Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΙατρικά ΝέαΟικονομική ανάλυση της θεραπείας του καρκίνου

Οικονομική ανάλυση της θεραπείας του καρκίνου

Πρωταρχικός σκοπός της θεραπείας του καρκίνου είναι η βελτίωση της υγείας του ασθενούς

Γράφει η

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Ο κύριος σκοπός της θεραπείας του καρκίνου είναι να βελτιώσει την υγεία του ασθενούς, αλλά τις περισσότερες φορές με σημαντικό κόστος στο σύστημα υγείας και στους ασθενείς.

Για να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι πηγές φροντίδας της υγείας στον καρκίνο, είναι απαραίτητο να συνυπολογιστούν τα κόστη και τα οφέλη των θεραπευτικών αποφάσεων στον καρκίνο.

Τα κόστη στη θεραπεία του καρκίνου διακρίνονται:

 • Σε άμεσα κόστη που ποσοτικά προσδιορίζουν τις πηγές φροντίδας που χρησιμοποιήθηκαν (ιατρικές και μη ιατρικές) και που σχετίζονται άμεσα με τις ιατρικές παρεμβάσεις
 • Έμμεσα κόστη που ποσοτικά προσδιορίζουν το χρόνο που απαιτήθηκε από τους ασθενείς και αυτούς που τους φροντίζουν,σαν αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, δηλαδή παραγωγικά κόστη νοσηρότητας λόγω της ασθένειας και παραγωγικά κόστη θνησιμότητας λόγω πρόωρου θανάτου.

Υπάρχουν 6 κύριοι τύποι οικονομικών εκτιμήσεων: κόστος, ελαχιστοποίηση του κόστους, όφελος κόστους, αποτελεσματικότητα κόστους, χρησιμότητα κόστους και ανάλυση των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

Η επιλογή του τύπου της οικονομικής εκτίμησης που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται, πρωτίστως στην  ερώτηση που τίθεται, αλλά επηρεάζεται και από παράγοντες, όπως η ύπαρξη δεδομένων και το κοινό στόχευσης.

 • Η ανάλυση κόστους σχετίζεται μόνο με τα στοιχεία κόστους ανταγωνιστικών παρεμβάσεων, άσχετα με τις δυνητικές διαφορές στα αποτελέσματα των κλινικών εκβάσεων και είναι μόνο ένα τμηματικό μέρος της οικονομικής εκτίμησης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κόστους παρουσιάζονται σαν ολικά ή επιπρόσθετα κόστη που σχετίζονται με τις ιατρικές παρεμβάσεις ή την ασθένεια.
 • Η ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους είναι μία μέθοδος οικονομικής εκτίμησης που διαλέγει την ελάχιστα δαπανηρή εναλλακτική λύση, όταν η έρευνα των ιατρικών παρεμβάσεων έδειξε ότια οι κλινικές εκβάσεις ήταν παρόμοιες, όποια μέθοδος και αν χρησιμοποιήθηκε.
 • Η ανάλυση κόστους και οφέλους είναι μια μέθοδος εκτίμησης που ποσοτικά προσδιορίζει και τα κόστη και την έκβαση της νόσου από ανταγωνιστικές παρεμβάσεις ιατρικής φροντίδας σε νομισματικές μονάδες. Το όφελος μετά μπορεί να υπολογιστεί με την αφαίρεση του κόστους των παρεμβάσεων από την αξία των εκβάσεων των παρεμβάσεων: Σε αυτή την περίπτωση μια ιατρική παρέμβαση αξίζει εκτελεστικά αν το όφελος (ελάχιστα κόστη εκβάσεων) είναι θετικό. Ανάμεσα σε παρεμβάσεις με θετικό όφελος διαλέγεται αυτή με το μεγαλύτερο όφελος.
 • Άλλη προσέγγιση για να διαχωριστούν οι εκβάσεις των ιατρικών παρεμβάσεων είναι να υπολογιστούν τα κόστη των παρεμβάσεων. Η σχέση οφέλους και κόστους μετράει τα χρήματα που κερδήθηκαν από αυτά που ξοδεύτηκαν σε μια ιατρική παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις με τη μεγαλύτερη σχέση οφέλους κόστους με τιμή μεγαλύτερη από 1 πρέπει να επιλεγούν για τη θεραπεία του ασθενούς για να αξίζει να γίνει.
 • Η προσέγγιση ”προθυμία να πληρώσουν” είναι μια εναλλακτική μέθοδος για να προσδιοριστεί η οικονομική αξία μιας ιατρικής πράξης για ένα χρόνο ζωής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μελέτη παίρνουν πληροφορίες για μια πραγματική ή υποθετική ιατρική πράξη και τις πληροφορίες για τις πιθανότητες αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Μετά οι συμμετέχοντες ερωτούνται και προσδιορίζουν το μέγιστο ποσό χρημάτων που θα ήθελαν να ξοδέψουν για την ιατρική πράξη. Το όφελος συνδυάζεται με την νέα ιατρική πράξη και μετά υπολογίζεται αφαιρώντας το πραγματικό κόστος της από την αξία που βασίστηκε στις απαντήσεις αυτών που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν.
 • Η ανάλυση κόστους και αποτελεσματικότητας εκφράζει τις συνέπειες (αποτελεσματικότητα, πλεονεκτήματα ή αποτελέσματα) των ιατρικών παρεμβάσεων σε μη νομισματικές μονάδες που είναι πιο κατάλληλες να περιγράψουν αντικειμενικά τα επιθυμητά οφέλη. Αυτές οι εκβάσεις περιλαμβάνουν τη επιβίωση, την επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου, το ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης ή τον αριθμό των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που αποφεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου. Συγκρίνει τις ιατρικές παρεμβάσεις σε δύο διαστάσεις κόστος και αποτελεσματικότητα.
 • Η ανάλυση κόστους και χρησιμότητας είναι προέκταση της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιεί το μέτρο της αποτελεσματικότητας που είναι γνωστό σαν QALY-Quality-Adjusted Life Year και είναι ο χρόνος επιβίωσης σε χρόνια μετρούμενα με την αντιληπτή (ή επιθυμητή) πoιότητα του επιπέδου υγείας αυτό το χρονικό διάστημα. Το QALY μετρείται από 0 (άμεσος θάνατος) μέχρι 1.0 (επιθυμητός θάνατος) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ή και στο γενικό πληθυσμό. Ένα κατώφλι που συνήθως χρησιμοποιείται στην ανάλυση είναι η εξοικονόμηση 50.000 ευρώ/QALY από τις ιατρικές παρεμβάσεις και τότε αυτές θεωρούνται ότι είναι αποτελεσματικές όσον αφορά το κόστος.
 • Η ανάλυση των δημοσιονομικών επιπτώσεων δείχνει την προσιτότητα, που είναι μια σημαντική ανησυχία για την πολιτική της υγείας που μπορεί να μην εναρμονίζεται πλήρως με τις αναλύσεις κόστους και αποτελεσματικότητας και κόστους χρησιμότητας. Εάν μια νέα ιατρική παρέμβαση έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματική στο κόστος αλλά οδηγεί σε μεγάλο οικονομικό βάρος, το κράτος και η κοινωνία θα την θεωρήσουν μη προσιτή.

Είναι πολύ σημαντικό οι γιατροί να κατανοήσουν τις οικονομικές αναλύσεις και να θεωρήσουν το οικονομικό κόστος σαν έναν παράγοντα για να αποφασίζουν για το είδος της θεραπείας του καρκίνου.

Πάντα το κόστος της θεραπείας του καρκίνου θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε συνδυασμό με έναν από τους κάτωθι παράγοντες:

 • Το οικονομικό βάρος για τον ασθενή: Σε πολλές κοινωνίες οι ασθενείς πληρώνουν συμμετοχή για τις ιατρικές υπηρεσίες που τους παρέχονται και κάποιοι μπορεί να μην έχουν την ικανότητα να αντέξουν οικονομικά τις ιδανικές προτεινόμενες θεραπείες.  Είναι, έτσι σημαντικό για τους γιατρούς να λάβουν υπόψη την οικονομική επίπτωση των θεραπευτικών τους επιλογών στον ασθενή και να να γνωρίζουν τα σχετικά κόστη και τα οφέλη που θα έχουν οι ασθενείς από μια συγκεκριμένη θεραπεία.
 • Οι γιατροί πρέπει να παραδέχονται την αλήθεια, πρέπει να μπορούν να δώσουν πληροφορίες στον ασθενή και να παίρνουν ρητές, ξεκάθαρες και διαφανείς αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία που έχουν να προτείνουν στον ασθενή τους. Άλλωστε η τελική απόφαση για τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί ανήκει στον ίδιο τον ασθενή. 
 • Πρέπει να μπαίνουν προτεραιότητες στη θεραπεία του καρκίνου. Οι γιατροί πρέπει να κατανοήσουν ότι ναι οι ασθενείς δικαιούνται την καλύτερη θεραπεία, άσχετα με το πόσο ακριβή είναι αυτή, αλλά μόνο όταν έχει πιθανότητα για κλινικό όφελος που θα μεταφράζεται σε βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς. Οι γιατροί θα πρέπει να βάζουν προτεραιότητα σε κάποιες δαπάνες λόγω των περιορισμένων κεφαλαίων που έχει το κράτος για την υγεία και να λαμβάνουν υπόψη τους τα οφέλη για την υγεία του ασθενούς.

Η εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου είναι πολύ υποσχόμενη στο να προσφέρει στους καρκινοπαθείς τις καλύτερες θεραπείες με το λιγότερο δυνατό οικονομικό κόστος…

Πολλοί παράγοντες, τελικά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν αποφασίζεται μια θεραπεία για τον καρκίνο. Οι ογκολόγοι θα πρέπει να παίρνουν την καλύτερη απόφαση σε σχέση με τον συγκεκριμένο καρκίνο, στον συγκεκριμένο ασθενή και την κοινωνία στην οποία αυτοί είναι ενταγμένοι.

Διαβάστε, επίσης,

Προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο

Γιατί η γονιδιακή θεραπεία είναι η απόλυτη θεραπεία του καρκίνου

Χειρουργική καρκίνου και ποιότητα ζωής

Θεραπεία πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα χωρίς χειρουργείο

Υψηλές δόσεις βιταμινών για τη θεραπεία καρκίνου

Όχι στα χειρουργεία μεγάλης βαρύτητας σε υπερήλικες

Είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να χειρουργείται ο καρκίνος;

Η ανάγκη για βελτίωση της ακτινοθεραπείας στους όγκους του εγκεφάλου

Οι ασθενείς που έχουν καρκίνο δεν έχουν όλοι καρκίνο

Τα δικαιώματα των καρκινοπαθών

Εναλλακτικές θεραπείες για τον καρκίνο

Εξατομικευμένες θεραπείες για τους καρκινοπαθείς

Εξατομικευμένη Ιατρική

Μοριακό προφίλ του όγκου

Yπηρεσίες στη νοσηλεία κατ’ οίκον

Η Εξέλιξη της Ογκολογίας

Η μεγάλη αλήθεια για τη θεραπεία του καρκίνου

Επανένταξη ενός καρκινοπαθούς στην κοινωνία

Ποιότητα ζωής και καρκίνος

www.emedi.gr

Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι. Κρέμα βρώμης με γάλα αμυγδάλου, καραμελωμένο αχλάδι, αμύγδαλο φιλέ, κανέλα και σιρόπι σφενδάμου Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 1...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ