Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΚολιμυκίνη
Array

Κολιμυκίνη

Διπλό χτύπημα στην εστία της λοίμωξης

 

 

Η κολιμυκίνη ή COLISTIMETHATE SODIUM χορηγείται ενδοφλέβια και με εισπνοή.

Η κολιμυκίνη είναι ένας κυκλικός πολυπεπτιδικός αντιμικροβιοακός παράγοντας, δηλαδή, είναι ένα αντιβιοτικό που παράγεται από ορισμένα στελέχη των βακτηρίων Paenibacillus polymyxa. Ανήκει στην κατηγορία των πολυμυξινών. 

Οι πολυμυξίνες δρουν καταστρέφοντας την κυτταρική μεμβράνη και οι προκύπτουσες επιπτώσεις είναι θανατηφόρες για ορισμένα βακτήρια. Οι πολυμυξίνες είναι αποτελεσματικές έναντι των αεροβίων Gram-αρνητικών βακτηρίων που έχουν υδρόφιλη εξωτερική μεμβράνη.

Συνήθως ευαίσθητα είδη στην κολιμυκίνη:

Acinetobacter baumannii

Haemophilus influenzae

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Είδη για τα οποία η επίκτητη αντοχή ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα στην θεραπεία με κολιμυκίνη:

Stenotrophomonas maltophilia

Achromobacter xylosoxidans ή Alcaligenes xylosoxidans

Εγγενώς ανθεκτικοί οργανισμοί στην κολιμυκίνη:

Burholderia cepacia και συγγενικά είδη

Proteus spp.

Providencia spp.

Serratia spp.


Θεραπευτικές ενδείξεις κολιμυκίνης

-Ενδείκνυται σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων από Gram (-) παθογόνα.

-Μέσω εισπνοής ενδείκνυται για τη διαχείριση χρόνιων πνευμονικών λοιμώξεων ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών που οφείλονται στην Pseudomonas aeruginosa σε ασθενείς με κυστική ίνωση.

Τα εισπνεόμενα αντιβιοτικά φθάνουν άμεσα στο πνευμονικό παρέγχυμα, χωρίς να διασχίζουν τις μεμβράνες των κυττάρων, καταφέρνουν αυξημένες συγκεντρώσεις στον πνευμονικό ιστό αναπτύσσοντας ταχύτατη βακτηριοκτόνο δράση και δεν ευνοούν την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών.

Τα πλεονεκτήματα της εισπνεόμενης κολιμυκίνης:

Βοηθά στην εκρίζωση και τη μείωση του μικροβιακού φορτίου της Pseudomonas aeruginosa σε ασθενείς που πάσχουν από κυστική ίνωση.

Επεμβαίνει στο φαύλο κύκλο του βιοφίλμ της Pseudomonas aeruginosa προσφέροντας σημαντική βελτίωση στη ποιότητα ζωής του ασθενή.

Εμφανίζει σημαντικά μικρότερα ποσοστά αντοχής σε σχέση μαεάλλα εισπνεόμενα αντιβιοτικά, όπως tobramycin που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κυστικής ίνωσης.

Δεν παρουσιάζει διασταυρούμενη αντοχή στην Pseudomonas aeruginosa.

Σε αντίθεση με άλλα εισπνεόμενα αντιβιοτικά, όπως αμικασίνη και κεφταζιδίμη δεν διέρχεται τον κυψελιδοτριχοειδικό φραγμό, με αποτέλεσμα να ανιχνεύεται ελάχιστη ποσότητα φαρμάκου στη συστηματική κυκλοφορία και επιτυγχάνει υψηλές συγκεντρώσεις στο βρογχικό παρέγχυμα και βελτιώνει σημαντικά την FEV1.

Η εισπνεόμενη κολιμυκίνη παρουσιάζει χαμηλή συστηματική διάχυση ακόμη και σε μεγάλα δοσολογικά σχήματα.

Η κολιμυκίνη παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα σε σχέση με την αμικασίνη και την κεφταζιδίμη.

Οι υψηλές δόσεις εισπνεόμενης κολιμυκίνης είναι ασφαλείς όταν χορηγούνται για 14 ημέρες.

Εισπνεόμενη κολιμυκίνη μπορεί να δοθεί και σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς.

Προσδιορισμός της δόσης προς νεφελοποίηση

Πνευμονική απόθεση των εισπνεόμενων αντιβιοτικών είναι η συνολική ποσότητα του αντιβιοτικού που χορηγήθηκε στο θάλαμο νεφελοποίησης μείον την εξωπνευμονική εναπόθεση.

Δόση χορηγούμενη στο τραχειοβρογχικό δένδρο=ενδοφλέβια δόση

Εξωπνευμονική εναπόθεση είναι η ποσότητα του φαρμάκου που ανιχνεύεται στο κύκλωμα νεφελοποίησης και είναι το 40% της δόσης που εισάγεται στο νεφελοποιητή.

Άρα η κατάλληλη δόση των εισπνεόμενων αντιβιοτικών είναι: Δόση που εισάγεται στο τραχειοβρογχικό δένδρο=ενδοφλέβια δόση

Δόση που εισάγεται στο νεφελοποιητή=Δόση που παραδίδεται στο ταχειοβρογχικό δένδρο + εξωπνευμονική εναπόθεση

Συνθήκες που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια νεφελοποίησης για να περιορισθεί η εξωπνευμονική εναπόθεση του φαρμάκου:

-Ρυθμίσεις του αναπνευστήρα για αποφυγή στροβιλισμών στο άκρο εισπνοής:

Αναλογία εισπνοής/εκπνοής μικρότερη ή ίση με 50%

Χαμηλή ροή οξυγόνου 6-8 l/min

Χαμηλή συχνότητα εισπνοής (12bpm)

-Εισπνευστική παύση (20% του κύκλου) στο τέλος της εισπνοής

-Απουσία υγραντήρα στο κύκλωμα κατά τη διάρκεια νεφελοποίησης

-Συχνή αλλαγή φίλτρου εκπνοής

Όταν συνδυάζεται η ενέσιμη και εισπνεόμενη κολιμυκίνη απαιτούνται λιγότερες ημέρες μηχανικού αερισμού.


Δοσολογία και τρόπος χορήγησης μέσω εισπνοής

Ενήλικες, έφηβοι και παιδιά ηλικίας πάνω ή ίσα των 2 ετών

1-2 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες δύο έως τρεις φορές την ημέρα με μέγιστη δόση 6 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημέρα

Παιδιά κάτω των 2 ετών

0,5-1 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες δύο φορές την ημέρα με μέγιστη δόση 2 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημ;eρα

Ενδείξεις: Λοιμώξεις πνεύμονα από Pseudomonas aeruginosa σε ασθενείς με κυστική ίνωση.

Αντενδείξεις: Βαρεία μυασθένεια, κύηση και γαλουχία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Βήχας, βρογχόσπασμος, ερεθισμός στόματος και φάρυγγος, αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Σε δόσεις που συνήθως επιτυγχάνονται με ΕΦ χορήγηση έχουν αναφερθεί νεφροτοξικότητα και νευροτοξικότητα.

Αλληλεπιδράσεις: Εξαιτίας της μείωσης της ακετυλοχολίνης που απελευθερώνεται στις νευρομυϊκές συνάψεις ενισχύει και επιμηκύνει τη δράση των μυοχαλαρωτικών τύπου κουραρίου. Ενισχύει τη δράση άλλων νεφροτοξικών φαρμάκων.

Προσοχή στη χορήγηση: Η πρώτη δόση να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη, λόγω του κινδύνου βρογχοσπάσμου που μπορεί να αντιμετωπισθεί με βρογχοδιασταλτικά. Σε ασθενείς με νεφρική βλάβη κίνδυνος επιδείνωσης. Κίνδυνος νευροτοξικότητας σε υπέρβαση των δόσεων. Σε ασθενείς με πορφυρία. Πριν τη χορήγηση να επιβεβαιώνεται ο αποικισμός με Pseudomonas aeruginosa και η ευαισθησία της στην κολιστίνη.
Δοσολογία

Παιδιά > 2 ετών και ενήλικες: 1-2 MIU 2-3 φορές την ημέρα μέσω νεφελοποιητή.

Πίνακας μετατροπής Νατριούχου Κολιστιμεθάτης (CMS)

Ισχύς

≈ μάζα CMS (mg)*

IU

≈ mg CBA

12.500

0.4

1

150.000

5

12

1.000.000

34

80

4.500.000

150

360

9.000.000

300

720

* Ονομαστική ισχύς της φαρμακευτικής ουσίας = 12.500 IU/mg

CBA: Δραστκότητα κολιμυκίνης βάσης


Δοσολογία και τρόπος χορήγησης ενδοφλεβίως

Ενήλικες, έφηβοι 

Δόση συντήρησης 9 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημέρα σε 3 δόσεις

Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση

Μια δόση συντήρησης 9 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημέρα 

Σε μερικές περιπτώσεις ασθενών με καλή νεφρική λειτουργία

Δόσεις φόρτισης και συντήρησης 12 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημέρα 

Σε νεφρική δυσλειτουργία

Κάθαρση κρεατινίνης (ml/min) < 50-30

Συνολική ημερήσια δόση= 5,5-7,5 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημέρα σε 2 διαιρεμένες δόσεις

Κάθαρση κρεατινίνης (ml/min) < 30-10

Συνολική ημερήσια δόση= 4,5-5,5 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημέρα σε 2 διαιρεμένες δόσεις

Κάθαρση κρεατινίνης (ml/min) < 10

Συνολική ημερήσια δόση= 3,5 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες/ ημέρα σε 2 διαιρεμένες δόσεις

Παιδιά

-Λιγότερο ή ίσο με 40 κιλά:

75.000-150.000 IU/ημέρα σε 3 διαιρεμένες δόσεις

Περισσότερο από 40 κιλά:

Χρήση δοσολογίας ενηλίκων

Παιδιά με κυστική ίνωση

> από 150.000 IU/kg/ημέρα

Διαβάστε, επίσης,

Οι βιταμίνες που πρέπει να παίρνουν όσοι έχουν κυστική ίνωση

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα βακτήρια

Τα οφέλη της σερραπεπτάσης στην υγεία

Η ακετυλοκυστεϊνη είναι ασφαλής;

Κυστική ίνωση

Ινοκυστική νόσος

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πονοκέφαλος στα παιδιά

Ο πονοκέφαλος στα παιδιά μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας ποικιλίας καταστάσεων υγείας. Η πιο συχνή αιτία είναι συνήθως η ημικρανία, ο πονοκέφαλος τάσης, το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ