Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Βρογχεκτασίες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις βρογχεκτασίες

Βρογχεκτασίες είναι οι μόνιμες, μη αναστρέψιμες παθολογικές διατάσεις των βρόγχων που συνοδεύονται, συνήθως, από φλεγμονή.

Σχετίζεται με διάφορες καταστάσεις συγγενείς ή επίκτητες.

Συνήθης πορεία – χρόνια

Επηρεαζόμενα συστήματα: Αναπνευστικό

Επικρατέστερη ηλικία: 

 • Μέση ηλικία (4-75 χρονών)
 • Αρχίζει τις περισσότερες φορές στην πρώιμη παιδική ηλικία, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αργότερα στη διάρκεια της ζωής

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Συρίττοντες ή υγροί τρίζοντες
 • Ρόγχοι
 • Συριγμός
 • Βήχας
 • Κυάνωση
 • Μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα
 • Πληκτροδακτυλία
 • Δύσπνοια
 • Απίσχανση
 • Αδυναμία
 • Πυρετός
 • Υποτροπιάζουσα πνευμονία
 • Δυσοσμία στόματος
 • Αιμόπτυση
 • Ορθόπνοια
 • Μέση ωτίτιδα, ήπια βαρηκοΐα
 • Ωχρότητα
 • Πτύελα, άφθονα, δύσοσμα, βλεννοπυώδη
 • Ταχυκαρδία
 • Ταχύπνοια
 • Απώλεια βάρους

ΑΙΤΙΑ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Νεκρωτικές αναπνευστικές λοιμώξεις
 • Πνευμονικό απόστημα
 • Απόφραξη βρόγχων
 • Υπογαμμασφαιριναιμία
 • Φυματίωση
 • Σύνδρομο ακίνητων κροσσών
 • Ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης
 • Ασπεργίλλωση
 • Σύνδρομο Kartagener (αναστροφή σπλάχνων, χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, ακίνητα σπερματοζωάρια, στειρότητα, βρογχεκτασία)
 • Ινοκυστική νόσος
 • Εισπνοή καυστικών αερίων
 • Βαριά πνευμονική λοίμωξη στην παιδική ηλικία (ιλαρά, κοκκύτης ή βρογχιολίτιδα)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Συχνές προσβολές πνευμονίας
 • Οποιαδήποτε χρόνια πνευμονοπάθεια

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Χρόνια βρογχίτιδα
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Ινοκυστική νόσος
 • Πνευμονική φυματίωση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Αναιμία
 • Θετική καλλιέργεια πτυέλων (αιμόφιλος, ινφλουέντσας, στρεπτόκοκκος της πνευμονίας, σταφυλόκοκκος ή αναερόβια)
 • Υποξαιμία
 • Λευκοκυττάρωση, συνήθως
 • Λευκώματα ορού – έλεγχος για υπογαμμασφαιριναιμία, τα επίπεδα των IgE μπορεί να είναι χρήσιμα

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Διάταση βρόγχων
 • Φλεγμονή βρόγχων
 • Πυώδης βρογχόρροια
 • Νέκρωση βρογχικού βλεννογόνου
 • Περιβρογχική ίνωση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Δοκιμασία ιδρώτα σε υποψία ινοκυστικής νόσου
 • Δερματική δοκιμασία για ασπέργιλλο
 • Αναπνευστική λειτουργία
 • Η βρογχοσκόπηση είναι χρήσιμη για την εντόπιση της εστίας που αιμορραγεί και για τον αποκλεισμό αδενώματος ή ξένου σώματος
 • Βιοψία κροσσών με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
 • Δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

Βρογχογραφία:

 • Επιβεβαίωση της διάγνωσης, καθορισμός της έκτασης των αλλοιώσεων, προεγχειρητική εκτίμηση
 • Η αναπνευστική λειτουργία πρέπει να είναι ικανοποιητική (ακολουθούν παροχέτευση με λήψη διαφόρων θέσεων, φυσιοθεραπεία και βρογχοδιασταλτικά)
 • Εκτελείται από μία πλευρά κάθε φορά
 • Διάταση βρόγχων

Βρογχοσκόπηση με οπτικές ίνες:

 • Συνιστάται όταν η πάθηση είναι πρόσφατη ή ετερόπλευρη
 • Συνδυάζεται με βρογχογραφία

Ακτινογραφία θώρακα:

 • Συχνά, φυσιολογική
 • Γραμμοειδής πνευμονικές σκιάσεις
 • Υδραερικό επίπεδο
 • Κυστικές αλλοιώσεις
 • Πνευμονική πύκνωση

Αξονική τομογραφία:

 • Λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση βρογχεκτασίας στα παιδιά
 • Απεικονίζει διάταση των αεραγωγών
 • Η υψηλή διαχωριστικότητα δίνει ευκρινέστερη εικόνα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Βρογχογραφία
 • Βρογχοσκόπηση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση εκτός αν υπάρχει το ενδεχόμενο χειρουργικής αντιμετώπισης

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Παροχέτευση με λήψη διαφόρων θέσεων
 • Ενυδάτωση
 • Πνευμονική εκτομή σε βαριά αιμόπτυση ή κατεστραμμένο πνεύμονα (σπάνια κρίνεται απαραίτητη), μόνο όταν είναι εντοπισμένη
 • Ο εμβολισμός της βρογχικής αρτηρίας μπορεί να αποδειχτεί σωτήριος σε μαζική πνευμονική αιμορραγία
 • Φυσιοθεραπεία για παροχέτευση
 • Αποφυγή καπνίσματος
 • Βρογχοσκόπηση μπορεί να χρειαστεί για την εξαγωγή εμβόλων από βλέννη ή μικκύλια ή σε αποτυχία της φυσιοθεραπείας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

Ο ασθενής να είναι όσο γίνεται πιο δραστήριος

ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

Βρογχοδιασταλτικά (ανάλογα με τις δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας):

 • Μπορεί να βοηθήσουν ασθενείς με σύνοδο άσθμα ή ασπεργίλλωση
 • β-αδρενεργικοί αγωνιστές (π.χ. τερβουταλίνη) που χορηγούνται με δοσιμετρικούς ψεκαστήρες ή με spacer (συσκευή αποθεμάτων)

Αντιβιοτικά: ανάλογα με τα αποτελέσματα της καλλιέργειας, χρήση κατά διαστήματα

 • Αμπικιλλίνη: 250-500 mg p.o. ανά 6ωρο (50 mg/Kg/ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις ανά 6-8 ώρες σε παιδιά κάτω από 20 Kg)
 • Τετρακυκλίνη  250-500 mg p.o. ανά 6ωρο (δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 8 ετών και στην εγκυμοσύνη)

Στεροειδή:

 • Χορηγούνται σε ασθενείς με βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση. Το επίπεδο των IgE καθορίζει τη δοσολογία

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Σε λοιμώξεις που χρονίζουν συνιστάται μακροχρόνια χορήγηση μεγάλων δόσεων αμοξικιλλίνης 3 gr ανά 12ωρο. Δεν έχει σ’ όλους ικανοποιητικά αποτελέσματα και έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
 • Στους καπνιστές, η χρήση υποκατάστατου νικοτίνης (αυτοκόλλητου ή τσίχλας) μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή του καπνίσματος. Στους ασθενείς πρέπει να τονίζεται ότι δεν πρέπει να καπνίζουν όταν χρησιμοποιούν αυτοκόλλητα νικοτίνης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑ

 • Τακτική παρακολούθηση της πορείας της νόσου, πρόληψη των λοιμώξεων, διακοπή του καπνίσματος και έλεγχος της αποτελεσματικότητας της φυσιοθεραπείας
 • Σε κάποια φάση της παρακολούθησης θα πρέπει να συζητηθεί με τον ασθενή η πιθανότητα μηχανικού αερισμού ή καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης στο μέλλον. Ο ασθενής και το οικογενειακό του περιβάλλον θα πρέπει να αποφασίσουν αν αποδέχονται αυτού του είδους την αντιμετώπιση

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Επαρκής αντιμετώπιση κάθε πνευμονίας
 • Ανοσοποίηση για ιογενείς λοιμώξεις (π.χ. γρίπη)
 • Ανοσοποίηση για πνευμονιοκοκκική πνευμονία
 • Πρόγραμμα εμβολιασμών στην παιδική ηλικία π.χ. κοκκύτης, ιλαρά

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Υποτροπιάζουσες πνευμονικές λοιμώξεις
 • Πνευμονική υπέρταση
 • Δευτεροπαθής αμυλοείδωση
 • Πνευμονική καρδία
 • Εγκεφαλικό απόστημα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑΣ

Χρόνια. Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να είναι θεραπευτική αν η πάθηση είναι εντοπισμένη

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Παραρρινοκολπίτιδα
 • Πνευμονική καρδία

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Πρέπει να αποκλειστεί η διάγνωση της κυστικής ίνωσης

Γηριατρικό: Οι υπερήλικες είναι πιο πιθανό να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το αναπνευστικό σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το αναπνευστικό σύστημα

Clipboard with Bronchiectasis written on it

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Πνευμονία από εισρόφηση

Τα οφέλη της σερραπεπτάσης στην υγεία

Διατροφή για όσους έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Α1 αντιθρυψίνη

Κυστική ίνωση

Η αμιάντωση

Υπογαμμασφαιριναιμία

Ρόφημα για να καθαρίζετε τις βρογχικές εκκρίσεις

Μεταμόσχευση πνεύμονος

Κοτριμοξαζόλη

Σύνδρομο Kartagener

Μάθετε να αξιολογείτε την ακτινογραφία θώρακος

Φτιάξτε μόνοι σας καραμέλες για το βήχα

Διατροφή για όσους έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Ασπεργίλλωση

Οι απαραίτητες βιταμίνες για τη βρογχίτιδα

Αφέψημα βοτάνων για το βήχα

Η βρογχοσκόπηση

Σταφυλοκοκκική λοίμωξη

Όταν κάποιος φτύνει αίμα

Οξεία βρογχίτιδα

Κοκκύτης

Πνευμονία από μυκόπλασμα

Αιμόπτυση

Βρογχεκτασία

www.emedi.gr

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΒουλιμία
Επόμενο άρθροΒιταμινική ανεπάρκεια
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και άνοια

Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και άνοια. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα υποστηρίζουν τον εγκέφαλο και προλαμβάνουν και θεραπεύουν την άνοια Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ