Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΤραύματα ματιών

Τραύματα ματιών

Χρήσιμες πληροφορίες για τα τραύματα ματιών

Στην πλειοψηφία των τραυμάτων του βολβού του οφθαλμού, το υαλοειδές σώμα εμπλέκεται σε σημαντικό βαθμό. Η σημασία του υαλοειδούς είναι ιδιαίτερη στα διατιτραίνοντα τραύματα του οπισθίου ημιμορίου, στα διπλά διαμπερή τραύματα και στα ενδοβόλβια ξένα σώματα.

Τα αερομεταφερόμενα σωματίδια μπορούν να διεισδύσουν στα μάτια των ανθρώπων σε οποιαδήποτε ηλικία. Αυτά τα ξένα σώματα προκαλούν, συχνά, αλλεργίες που είναι είτε προσωρινές είτε μετατρέπονται σε χρόνιες αλλεργίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση σωματιδίων σκόνης.

Οι φυσικές ή χημικές βλάβες του οφθαλμού μπορεί να απειλήσουν την όραση, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα και έγκαιρα.

Η πιο προφανής εμφάνιση οφθαλμικών τραυματισμών είναι η ερυθρότητα και ο πόνος των προσβεβλημένων οφθαλμών. Τα μικροσκοπικά μεταλλικά δεν μπορούν να προκαλέσουν κανένα σύμπτωμα. Τα ενδοφθάλμια ξένα σώματα δεν προκαλούν πόνο εξαιτίας της έλλειψης νευρικών απολήξεων στο υαλοειδές και στον αμφιβληστροειδή.

Στα διατιτραίνοντα τραύματα μετά την πρώτη αποκατάσταση του βολβού, ο πρωταρχικός σκοπός είναι η παρεμπόδιση της εμφάνισης ελκτικής αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Η έλξη του αμφιβληστροειδούς οφείλεται σε μεμβράνες που σχηματίζονται λόγω κυτταρικής μετανάστευσης και αναπαραγωγής. Η ρηγματογενής αποκόλληση στα διατιτραίνοντα τραύματα είναι σπανιότερη. Η εφαρμογή της επέμβασης της υαλοειδεκτομής έχει βελτιώσει ριζικά την πιθανότητα επιτυχούς αντιμετώπισης τέτοιων τραυμάτων.

Στα διατιτραίνοντα τραύματα που αφορούν τον κερατοειδή, το σκληρό ή και τους δύο, κύριος σκοπός κατά την πρώτη επέμβαση είναι η αποκατάσταση της συνέχειας του τοιχώματος του βολβού με το κλείσιμο του τραύματος, αποφεύγοντας κατά το δυνατό την απώλεια ενδοφθάλμιων ιστών και για την πρόληψη της ενδοφθαλμίτιδας. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνει το δυνατόν συντομότερο από τον τραυματισμό. Η συρραφή του τραύματος γίνεται με ράμματα νάιλον. Αποφεύγεται η αντιμετώπιση στον ίδιο χρόνο προβλημάτων που έχουν σχέση με τυχόν τραυματισμό του φακού. Το κλείσιμο το τραύματος γίνεται χωρίς να προκαλείται καμιά πίεση στον βολβό του οφθαλμού. Οι προπίπτοντες δια του τραύματος ιστοί εάν δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν, κόπτονται χωρίς έλξη. Αποφεύγεται, επίσης, η εφαρμογή κρυοπηξίας στην περιοχή του τραυματισμού.

Οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρατηρείται στον οφθαλμό που έχει σχέση με το υαλοειδές αντιμετωπίζεται με υαλοειδεκτομή.

Στη μέγιστη πλειοψηφία των ανωτέρω η υαλοειδεκτομή γίνεται 1-2 εβδομάδες μετά το τραυματισμό. Ο χρόνος που μεσολαβεί είναι απαραίτητος για την οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς και την ελάττωση της πιθανότητας αιμορραγίας.

Τα διπλά διαμπερή τραύματα προκαλούνται από βλήματα όπλων και τεμάχια υλικών που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα. Το ξένο σώμα εισέρχεται εντός του βολβού του οφθαλμού και μετά κάποια διαδρομή εξέρχεται προς τον κόγχο, προκαλώντας πύλη εισόδου και πύλη εξόδου, καθώς και μεταβολές στο υαλοειδές κατά την πορεία του εντός της υαλοειδούς κοιλότητας.

Καταρχήν γίνεται συρραφή της πύλης εισόδου, χωρίς να είναι απαραίτητο να κλεισθεί η πύλη εξόδου. Εάν έχει δημιουργηθεί αιμορραγία στο υαλοειδές ή παρατηρείται μεταβολή της υαλοειδικής σύνθεσης εφαρμόζεται η επέμβαση της υαλοειδεκτομής μετά από 1-2 εβδομάδες.

Σκοπός της υαλοειδεκτομής είναι να απομακρύνει το υαλοειδές είτε διότι είναι θολερό είτε διότι λόγω των κυτταρικών μεταβολών, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ελκτικής αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.

Τραύμα του βολβού του οφθαλμού που συνοδεύεται από την παρουσία ενδοβολβίου ξένου σώματος εκτίθεται στους εξής κινδύνους:

-Αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης ενδοφθαλμίτιδας

-Πρόκληση μετάλλωσης από μεταλλικά ξένα σώματα, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός

Το ξένο σώμα μπορεί να αφαιρεθεί με μαγνήτη όταν είναι μικρό σε διαστάσεις και βρίσκεται μακριά από τον αμφιβληστροειδή ή εντοπίζεται στο πρόσθιο υαλοειδές και δεν παρατηρείται αιμορραγία υαλοειδούς, καταρράκτης ή βλάβες του αμφιβληστροειδούς.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος της υαλοειδεκτομής.

Τα ξένα σώματα στο μάτι, συνήθως, ταξινομούνται ως ενδοφθάλμια ή εξωφθάλμια ή ενδομυϊκά ξένα σώματα. Τα ξένα σώματα μπορεί να βρίσκονται μέσα στον κερατοειδή ή τον σκληρό χιτώνα και δεν είναι ούτε ενδοφθάλμια ούτε εξωφθάλμια.

Ενδείξεις ύπαρξης ξένου σώματος στο μάτι

-Πόνος ή τσούξιμο με το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων

-Κοκκίνισμα ή εμφάνιση αιματόχρωμης κηλίδας

-Συνεχές δάκρυσμα

-Ευαισθησία το φως

Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό και ελέγξτε το μάτι στο φως.

Όταν στο εσωτερικό του ματιού έχει κολλήσει κάποιο ξένο σώμα, η πίεση ή το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετη βλάβη. Για το λόγο αυτό η κάλυψη ή η επίδεση του ματιού πρέπει να είναι χαλαρή και να αποφεύγεται το τρίψιμο, η πίεση ή η αφαίρεση φακών επαφής αν υπάρχουν. Επειδή τα μάτια κινούνται μαζί ακόμη κι αν είναι τραυματισμένο μόνο το ένα μάτι θα πρέπει να καλύψετε και τα δύο, για να σταματήσει η κίνηση του τραυματισμένου ματιού.

Όταν υπάρχουν αντικείμενα κολλημένα στο εσωτερικό του ματιού

Τα τραύματα στο βολβό του ματιού είναι επικίνδυνα και απαιτούν αντιμετώπιση αν παρατηρηθεί διαφορά στην όραση. Ξένα αντικείμενα που έχουν κολλήσει στο βολβό ή στο εσωτερικό των βλεφάρων, μπορεί να φύγουν με το πλύσιμο.

Μην επιτρέψετε στο θύμα να τρίψει ή να πιέσει το μάτι του. Μην δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Αν το αντικείμενο δε φύγει με το πλύσιμο, μην επιμένετε. Καλύψτε και τα δυο μάτια και προσέξτε αν μετά την αφαίρεση του ξένου αντικειμένου από το μάτι εξακολουθεί ο πόνος, το δάκρυσμα ή το θάμπωμα.

Χημικά εγκαύματα στο μάτι

Οι λεπτεπίλεπτοι ιστοί του ματιού μπορεί να πάθουν βλάβη από οποιοδήποτε στερεό, υγρό ή αεριώδες χημικό προϊόν. Τέτοια είναι τα οξέα και τα αλκαλικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι για καθαρισμό ή λεύκανση. Ακόμη και οι ουσίες που δεν καίνε το δέρμα μπορεί να κάψουν τους ιστούς του ματιού. Πλύνετε άμεσα το μάτι με άφθονο νερό.

Διάγνωση τραυματισμού ματιού

Ο στόχος είναι η εκτίμηση της σοβαρότητας της οφθαλμικής βλάβης. Η συνήθης οφθαλμική εξέταση πρέπει να επιχειρηθεί και μπορεί να απαιτεί τοπικό αναισθητικό για να είναι ανεκτή. Πολλοί τοπικοί παράγοντες προκαλούν καύση κατά την ενστάλαξη. Η προξυμετακαΐνη έχει βρεθεί ότι έχει την καλύτερη ανοχή.

Ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό και την εξέταση, ο γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον οφθαλμικό τραυματισμό ως πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επείγουσα ή ημιεπείγουσα.

Έκτακτης ανάγκης τραυματισμοί

Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό περιλαμβάνει τα χημικά εγκαύματα αμφιβληστροειδούς και κερατοειδούς.

Επείγοντα περιστατικά

Μια επείγουσα περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό περιλαμβάνει διεισδυτικούς τραυματισμούς, διαβρώσεις του κερατοειδούς ή ξένα σώματα κερατοειδούς.

Ημιεπείγοντα

Πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός 1-2 ημερών. Περιλαμβάνουν κατάγματα και αιμορραγίες.

Η πρώτη γραμμή θεραπείας για χημικές βλάβες είναι, συνήθως, το πλύσιμο του οφθαλμού με ισοτονικό αλατούχο ή αποστειρωμένο νερό. Στις περιπτώσεις χημικών εγκαυμάτων, πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε καλή πλύση του ματιού. με άφθονο ξέπλυμα.

Ανάλογα με τον τύπο του οφθαλμικού τραυματισμού, πρέπει να εφαρμοστεί είτε ένα επίθεμα πίεσης είτε ένα έμπλαστρο ασπίδας. Η επικάλυψη πίεσης έχει μικρή ή καθόλου αξία στην θεραπεία των εκδορών του κερατοειδούς και είναι στην πραγματικότητα επιζήμια για την επούλωση σε ορισμένες περιπτώσεις. Η απλή επίστρωση του κερατοειδούς μπορεί να μην βελτιώσει τη θεραπεία ή να μειώσει τον πόνο. Η επικάλυψη με πίεση δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σε άτομο που εμφανίζει τριβή κερατοειδούς.

Η λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa έχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης. Αυτές οι λοιμώξεις μπορεί να προκαλέσουν τύφλωση εντός 24-48 ωρών και υπάρχει πιθανότητα η λοίμωξη να μπορεί να προκαλέσει εκσπλαχνισμό του βολβού του ματιού. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να εισέλθει στον εγκέφαλο και να προκαλέσει θάνατο στον ασθενή. Η λήψη υλικού για καλλιέργεια από την υαλοειδική κοιλότητα δείχνει τη μόλυνση. Η ενδοϋαλοειδική έγχυση είναι η καλύτερη οδός χορήγησης του αντιβιοτικού. Η υαλοειδεκτομή γίνεται για διάγνωση και θεραπεία.

Σε περιπτώσεις διείσδυσης σφαιρών, δεν πρέπει ποτέ να εφαρμοστούν επιθέματα πίεσης και αντί αυτού πρέπει να εφαρμοστεί ένα έμπλαστρο προστασίας που προστατεύει το μάτι χωρίς να ασκεί πίεση. Εάν ένα έμπλαστρο ασπίδας εφαρμοστεί στο ένα μάτι, το άλλο μάτι θα πρέπει, επίσης, να διορθωθεί λόγω κίνησης των ματιών. Αν το μη τραυματισμένο μάτι μετακινηθεί, το τραυματισμένο μάτι θα κινηθεί, επίσης, ακούσια πιθανώς προκαλώντας περισσότερες βλάβες.

Επιπλοκές τραυματισμού ματιού

Πολλαπλές επιπλοκές είναι γνωστό ότι συμβαίνουν μετά από τραυματισμό στα μάτια: ουλές κερατοειδούς, ύφαιμα, ιριδίωση, μετατραυματικό γλαύκωμα, καταρράκτης ραγοειδίτιδα, αιμορραγία του υαλοειδούς και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Οι κίνδυνοι των επιπλοκών είναι σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, από διεισδυτικούς τραυματισμούς και σοβαρό αμβλύ τραύμα.

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για να έχετε καλή όραση

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για να έχετε καλή όραση

Διαβάστε, επίσης,

Αν έχετε πρεσβυωπία δοκιμάστε τους πολυεστιακούς φακούς

Διάγνωση ασθενειών από τα μάτια

Κάντε μόνοι σας τεστ για την όρασή σας

Η νυκταλωπία

Προστατέψτε τα μάτια σας

Βιταμίνες για τα μάτια

Υγεία των ματιών

Μυωπία

Μήπως βλέπετε μυγάκια και λάμψεις;

Εξετάστε μόνοι σας τα μάτια σας για αστιγματισμό

Διόρθωση της πρεσβυωπίας

Αλλαγές στον ηλικιωμένο

Βιονικός φακός όρασης

Μην φοράτε φακούς επαφής στην πισίνα

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φακοί επαφής

Αφήστε τα παιδιά σας να παίζουν έξω για πρόληψη της μυωπίας

Καλύτερη όραση με την βοήθεια της τεχνολογίας

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πονοκέφαλος στα παιδιά

Ο πονοκέφαλος στα παιδιά μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας ποικιλίας καταστάσεων υγείας. Η πιο συχνή αιτία είναι συνήθως η ημικρανία, ο πονοκέφαλος τάσης, το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ