Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου, 2022

Επιδιδυμίτιδα

Επιδιδυμίτιδα είναι η φλεγμονή της επιδιδυμίδας

Επιδιδυμίτιδα είναι η φλεγμονή της επιδιδυμίδας που οδηγεί σε πόνο οσχέου, οίδημα και σκλήρυνση της οπισθίως του οσχέου κειμένης επιδιδυμίδας και τελικά οίδημα του τοιχώματος του οσχέου, προσβολή του παρακείμενου όρχεος και σχηματισμό υδροκήλης.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Αναπαραγωγικό

Επίπτωση/Επιπολασμός: Συχνή

Επικρατέστερη ηλικία: Συνήθως, νεότεροι, σεξουαλικά δραστήριοι άνδρες ή γηραιότεροι άνδρες με λοιμώξεις του ουροποιητικού, αλλά μπορεί επίσης να εμφανισθεί και σε παιδιά της προεφηβικής ηλικίας

Επικρατέστερο φύλο: Μόνο άνδρες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Πόνος οσχέου, μερικές φορές, εκτεινόμενος μέχρι τη βουβωνική χώρα, που μπορεί να αρχίσει σχετικά οξέως, μέσα σε ώρες
 • Έκκριμα ουρήθρας ή συμπτώματα λοιμώξεως του ουροποιητικού, όπως συχνουρία, δυσουρία, θολά ούρα ή αιματουρία
 • Αρχικά, μόνο η επιδιδυμίτιδα, που βρίσκεται όπισθεν του οσχέου, και κυρίως το κάτω, ουραίο τμήμα της είναι περισσότερο ευαίσθητη και σκληρυμένη
 • Ανύψωση όρχεων και επιδιδυμίδος βελτιώνει τη δυσφορία
 • Ολόκληρο το ημιόσχεο γίνεται οιδηματώδες, ο όρχις δεν διακρίνεται ψηλαφητικά από την επιδιδυμίδα, το τοίχωμα της επιδιδυμίδας γίνεται παχύ και σκληρό και μπορεί να εμφανισθεί αντιδραστική υδροκήλη
 • Πυρετός και ρίγη εμφανίζονται όταν η λοίμωξη είναι βαθιά και υπάρχει σχηματισμός αποστήματος

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Νεότεροι από 35 ετών:
 1. Συνήθως χλαμύδια ή γονόρροια
 2. Κοιτάξτε για ορώδες ουρηθρικό έκκριμα (χλαμύδια) ή πυώδες (γονόρροια)
 • Γηραιότεροι από 35 ετών:
 1. Συνήθως κολοβακτηρίδια, αλλά, μερικές φορές, χρυσίζων ή επιδερμιδικός σταφυλόκοκκος
 2. Συχνή συσχέτιση με απόφραξη του άπω ουροποιητικού συστήματος
 3. Φυματίωση, αν υπάρχει στείρα πυουρία ή οζώδης υφή του σπερματικού τόνου
 4. Παλινδρόμηση στείρων ούρων μετά διουρηθρική προστατεκτομή
 5. Κοκκιωματώδης αντίδραση μετά ενδοκυστική θεραπεία με BCG για επιπολής καρκίνο κύστης
 • Προεφηβικά αγόρια:
 1. Συνήθως, κολοβακτηρίδια
 2. Διερευνήστε για υποκείμενες συγγενείς ανωμαλίες, όπως κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ή έκτοποι ουρητήρες

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Λοίμωξη ουροποιητικού, κυρίως, προστατίτιδα
 • Παραμονή ουρηθρικού καθετήρα
 • Χειρουργικοί χειρισμοί στην ουρήθρα ή διουρηθρική χειρουργική
 • Συμφύσεις ουρήθρας

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ 

 • Συμφόρηση επιδιδυμίδας μετά εκτομή σπερματικού πόρου
 • Συστροφή όρχεος
 • Συστροφή ανεσπασμένου όρχεος
 • Ορχίτιδα από παρωτίτιδα
 • Όγκος όρχεος
 • Τραύμα όρχεος
 • Κύστη επιδιδυμίδος
 • Κήλη σπερματικού πόρου
 • Υδροκήλη
 • Κιρσοκήλη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

Πυουρία στη γενική ούρων, λευκοκυττάρωση, χρώση ουρηθρικού εκκρίματος κατά Gram

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Μεγάλα και μικρά αποστήματα
 • Οι μικροοργανισμοί φθάνουν στην επιδιδυμίδα μέσω του αυλού του σπερματικού τόνου
 • Συμφόρηση του διαμέσου ιστού
 • Ίνωση και ουλοποίηση

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

Υπέρηχος οσχέου, μαγνητική κάτω κοιλίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διεγχειρητική διερεύνηση του οσχέου ή αναρρόφηση υλικού από την επιδιδυμίδα δια βελόνης (σπάνια υπάρχει ανάγκη να γίνουν). Καλύτερα να μην γίνονται!!!

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Ιατρικά/Συντηρητικά:
 1. Ανύψωση του οσχέου
 2. Παγοκύστεις τοπικά
 3. Διήθηση του σπερματικού πλέγματος με τοπική αναισθησία
 • Χειρουργικές τεχνικές:
 1. Αναρρόφηση υδροκήλης προς υποβοήθηση της προσπάθειας για αναζήτηση αιτιολογικού παράγοντα και ελάττωση της δυσφορίας
 2. Σπερματοστομία για υποβοήθηση της εκροής του μολυσμένου υλικού
 3. Διεγχειρητική διερεύνηση οσχέου για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιδιδυμίτιδα ή συστροφή όρχεος
 4. Διάνοιξη αποστημάτων, επιδιδυμεκτομή ή επιδιδυμορχεοκτομή σε βαρειές καταστάσεις που δεν αποκρίνονται στα αντιβιοτικά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατάκλιση για τουλάχιστον 1-2 ημέρες

ΔΙΑΙΤΑ

Χωρίς περιορισμούς, αλλά επίμονη στην πρόσληψη πολλών υγρών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Περιορισμός δραστηριότητας, ακινητοποίηση οσχέου
 • Επιμείνετε για την ολοκλήρωση της αντιβιοτικής θεραπείας ακόμη και όταν ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Σε νεότερους των 35 ετών για χλαμύδια:
 1. Δοξυκυκλίνη 100 mg από το στόμα δύο φορές την ημέρα για 10 ημέρες ή
 2. Τετρακυκλίνη 500 mg τέσσερις φορές την ημέρα για 10 ημέρες
 • Σε γηραιότερους ασθενείς με βακτηριουρία:
 1. Τριμεθοπρίμη/Σουλφομεθοξαζόλη διπλής  δυνάμεως (forte) από το στόμα δύο φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες
 2. Σιπροφλοξασίνη 500 mg από το στόμα δύο φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες
 3. Νορφλοξασίνη 400 mg από το στόμα δύο φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες
 • Αναλγητικά:
 1. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ναπροξένη ή ιβουπρεφόνη) για ήπιο ή μέτριο πόνο
 2. Ακεταμινοφαίνη με κωδεϊνη ή οξυκοδόνη για μέτριο ή βαρύ πόνο
 • Σηπτικός ή τοξικός ασθενής:
 1. Τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνη (κεφτριαξόνη 1-2 gm ΕΦ/ΕΜ κάθε 24 ώρες)
 2. Αμινογλυκοσίδη (γενταμυκίνη 1 mg/kg ΕΦ/ΕΜ κάθε 8 ώρες, διορθωμένη για το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας μετά μία δόση φορτίσεως  2 mg/kg

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ

Συχνές επισκέψεις στο ιατρείο μέχρι πλήρους υφέσεως όλων των σημείων λοιμώξεως

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Σπερματεκτομή ή περίδεση κατά τη διάρκεια διουρηθρικής χειρουργικής
 • Προφύλαξη με αντιβιοτικά κατά τους διουρηθρικούς χειρισμούς
 • Πρώιμη έναρξη θεραπείας προστατίτιδας
 • Αποφύγετε επίμονες εξετάσεις από τον ορθό όταν υπάρχει οξεία προστατίτιδα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Υποτροπιάζουσα επιδιδυμίτιδα
 • Στείρωση
 • Γάγγραινα του Foumie (νεκρωτική βλάβη από επιπρόσθετη λοίμωξη)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑΣ

 • Ο πόνος βελτιώνεται μέσα σε 1-3 ημέρες, αλλά, η πλήρης ύφεση της σκληρίας μπορεί να απαιτήσει μερικές εβδομάδες/μήνες
 • Αν υπάρχει αμφοτερόπλευρη προσβολή μπορεί να επέλθει στείρωση

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Προστατίτιδα
 • Ουρηθρίτιδα

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: 

 • Βακτηριαιμία από αιμόφιλο της ινφλουέντσας μπορεί να οδηγήσει σε οξεία επιδιδυμίτιδα
 • Σε ενήλικες πρέπει να αποκλεισθεί συστροφή όρχεος

Γηριατρικό:

Διαβητικοί ασθενείς με αισθητικού τύπου πολυνευροπάθεια μπορεί να έχουν ήπιο πόνο παρά τη βαριά λοίμωξη ή το απόστημα

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Σύφιλη, βρουκέλλωση, βλαστομύκωση και κρυπτοκόκκωση είναι σπάνια αίτια επιδιδυμίτιδας
 • Μη βακτηριδιακή επιδιδυμίτιδα και επιδιδυμοορχίτιδα δεν είναι σπάνιες. Οι αιτίες δεν είναι σαφείς, αλλά μπορεί να είναι δευτεροπαθείς σε παλίνδρομη εκσπερμάτιση

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Διαβάστε, επίσης,

Συνταγή για την ορχίτιδα

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όγκους εκ γεννητικών κυττάρων

Φιλαρίαση

Medorrhinum στην ομοιοπαθητική

Χοριοκαρκίνωμα όρχεως

Η στείρωση στους άντρες

Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος στους άνδρες

Η καλύτερη προστασία στο σεξ

Τι να προσέχετε όταν κάνετε σεξ

Το αίμα στο σπέρμα

Ποια είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;

Μήπως έχετε πόνο στην εκσπερμάτιση;

Ορχίτιδα

Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

Νόσος Kawasaki

Τα χλαμύδια υπεύθυνα για τη στεφανιαία νόσο

Λοίμωξη από χλαμύδια

Θεραπεία του καρκίνου όρχεως με μια ματιά

Οξεία επιδιδυμίτιδα

Συστροφή όρχεως

Γονόρροια

Εργαστηριακός έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Ανδρική υπογονιμότητα

Βρουκέλλωση

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιμορραγία από το αυτί

Αιμορραγία από το αυτί. Εάν το αυτί σας αρχίσει να αιμορραγεί, μπορεί να είναι ανησυχητικό. Εάν το αυτί σας αιμορραγεί, η αιμορραγία αυτή μπορεί να...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ