Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, 2022
ΑρχικήΙατρικά ΝέαΑν η ομάδα αίματός σας είναι A Rh αρνητικό ή θετικό

Αν η ομάδα αίματός σας είναι A Rh αρνητικό ή θετικό

Ομάδα αίματος  Α Rh + ή Α Rh –

Το γονίδιο ΑΒΟ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9 και καθορίζει το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. Τα γονίδια Α και Β είναι κυρίαρχα, καθιστώντας την έκφραση και των δύο αντιγόνων Α και Β όταν τα αλληλόμορφα Α ή Β είναι παρόντα. Η ομάδα αίματος Α έχει ένα αντιγόνο Α επί των ερυθροκυττάρων με το αντίσωμα Β στο πλάσμα.

Ομάδα αίματος Α Rh + (Α +)

Είναι ο δεύτερος πιο συχνός τύπος αίματος. Αυτός ο τύπος του αίματος είναι παρών σε 1 στα 3 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 35,7% του πληθυσμού έχει Α + αίμα.  Αυτός ο τύπος αίματος παρατηρείται σε περίπου 33% σε Καυκάσιους, 24% σε Αφροαμερικανούς, 29% σε Ισπανόφωνους, και στο 27% σε χώρες της Ασίας.

Ομάδα αίματος Α Rh – (Α -)

Είναι σπάνιος τύπος αίματος και παρατηρείται μόνο σε περίπου 1 στα 16 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι  περίπου 6,6% του πληθυσμού έχει Α – αίμα. Αυτός ο τύπος αίματος παρατηρείται περίπου 7% σε Καυκάσιους, 2% σε Αφροαμερικανούς, 2% σε Ισπανόφωνους και 0,5% στην Ασία.

Πώς κληρονομείται η Α Θετική και η Α Αρνητική ομάδα αίματος;

Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Ο και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε O είτε Α

Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Ο και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Α είτε Β

Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Α και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Α είτε O.

Εάν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι  Α και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο, είτε Α, είτε Β, είτε ΑΒ.

Εάν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι  A και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε  Α, είτε Β είτε ΑΒ.

Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Β και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Β, είτε Α είτε  ΑΒ.

Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι ΑΒ και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού, είναι είτε Α, είτε Β είτε ΑΒ.

Ομάδα αίματος Α +: Τα άτομα με Α + μπορούν να λάβουν αίμα από Α +, Α -, Ο + και Ο-. Ένα άτομο με ένα Α θετικό έχει αμφότερα τα αντιγόνα Α και Rh στο αίμα. Έχοντας την παρουσία αντιγόνου Α και αντιγόνου Rh, το  Α θετικό αίμα μπορεί να είναι συμβατό με Α +, Α-, O + και Ο-. Μια μετάγγιση με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αίματος μπορεί να οδηγήσει σε μία ανοσολογική απόκριση.

Ομάδα αίματος Α –: Τα άτομα με Α – μπορούν να λάβουν αίμα από, Α- και Ο-, γιατί δεν έχει το αντιγόνο Rh στο αίμα. Έχοντας την παρουσία αντιγόνου Α και την απουσία αντιγόνου Rh, τα άτομα με ομάδα αίματος Α – μπορεί να λάβουν αίμα μόνο από Α- και Ο-. Μια μετάγγιση με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αίματος μπορεί να ξεκινήσει μια ανοσολογική απόκριση.

Το Α + αίμα μπορεί μόνο να δοθεί σε Α + και ΑΒ + άτομα: Ένα άτομο Α + είναι συμβατό να δωρίσει αίμα στις ομάδες αίματος Α + και ΑΒ +. Αυτό είναι λόγω της παρουσίας του αντιγόνου Α και του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα  έως και 4 φορές κάθε χρόνο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να δίνουν αίμα έως και τρεις φορές το χρόνο.

Το Α – αίμα μπορεί μόνο να δοθεί σε Α +, Α -, ΑΒ- και ΑΒ + άτομα: Αυτό συμβαίνει λόγω της παρουσίας του αντιγόνου Α και την απουσία του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα  έως και 4 φορές κάθε χρόνο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να δίνουν αίμα έως και τρεις φορές το χρόνο.

Πλάσμα αίματος τα άτομα με ομάδα Α μπορούν να λάβουν από Α και ΑΒ: Η ομάδα αίματος Α δεν φέρει το αντίσωμα Α, καθιστώντας την ομάδα  Α να είναι συμβατή για παραλαβή πλάσματος από τις ομάδες Α και ΑΒ. Ωστόσο, το πλάσμα τύπου αίματος Α μπορεί να δοθεί μόνο σε παραλήπτες O και Α.

Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από Α + δότη είναι άτομα ομάδας αίματος Α +.

Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από Α – δότη είναι άτομα ομάδας αίματος Α -.

O τύπος Α Rh + είναι ρέζους θετικό και ο τύπος Α Rh – είναι ρέζους αρνητικό

Το σύστημα Rh  είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σύστημα της ομάδας του αίματος στη μετάγγιση.

Ανάλογα με την παρουσία ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του παράγοντα ρέζους, που είναι όπως και οι ουσίες Α και Β, ένα συγκολλητινογόνο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια λέγονται «Ρέζους θετικά» ή «Ρέζους αρνητικά». Ένα άτομο Ρέζους Θετικό μπορεί να πάρει αίμα της ίδιας ομάδας και σε μερικές περιπτώσεις αίμα Ρέζους Αρνητικό. Αντίθετα, άτομο Ρέζους-Αρνητικό δεν πρέπει να δεχθεί αίμα Ρέζους- θετικό. Ας σημειωθεί, ότι αν συμβεί η τελευταία περίπτωση, στην διάρκεια της πρώτης μετάγγισης τέτοιου αίματος, συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Μετά όμως από αυτή, ο οργανισμός του λήπτη «ευαισθητοποιείται» και παράγει «αντισώματα», δηλ. ουσίες αντι-Ρέζους που θα καταστρέψουν μαζικά ερυθρά-Θετικά σε περίπτωση και δεύτερης ή και άλλων λαθεμένων μεταγγίσεων με κίνδυνο της ζωής του αρρώστου αυτού. Ανάλογη κατάσταση «ευαισθητοποίησης» με τον παράγοντα Ρέζους μπορεί να συμβεί σε γυναίκες Ρέζους – Αρνητικές σε περίπτωση που εγκυμονούν έμβρυο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα αντιγόνο Ρέζους. Σ’ αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι, ότι δεν θα συμβεί τίποτα στη διάρκεια του πρώτου τοκετού. Στους επόμενους όμως τοκετούς τα προϋπάρχοντα στο αίμα της μητέρας αντισώματα αντι-Ρέζους ακολουθώντας αντίθετη πορεία, θα περάσουν διαμέσου του πλακούντα στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου Ρέζους – θετικό και μπορεί να προκαλέσουν από ελαφρό ίκτερο, μέχρι σοβαρές ή και θανατηφόρες βλάβες στο έμβρυο. O ελαφρύς αυτός ίκτερος ονομάζεται αιμολυτικός ίκτερος των νεογνών και απαιτεί ειδική θεραπεία που σε σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνει την «αφαιμαξομετάγγιση», δηλαδή την πλήρη ανταλλαγή του αίματος του νεογνού με νέο συμβατό αίμα. Σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η «ευαισθητοποίηση» της μητέρας προλαμβάνεται με τη χορήγηση αντι-ρέζους σφαιρίνης, αμέσως μετά τον τοκετό.

Εάν δοθεί κατά λάθος, αίμα ομάδας που δεν πρέπει να δοθεί σε ένα ασθενή, τότε γίνεται μια μαζική και κάποτε θανατηφόρα αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται στον ασθενή. Τα αντισώματα του ασθενούς αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται κατά λάθος, τα καταστρέφουν προκαλώντας σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, αιμόλυση με ανεπάρκεια οργάνων που μπορεί να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και στο θάνατο.

Ασθένειες στα άτομα με ομάδα αίματος Α: Όσοι έχουν ομάδα αίματος Α πιστεύεται ότι έχουν κίνδυνο και ευαισθησία για ασθένειες, όπως ο καρκίνος, οι αλλεργίες, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Είναι καλύτερα να κάνουν τακτικό έλεγχο για αυτές τις ασθένειες. Απαιτείται εξατομικευμένη διατροφή  και στρατηγικές αλλαγής στον τρόπο ζωής για μεγιστοποίηση της συνολικής υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί αυξημένη μακροζωία, μεγαλύτερη ζωτικότητα και πνευματική διαύγεια.

Προσωπικότητα σε άτομα με ομάδα αίματος Α: Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητάτους. Είναι λεπτολόγοι, λεπτομερείς, εφευρετικοί, προσανατολισμένοι, δημιουργικοί, καλοί ακροατές και ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων.

Διατροφή για τα άτομα με ομάδα Α: Συνιστάται στα άτομα με ομάδα αίματος Α να ακολουθήσουν μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στην πρόληψη των πιθανών ασθενειών που σχετίζονται με τα άτομα της αίματος Α. Μια χορτοφαγική διατροφή δίνει στα άτομα αυτά ενέργεια,  φόρμα και υγεία. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλά φρέσκα φρούτα, όσπρια, φρέσκα πράσινα λαχανικά, φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως, και tofu. Φυτικά έλαια, προϊόντα σόγιας και ανανάς μπορεί να είναι χρήσιμα για τη διαχείριση του βάρους. Επιπλέον, τα υψηλά σε υδατάνθρακες γαλακτοκομικά προϊόντα, θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς, επίσης και το κρέας και τα προϊόντα από λευκό αλεύρι. Τα λιπαρά και επεξεργασμένα τρόφιμα θα πρέπει, επίσης, να αποφεύγονται και για την πρόσληψη του στρες.

Άσκηση για τα άτομα με ομάδα αίματος Α: Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν υψηλά επίπεδα κορτιζόλης. Η αύξηση αυτή καθιστά δύσκολο για αυτούς να χειριστούν το άγχος. Ωστόσο, τα επίπεδα κορτιζόλης μειώνονται με τακτικά προγράμματα άσκησης που βοηθούν στην προώθηση της ηρεμίας και στην εστίαση. Η υπερβολική προπόνηση θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της κορτιζόλης.

Διαβάστε, επίσης, 

Αν η ομάδα αίματός σας είναι Β Rh αρνητικό ή θετικό

Αν έχετε ομάδα αίματος Ο Rh θετικό ή αρνητικό

Δίαιτα ανάλογα με την ομάδα αίματος

Ομάδα αίματος και άνοια

Ο κίνδυνος ασθενειών ανάλογα με την ομάδα αίματος

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Όλες οι χρήσεις του Botox

Όλες οι χρήσεις του Botox: Καλλυντικές και ιατρικές χρήσεις της τοξίνης Botulinum Γράφει η  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά  Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD Το Botox ή Μπότοξ είναι ένα φάρμακο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ