Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΑποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία

Αποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία

Χρήσιμες πληροφορίες για την αποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία

Αποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία είναι ειδική αντίδραση των πνευμόνων σε ποικιλία βλαβών. Οι πνεύμονες παρουσιάζουν όψη πολλαπλών ανομοιόμορφων βλαβών.

Η ακτινογραφία θώρακα αποκαλύπτει ανομοιογενείς κυψελίδες ή ομιχλώδεις θολερότητες με ή χωρίς διήθηση του διάμεσου ιστού και μπορεί να παρουσιάζει αεροβρογχόγραμμα.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Αναπνευστικό

Επικρατέστερη ηλικία: Οι αναφερόμενες περιπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ 0-70 χρόνων, συνήθως τα 50

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Οι περισσότερες περιπτώσεις εκδηλώνονται με τη μορφή γρίπης, διάρκειας 4-10 εβδομάδων ή περισσότερο και συνήθως, έχουν αντιμετωπισθεί με αντιβιοτικά χωρίς επιτυχία
 • Πυρετός
 • Ξηρός βήχας
 • Απώλεια βάρους
 • Δύσπνοια (ενδεχομένως σοβαρή)
 • Τρίζοντες και/ή συρρίτοντες στην προσβεβλημένη περιοχή
 • Κόπωση

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Ιδιοπαθής. Απαντάται σε ποικιλία διαταραχών, όπως εισπνοή τοξικών ουσιών, μετά από μυκόπλασμα, ιογενή και μικροβιακή λοίμωξη, εισρόφηση και ανοσολογικούς παράγοντες

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • AIDS
 • Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς και ασθενείς που έχουν κάνει μεταμόσχευση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Διάμεση πνευμονίτιδα
 • Μη λοιμώδεις διαταραχές
 • Φυματίωση
 • Σαρκοείδωση
 • Ιστοπλάσμωση
 • Βηρυλλίωση
 • Σύνδρομο Goodpasture
 • Νεοπλάσματα
 • Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Κοκκιωμάτωση Wegener
 • Σύνδρομο Sjogren
 • Χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία
 • Κρυπτογενής βρογχιολίτιδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Λευκοκυττάρωση με φυσιολογικό τύπο
 • Αυξημένη ΤΚΕ (συνήθως μεγάλη αύξηση)
 • Αρνητικές καλλιέργειες
 • Αρνητικές ορολογικές δοκιμασίες για μυκόπλασμα, Coxiella, Legionella, ψιττάκωση και μύκητες
 • Αρνητικές δοκιμασίες ιών

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Κύριο παθολογοανατομικό εύρημα η ενδοαυλική ίνωση των περιφερικών αεραγωγών
 • Πλήρωση των αεραγωγών αυτών με ινοβλάστες και βύσματα από φλεγμονώδη κύτταρα και χαλαρό συνδετικό ιστό
 • Τα φλεγμονώδη κύτταρα είναι κυρίως λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα
 • Ίνωση διάμεσου ιστού
 • Ο αδενωματώδης  και κοκκιωματώδης ιστός στα βρογχιόλια και τους πόρους των κυψελίδων δεν προκαλεί μόνιμες βλάβες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Η αναπνευστική λειτουργία παρουσιάζει περιοριστική/αποφρακτική διαταραχή
 • Ο όγκος ροής στους βρόγχους δείχνει απόφραξη στους τελικούς αεραγωγούς
 • Η ακτινογραφία θώρακα αποκαλύπτει ανομοιογενείς κυψελιδικές θολερότητες στο άνω και μέσο πνευμονικό πεδίο. Μια ανομοιόμορφη θολεροποίηση ενδεχομένως με αεροβρογχόγραμμα
 • Διαταραχή της σχέσης αερισμού/αιμάτωσης

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Ακτινογραφία θώρακα – συχνά είναι φυσιολογική αντίθετα με την κλινική εξέταση
 • Η αξονική τομογραφία προσδιορίζει με ακρίβεια την έκταση και κατανομή της ανομοιογενούς κυψελιδικής θολερότητας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Ανοικτή βιοψία πνεύμονος
 • Διαγνωστική χορήγηση κορτιζόνης – όχι από όλους αποδεκτή
 • Αν η διαγνωστική δοκιμασία επιτύχει – χορήγηση κορτιζόνης για τουλάχιστον ένα χρόνο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 • Παρακολούθηση αερίων αίματος ή προσδιορισμός του κορεσμού Ο2 στο αίμα
 • Οξυγόνο αν χρειασθεί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Η παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική. Η νόσος συχνά υποτροπιάζει. Η θεραπεία είναι μακράς διαρκείας. Όταν η αγωγή ελαττώνεται απότομα, παρουσιάζεται υποτροπή

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Πρεδνιζόνη

 • 60 mg ημερησίως για 1-3 μήνες
 • Βαθμιαία ελάττωση για λίγες εβδομάδες σε 20 mg (αυτή η δόση μπορεί να δοθεί αργότερα μέρα παρά μέρα). Αυξάνουμε το διάστημα της βαθμιαίας ελάττωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία μακράς διάρκειας, για την αποφυγή κρίσης Addison
 • Η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από χρόνο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Άλλα στεροειδή, εκτός της πρεδνιζόνης
 • Σε ένα άρθρο αναφέρεται χρήση ερυθρομυκίνης 600 mg/ημέρα για 3-4 μήνες μετά τον αρχικό έλεγχο της νόσου με πρεδνιζόνη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Τακτική παρακολούθηση, στην αρχή κάθε εβδομάδα
 • Επισημαίνουμε την σημασία συνέχισης της πρεδνιζόνης εξαιτίας του κινδύνου υποτροπής
 • Παρακολούθηση της πνευμονικής διαταραχής και των παρενεργειών της πρεδνιζόνης (Mantoux, γενική αίματος κάθε μήνα, εξέταση βυθού κάθε 3-6 μήνες)

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Καμία, εκτός του κινδύνου υποτροπής

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • Βρογχεκτασία
 • Θάνατος, αλλά με την κατάλληλη θεραπεία η ανάρρωση είναι πλήρης χωρίς μόνιμα επακόλουθα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Πλήρης ανάρρωση, επιβάλλεται η εξατομίκευση της αντιμετώπισης

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Φαρμακευτική πνευμονίτιδα

 • Δηλητηρίαση με παρακουάτ
 • Τοξικότητα από αμιοδαρόνη
 • Τοξικότητα πνευμόνων από ακεβουτολόλη
 • Τοξικότητα πνευμόνων από κοκαΐνη
 • Υπερδοσολογία L-τρυπτοφάνης
 • Αν και οι περισσότερες αντιμετωπίσθηκαν με αντιβιοτικά, μόνο η πενικιλλαμίνη και η σουλφασαλαζίνη ήταν αποτελεσματικές

Λοιμώξεις

 • Χρόνια λοιμώδης πνευμονία
 • Ελονοσία

Ανοσοκαταστολή

 • Μεταμόσχευση μυελού

Νοσήματα του συνδετικού ιστού 

 • Πνεύμονας ρευματοειδούς
 • Σύνδρομο Sjogren
 • Πολυμυοσίτιδα
 • Σκληρόδερμα
 • Αληθής μεικτή κρυοσφαιριναιμία

Διάφορα

 • Κυστική ίνωση
 • Βρογχοπνευμονική δυσπλασία
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας των Ενηλίκων
 • Χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία
 • Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία
 • Ιστιοκυττάρωση Χ
 • Σαρκοείδωση
 • Πνευμονοκονιώσεις
 • Πνευμονίτιδα από ακτινοβολία

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: 

Σπάνια, έχει αναφερθεί μετά από ιογενή πνευμονία (αδενοϊός της ινφλουέντζας). Χαρακτηριστική είναι η καθυστερημένη ανάρρωση, ο επίμονος βήχας, οι τρίζοντες ή συρίττοντες μετά από πνευμονία. Τα εργαστηριακά ευρήματα δε βοηθούν ιδιαίτερα. Οι απεικονιστικές δοκιμασίες δείχνουν ελλείμματα στο κλάσμα αερισμού/αιμάτωση, αξονική υψηλής ευκρίνειας, βρογχεκτασία, βρογχόγραμμα, εικόνα κλαδεμένου δέντρου. Η θεραπεία περιλαμβάνει στεεροειδή (1 mg/kgr/24ωρο για έναν μήνα που διακόπτεται στους επόμενους μήνες.

Γηριατρικό: Σπάνια

Άλλα: Συναντάται, κυρίως, σε ενήλικες

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η νόσος συμπεριφέρεται διαφορετικά από την αποφρακτική βρογχιολίτιδα. Η βρογχιολίτιδα είναι μια διαταραχή των αεραγωγών περιοριστικού τύπου. Η αποφρακτική προκαλεί μόνιμες βλάβες στον πνεύμονα, ενώ στη βρογχιολίτιδα και οργανοποιό πνευμονία είναι πλήρως αναστρέψιμες.

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

82e8ff3cd0a3cf24d7edd7766d274e68

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για την οξεία βρογχίτιδα

Διαφοροδιάγνωση λεμφαγγειακής καρκινωμάτωσης

Πνευμονική τοξικότητα από την αντικαρκινική θεραπεία

Βρογχοπνευμονική δυσπλασία

Χρήσιμες πληροφορίες για τις βρογχεκτασίες

Απόστημα εγκεφάλου

Πνευμονία από εισρόφηση

Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας

Σκληρυντικοί παράγοντες για πλευροδεσία

Ρεμδεσιβίρη

Ηωσινοφιλικές πνευμονίες

Χρήσιμες πληροφορίες για τον κοροναϊό

Σύνδρομο Kartagener

Αντιεμβολιαστιακό κίνημα

Ιστοπλάσμωση

Αντιμετωπίστε τις μολύνσεις με φυσικό τρόπο

Να χρησιμοποιείτε ριγανέλαιο σαν αντιβακτηριακό

Αναπνεύστε ελεύθερα

Τα ξένα σώματα στο σώμα υπεύθυνα για πολλές λοιμώξεις

Μάθετε να αξιολογείτε την ακτινογραφία θώρακος

Οι διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος από την χολολιθίαση

Χρήσιμες πληροφορίες για το AIDS

Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε γρίπη H1N1

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα βακτήρια

Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα

Κυστική ίνωση

Ασπεργίλλωση

Οι παράγοντες κινδύνου για τις παροξύνσεις στη χρόνια βρογχίτιδα

Άτυπη πνευμονία

Πώς οι απονευρώσεις μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία σας

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Η βρογχοσκόπηση

Διαφορική διάγνωση πλευρίτιδας

Πνευμονική εμβολή

Κόλπο για να αποφύγετε την πνευμονία

Πλευρίτιδα

Νόσος Kawasaki

Νόσοι από μεγαλοκυτταροϊό

Ιός SARS

www.emedi.gr

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΔυσπαρεύνια
Επόμενο άρθροΝόσος Fabry
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία

Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία. Καλύτερος και πιο ξεκούραστος ύπνος με βότανα που εξασφαλίζουν και υγεία και ευεξία. Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία Να...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ