Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΠάνω από όλα η ποιότητα ζωής στους καρκινοπαθείς

Πάνω από όλα η ποιότητα ζωής στους καρκινοπαθείς

Η θεραπευτική απόφαση στους καρκινοπαθείς πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα ζωής

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Η ποιότητα ζωής στην Ογκολογία είναι επιτακτική πια, λόγω των κοινωνικών μετασχηματισμών, σε συνδυασμό με τα επιτεύγματα και τη βελτίωση της τεχνολογίας, αλλά και των θεραπευτικών δυνατοτήτων.

Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα ζωής είναι η αντιληπτή ποιότητα της καθημερινής ζωής ενός ατόμου, δηλαδή, η εκτίμηση της ευημερίας. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις συναισθηματικές, κοινωνικές και φυσικές πτυχές της ζωής του ατόμου. Στην υγειονομική περίθαλψη η ποιότητα ζωής (HRQoL) είναι μια εκτίμηση του πόσο η ευημερία του ατόμου μπορεί να επηρεαστεί σε βάθος χρόνου από μια ασθένεια, αναπηρία ή διαταραχή. 

Γενικά, η ποιότητα ζωής ενός ατόμου γίνεται με απλές εκτιμήσεις των φυσικών ικανοτήτων (για παράδειγμα, αν ο ασθενής είναι σε θέση να σηκωθεί, να φάει και να πιει, και να φροντίζει για την προσωπική του υγιεινή, χωρίς καμία βοήθεια από τους άλλους ή ακόμη και με μία μόνο μέτρηση (για παράδειγμα, η γωνία με την οποία θα μπορούσε να καμφθεί ένα άκρο).

Η τρέχουσα έννοια της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής αναγνωρίζει ότι τα άτομα θεωρούν την πραγματική τους κατάσταση σε σχέση με τις προσωπικές τους προσδοκίες, που μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, και να αντιδρούν σε εξωτερικές επιρροές, όπως η διάρκεια και η σοβαρότητα της ασθένειας, η οικογενειακή υποστήριξη, κ.λπ.

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, συνήθως αξιολογείται με τη χρήση ερωτηματολογίων. Αυτά είναι συχνά πολυδιάστατα και καλύπτουν τη σωματική, την κοινωνική, την συναισθηματική και την γνωστική κατάσταση του ασθενούς, την εργασία και τις πνευματικές πτυχές, καθώς και μια ευρεία ποικιλία των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη νόσο, που προκαλούνται από τη θεραπεία, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και το οικονομικό αντίκτυπο των ιατρικών παθήσεων. 

Παρόμοια με άλλα ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης, τα ερωτηματολόγια που σχετίζονται με την ποιότητας της ζωής στην υγεία θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας, σε σχέση με την αξιοπιστία και το κύρος τους. Ως εκ τούτου, εκατοντάδες ερωτηματολόγια σχετιζόμενα με την ποιότητα ζωής στην υγεία έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφόρων ασθενειών. 

Επειδή τα προβλήματα υγείας μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τις πιο βασικές πτυχές της καθημερινής ζωής (για παράδειγμα, αναπνοή, ποιότητα του ύπνου, τουαλέτα, σίτιση, ντύσιμο, και άλλα) οι καθημερινές δραστηριότητες πρέπει να εκτιμούνται, ως ένα βασικό εργαλείο για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής.

Το ECOG, χρησιμοποιείται πιο συχνά για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του καρκίνου για τους πάσχοντες.

Η κατανόηση της Ποιότητας Ζωής αναγνωρίζεται ως ένα ολοένα και πιο σημαντικό θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, επειδή η σχέση μεταξύ κόστους και αξίας θέτει πολύπλοκα προβλήματα, συχνά με την υψηλή συναισθηματική προσκόλληση, λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην ανθρώπινη ζωή. Για παράδειγμα, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αναφέρουν ανάλυση του κόστους-οφέλους για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων σχετικά με την πρόσβαση σε ακριβά φάρμακα που μπορεί να παρατείνουν τη ζωή από σύντομο χρονικό διάστημα ή / και να παρέχουν μια ελάχιστη αύξηση στην ποιότητα της ζωής. Επιπλέον, αυτά τα φάρμακα πρέπει να υπερτερούν έναντι του κόστους των εναλλακτικών θεραπειών ή της προληπτικής ιατρικής. Στην περίπτωση της χρόνιας ή / και ανίατης ασθένειας όπου δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία, η έμφαση δίνεται στην βελτίωση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία μέσα από παρεμβάσεις, όπως η διαχείριση των συμπτωμάτων, η υποστηρικτική τεχνολογία, και η παρηγορητική φροντίδα.

Στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων καρκινοπαθών, η έρευνα δείχνει ότι η νοσηλεία κατ’ οίκον μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους με την πάροδο του χρόνου.

Η ποιότητα ζωής σχετίζεται στενά με την Ψυχοκοινωνική Oγκολογία που είναι η αντίληψη εκείνη που συνεκτιμά τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς συντελεστές που υπεισέρχονται στη διάγνωση, στην παθογένεση, στη θεραπεία της νόσου, στην αποκατάσταση και στο τελικό στάδιο.

Η Ψυχοκοινωνική Ογκολογία ασχολείται με την ενημέρωση του ασθενούς, την ανακοίνωση ή την απόκρυψη της αλήθειας για τη διάγνωση, τη συνεργασιμότητα γιατρού και ασθενούς, την ψυχολογική στήριξη του ασθενούς και της οικογένειας, τη διαρκή φροντίδα για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, την φροντίδα για την σωματική, ψυχολογική και κοινωνική αποκατάσταση των θεραπευθέντων και την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για τους ασθενείς τελικού σταδίου.

Η ποιότητα ζωής αναφέρεται σε όλες τις φάσεις και τα στάδια της νόσου, από την αρχική διάγνωση έως την ίαση και τον θάνατο.

Η αντίληψη για την ποιότητα ζωής θα πρέπει να είναι ισχυρό κριτήριο για την επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθήσει ο ασθενής.

Η εφαρμογή εγχείρησης ή όχι θα πρέπει να γίνεται βάσει του προβληματισμού και των επιπτώσεων που θα έχει η εγχείρηση στη σωματική εικόνα των ασθενών και στην γενική τους υγεία. Όταν δεν διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής, ιδίως, όταν δεν απειλείται η καταστροφή κάποιου ζωτικού οργάνου ή η τρώση κάποιου σημαντικού αγγείου καλύτερα να μην γίνονται ακρωτηριαστικές επεμβάσεις. Η πρόοδος της Φαρμακολογίας έχει καταργήσει τις περισσότερες εγχειρήσεις, ειδικά σε όργανα με ενδοκρινική δραστηριότητα.

Οι αντινοθεραπευτικές τεχνικές έχουν βελτιωθεί κι αυτές, είναι στοχευμένες και η φαρμακευτική αγωγή γίνεται με προϊόντα που δεν έχουν τοξικότητα.

Η ποιότητα ζωής των ασθενών δεν πρέπει να επηρεάζεται.

Οι εναλλακτικές θεραπείες του καρκίνου είναι πολύ αποτελεσματικές και εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα ζωής στους καρκινοπαθείς. H “εναλλακτική ογκολογία” αναφέρεται σε ενώσεις που χρησιμοποιούνται αντί της συμβατικής ιατρικής. Το 69% των ασθενών με καρκίνο παγκοσμίως χρησιμοποιούν την εναλλακτική ιατρική για τη θεραπεία του καρκίνου τους. Οι εναλλακτικές θεραπείες του καρκίνου διευκολύνουν τη σωματική και συναισθηματική προσαρμογή στη ζωή με  καρκίνο μέσω της μείωσης των συμπτωμάτων, τη θετική ψυχολογική ανάπτυξη, και επιφέροντας ευνοϊκές αλλαγές σε βιολογικά αποτελέσματα. 

Η αντίληψη για την επιδίωξη ποιότητας ζωής είναι επιτακτικό αίτημα του κοινωνικού σώματος.

Για την αντικειμενοποίηση των μετρήσεων  έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς αναζητούνται κατάλληλα, ακριβή και συγκρίσιμα ερωτηματολόγια.

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, θα επιλεγούν για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Όλα μπορούν να θεραπευθούν

Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Ογκολογία

Ποιότητα ζωής και καρκίνος

Εναλλακτικές θεραπείες για τον καρκίνο

Εμπιστευθείτε το ογκολογικό συμβούλιο της EMEDI

Τα συμπληρώματα διατροφής βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σας

Οι καρκινοπαθείς πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους

Λάδι κάνναβης και καρκίνος

Επανένταξη ενός καρκινοπαθούς στην κοινωνία

Οι θυμωμένοι επιζήσαντες από καρκίνο

Τα ελπιδοφόρα μηνύματα στην Ογκολογία

Κλίμακες Σταδιοποίησης Ασθενούς

Παράγοντες που καθορίζουν τη θεραπευτική απόφαση στην ογκολογία

Ο κόσμος θα φέρει την αλλαγή στην Ογκολογία

Οικονομική ανάλυση της θεραπείας του καρκίνου

Η πικρή αλήθεια για τις χημειοθεραπείες

Γιατί οι χημειοθεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ασύρματος έξυπνος επίδεσμος για την επούλωση χρόνιων πληγών

Ασύρματος έξυπνος επίδεσμος για την επούλωση χρόνιων πληγών. Ταχύτερη επούλωση των πληγών με έναν έξυπνο ηλεκτρονικό επίδεσμο Ο ασύρματος έξυπνος επίδεσμος παρακολουθεί την επούλωση πληγών,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ