Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΔιαγνωστικές εξετάσειςΙατρική απεικόνιση για έλεγχο του καρδιοαγγειακού συστήματος

Ιατρική απεικόνιση για έλεγχο του καρδιοαγγειακού συστήματος

Σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις για έλεγχο του καρδιοαγγειακού συστήματος

 

 

 

Ιατρική απεικόνιση για έλεγχο του καρδιοαγγειακού συστήματος

-Υπερηχοκαρδιογράφημα

Το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι δύο διαστάσεων, τρισδιάστατο, και υπερηχογράφημα Doppler για να δημιουργηθούν οι εικόνες της καρδιάς.

Το ηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται, συνήθως, για τη διάγνωση, τη θεραπεία  και την παρακολούθηση των ασθενών με  καρδιακές παθήσεις. Είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά τεστ στην καρδιολογία. Μπορεί να προσφέρει μια πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του σχήματος της καρδιάς, την ικανότητα άντλησης, καθώς και τη θέση και την έκταση τυχόν βλάβης των ιστών της καρδιάς. Το ηχοκαρδιογράφημα μπορεί, επίσης, να δώσει εκτιμήσεις της καρδιακής λειτουργίας, να κάνει υπολογισμό της καρδιακής παροχής, του κλάσματος εξώθησης, και της διαστολικής λειτουργίας (το πόσο καλά η καρδιά χαλαρώνει). Το υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μυοκαρδιοπαθειών, όπως υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, και άλλες. Η χρήση του ηχοκαρδιογραφικού στρες-echo μπορεί, επίσης, να βοηθήσει να προσδιορισθεί εάν κάποιος πόνος στο στήθος ή κάποια συμπτώματα σχετίζονται με  καρδιακή νόσο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ηχοκαρδιογραφίας είναι ότι δεν είναι επεμβατική και δεν έχει κινδύνους ή παρενέργειες. Το υπερηχογράφημα καρδιάς μπορεί να δημιουργήσει εικόνες των  δομών της καρδιάς, αλλά μπορεί επίσης να κάνει ακριβή αξιολόγηση του αίματος που ρέει μέσω της καρδιάς με την Doppler ηχοκαρδιογραφία, με τη χρήση παλμικού ή συνεχούς κύματος υπερήχων Doppler. Αυτό επιτρέπει την εκτίμηση της φυσιολογικής και ανώμαλης ροής του αίματος μέσω της καρδιάς. Το έγχρωμο Doppler, καθώς και το φασματικό Doppler, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει οποιαδήποτε ανώμαλη επικοινωνία μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς της καρδιάς, κάθε διαρροή του αίματος διαμέσου των βαλβίδων (βαλβιδική παλινδρόμηση), και να εκτιμήσει πόσο καλά οι βαλβίδες ανοίγουν (ή δεν ανοίγουν στην περίπτωση της βαλβιδικής στένωσης). Η τεχνική Doppler μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση του ιστού και τη μέτρηση της ταχύτητας, με ηχοκαρδιογραφία Doppler του καρδιακού ιστού. Στην ηχοκαρδιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σκιαγραφικό. Η ηχοκαρδιογραφία γίνεται από υπερηχογραφιστές ή γιατρούς που εκπαιδεύονται στην ηχοκαρδιογραφία.

Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα 

Το διαθωρακικό καρδιακό υπερηχογράφημα είναι το υπερηχογράφημα που ο μετατροπέας υπερηχοκαρδιογραφήματος (ή αισθητήρας) τοποθετείται στο θωρακικό τοίχωμα  και οι εικόνες λαμβάνονται μέσω του θωρακικού τοιχώματος. Αυτή είναι μια μη επεμβατική, υψηλής ακρίβειας, και γρήγορης αξιολόγησης εξέταση της συνολικής υγείας της καρδιάς.

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα 

Το διοσοφάγειο υπερηχογράφημα χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο ανιχνευτή που περιέχει ένα μετατροπέα υπερήχων στο άκρο του που διέρχεται προς τον οισοφάγο του ασθενούς. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της εικόνας και το Doppler από μια θέση ακριβώς πίσω από την καρδιά. Αυτό είναι γνωστό ως ηχοκαρδιογράφημα ενδοοισοφαγικό. Το διοισοφάγειο χρησιμοποιείταιται πιο συχνά όταν οι διαθωρακικές εικόνες είναι αναντίστοιχες και, όταν απαιτείται μια πιο σαφής και ακριβής εικόνα για την αξιολόγηση. Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται με την παρουσία ενός καρδιολόγου, μιας νοσηλεύτριας, και ενός  υπερηχογραφιστή. Καταστολή ή μέθη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τον ασθενή να νιώσει πιο άνετα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Καρδιακό τεστ κοπώσεως-Stress-Echo

Το ηχοκαρδιογράφημα με στρες, echo στρες, χρησιμοποιεί την απεικόνιση υπερήχων της καρδιάς για να εκτιμηθεί η κίνηση του τοιχώματος σε απόκριση προς τη φυσική πίεση. Οι εικόνες της καρδιάς λαμβάνονται «σε κατάσταση ηρεμίας» αρχικά. Στη συνέχεια ο ασθενής περπατά σε διάδρομο ή κάνει άλλη άσκηση για να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό ή στο 85% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας που προβλέπεται για την ηλικία (220 – ηλικία του ασθενούς). Τέλος, οι εικόνες της καρδιάς που λαμβάνονται με το στρες συγκρίνονται με της ηρεμίας για την εκτίμηση της κίνησης του τοιχώματος στην κορυφή του καρδιακού ρυθμού.  Η ισχαιμία ενός ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών μπορεί να προκαλέσει μια ανωμαλία στην κίνηση στο τοίχωμα το οποίο  υποδεικνύει στεφανιαία νόσο. Το χρυσό πρότυπο τεστ για να δημιουργηθεί άμεσα μια εικόνα των στεφανιαίων αρτηριών και να γίνει άμεσα αξιολόγηση για στένωση ή απόφραξη είναι ο καρδιακός καθετηριασμός. Το στρες-echo δεν είναι επεμβατικό και εκτελείται από έναν καρδιολόγο ή έναν καρδιακό υπερηχογραφιστή.

Τρισδιάστατο υπερηχογράφημα καρδιάς 

To τρισδιάστατο υπερηχογράφημα (επίσης γνωστό ως τεσσάρων διαστάσεων ηχοκαρδιογραφία όταν η εικόνα κινείται) είναι τώρα εφικτό, χρησιμοποιώντας ανιχνευτή υπερήχων και ένα κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας. Αυτό επιτρέπει την λεπτομερή ανατομική αξιολόγηση της καρδιακής παθολογίας, ιδιαίτερα τα βαλβιδικά ελαττώματα  και τις καρδιομυοπάθειες. Η ικανότητα του μηχανήματος να τεμαχίζει  εικονικά την καρδιά με ανατομικά κατάλληλο τρόπο και να ανακατασκευάζει τρισδιάστατες εικόνες των ανατομικών δομών το καθιστούν μοναδικό απεικονιστικό μηχάνημα για την κατανόηση της εκ γενετής δυσπλασίας της καρδιάς. Σε πραγματικό χρόνο η τρισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδομυοκαρδιακές βιοψίες, τοποθέτηση καθετήρων και σε πολλές άλλες ενδοεγχειρητικές παρεμβάσεις. Η τρισδιάστατη τεχνολογία διαθέτει ανατομική νοημοσύνη. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στον ασθενή ειδική τρισδιάστατη μοντελοποίηση της καρδιάς και άλλες πτυχές της ανατομίας.

Υπερηχογράφημα με σκιαγραφικό

Το υπερηχογράφημα με σκιαγραφικό  επιτρέπει σε μικροφυσαλίδες να κυκλοφορούν μέσω του καρδιαγγειακού συστήματος και να επιστρέφουν τα κύματα υπερήχων δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αντανακλαστική εικόνα. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εφαρμογή είναι στην παρακολούθηση της συνολικής και περιφερειακής συστολικής λειτουργίας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την απεικόνιση της πάχυνσης του τοιχώματος κατά την διάρκεια στρες, για την αξιολόγηση θρόμβων, ή για την εκτίμηση άλλων μαζών στην καρδιά. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της αιμάτωσης όλου του μυοκαρδίου στην περίπτωση νόσου των στεφανιαίων αρτηριών.

-Δυναμική και φαρμακευτική δοκιμασία κόπωσης

Ένα καρδιακό τεστ αντοχής (ή διαγνωστικό τεστ καρδιακής αντοχής) είναι μια καρδιολογική εξέταση που μετρά την ικανότητα της καρδιάς να ανταποκριθεί σε εξωτερικό στρες σε ένα ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον. Η αντίδραση στο στρες προκαλείται με την άσκηση ή με χρήση φαρμάκων. Η εξέταση συγκρίνει την στεφανιαία κυκλοφορία, ενώ ο ασθενής είναι σε κατάσταση ηρεμίας με την κυκλοφορία του ίδιου ασθενούς, κατά τη μέγιστη φυσική άσκηση, δείχνοντας κάθε ανώμαλη ροή του αίματος στο μυοκάρδιο (μυϊκό ιστό της καρδιάς). Τα αποτελέσματα μπορεί να ερμηνευθούν σχετικά με την γενική φυσική κατάσταση του ασθενούς. Αυτή η δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της νόσου στεφανιαίας αρτηρίας (ισχαιμική καρδιακή νόσος) και να εκτιμηθεί η πρόγνωση των ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή).

Το τεστ κοπώσεως γίνεται με διέγερση της καρδιάς, είτε με άσκηση σε διάδρομο, ή σε ένα στατικό εργομετρικό ποδήλατο,  ή με ενδοφλέβια φαρμακολογική διέγερση, με τον ασθενή συνδεδεμένο με ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Το επίπεδο της μηχανικής καταπόνησης αυξάνεται προοδευτικά με προσαρμογή της δυσκολίας και της ταχύτητας. Ο  γιατρός εξετάζει τα συμπτώματα και την αρτηριακή πίεση. Με τη χρήση του ΗΚΓ, η δοκιμή ονομάζεται τεστ κοπώσεως ή ΗΚΓ τεστ αντοχής. Ένα τεστ στρες μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί υπερηχητική απεικόνιση της καρδιάς ή ένα σπινθηρογραφικό στρες (στο οποίο ένα ραδιοϊσότοπο εγχύεται στην κυκλοφορία του αίματος). 

Στρες echo

Μια δοκιμή στρες μπορεί να συνοδεύεται από ηχοκαρδιογράφημα τόσο πριν όσο και μετά την άσκηση έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν οι δομικές διαφορές. Ένα υπερηχοκαρδιογράφημα ηρεμίας λαμβάνεται πριν από το test. Οι εικόνες που λαμβάνονται είναι παρόμοιες με αυτές που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός διαθωρακικού ηχοκαρδιογραφήματος. Ο ασθενής υποβάλλεται σε στρες, με τη μορφή άσκησης ή χημικά (με δοβουταμίνη). Αφού επιτευχθεί ο καρδιακός ρυθμός στόχος, οι εικόνες υπερηχοκαρδιογράφηματος σε στρες λαμβάνονται. Οι εικόνες τότε συγκρίνονται για να αξιολογηθούν για τυχόν ανωμαλίες στην κίνηση στο τοίχωμα της καρδιάς. Αυτό χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της αποφρακτικής νόσου της στεφανιαίας αρτηρίας.

Δοκιμή στρες με σπινθηρογράφημα
Γίνεται απεικόνιση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης. Τυπικά, ένα ραδιενεργό (Tc-99 sestamibi, Myoview ή Χλωριούχο Θάλλιο 201) μπορεί να εγχυθεί κατά την διάρκεια της δοκιμής. Μετά από μία κατάλληλη περίοδο αναμονής για να διασφαλιστεί η σωστή κατανομή του ραδιοϊχνηθέτη, γίνονται σαρώσεις με μία κάμερα γάμμα για να ληφθούν οι εικόνες της ροής του αίματος. Οι σαρώσεις που λαμβάνονται πριν και μετά την άσκηση εξετάζονται για να αξιολογηθεί η κατάσταση των στεφανιαίων αρτηριών του ασθενούς.

Το άγχος και η δυνητική καρδιακή βλάβη από την άσκηση κατά τη διάρκεια της δοκιμής είναι ένα πρόβλημα σε ασθενείς με ανωμαλίες στο ΗΚΓ σε ανάπαυση ή σε ασθενείς με σοβαρή κινητική αναπηρία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαρμακολογική διέγερση με αγγειοδιασταλτικά όπως η διπυριδαμόλη ή η αδενοσίνη, ή θετικοί χρονότροποι παράγοντες, όπως η δοβουταμίνη. Απαιτείται η παρουσία ενός καρδιακού ακτινολόγου, ενός ιατρού πυρηνικής ιατρικής, ενός τεχνολόγου πυρηνικής ιατρικής, ενός τεχνολόγου καρδιολογίας, ενός καρδιολόγου, και μιας νοσηλεύτριας. Η τυπική δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κυμαίνεται από 9,4 millisieverts έως 40,7 millisieverts. Θεωρείται η εξέταση πρώτης επιλογής για τους ασθενείς με μέτριο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, σύμφωνα με τους παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, οικογενειακό ιστορικό στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας, υπέρταση, διαβήτη και υψηλή χοληστερόλη). Το ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα ή η αγγειογραφία μπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τον κίνδυνο των επιπλοκών που σχετίζονται με τον καρδιακό καθετηριασμό.

Στρες echo σε διάδρομο: ευαισθησία 73-90%, ειδικότητα 50-74% 
Σπινθηρογραφικό τεστ: ευαισθησία 81%, ειδικότητα 85-95%

Περίπου 65% των ανδρών και 47% των γυναικών παρουσιάζουν καρδιακή προσβολή ή αιφνίδια καρδιακή ανακοπή ως πρώτο σύμπτωμα της καρδιαγγειακής νόσου. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, η οποία πραγματοποιείται λίγο πριν από αυτά τα γεγονότα, δεν έχουν σχέση με την πρόβλεψη του εμφράγματος στην πλειονότητα των ατόμων που ελέγχονται. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι  για τον εντοπισμό αθηροσκληρωτικής νόσου πριν γίνεται συμπτωματική. Αυτές οι μέθοδοι ανίχνευσης περιλαμβάνουν ανατομικές και φυσιολογικές μεθόδους.

Παραδείγματα ανατομικών μεθόδων
CT- δείκτης ασβεστίου στις στεφανιαίες
Μέτρηση του πάχους έσω-μέσου χιτώνα (IMT)
Ενδαγγειακό υπερηχογράφημα (IVUS)
Παραδείγματα φυσιολογικών μεθόδων
Ανάλυση λιποπρωτεΐνης
HbA1c
Hs-CRP
Ομοκυστεΐνη

Οι ανατομικές μέθοδοι μετρούν άμεσα ορισμένες πτυχές της ίδιας της αθηροσκλήρωσης και κατά συνέπεια προσφέρουν τη δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά είναι πιο ακριβές και επεμβατικές. Οι φυσιολογικές μέθοδοι είναι λιγότερο ακριβές και πιο ασφαλείς, αλλά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν ποσοτικά την τρέχουσα κατάσταση της νόσου ή άμεσα να παρακολουθηθεί η εξέλιξη της νόσου.

Αντενδείξεις και προϋποθέσεις τερματισμού της εξέτασης

Το στρες της καρδιακής απεικόνισης δεν συνιστάται για ασθενείς ασυμπτωματικούς χαμηλού κινδύνου ως εξέταση ρουτίνας. 

Απόλυτες αντενδείξεις για τεστ κοπώσεως:

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός 48 ωρών
Ασταθής στηθάγχης που δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί με ιατρική θεραπεία
Ανεξέλεγκτη καρδιακή αρρυθμία, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές αιμοδυναμικές αλλαγές (π.χ. κοιλιακή ταχυκαρδία)
Σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση, πνευμονική εμβολή, και περικαρδίτιδα
Πολυαγγειακή στεφανιαία ασθένεια με υψηλό κίνδυνο οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου
Αντιρροπούμενη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
Μη ελεγχόμενη υπέρταση (αρτηριακή πίεση> 200/110 χιλιοστά Hg) 
Σοβαρή πνευμονική υπέρταση 
Οξύς αορτικός διαχωρισμός
Οξεία νόσος

Ένα καρδιακό τεστ αντοχής θα πρέπει να περατωθεί πριν από την ολοκλήρωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Απόλυτες ενδείξεις:

Συστολική αρτηριακή πίεση που μειώνεται κατά περισσότερο από 10 mmHg με αύξηση του ρυθμού εργασίας, ή όταν πέφτει κάτω από την αρχική τιμή στην ίδια θέση, με άλλα αποδεικτικά στοιχεία  ισχαιμίας
Αύξηση συμπτωμάτων του νευρικού συστήματος: Ζάλη, αταξία ή συγκοπτικό επεισόδιο
Μέτριος έως σοβαρός πόνος στηθάγχης 
Σημεία κακής αιμάτωσης, π.χ. κυάνωση ή ωχρότητα 
Αίτημα του ασθενούς
Τεχνικές δυσκολίες (π.χ. δυσκολίες στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ή ΗΚΓ
Ανάσπαση του διαστήματος ST άνω του 1 mm σε aVR, V1 
Εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
Σχετικές ενδείξεις:
Συστολική αρτηριακή πίεση που μειώνεται κατά περισσότερο από 10 mmHg με αύξηση του ρυθμού εργασίας, ή πέφτει  κάτω από την αρχική τιμή στην ίδια θέση, χωρίς άλλα αποδεικτικά στοιχεία ισχαιμίας
ST ή QRS αλλαγές  π.χ. περισσότερο από 2 mm  οριζόντια ή κατάσπαση του διαστήματος ST ή μετατόπιση του άξονα
Αρρυθμίες πλην παρατεταμένης κοιλιακής ταχυκαρδίας π.χ. πρόωρες κοιλιακές συστολές,  πολυεστιακές ή σε τριπλέτα, κολποκοιλιακός αποκλεισμός ή υπερκοιλιακή ταχυκαρδία ή βραδυαρρυθμίες 
Ενδοκοιλιακή καθυστέρηση αγωγιμότητας ή αποκλεισμός σκέλους ή ότι δεν μπορεί να διακριθεί από την κοιλιακή ταχυκαρδία
Αύξηση του πόνου στο στήθος
Κόπωση, δύσπνοια, συριγμός, χωλότητα ή κράμπες στα πόδια
Υπερτασική κρίση (συστολική αρτηριακή πίεση> 250 mmHg ή διαστολική αρτηριακή πίεση> 115 mmHg)

Παρενέργειες από τα τεστ στρες

Αίσθημα παλμών, πόνος στο στήθος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, δύσπνοια, κεφαλαλγία, ναυτία ή κούραση.
Η αδενοσίνη και η διπυριδαμόλη μπορεί να προκαλέσουν ήπια υπόταση.
Δεδομένου ότι οι ιχνηθέτες που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή αυτή είναι καρκινογόνοι, συχνή χρήση αυτών των τεστ αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Οι φαρμακολογικοί παραγόντες που χρησιμοποιούνται

Φαρμακολογικοί παράγοντες, όπως η αδενοσίνη,  ή η διπυριδαμόλη γενικά χρησιμοποιούνται όταν ένας ασθενής δεν μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο άσκησης σε διάδρομο άσκησης, ή έχει ανεπαρκώς ελεγχόμενη υπέρταση ή αποκλεισμό του αριστερού σκέλους. Ωστόσο, ένα τεστ κοπώσεως μπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντοχή στην άσκηση από ό, τι ένα φαρμακολογικό τεστ αντοχής. 

Οι συνήθως χρησιμοποιούμενοι παράγοντες είναι:

Αγγειοδιασταλτικά που δρουν ως αγωνιστές υποδοχέων αδενοσίνης, όπως η ίδια η αδενοσίνη, και η διπυριδαμόλη η οποία δρα έμμεσα στους υποδοχείς.
Η δοβουταμίνη. Οι επιδράσεις των β-αγωνιστών όπως η δοβουταμίνη μπορεί να αντιστραφούν με χορήγηση βήτα-αναστολέων όπως η προπρανολόλη. Η δοβουταμίνη χρησιμοποιείται συχνά σε ασθενείς με σοβαρή αντιδραστική νόσο των αεραγωγών (άσθμα ή ΧΑΠ), γιατί η αδενοσίνη και η διπυριδαμόλη μπορεί να προκαλέσουν οξεία επιδείνωση των καταστάσεων αυτών. Η καφεΐνη συνήθως χορηγείται 24 ώρες πριν από το τεστ αντοχής με αδενοσίνη, δεδομένου ότι είναι ένας ανταγωνιστής του υποδοχέα Α2Α αδενοσίνης και μπορεί να μετριάσει τα αγγειοδιασταλτικά αποτελέσματα της αδενοσίνης.

Η αμινοφυλλίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετριάσει τις σοβαρές ή / και επίμονες ανεπιθύμητες ενέργειες της αδενοσίνης.

Τα τεστ στρες δεν ανιχνεύουν αθηρωματικές ή ευάλωτες πλάκες. Η δοκιμή έχει σχετικά υψηλά ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με άλλα κλινικά τεστ.

-Holter καρδιακού ρυθμού

Το Holter καρδιακού ρυθμού τοποθετείται για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της καρδιάς (ηλεκτροκαρδιογράφημα). Είναι χρήσιμο για την παρατήρηση των καρδιακών αρρυθμιών οι οποίες θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Για τους ασθενείς που έχουν περισσότερα παροδικά συμπτώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα καρδιακό μόνιτορ για ένα μήνα ή περισσότερο. Όταν χρησιμοποιείται για να μελετηθεί η καρδιά με ηλεκτροκαρδιογράφημα, το Holter  καταγράφει τα ηλεκτρικά σήματα από την καρδιά μέσω μιας σειράς ηλεκτροδίων που συνδέονται με το στήθος. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται πάνω από τα οστά για την ελαχιστοποίηση των artifacts από τη μυϊκή δραστηριότητα. Ο αριθμός και η θέση των ηλεκτροδίων ποικίλλει και είναι, συνήθως, μεταξύ τριών και οκτώ. Κάθε σύστημα Holter αποτελείται από δύο βασικά μέρη, την οθόνη ή συσκευή εγγραφής για την καταγραφή του σήματος, και το λογισμικό για την ανάλυση της εγγραφής. Το μέγεθος της συσκευής εγγραφής διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής. Η σημερινή τάση είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απαγωγών για να εξασφαλιστεί η άνεση του ασθενή κατά την εγγραφή. Μια άλλη ενδιαφέρουσα καινοτομία είναι η παρουσία ενός τριαξονικού αισθητήρα κίνησης, ο οποίος καταγράφει τη σωματική δραστηριότητα του ασθενούς, και αργότερα δείχνει στο λογισμικό τρεις διαφορετικές καταστάσεις: ύπνος, όρθιος, ή περιπατητικός. Όταν η καταγραφή του σήματος ΗΚΓ έχει ολοκληρωθεί (συνήθως μετά από 24 ή 48 ώρες), γίνεται ανάλυση του σήματος. Η αυτόματη ανάλυση παρέχει συνήθως στον ιατρό πληροφορίες σχετικά με τη μορφολογία της καρδιάς, τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, την επισκόπηση ρυθμού και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του βηματοδότη. Αν και ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται άβολα με μια εξέταση Holter, δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Άτομα που παρακολουθούνται δεν πρέπει να περιορίζουν τις συνήθεις καθημερινές τους δραστηριότητες, δεδομένου ότι σκοπός του είναι να καταγράψει πώς λειτουργεί η καρδιά κάτω από διάφορες πραγματικές συνθήκες για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Πρόκειται για μια ηλεκτρική συσκευή, όμως, και θα πρέπει να διατηρείται στεγνή. Θα πρέπει πιθανώς να αποφευχθεί το ντους ή το μπάνιο. 

-Holter αρτηριακής πίεσης

H περιπατητική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης (μετρά την πίεση του αίματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πιστεύεται ότι είναι σε θέση να μειώσει την υπέρταση λευκής μπλούζας που η αρτηριακή πίεση του ασθενούς είναι αυξημένη κατά την διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης λόγω νευρικότητας και  άγχους. Η 24 ωρών, μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης  επιτρέπει την καταγραφή της αρτηριακής πίεσης περιοδικά και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επηρεάζουν  και άλλοι παράγοντες, όπως η ποιότητα του ύπνου, η ηλικία, η υπερτασική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση, και το κοινωνικό περιβάλλον. Η νυχτερινή υπέρταση θεωρείται πιο επικίνδυνη. Η υπέρταση σχετίζεται, με υπερτροφία αριστερής κοιλίας ή στένωση των αρτηριών του αμφιβληστροειδούς, Η βέλτιστη πίεση του αίματος κυμαίνεται σε ένα 24ωρο κύκλο ύπνου-εγρήγορσης, με τιμές που αυξάνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και πέφτουν μετά τα μεσάνυχτα.  

-Triplex καρδιάς απλό και δυναμικό

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συσκευή VVID 4 με προγράμματα χρήσης παραγόντων ηχοαντίθεσης-contrast echo και σκιαγράφησης των κοιλοτήτων (LV opacification), ιστικού Doppler, προσφέρει αξιοπιστία, επαναληψιμότητα και μεγάλη διακριτική ικανότητα στην πλειονότητα των ασθενών, ιδιαίτερα εκείνων που δεν μπορούν να κοπωθούν. 

Διαβάστε, επίσης,

Υπερηχογράφημα καρδιάς

Μη αποφρακτική νόσος των στεφανιαίων αρτηριών

Στηθάγχη Prinzmetal

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

-Αξονική στεφανιογραφία

Διαβάστε, επίσης,

Η αξονική στεφανιογραφία δίνει πολύ ακτινοβολία

Αξονική τομογραφία καρδιάς

-Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

Πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τομογραφική γ-κάμερα Millennium MRP/workstation με προγράμματα ελέγχου λειτουργικότητας και κλάσματος εξώθησης και με πρωτόκολλα ταχείας απεικόνισης, διόρθωσης τεχνημάτων, με χρήση τελευταίας γενιάς ιχνηθετών χαμηλής ακτινοβολίας και με προγράμματα ποσοτικής ανάλυσης της έκτασης βαρύτητας της ισχαιμίας, να προσφέρει διαγνωστικές και προγνωστικές πληροφορίες για τον καρδιοπαθή, τους υπερήλικες, τους πνευμονοπαθείς, τους νεφροπαθείς, τις γυναίκες και τους μη δυνάμενους να κοπωθούν. Είναι κατάλληλο για τη διερεύνηση στεφανιαίς νόσου, την εκτίμηση γνωστής στεφανιαίας νόσου, την εκτίμηση μετά από αγγειοπλαστική, την εκτίμηση μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη, για προσδιορισμό τηw βιωσιμότητας τμήματος του μυοκαρδίου με έμφραγμα και για έλεγχο της λειτουργικότητας με ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ισορροπίας και Gated-SPECT.

Διαβάστε, επίσης,

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

-CT – αγγειογραφία στεφανιαίων αγγείων, κοιλιακής και θωρακικής αορτής και πνευμονικής αρτηρίας.

Διαβάστε, επίσης,

Πότε πρέπει να γίνεται αξονική αγγειογραφία

-Μαγνητική τομογραφία καρδιάς με μελέτη βιωσιμότητας

Η καρδιακή μαγνητική τομογραφία είναι μια ιατρική τεχνολογία απεικόνισης για την μη επεμβατική εκτίμηση της λειτουργίας και της δομής του καρδιαγγειακού συστήματος. Bασίζεται στις ίδιες βασικές αρχές όπως η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI), αλλά με βελτιστοποίηση για χρήση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Με το συνδυασμό μιας ποικιλίας τεχνικών  τα βασικά λειτουργικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του καρδιαγγειακού συστήματος μπορούν να αξιολογηθούν. Η MRA (αγγειογραφία μαγνητικού συντονισμού) μπορεί να παράγει 3D και 4D εικόνες των αιμοφόρων αγγείων και τη ροή του αίματος διαμέσου των αγγείων. Δεν υπάρχει κανένας αποδεδειγμένος κίνδυνος βιολογικής βλάβης, ακόμη και από πολύ ισχυρά στατικά μαγνητικά πεδία. Γίνεται απεικόνιση καρδιακού μυός ή ουλής ή λίπους χωρίς τη χρήση ενός σκιαγραφικού παράγοντα. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς με μελέτη βιωσιμότητας μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη φύση των συγγενών  ελαττωμάτων της καρδιάς με έναν ασφαλό τρόπο χωρίς τη χρήση ακτίνων Χ. Χρησιμοποιείται συνήθως με άλλες διαγνωστικές τεχνικές, όταν η ηχοκαρδιογραφία δεν μπορεί να παρέχει επαρκείς διαγνωστικές πληροφορίες, ως εναλλακτική λύση στον καρδιακό καθετηριασμό που συνεπάγεται κινδύνους από την έκθεση σε ακτινοβολία, για τη λήψη διαγνωστικών πληροφοριών, όπως η μέτρηση της ροής του αίματος ή  αναγνώριση καρδιακών μαζών, και όταν η κλινική εκτίμηση και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις δεν δίνουν πληροφορίες (τετραλογία του Fallot, μετάθεση των μεγάλων αρτηριών, στένωση του ισθμού της αορτής, μονήρης κοιλία σε καρδιακή νόσο, ανωμαλίες των πνευμονικών φλεβών, μεσοκολπική επικοινωνία, νόσοι του συνδετικού ιστού όπως το σύνδρομο Marfan, αγγειακοί δακτύλιοι, ανώμαλη προέλευση των στεφανιαίων αρτηριών, και καρδιακοί όγκοι). Η εξέταση διαρκεί 15 έως 60 λεπτά. Ορισμένοι μαγνητικοί τομογράφοι έχουν μουσική ή ταινίες για να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν τη συνεργασία. 

-Μέτρηση αθηρωματικού φορτίου στεφανιαίων αγγείων

Οι ενδοαγγειακοί υπέρηχοι (IVUS) είναι μια ιατρική μέθοδος απεικόνισης με έναν ειδικά σχεδιασμένο καθετήρα και με έναν ανιχνευτή δι ‘υπερήχων που συνδέεται με το απομακρυσμένο άκρο του καθετήρα. Το εγγύς άκρο του καθετήρα είναι συνδεδεμένο με μηχανογραφικό εξοπλισμό υπερήχων. Επιτρέπει την εφαρμογή της τεχνολογίας υπερήχων, να βλέπει μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία, να κάνει οπτικοποίηση του ενδοθηλίου (εσωτερικό τοίχωμα) των αιμοφόρων αγγείων σε ζωντανά άτομα.  Οι αρτηρίες της καρδιάς (οι στεφανιαίες αρτηρίες) είναι ο πιο συχνός στόχος απεικόνισης για τον IVUS. Ο IVUS χρησιμοποιείται στις στεφανιαίες αρτηρίες για να καθοριστεί το ποσό της αθηρωματικής πλάκας που έχει δημιουργηθεί σε κάθε συγκεκριμένο σημείο μιας στεφανιαίας αρτηρίας. Η προοδευτική συσσώρευση πλάκας εντός του τοιχώματος της αρτηρίας και η ευάλωτη πλάκα η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί σε καρδιακή προσβολή και στένωση της αρτηρίας παρακολουθείται. Ο IVUS είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό  του όγκου της πλάκας μέσα στο τοίχωμα της αρτηρίας και του βαθμού της στένωσης του αυλού των αρτηριών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιπτώσεις στις οποίες η αγγειογραφική απεικόνιση θεωρείται αναξιόπιστη. Χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των θεραπειών της στένωσης όπως μετά από αγγειοπλαστική διαστολή της αρτηρίας, με ή χωρίς stents, και την ιατρική θεραπεία σε βάθος χρόνου. Αναμφισβήτητα ο IVUS μπορεί να απεικονίσει την πλάκα, η οποία δεν μπορεί να φανεί με αγγειογραφία. Ο IVUS επιτρέπει με ακρίβεια την οπτικοποίηση όχι μόνο τον αυλό των στεφανιαίων αρτηριών, αλλά και στο αθήρωμα εντός του τοιχώματος. Ο IVUS θεωρείται μια επεμβατική διαδικασία, και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικούς στην επεμβατική καρδιολογία. Για να απεικονιστεί μια αρτηρία ή φλέβα, ο ιατρός τοποθετεί το άκρο ενός οδηγού σύρματος, συνήθως 0,36 mm σε διάμετρο με ένα πολύ μαλακό και εύκαμπτο άκρο και περίπου 200 cm μήκος. Ο ιατρός διευθύνει το σύρμα οδηγό από το εξωτερικό του σώματος, μέσω καθετήρων αγγειογραφίας και μέσα στο  αιμοφόρο αγγείο που πρόκειται να απεικονιστεί. Το άκρο του καθετήρα υπερήχων ολισθαίνει  πάνω από το οδηγό σύρμα και τοποθετείται, με τη χρήση τεχνικών αγγειογραφίας, έτσι ώστε η άκρη βρίσκεται στην πλέον απομακρυσμένη θέση που πρέπει να απεικονιστεί. Τα ηχητικά κύματα που εκπέμπονται από το άκρο του καθετήρα, είναι συνήθως στην περιοχή 20-40 MHz, και ο καθετήρας επίσης λαμβάνει και διεξάγει  πληροφορίες και κατασκευάζει και εμφανίζει εικόνες ενός λεπτού τμήματος του αιμοφόρου αγγείου στο άκρο του καθετήρα. Απεικονίζει το τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων εσωτερικά, την αθηρωματική νόσο μέσα στο τοίχωμα και το συνδετικό ιστό που καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του αιμοφόρου αγγείου. Βαριές εναποθέσεις ασβεστίου στο τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων αντανακλούν τον ήχο, δηλαδή είναι πολύ ηχογόνα, αλλά επίσης διακρίνονται από τη σκίαση. Το IVUS, είναι η καλύτερη τεχνολογία, για την ανατομία του τοιχώματος της αρτηρίας, για να αναδείξει τη συμπεριφορά της διαδικασίας αθηροσκλήρωσης, τις επιπτώσεις των διαφορετικών στρατηγικών θεραπείας για την αλλαγή της εξέλιξης της διαδικασίας της αθηροσκλήρωσης. Μια ιδιαίτερη χρήση του IVUS είναι στη ποσοτικοποίηση της αριστερής στεφανιαίας νόσου σε περιπτώσεις όπου η στεφανιογραφία δίνει αμφίβολα αποτελέσματα, εκτιμώντας το βαθμό της στένωσης και την ελάχιστη διάμετρο του αυλού. 

-Μέτρηση επικαρδιακού λίπους

O επικαρδιακός λιπώδης ιστός είναι μια ιδιαίτερη μορφή σπλαχνικού λίπους που εναποτίθεται γύρω από την καρδιά και  είναι ένα πολύ δραστήριο όργανο που παράγει διάφορα βιοδραστικά μόρια, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καρδιακή λειτουργία. Το επικάρδιο λίπος είναι ένα σπλαχνικό λίπος, που βρίσκεται μεταξύ της καρδιάς και του περικαρδίου, και έχει πολλές από τις παθοφυσιολογικές ιδιότητες του άλλου σπλαχνικού λίπους και μπορεί επίσης δυνητικά να προκαλεί τοπική φλεγμονή και έχει άμεσες επιπτώσεις στην στεφανιαία αθηροσκλήρωση. Το ηχοκαρδιογράφημα, η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του σπλαχνικού λίπους. Το περικαρδιακό λίπος συνδέεται, επίσης, με άλλους γνωστούς παράγοντες, όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ηλικία και η υπέρταση κι έτσι το επικαρδιακό λίπος είναι ανεξάρτητος δείκτης κινδύνου κι έχει επιπτώσεις στη στεφανιαία νόσο. 

-Έλεγχος αγγειακού δικτύου για διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI-Transcatheter Aortic Valve Implantation)

Αντιμετώπιση ασβεστοποιού στένωσης της αορτής.

Η κύρια θεραπεία για σοβαρή στένωση της αορτής είναι η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας. Το ποσοστό επιβίωσης σε 3 χρόνια σε ασθενείς με συμπτωματική στένωση αορτής που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση είναι 87%. Το  ποσοστό θνησιμότητας στη χειρουργική θεραπεία της αορτικής στένωσης είναι μικρότερο από 5%, αλλά τουλάχιστον 30% έως 40% των ασθενών με σοβαρή στένωση της αορτής δεν μπορούν να θεραπευθούν.

Η σοβαρή στένωση της αορτής προκαλεί δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας ή συνοδά νοσήματα που επηρεάζουν τα χειρουργικά αποτελέσματα. 

Το μπαλόνι για βαλβιδοπλαστική αορτής δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για την χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας. Παρέχει συμπτωματικά οφέλη μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχει ελάχιστη φυσιολογική επίδραση. Αν και η χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας υπήρξε ο στυλοβάτης της θεραπείας για τη σοβαρή στένωση της αορτής, ο καθετήρας εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (Tavi) είναι τώρα αποδεκτή θεραπεία των ασθενών με συμπτωματική στένωση αορτής που δεν μπορούν να κάνουν χειρουργική επέμβαση ή που έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο για χειρουργική θεραπεία. Η ανάπτυξη των συσκευών καθετήρων έχει προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς κατά την τελευταία δεκαετία. Η βαλβίδα Edwards SAPIEN®  είναι κατασκευασμένη από περικάρδιο βοοειδούς, είναι τρίφυλλη και συναρμολογείται επί ενός 14-mm × 23- ή 26-mm φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα, με μπαλόνι-διαστελλόμενο stent που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινική τάση. Η CoreValve® είναι μια περικαρδιακή βαλβίδα χοίρου  που ράβεται σε ένα πλαίσιο νικελίου-τιτανίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για υπερδακτυλιοειδή θέση για τη βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής.

Η μέθοδος της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (Tavi – TranscatheterAorticValveImplantation) συνίσταται στην τοποθέτηση μιας τεχνητής νέας βαλβίδας στην θέση της στενωμένης παλιάς βαλβίδας με την βοήθεια ενός ειδικού καθετήρα, με γενική αναισθησία αλλά χωρίς να απαιτείται «ανοικτό» χειρουργείο. Ο καθετήρας-μπαλόνι πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένη η νέα βαλβίδα προωθείται με ειδικό τρόπο στην κατάλληλη θέση στην καρδιά, είτε από την μηριαία αρτηρία (αρτηρία του ποδιού) είτε από την κορυφή της καρδιάς. Η μέθοδος αυτή προορίζεται μόνο για τους ασθενείς εκείνους που θεωρούνται ότι είναι πολύ υψηλού κινδύνου για να υποβληθούν σε «ανοικτή» επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας. 

Ο τυπικός έλεγχος που πρέπει να γίνει πριν την επέμβαση αυτή περιλαμβάνει κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος, αιματολογικό έλεγχο, υπερηχογράφημα ή και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα για την εκτίμηση της βαρύτητας της στένωσης, στεφανιογραφία για να αξιολογηθούν οι αρτηρίες της καρδιάς και αξονική τομογραφία για να απεικονιστεί με λεπτομέρεια όλο το μήκος της αορτής στον θώρακα και την κοιλιά, μέσα από την οποία θα οδηγηθεί ο ειδικός καθετήρας-μπαλόνι στην καρδιά. Οι επιπλοκές της επέμβασης γενικά είναι σπάνιες σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία της μεθόδου. Ο κίνδυνος θανάτου είναι περίπου 2%, καρδιακού επεισοδίου 1%, εγκεφαλικού επεισοδίου 2-3%, ανάγκης μόνιμης βηματοδότησης 3% και ανοικτού χειρουργείου 0,5%. Άλλες λιγότερο σοβαρές επιπλοκές είναι οι τραυματισμοί στα σημεία της παρακέντησης, η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, οι αιμορραγίες ή και οι λοιμώξεις. Γενικά οι επιπλοκές θεωρούνται μικρές και σπάνιες συγκριτικά με το όφελος της επιτυχημένης επέμβασης.

Διαβάστε, επίσης,

Μπορεί κάποιος που έχει καρδιακή βαλβίδα να κάνει μαγνητική τομογραφία;

Χρήσιμες πληροφορίες για την αξονική τομογραφία

Χρήσιμες πληροφορίες για το βηματοδότη σας

 3D απεικόνιση στην ιατρική

Μαγνητική τομογραφία σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Μαγνητική Μαστογραφία

Ολόσωμη μαγνητική τομογραφία

Χρήσιμες πληροφορίες για τη μαγνητική τομογραφία 

Να προτιμάτε τις ενδοαγγειακές επεμβάσεις για τις αγγειακές παθήσεις

Ο πιο λεπτομερής αξονικός τομογράφος του κόσμου

3D απεικόνιση στην ιατρική

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Pancakes με πεκάν, μπανάνα και maple syrup

Pancake με πεκάν, μπανάνα και maple syrup. Με αλεύρι ολικής, νιφάδες βρώμης και μέλι. Νόστιμο και υγιεινό Pancake με πεκάν, μπανάνα και maple syrup ΣΙΡΟΠΙ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ: Το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ