Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Βλαστομύκωση

Χρήσιμες πληροφορίες για τη βλαστομύκωση

Βλαστομύκωση είναι μια σπάνια συστηματική μυκητιασική λοίμωξη με ευρύ φάσμα εκδηλώσεων από το αναπνευστικό, δέρμα, οστά και ουρογεννητικό.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Δέρμα/Εξωκρινείς αδένες, Αναπνευστικό, Μυοσκελετικό, Νεφρά/Ουροποιητικό, Ενδοκρινικό/Μεταβολικό

Επικρατέστερη ηλικία: Ενήλικες, αλλά, 10-20% των περιπτώσεων εμφανίζονται σε παιδιά

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

Οξεία λοίμωξη:

 • Η έναρξη μπορεί να είναι απότομη ή ύπουλη
 • Μπορεί να είναι ασυμπτωματική και αυτοπεριοριζόμενη
 • Περίοδος επώασης 30-45 ημέρες
 • Πυρετός, ρίγη, μυαλγίες, αρθραλγίες
 • Βήχας αρχικά μη παραγωγικός και στη συνέχεια παραγωγικός
 • Αιμόπτυση
 • Οζώδες ερύθημα

Βλαστομύκωση πνευμόνων:

 • 60-40% των περιπτώσεων
 • Τρεις μορφές – οξεία, χρόνια, ασυμπτωματική
 • Βήχας – από μη παραγωγικός σε παραγωγικό
 • Αιμόπτυση
 • Απώλεια βάρους
 • Θωρακικό άλγος πλευριτικού τύπου
 • Πλευριτικό υγρό – 10%
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια σε μικρό ποσοστό
 • Ινοοζώδεις διηθήσεις άνω λοβού – 50%
 • Μάζα -30%
 • Διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις – σπηλαιοποίηση (σπάνιο)
 • Πλευρική πάχυνση

Δερματική βλαστομύκωση:

 • Η πιο κοινή εξωπνευμονική εκδήλωση – 40-80%
 • Μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς πνευμονική νόσο
 • Δύο τύποι βλάβης
 • Ακροχονδρώδης βλάβη ξεκινά ως μικρή βλατιδοφυσσαλιδώδης βλάβη αργά εξαπλούμενη, εσχαροποιείται με οξέα χείλη. Κεντρική επούλωση με σχηματισμό ουλής και αποχρωματισμό. Μικροαποστήματα σημειώνονται στην περιφέρεια της βλάβης
 • Ελκώδεις βλάβες. Αρχικά φυσαλίδες σχηματίζουν επιπόλαια έλκη με επηρμένα χείλη και κοκκιωματώδη βάση
 • Βλάβες βλεννογόνου μπορεί να προκύψουν
 • Λεμφαδενοπάθεια τυπική (σπάνια)
 • Δερματικά οζίδια – ψυχρά αποστήματα

Βλαστομύκωση σκελετού:

 • Εμφανίζεται σε 25-50% των εξωπνευμονικών περιπτώσεων
 • Μακρά οστά, σπόνδυλοι, πλευρές ενέχονται συχνότερα
 • Καλά αφοριζόμενες οστεολυτικές βλάβες
 • Μπορεί να εμφανιστεί με συναφή αποστήματα μαλακών ιστών και/ή της σπονδυλικής στήλης
 • Παρασπονδυλικά αποστήματα μπορεί να εξαφανιστούν στη νόσο των σπονδύλων
 • Οξεία ή χρόνια αρθρίτιδα μπορεί να προκύψει από την επέκταση της παρακείμενης οστεομυελίτιδας

Βλαστομύκωση ουρογεννητικού:

 • Εμφανίζεται σε 10-30% των περιπτώσεων
 • Συμμετέχει, κυρίως, ο προστάτης, αλλά επίσης και η επιδιδυμίδα και οι όρχεις
 • Απόφραξη εκροής
 • Ευαίσθητος προστάτης αυξημένων ορίων
 • Συμμετοχή γεννητικών οργάνων θήλεος σπάνια, αλλά, συνήθως αποκτάται μέσω σεξουαλικής επαφής

Άλλα:

 • Συμμετοχή ΚΝΣ με οξεία ή χρόνια μηνιγγίτιδα, απόστημα επισκληρίδιο ή εγκεφαλικό
 • Ήπαρ, σπλήνας, περικάρδιο, θυρεοειδής, γαστρεντερικός σωλήνας, επινεφρίδια μπορεί να συμμετέχουν το καθένα χωριστά

ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Εισπνοή σπόρων Blastomyces dermatitidis μέσα στους πνεύμονες θα διασπαρεί σε άλλα οργανικά συστήματα λεμφογενώς – αιματογενώς
 • Πρωτοπαθής ενοφθαλμισμός του δέρματος μπορεί να προκύψει σπάνια
 • Λοίμωξη γεννητικού συστήματος θήλεος, μπορεί να προκύψει με σεξουαλική μετάδοση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Επαγγελματική ή ψυχαγωγική έκθεση σε χώμα εμπεριέχον σπόρους Blastomyces dermatitidis
 • Διαμονή σε περιοχές αυξημένου επιπολασμού της νόσου

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Πνεύμονες – οξεία βακτηριδιακή πνευμονία, φυματίωση, άλλες μυκητιάσεις, βακτηριδιακό απόστημα πνευμόνων, εμπύημα, βρογχογενές καρκίνωμα
 • Δέρμα – βακτηριδιακό πυόδερμα, δερματική λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο, άλλες μυκητιάσεις δέρματος (σποροτρίχωση, ιστοπλάσμωση, κρυπτοκοκκίαση, βλεννώδες καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων)
 • Οστά – βακτηριδιακή προστατίτιδα, καρκίνος προστάτη, άλλες μυκητιάσεις, φυματίωση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Καλλιέργεια για Blastomyces dermatitidis από τους ιστούς ή τις σωματικές εκκρίσεις με Sabouraud ή άλλα εμπλουτισμένα υλικά
 • Επίδειξη ζυμοειδών κυτταρικών μορφών (5-15 μικρότερα σε διάμετρο, με διαφραγματικό κυτταρικό τοίχωμα ευρείας βάσης χωρίς κάψα) σε ιστό ή σωματικές εκκρίσεις με υγρά πρόσφατα παρασκευάσματα ή ειδικές χρώσεις
 • Ορολογικές δοκιμασίες συμπεριλαμβάνουν μονιμοποίηση του υλικού, ανοσοαντιδράσεις ενζυμικής σύνδεσης, δοκιμασίες ανοσοδιάχυσης αντισωμάτων ιζηματίνης. Όλα έχουν ποικίλη ευαισθησία και χαμηλή εξειδίκευση και δεν είναι βοηθητικά στη διάγνωση
 • Δερματικές δοκιμασίες επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας με βλαστομυκίνη έχουν, επίσης, χαμηλή ευαισθησία και εξειδίκευση και δεν βοηθούν στη διάγνωση
 • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Πρώιμη φλεγμονώδης αντίδραση με πολυμορφοπύρηνα ακολουθείται από σχηματισμό κοκκιώματος με λεμφοκύτταρα και μακροφάγα
 • Το κοκκίωμα δεν δείχνει τυροειδοποιητική νέκρωση
 • Ζύμη ανευρίσκεται συχνά συνδεδεμένη ή μέσα σε μονοκύτταρα μακροφάγα ή γιγαντοκύτταρα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Ειδική χρώση ιστών με Gomori μεθεναμίνη, χρώση αργύρου
 • Περιοδική όξινη χρώση Schiff χρωματίζει το κυτταρικό τοίχωμα ροζ ή ερυθρό
 • Η χρώση mucicarmine βοηθά τη διαφοροδιάγνωση από τον εγκυστωμένο κρυπτόκοκκο

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Αξονική τομογραφία εγκεφάλου ή καλύτερα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για βλάβες στο ΚΝΣ
 • Αξονική τομογραφία σπονδυλικής στήλης ή μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης για βλάβες στους σπονδύλους
 • Σπινθηρογράφημα οστών για σκελετικές βλάβες
 • Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να δείξει ινοοζώδεις διηθήσεις ανωτέρου λοβού, πύκνωση, διάχυτες τριχοειδικές διηθήσεις, μάζες ή πλευρική πάχυνση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Εισρόφηση των περιεχομένων του αποστήματος για υγρά πρόσφατα παρασκευάσματα και καλλιέργειες
 • Βιοψία δια βελόνης ή χειρουργική του ενεχόμενου ιστού

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

Ενδονοσοκομειακός ασθενής. Μπορεί να είναι περιπατητικός, αλλά για ενδοφλέβια αντιμυκητιασική αγωγή πρέπει να εισαχθεί ως ενδονοσοκομειακός ασθενής με συνέχιση ως εξωνοσοκομειακός εφ’ όσον ο ασθενής είναι σταθερός

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Συστηματική αντιμυκητιασική θεραπεία ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις εξωπνευμονικής βλαστομύκωσης
 • Συστηματική αντιμυκητιασική θεραπεία ενδείκνυται για όλες εκτός των πολύ ήπιων ασυμπτωματικών πνευμονικών περιπτώσεων στις οποίες μια δοκιμή παρατήρησης μπορεί να είναι κατάλληλη
 • Χειρουργική αφαίρεση των οστικών βλαβών, εάν υπάρχουν περιοχές απονευρωμένου ιστού
 • Χειρουργική παροχέτευση μεγάλων δερματικών αποστημάτων ή πλευρικών εμπυημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ

Συμβουλεύστε τον ασθενή και την οικογένειά του για τις πιθανές παρενέργειες της αντιμυκητιασικής θεραπείας, τη διάρκεια της απαιτούμενης θεραπείας και την πιθανότητα υποτροπής ή χρόνιας λοίμωξης

ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

Ήπιες μορφές:

 • Ιτρακοναζόλη (Sporanox) 200 mg per os 2 φορές την ημέρα για τουλάχιστον 6 μήνες

Σοβαρές μορφές:

Αμφοτερικίνη Β 0,5-0,8 mg/kg ενδοφλέβια μέσα σε 4-6 ώρες την ημέρα για μια αθροιστική δόση 1,5-2 gm

 • Η πρώτη δόση της της αμφοτερικίνης Β δίνεται ως δοκιμαστική δόση 1 mg σε 200 ml δεξτρόζη 5% σε απεσταγμένο νερό ενδοφλέβια μέσα σε 2-4 ώρες
 • Η δόση αυξάνεται 10 mg την ημέρα έως ότου φτάσει τη διατήρηση της δόσης σε 0,5-0,8 mg/kg/ημέρα
 • Ρίγη μπορούν να προληφθούν με την προέγχυση δόσης μεπεριδίνης
 • Για να ελαττωθεί ο σχετιζόμενος με την έγχυση πυρετός δώστε ακεταμινοφαίνη και διφαινυδραμίνη προς της έγχυσης

Αντενδείξεις: Απειλούσα τη ζωή μη ανοχή της αμφοτερικίνης, όπως η αναφυλαξία

Προφυλάξεις: 

 • Παρακολουθείστε για υπόταση κατά τη διάρκεια της έγχυσης
 • Παρακολουθείστε τη νεφρική λειτουργία, το νάτριο του ορού, το κάλιο και το μαγνήσιο και γενική αίματος δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θεραπείας
 • Αντικαταστήστε το κάλιο και το μαγνήσιο, όπως ενδείκνυται
 • Όταν η κρεατινίνη του ορού αυξηθεί στα 1,6 mg/dl ή περισσότερο τα μεσοδιαστήματα της δόσης πρέπει να μετατραπούν σε 48 ωρών
 • Προσέξτε για τυχόν σχηματισμό φλεβίτιδας στο σημείο της έγχυσης

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις:

Αποφύγετε τη χρήση των δυνητικά νεφροτοξικών φαρμάκων, όπως οι αμινογλυκοσίδες, οι οποίες μπορεί να επάγουν τη νεφροτοξικότητα της αμφοτερικίνης Β

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Κετοκοναζόλη 400-800 mg από το στόμα την ημέρα για 6 μήνες

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ

 • Παρακολουθείστε στενά κατά τη διάρκεια της πρώιμης θεραπείας
 • Η συχνότητα της παρακολούθησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου
 • Παρακολουθείστε τους ηλεκτρολύτες, τη κρεατινίνη, τη γενική αίματος δύο φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αμφοτερικίνη Β
 • Μετά τη θεραπεία, παρακολούθηση κάθε 3 μήνες για 2 χρόνια και στη συνέχεια 2 φορές το χρόνο

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Άγνωστη
 • Προφυλακτικά για σεξουαλικές επαφές

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

Νεφροτοξικότητα επαγόμενη από τη θεραπεία, διαταραχή ηλεκτρολυτών, αναιμία

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ

 • Ίαση σε πάνω από 90% με κατάλληλη θεραπεία
 • Υποτροπή σε λιγότερο του 10% των περιπτώσεων
 • Ποσοστό υποτροπών μεγαλύτερο σε θεραπεία με κετοκοναζόλη
 • Παρενέργειες από αμφοτερικίνη Β είναι συχνές και σημαντικές

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Σπάνιο σε παιδιά

Γηριατρικό: Η πρόγνωση είναι χειρότερη στους ηλικιωμένους ασθενείς με σημαντική υποκείμενη πνευμονική ή νεφρική νόσο

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Επιδιδυμίτιδα

Οζώδες ερύθημα

Ιστοπλάσμωση

Κίνδυνος από το VFED

Κρυπτοκοκκίαση

Νύχι που μπαίνει στο δέρμα

Χρωμοβλαστομύκωση

Καντιντίαση

www.emedi.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Όλοι πρέπει να λαμβάνουν βιταμίνη D3 και K2

Όλοι πρέπει να λαμβάνουν βιταμίνη D3 και K2. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με πολλές ασθένειες Είναι σημαντική η συνεργιστική σχέση μεταξύ της βιταμίνης...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ