Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΣτάδιο Ι και ΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Στάδιο Ι και ΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Στάδιο Ι και ΙΙ  μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Στάδιο Ι Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Στάδιο IA Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

T1, N0, M0: Ο καρκίνος δεν είναι μεγαλύτερος από 3 cm, δεν έχει φτάσει στις μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες, και δεν επηρεάζει τους κύριους κλάδους των βρόγχων. Δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένες περιοχές

Στάδιο IB

Τ2Α, N0, Μ0: ο καρκίνος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ο κύριος όγκος είναι μεγαλύτερος από 3 cm, αλλά όχι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο όγκος περιλαμβάνει έναν κύριο βρόγχο, αλλά δεν είναι σε απόσταση μικρότερη από 2 cm από την τρόπιδα και δεν είναι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο όγκος έχει επεκταθεί στον σπλαγχνικό υπεζωκότα (οι μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες), και δεν είναι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο καρκίνος έχει κάνει μερική απόφραξη των αεραγωγών και δεν είναι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένες περιοχές

Στάδιο ΙΙ Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Στάδιο ΙΙΑ
T1, N1, M0: Ο καρκίνος δεν είναι μεγαλύτερος από 3 cm, δεν έχει επεκταθεί στις μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες, και δεν επηρεάζει τους κύριους κλάδους των βρόγχων. Έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες μέσα στον πνεύμονα και/ή γύρω από την περιοχή όπου ο βρόγχος εισέρχεται στον πνεύμονα (κόμβοι λεμφαδένων). Αυτοί οι λεμφαδένες βρίσκονται στην ίδια πλευρά, όπως ο καρκίνος. Δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία.

Ή

Τ2Α, Ν1, Μ0: ο καρκίνος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ο κύριος όγκος είναι μεγαλύτερος από 3 cm, αλλά όχι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο όγκος έχει επεκταθεί σε ένα κύριο βρόγχο, αλλά δεν είναι σε απόσταση μικρότερη 2 cm από την τρόπιδα και δεν είναι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο όγκος έχει επεκταθεί  στον σπλαγχνικό υπεζωκότα (οι μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες), και δεν είναι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο καρκίνος έχει μερικώς αποφράξει τους αεραγωγούς και δεν είναι μεγαλύτερος από 5 cm
 • Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες μέσα στον πνεύμονα και/ή γύρω από την περιοχή όπου ο βρόγχος εισέρχεται στον πνεύμονα (κόμβοι λεμφαδένων). Αυτές οι λεμφαδένες βρίσκονται στην ίδια πλευρά όπως ο καρκίνος. Δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία

Ή

T2b, N0, Μ0: ο καρκίνος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ο κύριος όγκος είναι μεγαλύτερος από 5 cm, αλλά όχι μεγαλύτερος από 7 cm
 • Ο όγκος περιλαμβάνει ένα κύριο βρόγχο και είναι μεταξύ 5 και 7 cm, αλλά δεν είναι σε απόσταση μικρότερη από 2 cm από την τρόπιδα
 • Ο όγκος έχει μεγαλώσει στο σπλαγχνικό υπεζωκότα (οι μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες), και είναι μεταξύ 5 και 7 cm μέσα
 • Ο καρκίνος είναι μερικώς απόφραξη των αεραγωγών και είναι μεταξύ 5 και 7 cm μέσα
 • Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή απομακρυσμένες περιοχές

Στάδιο ΙΙΒ

T2b, Ν1, Μ0: ο καρκίνος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ο κύριος όγκος είναι μεγαλύτερος από 5 cm, αλλά όχι μεγαλύτερος από 7 cm
 • Ο όγκος έχει εξαπλωθεί σε ένα κύριο βρόγχο και είναι μεταξύ 5 και 7 cm, αλλά δεν είναι σε απόσταση μικρότερη από 2 cm από την τρόπιδα
 • Ο όγκος έχει εξαπλωθεί στον σπλαγχνικό υπεζωκότα (οι μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες) και είναι μεταξύ 5 και 7 cm
 • Ο όγκος κάνει μερική απόφραξη των αεραγωγών και είναι μεταξύ 5 και 7 cm
 • Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες μέσα στον πνεύμονα και/ή γύρω από την περιοχή όπου ο βρόγχος εισέρχεται στον πνεύμονα (κόμβοι λεμφαδένων). Αυτοί οι λεμφαδένες βρίσκονται στην ίδια πλευρά, όπως ο καρκίνος. Δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία

Ή

Τ3, N0, Μ0: Ο κύριος όγκος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Είναι μεγαλύτερος από 7 cm
 • Έχει εξαπλωθεί στο θωρακικό τοίχωμα, τον μυ που χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά (διάφραγμα), τις μεμβράνες που περιβάλλουν το χώρο μεταξύ των πνευμόνων (υπεζωκότας μεσοθωρακίου), ή την μεμβράνη του σάκου που περιβάλλει την καρδιά (βρεγματικό περικάρδιο)
 • Εισβάλλει σε ένα κύριο βρόγχο και είναι σε απόσταση μικρότερη από 2 cm από την τρόπιδα, αλλά δεν περιλαμβάνει την ίδια την τρόπιδα
 • Έχει επεκτεθεί στους αεραγωγούς και προκαλεί κατάρρευση ολόκληρου του πνεύμονα ή προκαλεί πνευμονία σε ολόκληρο τον πνεύμονα
 • Δύο ή περισσότερα ξεχωριστά οζίδια όγκων είναι παρόντα στο ίδιο λοβό του πνεύμονα
 • Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένες περιοχές

Στάδιο Ι Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα-Θεραπεία

Εάν έχετε στάδιο Ι μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι η μόνη θεραπεία που χρειάζεστε.

Ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί είτε με την αφαίρεση ενός λοβού του πνεύμονα (λοβεκτομή) είτε λαμβάνοντας ένα μικρότερο κομμάτι του πνεύμονα (μανίκι εκτομή, τμηματεκτομή, ή σφηνοειδής εκτομή). Τουλάχιστον μερικοί λεμφαδένες εντός του πνεύμονα και έξω από τον πνεύμονα στο μεσοθωράκιο θα αφαιρεθούν για να ελεχθούν για καρκινικά κύτταρα.

Τμηματεκτομή ή σφηνοειδής εκτομή, συνιστάται μόνο για τη θεραπεία των καρκίνων μικρότερο σταδίου Ι λιγότερο από 2 cm διάμετρος και για τους ασθενείς με συνοδές ιατρικές καταστάσεις που κάνουν την αφαίρεση ολόκληρου λοβού επικίνδυνη. Δεν είναι ακόμη σαφές ότι αυτό το είδος της χειρουργικής επέμβασης είναι τόσο καλή λύση, όσο αφαιρώντας ολόκληρο τον πνεύμονα, ακόμη και για αυτούς τους μικρούς όγκους. Η λοβεκτομή γίνεται μόνο εάν ο ασθενής μπορεί να το ανεχθεί, δεδομένου ότι προσφέρει την καλύτερη πιθανότητα ίασης.

Για τα άτομα με σταδίου Ι NSCLC που έχουν υψηλότερο κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου (με βάση το μέγεθος, την θέση, ή άλλους παράγοντες), η επικουρική θεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής. Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπείας. Οι ασθενείς των οποίων οι όγκοι είναι μεγαλύτερη από 4 εκατοστά σε μέγεθος μπορούν να επωφεληθούν από επικουρική εξατομικευμένη θεραπεία.

Μετά το χειρουργείο, ο ιστός που αφαιρείται ελέγχεται για καρκινικά κύτταρα στα όρια  του δείγματος της χειρουργικής επέμβασης. Θετικά χειρουργικά όρια, σημαίνει ότι  μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει και μπορεί να ακολουθείται από εξατομικευμένη θεραπεία. Μια άλλη επιλογή είναι η ακτινοθεραπεία μετά από χειρουργική επέμβαση, αλλά υπάρχει κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα.

Σε σοβαρά ιατρικά προβλήματα δεν γίνεται χειρουργική επέμβαση, αλλά στερεοτακτική ακτινοβολία του σώματος, ακτινοχειρουργική ή συμβατική ακτινοθεραπεία. Η καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA) μπορεί είναι μια άλλη επιλογή, αν ο όγκος είναι μικρός και στο εξωτερικό τμήμα του πνεύμονα.


Στάδιο ΙΙ Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα-Θεραπεία

Οι άνθρωποι που έχουν το στάδιο ΙΙ μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και είναι αρκετά υγιείς για  χειρουργική επέμβαση υποβάλλονται σε λοβεκτομή ή μανικεκτομή. Μερικές φορές η πνευμονεκτομή είναι απαραίτητη.

Τυχόν λεμφαδένες με πιθανότητα να έχουν καρκίνο αφαιρούνται. Οι λεμφαδένες και  τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται στα χειρουργικά όρια των ιστών αφαιρούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξατομικευμένη θεραπεία ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου, συχνά μαζί με ακτινοβολία μπορεί να γίνουν πριν την χειρουργική επέμβαση για να συρρικνωθεί ο όγκος και να καταστεί η αφαίρεση ευκολότερη. Προσοχή η ακτινοβολία του πνεύμονα προκαλεί καρκίνο.

Μετά το χειρουργείο, ο ιστός που αφαιρείται ελέγχεται για καρκινικά κύτταρα στα όρια του δείγματος της χειρουργικής επέμβασης. Σε θετικά χειρουργικά όρια, γίνεται επιπλέον χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί ο υπολειμματικός καρκίνος. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με εξατομικευμένη θεραπεία ή ακτινοβολία ή συνδυασμό εξατομικευμένης θεραπείας και ακτινοβολίας. Προσοχή η ακτινοβολία του πνεύμονα προκαλεί καρκίνο.

Ακόμη και αν θετικά χειρουργικά όρια δεν έχουν βρεθεί, η εξατομικευμένη θεραπεία, ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου, συνήθως συνιστάται για να καταστρέψει οποιαδήποτε καρκινικά κύτταρα μπορεί να έχουν παραμείνει. Όπως και με τον καρκίνο σταδίου Ι, το μοριακό προφίλ του όγκου θα βοηθήσει τους γιατρούς να επιλέξουν την κατάλληλη επικουρική θεραπεία.

Σε σοβαρά ιατρικά προβλήματα δεν γίνεται  χειρουργική επέμβαση, και μπορεί να γίνει θεραπεία με ακτινοβολία μόνο. Προσοχή η ακτινοβολία του πνεύμονα προκαλεί καρκίνο.


Τα βασικότερα σημεία στη θεραπεία του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα Σιταδίου Ι και ΙΙ

 • Οι βλάβες σταδίου Ι και ΙΙ διαγιγνώσκονται στο 1/3 των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα κατά την εμφάνιση της νόσου.
 • Η προτιμότερη θεραπεία είναι το χειρουργείο το οποίο θα θεραπεύσει πολλούς ασθενείς αν γίνει από έμπειρο θωρακοχειρουργό.
 • Η προτιμότερη χειρουργική μέθοδος είναι η λοβεκτομή, αν και σε ασθενείς που η νόσος προσβάλλει τη μεγάλη σχισμή ή περιλαμβάνει κύριο στέλεχος βρόγχου, μπορεί να απαιτηθεί πνευμονεκτομή. Η λοβεκτομή είναι το χειρουργείο επιλογής ακόμη και για ασθενείς με μικρές περιφερικές βλάβες, γιατί η σφηνοειδής εκτομή αυτών των βλαβών συνοδεύεται με αυξημένο κίνδυνο τοπικής υποτροπής και μικρότερη επιβίωση.
 • Η συμβατική υψηλής δόσης ακτινοβολία δείχνει ύφεση της νόσου σε 15-35% των ασθενών σε ασθενείς που λόγω σοβαρών ιατρικών καταστάσεων δεν μπορούν να χειρουργηθούν γιατί δεν έχουν ικανοποιητική πνευμονική λειτουργία. Η χρήση στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής με μικρές δόσεις προτιμάται γιατί έχει 80% διετή επιβίωση και υπάρχει μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα από την ακτινοβολία.
 • Ο ρόλος της συμπληρωματικής και προεγχειρητικής θεραπείας για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο σταδίου Ι είναι αμφιλεγόμενος. Ο κίνδυνος δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου είναι 3% ετησίως για ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί. Η βιταμίνη Α και τα παράγωγά της (βήτα καροτίνη και cis ρετινοϊκό οξύ αν και είναι χρήσιμα για όσους δεν καπνίζουν μπορεί να είναι επιβλαβή για όσους συνεχίζουν να καπνίζουν).
 • Το υποστάδιο T3 N0 έχει διαφορετική φυσική ιστορία και απαιτείται διαφορετική στρατηγική θεραπείας από ότι το στάδιο ΙΙΙ Ν2 και γι΄αυτό έχει μετακινηθεί στο στάδιο ΙΙΒ. Oι ασθενείς αυτοί έχουν όγκους της ανώτερης θωρακικής αύλακας και θεραπεύονται με χαμηλής δόσης μετεγχειρητική ακτινοβολία. Οι ασθενείς με περιφερική διήθηση του θωρακικού τοιχώματος υποβάλλονται σε αφαίρεση των πλευρών και του υποκείμενου πνευμονικού ιστού. Μετά γίνεται επιδιόρθωση του θωρακικού τοιχώματος  με μεθυλμεθακρυλάτη ή άλλο υλικό και η 5ετής επιβίωση αναφέρεται ότι είναι 50%. 

Οι όγκοι Pancoast 

Προκαλούν το σύνδρομο Pancoast που οφείλεται συνήθως σε όγκο της κορυφής του πνεύμονα, με επέκταση κατά συνέχεια ιστών στην είσοδο του θώρακα, ο οποίος μπορεί να διηθεί οστά (1η-2η πλευρά και σπονδυλικά σώματα, 8ο αυχενικό σπόνδυλο και τις ρίζες νεύρων του 1ου θωρακικού σπονδύλου), το κατώτερο βραχιόνιο πλέγμα, το αστεροειδές γάγγλιο και τη συμπαθητική άλυσο, καθώς και τα αγγεία της εισόδου του θώρακα (υποκλείδιο αρτηρία & φλέβα), με αποτέλεσμα να προκαλεί μια χαρακτηριστική κλινική εικόνα.

Σύνδρομο Pancoast – Χαρακτηριστική κλινική εικόνα

Πρόκειται για σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι:

1) Έντονο πόνο στην περιοχή του ώμου και ανάμεσα στην ωμοπλάτη και τη σπονδυλική στήλη, στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, στη μασχάλη. Ο πόνος επεκτείνεται αργότερα στην έσω επιφάνεια του πήχεως και του βραχίονα στο σύστοιχο άνω άκρο

2) Σύνδρομο Claude-Bernard-Horner (πτώση άνω βλεφάρου, μύση – ανισοκορία, ανιδρωσία του σύστοιχου ημιμορίου του προσώπου & άνω άκρου και ενόφθαλμος) → 20% 

3) Αδυναμία και ατροφία μυών του άνω άκρου στην περιοχή διανομής του ωλενίου νεύρου 

4) Διήθηση της υποκλειδίου φλέβας με οίδημα του άνω άκρου

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση σε πλήρη εκτομή, μετά από εξατομικευμένη προεγχειρητική θεραπεία ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου και σύγχρονη εξατομικευμένη ακτινοθεραπεία, αν απαιτείται, η διετής επιβίωση είναι 70% και για όσους δεν γίνεται πλήρης εκτομή είναι 55%.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται μοριακό προφίλ του όγκου…

Σαφώς, απαιτούνται πολλές αλλαγές στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Να γίνεται πάντα μοριακό προφίλ του όγκου και να μη θυσιάζεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς…

Απαιτείται νέα θεραπευτική προσέγγιση για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. 

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Στάδιο 0 μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα

Σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα

Προεγχειρητική εκτίμηση σε καρκίνο του πνεύμονα 

Προγνωστικοί δείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα

Υπάρχει τρόπος για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα;

Βιολογία του καρκίνου του πνεύμονα 

Παθολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Οι βιταμίνες για τους βλεννογόνους 

Για όσους έχουν κίνδυνο για καρκίνο από το κάπνισμα 

Πρόληψη καρκίνου του πνεύμονα με διακοπή καπνίσματος 

Πρόληψη καρκίνου πνεύμονος

Το μπρόκολο είναι φάρμακο για τους πνεύμονες

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με καλάμι 

Η ακετυλοκυστεϊνη είναι ασφαλής;

Διατροφή για τον καρκίνο του πνεύμονα

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα

Θεραπεία πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα χωρίς χειρουργείο 

Πώς μπορείτε να μολυνθείτε από ραδόνιο 

Γενετική του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα

Χημειοπροφύλαξη στον καρκίνο του πνεύμονα

Διαφοροδιάγνωση πλευριτικών συλλογών με PET/CT scan

Υψηλές δόσεις βιταμινών για τη θεραπεία καρκίνου

Οι πνεύμονες μπορεί να αναγεννηθούν

Διάγνωση του καρκίνου με σκύλους

Ποτό για τον καρκίνο πνεύμονα 

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα 

Η αμιάντωση 

Ρομποτική ακτινοχειρουργική 

Νευροενδοκρινείς όγκοι 

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο που σχετίζονται με την εργασία

Το ραδόνιο

Επαγγελματικοί καρκίνοι  

Όταν κάποιος φτύνει αίμα 

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας 

Νανοσωματίδια για τον καρκίνο του πνεύμονα 

Ανάπτυξη κακοήθειας μετά από μεταμόσχευση οργάνων

Έκφραση του κολλαγόνου σε καρκίνο του πνεύμονα 

Διάγνωση ασθενειών από τα χέρια

Το εμβόλιο Vaxira για τον καρκίνο 

Το εμβόλιο για τον καρκίνο EGF

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των όγκων

Οι αιτίες του καρκίνου του πνεύμονα

Νευροενδοκρινείς όγκοι

Καρκινοειδείς όγκοι

Ειδική Νευρωνική Ενολάση

Ο κόσμος θα φέρει την αλλαγή στην Ογκολογία

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία

Το PET-CT SCAN είναι σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο

Η παθολογία του καρκίνου

Σταδιοποίηση στον καρκίνο

Πρώιμη διάγνωση καρκίνου με PET-CT 

Πώς η βιοψία και το χειρουργείο βοηθούν στην εξάπλωση του καρκίνου

Φωτοθεραπεία με χρώματα

Πώς θεραπεύει το κόκκινο χρώμα

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο βενζόη

Αιθέριο έλαιο βενζόη. Τα οφέλη από το αιθέριο έλαιο βενζόης ή μοσχολίβανου στην υγεία και οι εφαρμογές της στην ιατρική Αιθέριο έλαιο βενζόη ή μοσχολίβανο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ