Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑστροκυττώματα
Array

Αστροκυττώματα

Τα αστροκυττώματα εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Στα αστροκυττώματα έχει μεγάλη σημασία να καταγραφούν 4 ιστολογικά χαρακτηριστικά:

  • Η αυξημένη κυτταροβρίθεια
  • Οι μιτώσεις
  • Ο ενδοθηλιακός πολλαπλασιασμός
  • Οι νεκρώσεις

Grade 1 αστροκυττώματα: Τα πιλοκυτταρικά αστροκυττώματα που είναι καλοήθη

Grade 2 αστροκυττώματα: Είναι διηθητικοί όγκοι χαμηλής κακοήθειας με αυξημένη μόνο κυτταροβρίθεια

Grade 3 αστροκυττώματα: Είναι αναπλαστικά και έχουν και πολλές μιτώσεις

Grade 4 αστροκυττώματα: Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα με ενδοθηλιακό πολλαπλασιασμό και νέκρωση του όγκου ή και τα δύο


Χαμηλού grade αστροκυττώματα

Μπορεί να είναι  καλά περιγεγραμμένοι ή διάχυτα διηθητικοί όγκοι.

Οι καλά περιγεγραμμένοι όγκοι είναι το πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα, το πλειομορφικό ξανθοαστροκύττωμα, το υποεπενδυματικό γιγαντοκυτταρικό αστροκύττωμα και το υποεπενδύμωμα. Αυτοί οι όγκοι είναι σπάνιοι και η χειρουργική τους εξαίρεση είναι θεραπευτική. Ακόμη και αν η χειρουργική εξαίρεση δεν είναι πλήρης, ο όγκος είναι νωχελικός και μπορεί να γίνει συμπληρωματική ακτινοχειρουργική. Αν και η χημειοθεραπεία δεν ωφελεί, πολλοί ογκολόγοι, ιδίως στα παιδιά, κάνουν συμπληρωματικά carboplatin και vincristine.

Στις απεικονιστικές εξετάσεις τα διάχυτα διηθητικά χαμηλής κακοήθειας αστροκυττώματα εμφανίζονται με χαμηλή απόσβεση και πυκνότητα στην αξονική τομογραφία, ενώ στην μαγνητική  τομογραφία, που είναι και η προτιμώμενη απεικονιστική εξέταση ή η ενίσχυση να είναι μικρή και αδύναμη. Εστιακή αύξηση της ενίσχυσης μπορεί να αναδεικνύει περιοχές με αυξημένη αναπλασία.

Οι περισσότεροι ασθενείς με αστροκυττώματα χαμηλής κακοήθειας είναι νεαροί ενήλικες 20-30 ετών και τυπικά έχουν επιληψία. 

Καλά προγνωστικά σημεία είναι το νεαρό της ηλικίας στη διάγνωση, το μέγεθος του όγκου κάτω από 5 εκατοστά και η μεγαλύτερη δυνατή εξαίρεση του όγκου. Οι καθυστερημένες υποτροπές είναι συχνές γι΄αυτό οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για 15 έτη.

Αυτοί οι όγκοι είναι νωχελικοί, αλλά μερικοί μεταλλάσσονται σε πιο αναπλαστικούς όγκους.

Κατά το χειρουργείο γίνεται αφαίρεση όσο το δυνατόν του όγκου, χωρίς να πειραχτούν ζωτικές δομές και να προκληθεί νευρολογικό έλλειμμα. 

Η ακτινοθεραπεία δεν βελτιώνει την επιβίωση και καλό είναι να αποφεύγεται, γιατί προκαλεί νευρολογική βλάβη και μπορεί να κάνει τον όγκο αναπλαστικό. Αν απαιτηθεί να γίνει, καλύτερα να χρησιμοποιηθεί ακτινοθεραπεία 45-54 Gy σε 2,8-2,0 Gy κλάσματα.

Η χημειοθεραπεία με PVC (procarbazine, lomustine και vincristine) και με σχήματα με νιτροζουρίες δεν έχουν όφελος στην επιβίωση και μάλιστα και οι ανταποκρίσεις είναι πολύ μικρές, μικρότερες από 20%.


Αναπλαστικό αστροκύττωμα

Οι ασθενείς με αναπλαστικά αστροκυττώματα μπορεί να έχουν επιληψία, εστιακά νευρολογικά ελλείμματα, πονοκεφάλους ή αλλαγές στην πνευματική τους διαύγεια.

Η μέση ηλικία τη στιγμή της διάγνωσης είναι περίπου τα 45 έτη. Η μαγνητική τομογραφία, συνήθως, δείχνει μια μάζα που ενισχύεται με το σκιαγραφικό.

Γίνεται χειρουργική εξαίρεση και επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αναπλαστική μεταλλαγή είναι απαραίτητο να γίνει διαφοροδιάγνωση από το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα. Πάντως, αν υπάρχει δακτυλοειδής ενίσχυση στην μαγνητική τότε αυξάνονται πολύ οι πιθανότητες να είναι πολύμορφο γλοιοβλάστωμα.

Τα κακά προγνωστικά κριτήρια είναι η μεγαλύτερη ηλικία, η κακή γενική κατάσταση και η σοβαρή νευρολογική βλάβη και θεωρείται ότι η έκβαση είναι καλύτερη όταν γίνεται πλήρης χειρουργική εξαίρεση.

Βέβαια, η χειρουργική εξαίρεση δεν πρέπει να αφήνει νευρολογικό έλλειμμα. Στη συνέχεια γίνεται ακτινοχειρουργική ή στοχευμένη ακτινοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία με carmoustine ή PVC (procarbazine, lomustine και vincristine) δεν έχει όφελος στην επιβίωση. Η τεμοζολαμίδη χρησιμοποιείται και αυτή, χωρίς όφελος στην επιβίωση. 


Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Είναι ο πιο συχνός και πιο κακοήθης όγκος από τους πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου. Η μέση ηλικία τη στιγμή της διάγνωσης είναι τα 55 έτη αν και εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίας.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά από την πίεση της μάζας και υπάρχουν εξ αρχής εστιακές νευρολογικές εκδηλώσεις. Οι επιληπτικές κρίσεις είναι και αυτές συχνές. Σε 3% των ασθενών εμφανίζεται εγκεφαλική αιμορραγία. Τα συμπτώματα έχουν αρχίσει μικρό χρονικό διάστημα πριν την διάγνωση (λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες).

Στην μαγνητική τομογραφία, στις Τ1 ακολουθίες η χρήση γαδολινίου δείχνει δακτυλοειδή ενίσχυση του σκιαγραφικού με χαμηλό σήμα πυκνότητας στο κέντρο. Στο κέντρο υπάρχει νέκρωση και η δακτυλοειδής ενίσχυση είναι νεοαγγείωση και το γύρω παρέγχυμα με το χαμηλό σήμα δείχνει την διήθηση από τα καρκινικά κύτταρα. Ακόμη και οι Τ2 ακολουθίες μπορεί να μην απεικονίζουν τα απομονωμένα καρκινικά κύτταρα.

Υπάρχει αυξημένη κυτταροβρίθεια με αξιοσημείωτο πυρηνικό πολυμορφισμό, συχνές μιτώσεις, ενδοθηλιακός πολλαπλασιασμός και περιοχές με νεκρώσεις. Οι χαρακτηριστικές γενετικές μεταλλάξεις σχετίζονται με την έκφραση του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα και την μετάλλαξη ή απώλεια την φωσφατάσης και της ομολόγου τενσίνης του PTEN ογκοκατασταλτικού γονιδίου. Και οι δύο αυτές ανωμαλίες είναι χαρακτηριστικές για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα. Το αναπλαστικό αστροκύτωμα με αυτές τις γενετικές αλλαγές συμπεριφέρεται και αυτό σαν πολύμορφο γλοιοβλάστωμα.

Οι φτωχοί προγνωστικοί δείκτες είναι η μεγάλη ηλικία, η κακή γενική κατάσταση, η μεγάλη σοβαρότητα των νευρολογικών ελλειμμάτων τη στιγμή της διάγνωσης και η ανικανότητα να επιτευχθεί ικανοποιητική χειρουργική εξαίρεση του όγκου. 

Η κύρια θεραπεία είναι η χειρουργική εξαίρεση, χωρίς να προκληθεί κάποιο σοβαρό νευρολογικό έλλειμμα. Η μεγάλη διηθητική φύση αυτού του όγκου, όπως και των άλλων αστροκυττωμάτων μπορεί να μην επιτρέπει την πλήρη εξαίρεση του όγκου. 

Γίνεται ακτινοθεραπεία στοχευμένη ή ακτινοχειρουργική (60 Gy με 30 Gy κλάσματα) που μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική νέκρωση με μεγάλα εστιακά νευρολογικά ελλείμματα και αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και να απαιτηθεί χειρουργείο ξανά.

Όπως και στο αναπλαστκό αστροκύττωμα, ο ρόλος της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας είναι αμφιλεγόμενος. Δεν υπάρχει όφελος στην επιβίωση από τις νιτροζουρίες και σε όσες μελέτες έχει βρεθεί, αυτό είναι πολύ μικρό. Η τεμοζολαμίδη χορηγείται στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Πολλοί χειρουργοί χρησιμοποιούν εμφυτεύματα με πολυμερή καρμουστίνης μετά την αφαίρεση του όγκου σε νεοδιαγνωσθέν αναπλαστικό γλοίωμα, χωρίς πάλι όφελος στην επιβίωση. 

Σε υποτροπή της νόσου απαιτείται συμπτωματική αγωγή. Σε ασθενείς που η νόσος μπορεί να ξαναχειρουργηθεί και είναι σε καλή νευρολογική και γενική κατάσταση, γίνεται δεύτερη χειρουργική εξαίρεση με ή χωρίς τη χρήση πολυμερών καρμουστίνης. Η χρήση νιτροζουρίας ή τεμοζολαμίδης δεν προσφέρει όφελος.

Καλύτερα να γίνεται μοριακό προφίλ του όγκου για εξατομικευμένη θεραπεία.

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, θα επιλεγούν για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

 
 

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όγκους του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Υποφυσιακός νανισμός

ΟγκοΥπερθερμία

Υδροκεφαλία σε ενήλικες

Υποφυσιακός υποθυρεοειδισμός

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όγκους εκ γεννητικών κυττάρων

Κρανιοφαρυγγίωμα

Άποιος διαβήτης

Γλουταμινικό οξύ

Συριγγομυελία

Η κάνναβη σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα

Διάγνωση του καρκίνου του εγκεφάλου

Τα αντισυλληπτικά υπεύθυνα και για καρκίνο του εγκεφάλου

Εγκεφαλικές μεταστάσεις

Οι συχνότεροι ενδοκρανιακοί όγκοι

Η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα

Τα νεώτερα για το γλοιοβλάστωμα

Οσφυϊκή παρακέντηση

Ψευδοόγκος εγκεφάλου

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες

Στοχευμένη θεραπεία για τις εγκεφαλικές μεταστάσεις

Τo καρκινικό μονοπάτι

Ανοσοϊστοχημεία στον καρκίνο

Η ανάγκη για βελτίωση της ακτινοθεραπείας στους όγκους του εγκεφάλου

Τι είναι η νανοϊατρική

Μοριακή ανάλυση σε γλοιοβλάστωμα

Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νανοσωματίδια

Λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση

Στοχευμένες τοπικές θεραπείες στον καρκίνο

Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

www.emedi.gr

 

 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ριμεγκεπάντη για τις κρίσεις ημικρανίας

Ριμεγκεπάντη για τις κρίσεις ημικρανίας. Η ριμεγκεπάντη, σύμφωνα με τις μελέτες, βοηθάει στη μείωση του πόνου και των άλλων συμπτωμάτων. Η ριμεγκεπάντη (rimegepant) προσδένεται εκλεκτικά...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ