Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΑτελεκτασίες πνευμόνων

Ατελεκτασίες πνευμόνων

Χρήσιμες πληροφορίες για τις ατελεκτασίες πνευμόνων

Οι ατελεκτασίες πνευμόνων (έκπτωση πνευμόνων) είναι τμήματα του πνεύμονα που δεν αερίζονται, αλλά κατά τα άλλα είναι φυσιολογικά. Μπορεί να είναι ασυμπτωματικό εύρημα στην ακτινογραφία θώρακος ή σχετιζόμενο με συμπτώματα. Η πνευμονική αιματική ροή στην περιοχή της ατελεκτασίας είναι συνήθως μειωμένη, περιορίζοντας έτσι την αναστόμωση των αγγείων και την υποξία. Η διάγνωση και η θεραπεία κατευθύνονται στη βασική αιτία.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Πνευμονικό, Καρδιαγγειακό

Γενετική: Εξαρτάται από τη βασική κατάσταση, π.χ. κυστική ίνωση, άσθμα, συγγενής καρδιακή νόσος, κλπ.

Επικρατέστερη ηλικία: Όλες οι ηλικίες

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

Μικρή ατελεκτασία:

 • Συνήθως ασυμπτωματική
 • Δεν προκαλεί καμιά αλλαγή στην ολική κλινική παρουσία

Μεγάλη ατελεκτασία:

 • Ταχύπνοια
 • Βήχας
 • Υποξία που ιάται σε μερικές περιπτώσεις σε 24-48 ώρες
 • Αμβλύτητα στην επίκρουση
 • Απόντες αναπνευστικοί ήχοι, αν έχουν αποκλειστεί οι αεραγωγοί
 • Βρογχική αναπνοή εάν ο αγωγός δεν είναι αποφραγμένο
 • Μειωμένη έκπτυξη θώρακα
 • Τραχειακή ή προκάρδια μετατόπιση σφυγμού
 • Συριγμός μπορεί να ακουστεί με εστιακή απόφραξη

ΑΙΤΙΑ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Αυξημένη επιφανειακή τάση κυψελίδων εξαιτίας καρδιογενούς ή μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος, πρωτοπαθούς έλλειψης επινεφριδιακού παράγοντα ή λοίμωξης
 • Απορροφητική ατελεκτασία εξαιτίας της απόφραξης αεραγωγού από απόφραξη του αυλού (βλέννα, όγκος, ξένο σώμα), της ανωμαλίας του τοιχώματος του αεραγωγού (οίδημα, όγκος, μαλάκυνση βρόγχων, παραμόρφωση) ή εξωγενούς συμπίεσης του αεραγωγού (καρδιακή, αγγειακή, όγκος, αδενοπάθεια)
 • Συμπίεση του πνεύμονα (λοβώδες εμφύσημα, καρδιομεγαλία, όγκος)
 • Αυξημένη πλευριτική πίεση εξαιτίας υγρού ή αέρα στο υπεζωκοτικό διάστημα (πνευμοθώρακας, έγχυση, εμπύημα, αιμοθώρακας, χυλοθώρακας)
 • Περιορισμός του θωρακικού τοιχώματος εξαιτίας σκελετικής παραμόρφωσης και/ή μυϊκής αδυναμίας (σκολίωση, νευρομυϊκή νόσος, παράλυση φρενικού νεύρου, αναισθησία)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Ποικίλουν με τις καταστάσεις που προκαλούν ατελεκτασία
 • Η ατελεκτασία που ακολουθεί την αναισθησία είναι αυξημένη στους καπνιστές, παχύσαρκα άτομα και άτομα με κοντό, φαρδύ θώρακα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Η ατελεκτασία δεν αποτελεί μία ειδική διάγνωση, αλλά μάλλον ένα αποτέλεσμα νόσων ή διαταραχή στην ανατομία
 • Ακτινογραφικά διαφοροδιαγιγνώσκεται με πνευμονία, συλλογή υγρού υποπλασία πνευμόνων ή όγκο

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Η παθολογία ποικίλει ανάλογα με τα αίτια
 • Αποφρακτική ατελεκτασία – μη αεριζόμενοι πνεύμονες χωρίς φλεγμονή ή διήθηση

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

Ακτινογραφία θώρακος:

 • Μπορεί να δείχνει γραμμικές, στρογγυλές ή σφηνοειδείς πυκνώσεις
 • Η ατελεκτασία δεξιού μεσαίου λοβού και η ατελεκτασία γλωσσίδας ασαφοποιεί το ομόπλευρο καρδιακό χείλος
 • Η ατελεκτασία του κατώτερου λοβού θα ασαφοποιεί το διάφραγμα
 • Τα αεροβρογχογραφήματα είναι συνήθως απόντα στην αποφρακτική ατελεκτασία
 • Αποδείξεις για πιθανή συμπίεση αεραγωγού, πλευριτικό υγρό ή αέρα πρέπει να αποκλεισθεί
 • Διάχυτη μικροατελεκτασία σε ανεπάρκεια επιφανειοδραστικού παράγοντα, μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση δίκην υάλου σε πολύ έντονα αεροβροχογραφήματα
 • Δομές μεσοθωρακίου και έλξη του διαφράγματος προς την περιοχή της ατελεκτασίας
 • Ο παρακείμενος πνεύμονας μπορεί να εμφανίσει αντισταθμιστική υπερδιαύγαση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Βρογχοσκόπηση για την εκτίμηση της βατότητας του αεραγωγού (βρογχοσκόπηση εφ’ όσον η θεραπεία είναι αμφιλεγόμενη με την εξαίρεση του ξένου σώματος ή άλλων δομικών αιτίων
 • Ηχοκαρδιογράφημα σε καρδιομεγαλία για την εκτίμηση της καρδιακής κατάστασης
 • Αξονική τομογραφία θώρακος ή μαγνητικός συντονισμός για να οπτικοποιηθεί ο αεραγωγός και οι δομές του μεσοθωρακίου
 • Κατάποση βαρίου για την εκτίμηση της αγγειακής συμπίεσης του μεσοθωρακίου
 • Άλλες δοκιμασίες ποικίλουν ανάλογα με την πιθανή αιτία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

Ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα και τα αίτια της ατελεκτασίας
 • Σιγουρέψτε επαρκή οξυγόνωση και ενυδάτωση
 • Φυσιοθεραπεία θώρακα με επίκρουση και τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση. Λάβετε υπόψη επιπρόσθετες θεραπείες, τέτοιες όπως, μάσκα θετικής εισπνευστικής πίεσης
 • Σπιρομετρία αναπνευστικών ασκήσεων
 • Αερισμός αεραγωγών θετικής πίεσης ή συνεχούς θετικής πίεσης ή συνεχούς θετικής πίεσης σε άτομα με νευρομυϊκή αδυναμία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

Ενθαρρύνετε τη δραστηριότητα, όση κινητοποίηση επιτρέπεται

ΔΙΑΙΤΑ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

Όχι ειδική δίαιτα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ

Ενθαρρύνετε τη δραστηριότητα όσο ενδείκνυται. Καθοδηγήστε στο βασικό αίτιο και τη θεραπεία

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Βρογχοδιασταλτική θεραπεία (β-ανταγωνιστές σε αεροζόλ)
 • Άλλες θεραπείες κατευθυνόμενες στο βασικό αίτιο αντιβιοτικά, αφαίρεση (μετακίνηση) ξένου σώματος, θεραπεία όγκου, θεραπεία καρδιάς, στερεοειδή σε άσθμα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ

 • Ποικίλει ανάλογα με την αιτία και την κατάσταση του ασθενούς
 • Στην απλή ατελεκτασία, σχετιζόμενη με άσθμα ή λοίμωξη, μηνιαίες επισκέψεις είναι επαρκείς

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Αποφυγή εισπνεόμενου οξυγόνου 100% (το οποίο μπορεί να απορροφηθεί ταχέως προκαλώντας ατελεκτασία)
 • Ξένο σώμα/εισρόφηση, προφυλάξεις
 • Μετεγχειρητική κινητοποίηση και/ή περιστροφή
 • Θεραπείες σε ίδρυμα τέτοιες όπως φυσιοθεραπεία θώρακα και σπιρομετρία αναπνευστικών ασκήσεων, όπως και προληπτικός χειρισμός σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Λοίμωξη με χρόνια καταστροφή του πνεύμονα είναι σπάνια, αλλά δυστυχώς επιπλοκή
 • Η ατελεκτασία σπάνια απειλεί τη ζωή και συνήθως λύεται μόνη της

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑΣ

 • Λύση με ιατρική θεραπεία
 • Χειρουργική θεραπεία χρειάζεται μόνο για μερικά αίτια, ή εάν έχει επισυμβεί βρογχεκτασία

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μεγαλύτερος κίνδυνος σε πολύ νέους και πολύ ηλικιωμένους της περιορισμένης κινητικότητας

Παιδιατρικό: Συγγενής απόφραξη αεραγωγών λόγω κύστεων μεσοθωρακικών όγκων ή αγγειακών δακτυλίων

Γηριατρικό: Μερικές φορές σχετίζεται με πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς όγκους πνευμόνων

ΚΥΗΣΗ

Η αντιμετώπιση είναι παρόμοια με αυτή της μη εγκύου και ποικίλει ανάλογα με τα αίτια

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κυκλική ατελεκτασία

 • Κυκλοτερής ατελεκτασία με τη βάση στην πλευρά, στην ακτινογραφία θώρακος με μια τύπου “ουράς κομήτη” πύκνωση αγγείων και αεραγωγών
 • Περισσότερο συχνή σε ασθενείς με έκθεση σε ασβέστιο
 • Μπορεί να μιμηθεί όγκο αλλά μπορεί συνήθως να διαγνωσθεί οριστικά με απεικονιστικές μελέτες και επομένως να αποφευχθεί το χειρότερο

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για το άσθμα

Βρογχιολίτιδα

Πνευμονία από εισρόφηση

Μάθετε να αξιολογείτε την ακτινογραφία θώρακος

Κυστική ίνωση

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Υπέρμετρος οξυγονοθεραπεία

Προσοχή όταν υπάρχει μεγάλη υπεζωκοτική συλλογή

Πνευμονική εμβολή

Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων

Παρακέντηση υπεζωκότα

Βρογχοπνευμονική δυσπλασία

Βρογχεκτασία

Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι. Κρέμα βρώμης με γάλα αμυγδάλου, καραμελωμένο αχλάδι, αμύγδαλο φιλέ, κανέλα και σιρόπι σφενδάμου Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 1...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ