Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟρθοπαιδικήΚατάγματα του βραχιονίου

Κατάγματα του βραχιονίου

Τα κατάγματα βραχιονίου οστού είναι συχνά

Τα κατάγματα του βραχιονίου ανάλογα με την ανατομική τους θέση διακρίνονται σε:

 • Κατάγματα του άνω πέρατος βραχιονίου
 • Κατάγματα της διαφύσεως βραχιονίου
 • Κατάγματα του κάτω πέρατος βραχιονίου

-Κατάγματα του άνω πέρατος βραχιονίου

 • Κατάγματα μείζονος βραχιονίου ογκώματος

Όταν γίνονται από άσκηση άμεσης βίας, σπανίως, παρουσιάζουν παρεκτόπιση και θεραπεύονται με απλή ανάρτηση του μέλους σε τριγωνικό επίδεσμο για βραχύ χρονικό διάστημα, όσο χρειάζεται για να υποχωρήσει ο πόνος (2-3 εβδομάδες).

Τα αποσπαστικά, όμως, κατάγματα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος είναι περισσότερο σοβαρά και συνήθως, απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση, γιατί με την απόσπαση διαταράσσεται η λειτουργία των στροφέων του ώμου.

Κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής

Είναι συχνά κατάγματα, κυρίως, σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Συνήθως, προκαλούνται από έμμεση βία, από πτώση στον αγκώνα ή στο τεντωμένο χέρι. Είναι δυνατόν να είναι υποκεφαλικά, συντρηπτικά της κεφαλής ή να συνοδεύονται και από εξάρθρημα. Ο ώμος παραμορφώνεται, δημιουργείται τοπικό οίδημα, εκχύμωση, ενώ οι κινήσεις είναι επώδυνες και περιορισμένες. Η διάγνωση και η ακριβής θέση του κατάγματος επιβεβαιώνονται με την ακτινογραφία. Η θεραπεία τις περισσότερες φορές είναι συντηρητική. Απλή επίδεση του μέλους στο θώρακα, όταν δεν παρατηρείται αξιόλογη παρεκτόπιση, ανάταξη με γενική νάρκωση και επίδεση αν υπάρχει παρεκτόπιση. Χρόνος ακινητοποίησης 3-4 εβδομάδες.

Κατάγματα βραχιονίου που απαιτούν χειρουργική επέμβαση:

 • Αποσπαστικό κάταγμα μείζονος βραχιονίου ογκώματος, παρεκτοπισμένο κάτω από τον ακρωμιοκορακοειδή σύνδεσμο, όπου υπάρχει βλάβη στροφέως ώμου.
 • Κάταγμα και εξάρθρημα κεφαλής βραχιονίου, αν και μπορεί να αναταχθούν με χειρισμούς.
 • Συντριπτικό κάταγμα της κεφαλής βραχιονίου, όπου σε άτομα νέα και δραστήρια πρέπει να επιχειρείται η όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της αρθρώσεως, γιατί η αναπηρία θα είναι μεγάλη.
 • Υποκεφαλικό κάταγμα με μεγάλη παρεκτόπιση και παρεμβολή ανάμεσα στα σπασμένα τμήματα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου μυός. Η διάφυση του βραχιονίου είναι συνήθως παρεκτοπισμένη προς τα έξω και μεταξύ των σπασμένων τμημάτων του οστού παρεμβάλλεται η μακρά κεφαλή του δικεφάλου.

-Κατάγματα της διαφύσεως

Πτώση επί της παλάμης με τον αγκώνα σε έκταση και σύγχρονη στροφή του σώματος σπειροειδές κάταγμα του βραχιονίου. Επίσης, πτώση πάνω στον αγκώνα με τον βραχίονα σε απαγωγή μπορεί να προκαλέσει λοξό ή εγκάρσιο κάταγμα. Άμεση πλήξη επί του βραχίονα μπορεί και πάλι να προκαλέσει εγκάρσιο ή συντριπτικό κάταγμα. Η διάγνωση είναι εύκολη. Υπάρχει παραμόρφωση, οίδημα, ευαισθησία και αδυναμία κινήσεως του βραχιονίου. Σε κάθε κάταγμα του βραχιονίου πρέπει να ελέγχεται το κερκιδικό νεύρο. Η βλάβη του νεύρου διαπιστώνεται από την αδυναμία εκτάσεως του καρπού, των δακτύλων και εκτάσεως και απαγωγής του αντίχειρα (πίπτουσα χειρ). Η ακτινογραφία επιβεβαιώνει τη διάγνωση και καθορίζει τη μορφή του κατάγματος, αν δηλαδή, είναι σπειροειδές, εγκάρσιο, συντριπτικό κ.ά. Πολλά κατάγματα του βραχιονίου αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Δεν χρειάζεται ανατομική ανάταξη για την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας επαφής που έχουν τα κατάγματα αυτά που είναι λοξά, σπιροειδή ή συντριπτικά, δεν υπάρχει πρόβλημα πωρώσεως. Η ακινητοποίηση δεν πρέπει να είναι πλήρης και είναι αρκετό να παρεμποδίζονται οι αδρές κινήσεις μόνο και να ελαττώνεται ο πόνος. Ο γύψινος νάρθηκας, η επίδεση στο θώρακα, ο κρεμάμενος γύψος κ.ά χρησιμοποιούνται.

Χειρουργική επέμβαση σε κάταγμα της διαφύσεως βραχιονίου γίνεται:

 • Σε πρώιμη και όψιμη κατά τη διάρκεια πωρώσεως βλάβη του κερκιδικού νεύρου. Το νεύρο απελευθερώνεται και επί νευροτμήσεως συρράπτεται. Τα συμπτώματα παραλύσεως υποχωρούν σε περίπου 3 εβδομάδες.
 • Σε εγκάρσια κατάγματα που οι επιφάνειες επαφής είναι μικρές και υπάρχει ο κίνδυνος ψευδαρθρώσεως.
 • Σε αμφοτερόπλευρα κατάγματα του βραχιονίου, όπου η επίδεση και των δύο άκρων δεν αφήνει τον ασθενή να αυτοεξυπηρετηθεί.

Όταν απαιτηθεί να γίνει χειρουργική θεραπεία σε κατάγματα του βραχιονίου γίνεται στερεά οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες που επιτρέπει την πρώιμη κινητοποίηση του μέλους.

-Κατάγματα του κάτω πέρατος του βραχιονίου

Εξωαρθρικά κατάγματα: Παρακονδυλίου αποφύσεως, Παρατροχιλίου αποφύσεως, Υπερκονδύλιο

Ενδοαρθρικά κατάγματα: Τροχιλίας, Βραχιονίου κονδύλου, Υπερκονδύλιο τύπου Τ ή Υ

Τα κατάγματα αυτά μπορεί να είναι εξωαρθρικά ή ενθοαρθρικά, απλά ή συντριπτικά. Είναι γενικά σοβαρά κατάγματα που δημιουργούν προβλήματα λειτουργικότητας του αγκώνα. Η διάγνωσή τους και κυρίως, ο ακριβής καθορισμός της μορφής του κατάγματος είναι δύσκολος, γι΄αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην εκτίμηση της ακτινογραφίας. 

Τα εξωαρθρικά κατάγματα είναι δυνατό να είναι αποσπαστικά της παρακονδυλίου ή παρατροχιλίου αποφύσεως, που συνήθως, απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση ή υπερκονδύλια κατάγματα απλά ή συντριπτικά. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση για συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία θα εξαρτηθεί από την παρεκτόπιση του κατάγματος και τη δυνατότητα επιτυχίας ικανοποιητικής ανατάξεως.

Τα ενδοαρθρικά κατάγματα είναι πιο σοβαρά. Αφορούν την αρθρική επιφάνεια που θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως για να λειτουργήσει η άρθρωση φυσιολογικά. Με συντηρητική θεραπεία αυτό είναι αδύνατο. Η χειρουργική θεραπεία προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, αλλά και αυτή δεν είναι πάντοτε ικανή να προσφέρει πλήρη αποκατάσταση. Αλλά, συγκριτικά με τη συντηρητική, η χειρουργική θεραπεία δίνει καλύτερα αποτελέσματα, σε αυτή την κατηγορία των καταγμάτων.

Τα ενδοαρθρικά κατάγματα μπορεί να είναι μεμονωμένα κατάγματα της τροχιλίας ή του κονδύλου, κατάγματα σε σχήμα Υ, χωρίς συντριβή ή κατάγματα σε σχήμα με μικρή ή μεγάλη συντριβή.

Τα κατάγματα που αφορούν στην τροχιλία ή στην παρατροχίλια απόφυση μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο ωλένιο νεύρο, όπως όψιμη νευρίτιδα, λόγω εμπλοκής ή περιριοσμού του νεύρου από τον σχηματιζόμενο πώρο.

Τα συντριπτικά ενδοαρθρικά κατάγματα του κάτω πέρατος του βραχιονίου έχουν ένδειξη χειρουργικής επέμβασης που είναι καθορισμένη και τα υλικά οστεοσύνθεσης είναι ειδικά.


Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα κατάγματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα κατάγματα

Διαβάστε, επίσης, 

Αρθροσκόπηση ώμου

Πώς να μετακινήσετε κάποιον με τραύμα στη ράχη ή στον αυχένα

Πώς θα κάνετε τα κόκαλά σας πιο δυνατά

Πρώτες βοήθειες σε κατάγματα

Εξάρθρημα ώμου

Papimi

Οι επικίνδυνες κακώσεις μετά από τραυματισμό

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΣκιάθος
Επόμενο άρθροΟξέωση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πονοκέφαλος στα παιδιά

Ο πονοκέφαλος στα παιδιά μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας ποικιλίας καταστάσεων υγείας. Η πιο συχνή αιτία είναι συνήθως η ημικρανία, ο πονοκέφαλος τάσης, το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ