Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΕνδοκρινολογίαΔιαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβλητροειδοπάθεια είναι μη φλεγμονώδης πάθηση του αμφιβληστροειδούς που χαρακτηρίζεται από στένωση των αγγείων και δημιουργία μικροανευρυσμάτων. Η προκαλούμενη ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενός αγγειοϋπερπλαστικού παράγοντα ο οποίος διεγείρει τη νεοαγγείωση στον αμφιβληστροειδή, το οπτικό νεύρο και την ίριδα

 • Οι περισσότεροι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη θα αναπτύξουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να ταξινομηθεί σε 3 στάδια:

 1. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια της βασικής μεμβράνης
 2. Προϋπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 3. Υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νευρικό

Επικρατέστερη ηλικία: 

 • Η μέγιστη επίπτωση του τύπου Ι, νεανικού σακχαρώδη διαβήτη εμφανίζεται στην ηλικία 12-15 χρόνων
 • Η μέγιστη επίπτωση του τύπου ΙΙ, σακχαρώδη διαβήτη των ενηλίκων εμφανίζεται στην ηλικία 50-70 χρόνων

Επικρατέστερο φύλο:

 • Άνδρες = Γυναίκες – όσον αφορά τον νεανικό σακχαρώδη διαβήτη
 • Γυναίκες > Άνδρες – όσον αφορά το μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια της βασικής μεμβράνης:

 • Μικροανευρύσματα
 • Αιμορραγίες των αγγείων του αμφιβληστροειδούς
 • Οίδημα ωχράς κηλίδας
 • Εναποθέσεις λίπους

Προϋπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια:

 • Έμφρακτα νευρικών ινών (βαμβακόμορφα στίγματα)
 • Κομβολογιοειδής παραμόρφωση φλεβών
 • Διάταση φλεβών
 • Ανωμαλίες των μικρών αγγείων του αμφιβληστροειδούς
 • Εκτεταμένες αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες

Υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια:

 • Ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγείων (νεοαγγείωση) στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, το οπτικό νεύρο και την ίριδα

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Συσχετίζεται με την ανάπτυξη μικροανευρυσμάτων και διαταραχών των μικρών αγγείων στους διαβητικούς

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

 • Η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη (συνήθως, περισσότερο από 10 χρόνια)
 • Η μη σωστή ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης
 • Εγκυμοσύνη
 • Νεφρική νόσος
 • Συστηματική υπέρταση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Άλλα αίτια αμφιβληστροειδοπάθειας: π.χ. αμφιβληστροειδοπάθεια από ακτινοβολία, απόφραξη των φλεβών του αμφιβληστροειδούς και υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

 • Αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων
 • Μικροανευρύσματα
 • Αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή
 • Εξιδρώματα στον αμφιβληστροειδή
 • Παρακώλυση της διαβατότητας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Χρωματογραφική αγγειογραφία: αναδεικνύει την έλλειψη διαβατότητας στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, τη διαρροή από τα αγγεία και την υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Οφθαλμολογική εξέταση: μέτρηση οπτικής οξύτητας και αξιολόγηση της κατάστασης της ίριδας, του φακού, του υαλοειδούς και του βυθού

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Νοσηλεία ή αντιμετώπιση σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου με εκτομή του υαλοειδούς ή με θεραπεία laser

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

 • Θεραπεία με laser: Συνιστάται για ασθενείς με υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και για ασθενείς με κλινικώς σημαντικό οίδημα της ωχράς
 • Η εταιρεία μελέτης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας απέδειξε ότι η θεραπεία με φωτοπηξία σε ολόκληρο τον αμφιβληστροειδή μείωσε συνολικά το ποσοστό τύφλωσης από 15,9 σε ασθενείς χωρίς θεραπεία, σε 6,4 με τη θεραπεία. Σε μερικούς ασθενείς με υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, μετά από παρακολούθηση 2 χρόνων αποδείχθηκε ότι η συχνότητα απώλειας όρασης χωρίς την εφαρμοφή θεραπείας έφτανε το 36,9%
 • Η εταιρεία μελέτης της πρώιμης εφαρμογής θεραπείας στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια απέδειξε ότι η εφαρμογή τοπικής θεραπείας με laser είχε ευεργετικά αποτελέσματα σε διαβητικούς ασθενείς με κλινικώς σημαντικό οίδημα ωχράς σε διαβητικούς ασθενείς ορίζεται ως εξής:
 1. Πάχυνση του αμφιβληστροειδούς περίπου 500μ από το κέντρο της ωχράς
 2. Παχύρευστα εξιδρωματικά στοιχεία περίπου 500μ από το κέντρο της ωχράς που συνοδεύονται από πάχυνση της παρακείμενης περιοχής του αμφιβληστροειδούς
 3. Ζώνη πάχυνσης του αμφιβληστροειδούς μεγέθους 1 δίσκου ή μεγαλύτερου, διαμέτρου περίπου 1 δίσκου από το κέντρο της ωχράς
 • Η εταιρεία μελέτης της πρώιμης εφαρμογής θεραπείας στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια απέδειξε ότι η συστηματική χορήγηση ασπιρίνης δεν προλαμβάνει την ανάπτυξη της υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ούτε ελαττώνει τον κίνδυνο τύφλωσης ο οποίος συσχετίζεται με την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Σε ορισμένα περιστατικά αντί για θεραπεία με laser για τη μείωση του ερεθίσματος της νεοαγγείωσης και για την αντιμετώπιση της υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος κρυοπηξίας
 • Εκτομή του αμφιβληστροειδούς: Συνιστάται για ασθενείς με βαρειά διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς λόγω έλξης στην οποία περιλαμβάνεται η ωχρά και με διάχυτες αιμορραγίες του υαλοειδούς. Στους ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε εκτομή του υαλοειδούς λόγω βαρειάς υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας το ποσοστό αυτών με οπτική οξύτητα 10/20 ή καλύτερο, ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα ποθ υποβλήθηκε νωρίς στην επέμβαση συγκριτικά με την ομάδαπου αντιμετωπίσθηκε με την κλασική μέθοδο
 • Οι διαταραχές στη μικροκυκλοφορία συμπεριλαμβανομένης της υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, αυξάνονται σημαντικά όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι 200 mg% ή μεγαλύτερα

ΔΙΑΙΤΑ

Να ακολουθείται το κατάλληλο διαιτολόγιο διαβητικού

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Τακτική οφθαλμολογική εξέταση από οφθαλμίατρο:

 • Ο διαβητικός ασθενής με αρνητική οφθαλμολογική εξέταση θα πρέπει να παρακολουθείται μία φορά το χρόνο
 • Οι ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια της βασικής μεμβράνης θα πρέπει να παρακολουθούνται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες
 • Οι ασθενείς με υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια θα πρέπει να παρακολουθούνται τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες
 • Οι ασθενείς με ενεργό υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια θα πρέπει να παρακολουθούνται κάθε 2-3 μήνες

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

 • Προσεκτική παρακολούθηση και ρύθμιση της γλυκόζης αίματος
 • Τακτικές επισκέψεις σε οφθαλμίατρο

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Τύφλωση

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

Εάν αντιμετωπισθεί νωρίς, η πρόγνωση είναι καλή. Εάν η θεραπεία καθυστερήσει μπορεί το αποτέλεσμα να είναι η τύφλωση

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Γλαύκωμα
 • Καταρράκτης
 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
 • Αιμορραγία του υαλοειδούς

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γηριατρικό: Η επίπτωση θα αυξηθεί, καθώς, αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής του πληθυσμού και οι διαβητικοί ασθενείς ζουν περισσότερο

ΚΥΗΣΗ

 • Η εγκυμοσύνη μπορεί να προκαλέσει έξαρση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
 • Κάθε γυναίκα που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη και μένει έγκυος θα πρέπει να εξετάζεται κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου. Θα πρέπει να επισκέπτεται οφθαλμίατρο τουλάχιστον κάθε 3 μήνες μέχρι να γεννήσει

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το σακχαρώδη διαβήτη

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το σακχαρώδη διαβήτη

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό

Διαβάστε, επίσης,

Διαβητική κετοξέωση

Γεροντική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Οι θεραπευτικές εξελίξεις στο σακχαρώδη διαβήτη

Θεραπευτικός οραματισμός για τη θεραπεία του διαβήτη

Υποτάσσοντας το Διαβήτη τύπου 2

Χρήσιμες συμβουλές για όσους έχουν διαβήτη

Τα συμπτώματα για τη διάγνωση του διαβήτη

Χρήσιμες πληροφορίες για την ασταξανθίνη

Κάνναβη και Διαβήτης

Νέο συμπλήρωμα διατροφής για τους διαβητικούς

Ο διαβήτης τύπου 1 θεραπεύεται

Μπορείτε να κάνετε πρόληψη και θεραπεία του διαβήτη με τη διατροφή

Θεραπεία του διαβήτη με προβιοτικά

Η καλύτερη διατροφή για τους διαβητικούς

Επιθέματα ινσουλίνης

Τροφές που βλάπτουν την όραση

Διάγνωση ασθενειών από τα μάτια

Αυτοκόλλητο για τη μέτρηση σακχάρου στο αίμα

Η καλύτερη αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας στο διαβήτη

Οπτική τομογραφία συνοχής

Τι πρέπει να προσέχουν οι διαβητικοί

Η διαβητική νευροπάθεια

Βιταμίνες για τα μάτια

Μετα-υπογλυκαιμική υπεργλυκαιμία

Τι είναι η φλουοροαγγειογραφία

Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβάστε γιατί οι διαβητικοί δεν πρέπει να καπνίζουν

Υπερβαρικό Οξυγόνο

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΑγκινάρες με πατάτες
Επόμενο άρθροΔιαλείπουσα χωλότητα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θαλασσοθεραπεία πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση

Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση. Η ψωρίαση θεραπεύεται με φυσικούς τρόπους που είναι πιο αποτελεσματικοί Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για τη θεραπεία της...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ