι θετικό ή αρνητικό, ή υπάρχουν ημιποσοτικές ταινίες που  παρέχουν μια εκτίμηση για ένα ποσοτικό αποτέλεσμα, με χρώμα ανάλογο με την συγκέντρωση της ουσίας που δοκιμάζεται στο δείγμα. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη σύγκριση των χρωμάτων με μια χρωματική κλίμακα που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Αυτός ο τύπος ανάλυσης είναι πολύ συχνός στον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών.

Μια ακατάλληλη τεχνική μπορεί να παράγει ψευδή αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα λευκοκύτταρα και ερυθροκύτταρα καθιζάνουν στο πυθμένα του περιέκτη και δεν μπορούν να ανιχνευθούν.


Ph ούρων

Οι πνεύμονες και οι νεφροί είναι oι κύριoι ρυθμιστές της οξεοβασικής ισορροπίας ενός οργανισμού. Το ρΗ των ούρων μπορεί να κυμαίνεται. Ο προσδιορισμός του ρΗ των ούρων έχει δύο κύριους στόχους, ο ένας είναι διαγνωστικός και ο άλλος είναι θεραπευτικός. Η ρύθμιση της διατροφής και των φαρμάκων ελέγχουν το pH των ούρων. Δίαιτες πλούσιες σε ζωικές πρωτεΐνες τείνουν να παράγουν όξινα ούρα, ενώ δίαιτες που αποτελούνται, κυρίως, από λαχανικά τείνουν να παράγουν ούρα αλκαλικά.


Ειδικό βάρος ούρων

Η πιο σημαντική λειτουργία των νεφρών είναι να απορροφηθεί το νερό μέσω σπειραματικής διήθησης. Αυτή η πολύπλοκη διαδικασία της επαναρρόφησης είναι συνήθως μία από τις νεφρικές λειτουργίες να επηρεάζονται από μία νόσο. Το ειδικό βάρος των ούρων είναι ένα μέτρο της πυκνότητας των ουσιών που διαλύονται σε αυτό και εξαρτάται από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων και την μάζα τους. Τα μόρια με τη μεγαλύτερη μάζα συμβάλλουν περισσότερο στη μέτρηση του ειδικού βάρους από τα μικρότερα μόρια. Η μέτρηση του ειδικού βάρους δεν πρέπει να συγχέεται με τη μέτρηση της οσμωτικής συγκέντρωσης, η οποία είναι περισσότερο σχετική με τον αριθμό των σωματιδίων από ό, τι με τη μάζα τους


Νόσοι που μπορούν να διαγνωσθούν με τις ταινίες ούρων

  • Ασθένειες των νεφρών και της ουροφόρου οδού
  • Διαταραχές του μεταβολισμού (σακχαρώδης διαβήτης)
  • Ασθένειες του ήπατος και αιμολυτικές διαταραχές
  • Λοιμώξεις του ουροποιητικού
  • Ασθένειες των νεφρών και της ουροφόρου οδού

Πολλές ασθένειες νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος μπορεί να είναι ασυμπτωματικές για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Η τακτική ανάλυση ούρων συνιστάται ως ένα βασικό αλλά σημαντικό βήμα στην αναγνώριση της νεφρικής βλάβης ή / και των νόσων των ουροφόρων οδών σε πρώιμο στάδιο, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου όπως οι διαβητικοί, οι υπερτασικοί, τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό κ.ά (χρόνια νεφρική νόσος, σπειραματονεφρίτιδα, πρωτεϊνουρία και αιματουρία).


Παράμετρος Χημική μέθοδος Μονάδες μέτρησης Τιμές αναφοράς Ευαισθησία

Λευκο-

κυτταρική εστεράση

Αντίδραση εστεράσης WBC/μl ή σταυροί (+) < 5 5 WBC/μl
Νιτρώδη Griess Ποιοτική μέθοδος Αρνητικό 0,074 mg/dL

Ουροχολι-

νογόνο

Διαζώτωση και Erlich mg/dL ή μmol/L ή EU/dl ή σταυροί (+) Αρνητικό 1,0 Erlich units/dL
Χολερυθρίνη Διαζώτωση mg/dl ή μmol/L Αρνητικό 0,3 mg/dl
Πρωτείνη

Κυανό τετραβρωμο-

φαινόλης

mg/dL ή g/L ή σταυροί (+) Αρνητικό ή ίχνη 4 mg/dL
Γλυκόζη

Οξειδάση/

υπεροξειδάση

mg/dL ή g/L ή σταυροί (+) Αρνητικό 0,1 mg/dL
Κετόνες Legal (νιτροπρωσσικό νάτριο) mg/dL ή mmol/L ή σταυροί (+) Αρνητικό 5 mg/dL
Αίμα Ψευδουπεροξειδάση RBC/μl Αρνητικό 4 RBC/μl
pH Δύο δείκτες pH 5 – 6 5
Ειδικό βάρος Πολυηλεκτρολύτες 1016 – 1025 1004
Ασκορβικό οξύ Ποιοτική μέθοδος Αρνητικό 10 mg/dl

Πρωτεΐνες

Τα ούρα, συνήθως, περιέχουν μόνο χαμηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών, λιγότερο από 10 mg / dL ή 100 mg σε 24 ώρες. Αυτές είναι ως επί το πλείστον χαμηλού μοριακού βάρους πρωτεΐνες, που διηθούνται μέσω των σπειραμάτων του νεφρού, και πρωτεΐνες που παράγονται στην ουρογεννητική οδό. Η κύρια πρωτεΐνη του ορού που βρίσκεται στα ούρα είναι η λευκωματίνη, δεδομένου ότι έχει χαμηλό μοριακό βάρος. Ωστόσο, μόνο χαμηλές συγκεντρώσεις, συνήθως βρίσκονται στα ούρα, επειδή, γενικά δεν διηθείται στο σπείραμα και επιπλέον αυτά τα μόρια που περνούν μέσα από το σπείραμα επαναπορροφώνται στα σωληνάρια. Άλλες πρωτεΐνες που βρίσκονται στα ούρα είναι σωληνοειδείς μικροσφαιρίνες, η πρωτεΐνη TammHorsfall που παράγεται από τα σωληνάρια του προστάτη, των σπερματοδόχων κύστεων και τις κολπικές εκκρίσεις. Απαιτείται περαιτέρω έλεγχος εάν πρωτεΐνες υπάρχουν στα ούρα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η παρουσία τους οφείλεται σε ασθένεια.

Η πρωτεϊνουρία μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα της νεφροαγγειακής, σπειραματικής ή διάμεσης σωληναριακής νεφροπάθειας ή μπορεί να προκαλείται από την συσσώρευση ανώμαλων πρωτεϊνών που οφείλονται σε ασθένειες, όπως το πολλαπλό μυέλωμα

Το κύριο πρόβλημα με τον έλεγχο πρωτεΐνης στις ταινίες ούρων είναι ότι τα ούρα όταν είναι πολύ αλκαλικά μπορεί να εξουδετερώσουν το όξινο ρυθμιστικό και να παράγουν ψευδώς θετικό αποτέλεσμα που είναι άσχετο με την παρουσία των πρωτεϊνών. Ένα άλλο παρόμοιο σφάλμα παρουσιάζεται όταν η ταινία έχει μείνει βυθισμένη στο δείγμα ούρων για πάρα πολύ ώρα. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι οι δοκιμαστικές ταινίες ανιχνεύουν κυρίως την αλβουμίνη, και για παράδειγμα η Bence Jones πρωτεϊνουρία που προκαλεί σημαντική αύξηση στις συγκεντρώσεις πρωτεΐνης των ούρων, δεν μπορεί να ανιχνευτεί.


Αιμοσφαιρίνη και μυοσφαιρίνη

Η παρουσία αίματος στα ούρα είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τραυματική βλάβη στα νεφρά ή την ουρογεννητική οδό. Οι πιο συχνές αιτίες της αιματουρίας είναι: νεφρολιθίαση, σπειραματική ασθένεια, όγκοι, πυελονεφρίτιδα, η έκθεση σε νεφροτοξίνες, και η θεραπεία με αντιπηκτικά. Μη παθολογική αιματουρία μπορεί να παρατηρηθεί μετά από εντατική άσκηση και κατά την έμμηνο ρύση. Ο κανονικός αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνήθως τα 3 ανά πεδίο.

Μία ταινία δοκιμής ούρων ανιχνεύει την αιμοσφαιρινουρία, η οποία δεν είναι ανιχνεύσιμη στο  μικροσκόπιο, λόγω της λύσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο ουροποιητικό σύστημα (ιδιαίτερα σε αλκαλικά ή αραιά ούρα), ή σε ενδαγγειακή αιμόλυση. Υπό κανονικές συνθήκες ο σχηματισμός των συμπλοκών απτοσφαιρίνηςαιμοσφαιρίνης αποτρέπει τη σπειραματική διήθηση, αλλά αν η αιμόλυση είναι μεγάλη και υπερβαίνει την πρόσληψη από την απτοσφαιρίνη, η αιμοσφαιρίνη μπορεί να εμφανίζεται στα ούρα. Αιμοσφαιρινουρία μπορεί να προκληθεί από αιμολυτική αναιμία, μεταγγίσεις αίματος, εκτεταμένα εγκαύματα, λοιμώξεις και εντατική άσκηση.

Η μυοσφαιρίνη μπορεί, επίσης, να καταλύει την ίδια αντίδραση στις ταινίες με την αιμοσφαιρίνη. Η παρουσία μυοσφαιρίνης στη θέση της αιμοσφαιρίνης μπορεί να προκληθεί από παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται με μυϊκή βλάβη (ραβδομυόλυση), όπως τραύμα, σύνδρομο σύνθλιψης, παρατεταμένη κώμα, σπασμούς, προοδευτική μυϊκή ατροφία, αλκοολισμό, κατάχρηση ηρωίνης και έντονη φυσική δραστηριότητα. Το κλάσμα αίμης των πρωτεϊνών αυτών είναι τοξικό για τα νεφρικά σωληνάρια και υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ένα τεστ καθίζησης θειικού αμμωνίου, προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ αιμοσφαιρινουρίας και μυοσφαιρινουρίας. Αυτό γίνεται με την προσθήκη 2.8gr του θειικού αμμωνίου σε 5 ml ούρων στα οποία γίνεται φυγοκέντρηση, μίξη καλή και μετά από 5 λεπτά διήθηση του δείγματος και φυγοκέντρηση εκ νέου. Η αιμοσφαιρίνη καθιζάνει με τη θειική αμμωνία, αλλά όχι τη μυοσφαιρίνη. Έλεγχος του φυγοκεντρωμένου δείγματος για αίμα με μια δοκιμαστική ταινία, θα δώσει θετική ένδειξη εάν η μυοσφαιρίνη είναι παρούσα και αρνητική ένδειξη εάν η αιμοσφαιρίνη είναι παρούσα. Η δοκιμή μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα εάν υπάρχουν υπολείμματα οξειδωτικά ή υπεροξείδιου στο εργαστηριακό υλικό που χρησιμοποιείται για την ανάλυση.


Διαταραχές του μεταβολισμού σακχάρων

Γλυκοζουρία και κετονουρία 

Περίπου το 30-40% των διαβητικών τύπου Ι και περίπου 20% των διαβητικών τύπου ΙΙ υποφέρουν  από νεφροπάθεια, και η έγκαιρη αναγνώριση του διαβήτη είναι επομένως μείζονος σημασίας για την περαιτέρω κατάσταση της υγείας των ασθενών αυτών.

Ειδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων που μπορεί να εντοπιστούν περιλαμβάνουν τον Σακχαρώδη Διαβήτη, τη γλυκοζουρία και την κετονουρία.

-Δοκιμασία γλυκόζης

Υπό κανονικές συνθήκες σχεδόν όλη η γλυκόζη που απομακρύνεται στο σπείραμα επαναπορροφάται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο. Εάν υπάρχουν αυξήσεις στο επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα, όπως συμβαίνει σε σακχαρώδη διαβήτη, υπάρχει υπέρβαση της δυναμικότητας του σακχάρου στα εσπειραμένα σωληνάρια για να απορροφήσουν τη γλυκόζη (όριο νεφρικής επαναπορρόφησης) Για τη γλυκόζη αυτό το όριο είναι μεταξύ 160-180 mg / dl. Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης ποικίλουν από άτομο σε άτομο, και ένα υγιές άτομο μπορεί να παρουσιάσει παροδική γλυκοζουρία μετά από ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ως εκ τούτου, τα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα προέρχονται από δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον δύο ώρες μετά το φαγητό.

Η ανίχνευση της γλυκόζης από τις ταινίες ούρων βασίζεται στην ενζυμική αντίδραση της οξειδάσης της γλυκόζης. Αυτό το ένζυμο καταλύει την οξείδωση της γλυκόζης από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο προς σχηματισμό Dγλυκονοδ-λακτόνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Μία δεύτερη αντίδραση συνδέεται, με τη μεσολάβηση μιας υπεροξειδάσης, που καταλύει την αντίδραση μεταξύ του υπεροξειδίου και ενός χρωμογόνου (μια ουσία η οποία αποκτά χρώμα μετά από μια χημική αντίδραση) για να σχηματίσει μία έγχρωμη ένωση που υποδεικνύει τη συγκέντρωση της γλυκόζηςΗ αντίδραση είναι ειδική για τη γλυκόζη, όπως συμβαίνει σε όλες τις ενζυματικές αντιδράσεις, αλλά μπορεί να παράσχει κάποια εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα λόγω της παρουσίας ιχνών  ισχυρών οξειδωτικών παραγόντων ή υπεροξειδίου από απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά όργανα.

-Δοκιμασία κετονών

Ο όρος κετόνες ή κετονικά σώματα στην πραγματικότητα αναφέρεται σε τρία ενδιάμεσα προϊόντα στον μεταβολισμό των λιπαρών οξέων ακετόνης, ακετοξικού οξέος και βητα-υδροξυβουτυρικού οξέος. Αυξημένες συγκεντρώσεις κετονών γενικά δεν υπάρχουν στα ούρα, καθώς όλες αυτές οι ουσίες μεταβολίζονται πλήρως, για την παραγωγή ενέργειας, διοξειδίου του άνθρακα και νερού. Ωστόσο, η διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολικές ανισορροπίες και  εμφάνιση των κετονών ως υποπροϊόν του μεταβολισμού των αποθεμάτων λίπους ενός οργανισμού.

Μια αύξηση στο μεταβολισμό του λίπους μπορεί να είναι το αποτέλεσμα πείνας ή δυσαπορρόφησης ανικανότητα να μεταβολίζονται οι υδατάνθρακες (όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στο διαβήτη) ή από συχνό έμετο.

Ο έλεγχος των κετονών ούρων είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος στη διαχείριση και παρακολούθηση σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η κετονουρία υποδεικνύει  ανεπάρκεια ινσουλίνης που υποδεικνύει την ανάγκη για ρύθμιση της δοσολογίας της. Μία αύξηση στην συγκέντρωση  των κετονών στο αίμα  παράγει ανισορροπία νερού και ηλεκτρολυτών, αφυδάτωση και αν δεν διορθωθεί, οξέωση και τέλος διαβητικό κώμα.

Οι τρεις ενώσεις κετόνης εμφανίζονται σε διαφορετικές αναλογίες στα ούρα, αν και αυτές οι αναλογίες είναι σχετικά σταθερές σε διαφορετικά δείγματα καθώς τόσο η ακετόνη και το βήτα-υδροξυβουτυρικό οξύ παράγονται από το ακετοξικό οξύ. Οι αναλογίες είναι 78% βήτα-υδροξυβουτυρικό οξύ, 20% ακετοξικό οξύ και 2% ακετόνη.

Το τεστ ούρων με ταινίες βασίζεται στην αντίδραση του νιτροπρωσσικού νατρίου. Σε αυτή την αντίδραση το ακετοξικό οξύ σε ένα αλκαλικό μέσο αντιδρά με το νιτροπρωσσικό νάτριο παράγει ένα σύμπλοκο που χρωματίζει. Η δοκιμή δεν μετρά το  βητα-υδροξυβουτυρικό οξύ και είναι μόνο ασθενώς ευαίσθητο στην ακετόνη όταν γλυκίνη προστίθεται στην αντίδραση. Τα φάρμακα που περιέχουν σουλφυδρυλικές ομάδες, όπως το Mesna, η captopril και το L-DOPA μπορεί να δώσουν άτυπο χρωματισμό. Ψευδώς αρνητικό τεστ μπορεί να συμβεί σε δείγματα που δεν έχουν επαρκώς αποθηκευθεί λόγω πτητικοποίησης και βακτηριακής αποικοδόμησης.


Ασθένειες του ήπατος και αιμολυτικές διαταραχές

Σε πολλές ασθένειες του ήπατος οι ασθενείς παρουσιάζουν παθολογικά σημεία σε προχωρημένο στάδιο. Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την λήψη κατάλληλων θεραπευτικών μέτρων.

Ειδικές παθήσεις του ήπατος και αιμολυτικές διαταραχές μπορούν να εντοπιστούν, όπως η ηπατική νόσος, (που συνοδεύεται από ίκτερο), η κίρρωση και η χολερυθρινουρία.

-Τεστ χολερυθρίνης

Η χολερυθρίνη είναι μια χρωστική ένωση η οποία είναι ένα υποπροϊόν της αποικοδόμησης της αιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη που απελευθερώνεται από το σύστημα μονοπύρηνων φαγοκυττάρων (που βρίσκεται στο ήπαρ και τον σπλήνα) αποσύρει παλιά ερυθρά αιμοσφαίρια από την κυκλοφορία και αποικοδομείται στα συστατικά της (σίδηρο, πρωτοπορφυρίνη και πρωτεΐνη). Τα κύτταρα του συστήματος μετατρέπουν την πρωτοπορφυρίνη σε μη συζευγμένη χολερυθρίνη που διέρχεται διαμέσου του κυκλοφορικού συστήματος συνδεδεμένη με πρωτεΐνη, ιδιαίτερα την  λευκωματίνη. Οι νεφροί είναι σε θέση να φιλτράρουν την χολερυθρίνη, που δεσμεύεται με την πρωτεΐνη, ωστόσο, η συζευγμένη με γλυκουρονικό οξύ στο ήπαρ σχηματίζει υδατοδιαλυτή συζευγμένη χολερυθρίνη. Αυτή η συζευγμένη χολερυθρίνη δεν εμφανίζεται κανονικά στα ούρα και απεκκρίνεται άμεσα από το έντερο στη χολή. Εντερικά βακτήρια μετατρέπουν την χολερυθρίνη σε ουροχολινογόνο, το οποίο αργότερα οξειδώνεται και είτε αποβάλλεται με τα κόπρανα ή στα ούρα.

Η συζευγμένη χολερυθρίνη εμφανίζεται στα ούρα, όταν ο κανονικός κύκλος μεταβολισμού μεταβάλλεται λόγω απόφραξης των χοληφόρων ή όταν η λειτουργική ακεραιότητα των νεφρών είναι κατεστραμμένη. Αυτό επιτρέπει τη διαφυγή της συζευγμένης χολερυθρίνη μέσα στην κυκλοφορία όπως συμβαίνει σε ηπατίτιδα και ηπατική κίρρωση.

Η ανίχνευση χολερυθρίνης στα ούρα είναι μια πρώιμη ένδειξη ηπατικής νόσου και η παρουσία ή η απουσία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τις αιτίες του ικτέρου.

Ο ίκτερος που παράγεται από την επιταχυνόμενη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων δεν προκαλεί χολερυθρινουρία, γιατί η υψηλή χολερυθρίνη ορού βρίσκεται στην μη συζευγμένη μορφή και οι νεφροί δεν είναι σε θέση να την απεκκρίνουν.

Οι δοκιμαστικές ταινίες χρησιμοποιούν μια αντίδραση διαζώτωσης με σκοπό την ανίχνευση της χολερυθρίνης. Ψευδώς θετικές αντιδράσεις μπορεί να οφείλονται σε χρωστικές ουσίες στα ούρα. Ψευδώς αρνητικές μπορεί να εμφανιστούν από ανεπαρκώς αποθηκευμένα δείγματα, γιατί η χολερυθρίνη είναι φωτοευαίσθητη και υφίσταται οξείδωση.

-Ουροχολινογόνο

Εντερικά βακτήρια μετατρέπουν τη συζευγμένη χολερυθρίνη που αποβάλλεται από τον αγωγό της χολής στο έντερο σε ουροχολινογόνο και κοπροχολινογόνο. Μέρος του ουροχολινογόνου επαναπορροφάται στο έντερο και στη συνέχεια κυκλοφορεί στο αίμα προς το ήπαρ, όπου εκκρίνεται. Ένα μικρό μέρος αυτού του επανακυκλοφορούντος ουροχολινογόνου φιλτράρεται από τους νεφρούς και εμφανίζεται στα ούρα (λιγότερο από 1 mg / dl στα ούρα). Το κοπροχολινογόνο δεν μπορεί να απορροφηθεί και παραμένει στο έντερο

Οποιαδήποτε επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας μειώνει την ικανότητά του να  ανακυκλοφορεί το ουροχολινογόνο. Η περίσσεια που παραμένει στο αίμα φιλτράρεται από τους νεφρούς και εμφανίζεται στα ούρα. Όταν αιμολυτικές διαταραχές συμβαίνουν η ποσότητα της μη συζευγμένης χολερυθρίνης που είναι παρούσα στο αίμα αυξάνεται προκαλώντας αύξηση της ηπατικής έκκρισης της συζευγμένης χολερυθρίνης, καταλήγοντας σε αυξημένες ποσότητες ουροχολινογόνου που  με τη σειρά του προκαλεί μία αύξηση στην επαναρρόφηση, στην επανακυκλοφορία και στη νεφρική απέκκριση

Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στις δοκιμαστικές ταινίες ούρων ποικίλλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Μερικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν την αντίδραση του Ehrlich, στην οποία το ουροχολινογόνο αντιδρά με ρ-διμεθυλαμινοβενζαλδεΰδη (αντιδραστήριο του Ehrlich), ώστε να παράγουν  χρώματα που ποικίλλουν. Άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν μια αντίδραση σύζευξης με Τετραφθοροβορικό 4μεθοξυβενζολοδιαζόνιο.

Ένας αριθμός ουσιών παρεμβαίνουν στην αντίδραση Ehrlich (porfobilinogen, indican, ρ-αμινο-σαλικυλικό οξύ, σουλφοναμίδιο, μεθυλντόπα, προκαΐνη και χλωροπρομαζίνη). Η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται σε θερμοκρασία δωματίου γιατί η ευαισθησία της αντίδρασης αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Τα κακώς αποθηκευμένα δείγματα μπορούν να δώσουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, γιατί το ουροχολινογόνο οξειδώνεται.


Λοιμώξεις του ουροποιητικού

Οι ουρολοιμώξεις εκδηλώνονται με βακτηριουρία και πυουρία.

Τεστ για νιτρώδη

Η δοκιμή για νιτρώδη είναι μία ταχεία μέθοδος διαλογής για πιθανές ασυμπτωματικές λοιμώξεις. Μερικά από τα αρνητικά κατά gram βακτήρια που συνηθέστερα προκαλούν λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter και Proteus) έχουν ένζυμα που μετατρέπουν τα νιτρικά άλατα στα ούρα σε νιτρώδη. Η δοκιμή με τις ταινίες είναι μια ταχεία μέθοδος ελέγχου για πιθανές μολύνσεις από εντερικά βακτήρια, αλλά δεν αντικαθιστά τις δοκιμές ανάλυσης ούρων ούτε την μικροσκοπική εξέταση ούτε τη μετέπειτα παρακολούθηση, γιατί πολλοί άλλοι μικροοργανισμοί  δεν μειώνουν τα νιτρικά (gram θετικά βακτήρια και ζύμες).

Οι ταινίες ούρων ανιχνεύουν νιτρώδη χρησιμοποιώντας την αντίδραση Greiss στην οποία το νιτρώδες αντιδρά σε ένα όξινο μέσο με μία αρωματική αμίνη (παρα-αρσανιλικό οξύ ή σουλφανιλαμίδιο) προκειμένου να σχηματισθεί ένα άλας διαζωνίου που με τη σειρά του αντιδρά με tetrahydrobenzoquinoline.

Το τεστ για νιτρώδη δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο και αρνητικά αποτελέσματα υπό την παρουσία κλινικών συμπτωμάτων δεν είναι ασυνήθιστα. Μεγάλοι αριθμοί βακτηρίων μπορούν να αντιδράσουν και να μειώσουν τα νιτρικά προς νιτρώδες άζωτο,που θα δώσει ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Η χρήση αντιβιοτικών θα αναστέλλει τον βακτηριακό μεταβολισμό δίνοντας αρνητικά αποτελέσματα, ακόμη και αν υπάρχουν βακτήρια. Επιπλέον ορισμένες ουσίες, όπως το ασκορβικό οξύ ανταγωνίζονται την αντίδραση Greiss.

-Τεστ λευκοκυττάρων
Σε ένα δείγμα ούρων από έναν ασθενή που πάσχει από μία λοίμωξη του ουροποιητικού, είναι δυνατόν να δούμε λευκοκύτταρα (μικρά στρογγυλά και κοκκώδη), ερυθροκύτταρα (μικρά στρογγυλά και αμφίκοιλα) και επιθηλιακά κύτταρα (μεγάλα και πολυεδρικά). Η δοκιμή για εστεράσης λευκοκυττάρων είναι ενδεικτική και δεν αντικαθιστά την μικροσκοπική εξέταση των ούρων

Είναι φυσιολογικό να βρούμε έως 3 (ενίοτε 5) λευκοκύτταρα ανά πεδίο σε ένα δείγμα ούρων, με τις γυναίκες να έχουν ελαφρώς υψηλότερα αποτελέσματα λόγω κολπικής επιμόλυνσης. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί δείχνουν ουρολοίμωξη. Η ταινία τεστ ούρων για τα λευκά αιμοσφαίρια ανιχνεύει τη λευκοκυτταρική εστεράση, η οποία είναι παρούσα σε αζουρόφιλα κοκκία των μονοκυττάρων και κοκκιοκυττάρων (ουδετερόφιλα, βασεόφιλα και ηωσινόφιλα). Βακτήρια, λεμφοκύτταρα και επιθηλιακά κύτταρα από την ουρογεννητική οδό δεν περιέχουν εστεράσες. Τα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα είναι τα λευκοκύτταρα που συνηθέστερα συνδέονται με λοιμώξεις του ουροποιητικού. Μια θετική δοκιμή για λευκοκυτταρική εστεράση, συνήθως, υποδεικνύει την παρουσία βακτηρίων και ένα θετικό τεστ για νιτρώδη. Λοιμώξεις που προκαλούνται από τριχομονάδες, χλαμύδια και ζύμες δίνουν πυουρία χωρίς βακτηριουρία. Η φλεγμονή των νεφρικών ιστών (διάμεση νεφρίτιδα) μπορεί να παράγει πυουρίαμε κυρίαρχα τα ηωσινόφιλα. 

Η δοκιμή για την εστεράση λευκοκυττάρων είναι καθαρά ενδεικτική και δεν αντικαθιστά τη μικροσκοπική εξέταση ούρων. Η αντίδραση στις ταινίες ούρων βασίζεται στην δράση της λευκοκυτταρικής εστεράσης που καταλύει την υδρόλυση ενός εστέρα του ινδολοκαρβοξυλικού οξέος. Η αντίδραση εστεράσης χρειάζεται περίπου 5 λεπτά για να λάβει χώρα. Η παρουσία ισχυρών οξειδωτικών παραγόντων ή φορμαλδεΰδης μπορεί να δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα  σχετίζονται με αυξημένες συγκεντρώσεις πρωτεΐνης (μεγαλύτερη από 500 mg / dL), γλυκόζη (μεγαλύτερη από 3 g / dL), το οξαλικό οξύ και το ασκορβικό οξύ. Τα ούρα με υψηλό ειδικό βάρος μπορεί, επίσης, να  εμποδίσουν την απελευθέρωση των εστερασών.


Όρια ανίχνευσης των ταινιών ούρων

Το όριο ανίχνευσης της δοκιμής είναι η συγκέντρωση, στην οποία η δοκιμή αρχίζει να γίνεται από αρνητική  θετική. Παρά το γεγονός ότι το όριο ανίχνευσης μπορεί να ποικίλει μεταξύ των δειγμάτων ούρων, το όριο ανίχνευσης ορίζεται ως η συγκέντρωση μιας ανιχνευόμενης ουσίας που οδηγεί σε μια θετική αντίδραση στο 90% των εξετασθέντων ούρων.

Παράμετρος Φυσιολογικά όρια Όρια διακύμανσης
Specific Gravity

Reference range

Physiological range

1.016 – 1.022

1.002 – 1.035

Range: 1.000 – 1.030
pH value

First morning urine

During the day

5 – 6

4.8 – 7.4

Range: 5 – 9
Leukocytes

Reference range

Grey zone

< 10 Leu/µl

10 – 20 Leu/µl

10-25 Leu/µl

Nitrite 0.05 mg/dl (11 µmol/l)
Protein

Albumin

< 2 mg/dl

6 mg/dl

Glucose

First morning urine

During the day

< 20 mg/dl

< 30 mg/dl

40 mg/dl (2.2 mmol/l)

Ketones

Acetoacetic acid

Acetone

< 5 mg/dl

5 mg/dl (0.5 mmol/l)

40 mg/dl (7 mmol/l)

Urobilinogen < 1 mg/dl 0.4 mg/dl (7µmol/l)
Bilirubin < 0.2 mg/dl 0.5 mg/dl (9µmol/l)
Blood

Erythrocytes

Haemoglobin

0 – 5 Ery/µl

5 Ery/µl

0.03 mg/dl Hb


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ταινιών ούρων

Το κύριο πλεονέκτημα των ταινιών εξέτασης ούρων είναι ότι είναι βολικές, εύκολες στο να ερμηνευτούν, και οικονομικά αποδοτικές. Μπορούν να αναλυθούν μέσα σε λίγα λεπτά από τη συλλογή ούρων στο γραφείο του γιατρού ή στα επείγοντα και  παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες.

Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι η πληροφορία δεν μπορεί να είναι πολύ ακριβής, δεδομένου ότι η δοκιμασία είναι χρονικά ευαίσθητη. Παρέχει, επίσης, περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα των ελεγχόμενων ουσιών.

Γι΄αυτό οι παθολογικές τιμές απαιτούν μικροσκοπική εξέταση των ούρων.

Η μικροσκοπική ανάλυση ούρων είναι η μελέτη του δείγματος ούρων κάτω από ένα μικροσκόπιο. Απαιτεί μόνο ένα σχετικά φθηνό ελαφρύ μικροσκόπιο. Τα κύτταρα και τα κυτταρικά θραύσματα, τα βακτήρια και οι κρύσταλλοι στα ούρα μπορεί να ανιχνευθούν με την εξέταση αυτή. Η Μικροσκοπική ανάλυση ούρων γίνεται απλά βάζοντας το δείγμα ούρων σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και γίνεται φυγοκέντρηση για μερικά λεπτά. Το υπερκείμενο υγρό απορρίπτεται. Το στερεό μέρος αφήνεται στον πυθμένα του δοκιμαστικού σωλήνα (ίζημα ούρων) αναμιγνύεται με το υπόλοιπο ούρων στον δοκιμαστικό σωλήνα και μία σταγόνα αναλύεται κάτω από ένα μικροσκόπιο. Το ίζημα εξετάζεται με το μικροσκόπιο για να προσδιορίσει εκμαγεία, κρύσταλλα, πλακώδη (επίπεδα) κύτταρα, και άλλα.


Χρήσεις ταινιών ούρων

Οι ταινίες τεστ ούρων μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς της της υγειονομικής περίθαλψης, όπως προσυμπτωματικός έλεγχος, παρακολούθηση μιας θεραπείας, αυτοπαρακολούθηση από τους ασθενείς ή / και στη γενική προληπτική ιατρική.

Οι ταινίες εξέτασης ούρων  είναι διαθέσιμες στην αγορά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση ούρων και σε ζώα.

Το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) είναι γνωστό ότι παρεμβαίνει στην αντίδραση οξείδωσης της γλυκόζης στο αίμα. Μερικά τεστ ούρων προστατεύονται με ιωδικό, που εξαλείφει το ασκορβικό οξύ από την οξείδωση.

Οι ταινίες εξέτασης ούρων μπορούν να μετρούν ασβέστιο, αίμα, γλυκόζη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, κετόνες, λευκοκύτταρα, κρεατινίνη, μικροαλβουμίνη, ρΗ, ασκορβικό οξύ και πρωτεΐνες.


Χρήση ταινιών ούρων

• Ο ασθενής χρησιμοποιεί δείγμα πρωινών ούρων που έχει παραμείνει στην κύστη τουλάχιστον 4 ώρες.

• Η συλλογή των ούρων γίνεται σε αποστειρωμένο καθαρό ουροδοχείο.

• Αν το δείγμα έχει συντηρηθεί σε ψύξη (ψυγείο) το δείγμα αφήνεται αρκετή ώρα να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η χαμηλή θερμοκρασία εμποδίζει την πραγματοποίηση ορισμένων αντιδράσεων όπως είναι η γλυκόζη.

• Τα ούρα αναμιγνύονται καλά.

• Η ταινία παραμένει μέσα στα ούρα το πολύ ένα δευτερόλεπτο.

• Στραγγίζεται η ταινία πάνω στο χείλος του δοχείου.

• Στραγγίζεται η περίσσεια των ούρων πάνω σε διηθητικό χαρτί.

• Συγκρίνονται τα χρώματα της ταινίας με την χρωματομετρική κλίμακα πάνω στο δοχείο των ταινιών.

• Όλες οι αντιδραστήριες επιφάνειες (εκτός των λευκοκυττάρων) πρέπει να διαβαστούν μέσα σε 40-60 δευτερόλεπτα. Αλλαγές χρώματος που παρατηρούνται μετά το πέρας 2 λεπτών δεν έχουν διαγνωστική αξία.

Διαβάστε, επίσης,

Τι είναι η πυουρία

Μάθετε να αξιολογείτε την γενική ούρων

Όλες οι εξετάσεις ούρων

Εργαστηριακή διαφορική διάγνωση των ικτέρων

www.emedi.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Συκωτάκια κοτόπουλου με χυλοπίτες

Τραγανά συκωτάκια κοτόπουλου με χυλοπίτες Νόστιμα συκωτάκια κοτόπουλου με χυλοπίτες ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα συκώτια είναι φορτωμένα με πολλά θρεπτικά συστατικά όπως φυλλικό οξύ, σίδηρο και βιοτίνη...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ