Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΟι νέες θεραπείες για τον καρκίνο είναι φυσικές

Οι νέες θεραπείες για τον καρκίνο είναι φυσικές

Η ανακάλυψη νέων βιοδεικτών στον καρκίνο αντικαθιστά τα συμβατικά φάρμακα με τα φυσικά

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν πρέπει να ενοχλούν αυτούς που το πράττουν…

Η ανακάλυψη νέων βιοδεικτών στον καρκίνο αντικαθιστά τα συμβατικά φάρμακα με τα φυσικά

Τα ένζυμα P450 ή CYP ένζυμα

Αυτά τα ένζυμα χρησιμοποιούν σίδηρο στον πυρήνα για να οξειδώσουν διάφορα προϊόντα που μπαίνουν στο σώμα. Πολλές φορές αναφέρονται ως αιμοπρωτεϊνες. Είναι η οξείδωση ή η υδροξυλίωση που κάνει αυτά τα ένζυμα να κάνουν πολλά φάρμακα υδατοδιαλυτά.

Τα CYP ένζυμα καθαρίζουν τις τοξίνες από το σώμα.

Το ένζυμο CYP1B1 παρατηρείται στα καρκινικά κύτταρα και όχι στα υγιή. Το ένζυμο CYP1B1 παρατηρείται στα σαρκώματα μαλακών ιστών. Επίσης, παρατηρείται στον καρκίνο του μαστού, του κόλου, του πνεύμονα, του οισοφάγου, του δέρματος, των λεμφαδένων, του εγκεφάλου και του όρχεος. Το ένζυμο CYP1B1 παρατηρείται στα προκαρκινωματώδη δυσπλαστικά κύτταρα, σε πρώιμους καρκίνους και στους μεταστατικούς καρκίνους. Η ανίχνευση του CYP1B1 και των επιπέδων του σε διάφορους τύπους καρκίνου γίνεται με ανοσοϊστοχημική χρώση. Το δείγμα λαμβάνεται με βιοψία ή καλύτερα για να μην γίνει διασπορά των κυττάρων με χειρουργική εξαίρεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και παλιό δείγμα από το παθολογοανατομικό εργαστήριο, οπότε από την τράπεζα ιστών, ο ασθενής δανείζεται τα block παραφίνης ή 4 μικροτομές των 6mm. Αν το δείγμα είναι φρέσκο φιξάρεται και γίνεται στερεό με παραφίνη ή άλλους παράγοντες. Οι μικροτομές στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να γίνει μικροσκοπική εξέταση. Σε μια μικροτομή τοποθετείται αντίσωμα έναντι του CYP1B1. Το αντίσωμα θα προσκολληθεί στο CYP1B1 και δεν θα προσκολληθεί σε κύτταρα που δεν εκφράζουν το CYP1B1. Ένα δεύτερο αντίσωμα μετά προετοιμάζεται με μαύρη ή καφέ χρώση. Το δεύτερο αντίσωμα είναι αντίσωμα έναντι του πρώτου αντισώματος, του αντισώματος CYP1B1. Το δείγμα μετά επεξεργάζεται με τη χρώση του δεύτερου αντισώματος. Το δεύτερο αντίσωμα προσκολλάται στο αντίσωμα CYP1B1, το οποίο με τη σειρά του προσκολλάται στο CYP1B1 ένζυμο. Σε αυτή τη διαδικασία δύο σταδίων τα CYP1B1 ένζυμα χρωματίζονται μαύρα ή καφέ, ανάλογα με τη μέθοδο χρώσης. Η μικροτομή στη συνέχεια επεξεργάζεται με μωβ χρώση που βάφει τα υγιή κύτταρα μωβ για να φανεί η αντίθεση. Κάτω από το μικροσκόπιο μια ακολουθία από μαύρα ή καφέ κύτταρα και μωβ κύτταρα διακρίνονται και κάποιος μπορεί να δει την έκφραση του CYP1B1 και τον βαθμό της έκφρασης. Έτσι, μπορεί να προσδιορισθεί η παρουσία του ενζύμου CYP1B1 σε όλα τα στάδια καρκίνου και σε όλους τους τύπους καρκίνου, αφού δεν εκφράζεται σε υγιείς ιστούς.

Αναμένεται απλό test kit για το CYP1B1.

Η μεταβολική δραστηριότητα του CYP1B1

Η Docetaxel, το Tegafur και η Flytamide μεταβολίζονται από το CYP1B1. Η Docetaxel, το Ellipticine, η Mitoxadrone και η Tamoxifen απενεργοποιούνται από το CYP1B1. Αυτοί οι κυτταροτοξικοί παράγοντες δεν στοχεύουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα και είναι πολύ τοξικοί για τα υγιή κύτταρα, παρά για τα καρκινικά, εκτός και αν το CYP1B1 καταπιεστεί από τη μεγάλη δόση των κυτταροτοξικών παραγόντων. Γι΄αυτό αναστολείς του CYP1B1 χορηγούνται πριν την χορήγηση των εξατομικευμένων αντικαρκινικών παραγόντων, ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου για να μην αδρανοποιούνται από το CYP1B1.

Άλλο θέμα είναι η μετατροπή της οιστραδιόλης σε 4-υδροξυοιστραδιόλη που καταλύεται από το CYP1B1. Η 4-υδροξυοιστραδιόλη έχει καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ιδιότητες. Το CYP1B1 και οι πολυμορφισμοί του μπορεί να εξηγήσουν τις ατομικές διαφορές σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Αν εμπλακεί το CYP1B1 στον καρκίνο του μαστού είναι για τον ενδοογκικό μεταβολισμό της οισραδιόλης, αφού το CYP1B1 υπάρχει μόνο στα καρκινικά κύτταρα. Το CYP1B1 είναι παρόν, αφότου ο καρκίνος μαστού ήδη υπάρχει.

Το CYP1B1, επίσης, ενεργοποιεί έναν μεγάλο αριθμό προκαρκινογόνων του περιβάλλοντος. Το CYP1B1 μπορεί να μετατρέψει τα προκαρκινογόνα του καπνού των τσιγάρων (βενζο-α-πυρένια) σε καρκινογόνα. Εκτός από αυτό ο καπνός του τσιγάρου προάγει την παρουσία του CYP1B1 στο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα, όπως τη γλώσσα, τον οισοφάγο και τους πνεύμονες κι έτσι πολλαπλασιάζονται οι μεταλλαξιογόνες δράσεις των καρκινογόνων του καπνού. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι αναστολέας του CYP1B1…

Ο μεταβολισμός των αντικαρκινικών παραγόντων και η ενεργοποίηση των προκαρκινογόνων σε καρκινογόνα από το CYP1B1 είναι σημαντικό γεγονός στον καρκίνο. Το CYP1B1 είναι χαρακτηριστικό στοιχείο των καρκινικών κυττάρων, μειώνει την αποτελεσματικότητα των αντικαρκινικών παραγόντων και μετατρέπει τα προκαρκινογόνα σε καρκινογόνα. Αυτή η μετατροπή των προκαρκινογόνων σε καρκινογόνα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, έχοντας κατά νου ότι το CYP1B1 υπάρχει μόνο στα καρκινικά κύτταρα. Όταν ένα καρκινογόνο δημιουργείται μέσα στο καρκινικό κύτταρο, το κύτταρο είναι ήδη καρκινικό. Άρα, η θεραπεία θα πρέπει να εστιασθεί στο πώς θα προληφθεί ο καρκίνος.

Όμως, γιατί υπάρχει το CYP1B1; Για να μας κάνει κακό; Βλέποντας τις μελέτες με ανοιχτό μυαλό θα λέγαμε ότι το CYP1B1 δημιουργείται για να προστατέψει τον ανθρώπινο οργανισμό και να αυξήσει την επιβίωση και να τον προστατέψει από τα βιομηχανικά, περιβαλλοντικά και φαρμακευτικά χημικά.

Η stilserene είναι ένα CYP1B1 στοχευμένο προφάρμακο που ενεργοποιείται από το CYP1B1. Σε αντίθεση με τις συμβατικές χημειοθεραπείες, αυτή η ουσία εισάγεται στο σώμα και ολοκληρωτικά στοχεύει το CYP1B1 και τα καρκινικά κύτταρα. Η stilserene μεταβολίζεται από το ένζυμο stilserene και παράγει έναν μεταβολίτη μέσα στα καρκινικά κύτταρα που προάγει την απόπτωση, δηλαδή, τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, ενώ δεν επηρεάζει καθόλου τα υγιή κύτταρα. Η Stilserene προκαλεί τον θάνατο στο 95% των καρκινικών κυττάρων, ακόμη και σε καρκίνους που είναι ανθεκτικοί σε άλλες θεραπείες. Όγκοι στομάχου, εντέρου, πνεύμονα, μαστού και εγκεφάλου μπορεί να θεραπευθούν από την Stilserene με χωρίς βλάβη στον υγιή ιστό.

Η χημειοθεραπεία είναι τοξική και για τα υγιή και για τα καρκινικά κύτταρα. Στην πραγματικότητα η κλασσική χημειοθεραπεία μπορεί να έχει διπλάσια τοξικότητα στα υγιή κύτταρα από ότι στα καρκινικά, ενώ η Stilserene είναι 4.304 φορές πιο τοξική και η τοξικότητά της περιορίζεται στα καρκινικά κύτταρα.

Ο καρκίνος, τελικά, μπορεί να θεραπευθεί.

Η Stilserene υπάρχει σε υδατοδιαλυτό διάλυμα για ενδοφλέβια χρήση και ετοιμάζεται και κάψουλα από το στόμα η οποία μπορεί να απορροφηθεί εύκολα.

Όπως, αναφέραμε αν το ένζυμο CYP1B1 είναι ένας μηχανισμός διάσωσης του οργανισμού, φυσικές ουσίες που μεταβολίζονται από αυτό, όπως η Stilserene θα βοηθούσαν στην θεραπεία του καρκίνου. Υπάρχουν φυσικοί παράγοντες που στη φάση μεταβολισμού από το CYP1B1, συμπεριφέρονται σαν προφάρμακα με αποτελεσματικές αντικαρκινικές ιδιότητες.

Για παράδειγμα, ένας φυσικός παράγοντας που δρα όπως η Stilserene είναι η ρεσβερατρόλη που υπάρχει στο κόκκινο κρασί. Η ρεσβερατρόλη είναι ένα φυτοοιστρογόνο που δομικά είναι παρόμοιο με την οιστραδιόλη. Αυτή υφίσταται αρωματική υδροξυλίωση από το CYP1B1 με τον ίδιο τρόπο, όπως η οιστραδιόλη. Εάν αυτή η υδροξυλίωση ελάμβανε μέρος στο ίδιο σημείο, όπως στην οιστραδιόλη, θα απελευθερωνόταν ένας μεταβολίτης πολύ χρήσιμος. Με το ένζυμο CYP1B1  η ρεσβερατρόλη μετατρέπεται σε piceatannol, ένα άλλο συστατικό στιλβενίου με γνωστές αντικαρκινικές ιδιότητες. Ο αντικαρκινικός παράγοντας παράγεται μέσα στο καρκινικό κύτταρο και λειτουργεί μέσα σε αυτό και δεν επηρεάζονται καθόλου οι υγιείς ιστοί. Η ρεσβερατρόλη αποτελεσματικά σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα σε χαμηλές δόσεις, αλλά σε υψηλές δόσεις ένας μηχανισμός αυτοαναστολής παρατηρείται και αναστέλλεται η δραστικότητα του ενζύμου CYP1B1 και σταματά η αντικαρκινική της δράση. Αυτό συμβαίνει, γιατί το ένζυμο CYP1B1 δεν μπορεί πια να μεταβολίσει άλλα στοιχεία, που θα μπορούσαν δυνητικά να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα.

Σήμερα έχουν ανακαλυφθεί 20 φυσικές ουσίες υδροφιλικές και λιποφιλικές που μεταβολίζονται από το CYP1B1 σε μεταβολίτες με αντικαρκινικές ιδιότητες. Είναι φυτικοί μεταβολίτες  οι φυτοαλεξίνες.

Η τροφή μπορεί να γίνει το φάρμακό σας και το φάρμακό σας μπορεί να είναι η τροφή σας.

Οι σαλβεστρόλες είναι φυτοθρεπτικά συστατικά που μεταβολίζονται από το ένζυμο CYP1B1 και παράγουν μεταβολίτες που εξοντώνουν τα καρκινικά κύτταρα. Αλλά, οι σαλβεστρόλες είναι και μέρος του φυτικού ανοσοποιητικού συστήματος. Διεγείρουν μύκητες και άλλα παθογόνα να αναστέλλουν τη  δράση ενός άλλου παθογόνου.

Οι S31G σαλβεστρόλες, για παράδειγμα είναι λιπόφιλες και διεισδύουν στους ιστούς γρήγορα. Μπορούν να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και βρίσκονται σε διάφορα φυτά, όπως, την ελιά, τα σπαράγγια και τα μανταρίνια.

Τα φυτά προσβάλλονται από παθογόνα, κυρίως μύκητες και προσβάλλεται η φλούδα ή/και οι ρίζες του φυτού. Τότε οι σαλβεστρόλες πηγαίνουν στο σημείο της μόλυνσης και επιτίθενται στο παθογόνο. 

Οι μύκητες έχουν ένζυμα του κυτοχρώματος P450 και η αποδόμηση του παθογόνου γίνεται μέσα στους μύκητες με ενεργοποίηση  των ενζύμων του κυτοχρώματος P450.

Τα βιολογικά φρούτα και τα λαχανικά έχουν ισχυρή αντικαρκινική δράση και περιέχουν σαλβεστρόλες που όταν μπαίνουν στα καρκινικά κύτταρα μεταβολίζονται από το ένζυμο CYP1B1 και μετατρέπονται σε αντικαρκινικούς παράγοντες.

Οι όγκοι είναι ένα μείγμα από καρκινικά κύτταρα και υγιή κύτταρα. Όταν ένα δείγμα ιστού παρατηρείται κάτω από το μικροσκόπιο και έχει υποστεί χρώση για το ένζυμο CYP1B1 φαίνεται ως μια μαύρη ή καφέ μάζα με μοβ υγιή κύτταρα, ανάμεσα.

Οι σαλβεστρόλες είναι ένα φυσικό, διαιτητικό φυτοχημικό που μπορεί να μετατραπεί σε ένα κυτταροτοξικό μεταβολίτη από το ένζυμο CΥΡ1Β1 που υπερεκφράζεται από τα καρκινικά κύτταρα.

Σαλβεστρόλες περιέχουν τα εκχυλίσματα από φραγκοστάφυλο, βατόμουρο, φράουλα, και από τη φλούδα μανταρινιού.

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, θα επιλεγούν για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Συμπλήρωμα διατροφής για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου

Ποιοι πρέπει να παίρνουν ρεσβερατρόλη

Χρήσιμες πληροφορίες για τα αντιοξειδωτικά

Φυτοθρεπτικά συστατικά που θεραπεύουν τον καρκίνο

Τα καλύτερα τρόφιμα κατά του καρκίνου

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με σταφύλια

Θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως με φυσικά μέσα

Κρέμα αντιγήρανσης με EGF και ρεσβερατρόλη

Το κόκκινο κρασί καίει το λίπος και μειώνει την αρτηριακή πίεση

Προστατέψτε την ακοή σας με κόκκινο κρασί

Οι καλύτερες τροφές για να ρίξετε την κακή χοληστερίνη

Προστατέψτε την υγεία σας με το κόκκινα τρόφιμα

Που ωφελεί το κόκκινο κρασί

Φυτοθρεπτικά για τον καρκίνο

Χρήσιμες πληροφορίες για τη φυτοθεραπεία

Διατροφικές συμβουλές για την πρόληψη του καρκίνου

Μεταβολομική

Φυτοθρεπτικά συστατικά που θεραπεύουν τον καρκίνο

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Οι πιο συχνές είναι η υπερπλασία προστάτη, η προστατίτιδα και ο καρκίνος προστάτη Γράφει η  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά  Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ