Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΓλαύκωμα κλειστής γωνίας

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Print Friendly, PDF & Email

Χρήσιμες πληροφορίες για το γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας είναι αποτέλεσμα της απόφραξης της ροής του υδατοειδούς υγρού διαμέσου του σκληροκερατοειδικού ηθμού, εξαιτίας της επαφής του περιφερικού τμήματος της ίριδας με το φακό, με συνέπεια αύξηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως.

Ο παθογενετικός μηχανισμός είναι ο κορικός αποκλεισμός, όπου το υδατοειδές δύσκολα διολισθαίνει δια της κόρης, προκαλώντας παρεκτόπιση της ίριδας προς τα εμπρός.

Γλάυκωμα κλειστής γωνίας μπορεί να εκδηλωθεί με υποξεία, οξεία ή χρόνια μορφή και σχετίζεται με ανατομικά στενή γωνία πρόσθιου θαλάμου. Η γωνία ορίζεται από την περιφερική ίριδα, το πρόσθιο ακτινωτό σώμα, τον σκληροκερατοειδικό ηθμό (Trabeculum) και το περιφερικό τμήμα του κερατοειδή.

Μπορεί να επισκοπηθεί μόνο με μία ειδική εξεταστική μέθοδο που καλείται γωνιοσκοπία.

Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας αποτελεί επείγουσα οφθαλμολογική κατάσταση που οδηγεί σε σοβαρή απώλεια οράσεως.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νευρικό

Γενετική: Πολυγονιδιακή κληρονομικότητα, οι συγγενείς α’ βαθμού έχουν 2-5% κίνδυνο σε όλη τη διάρκεια της ζωής

Επικρατέστερη ηλικία: 55-70

Επικρατέστερο φύλο: Γυναίκες > Άνδρες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Υποξύ:

 • Αμβλύς πόνος ενδο ή περιοφθαλμικά
 • Ήπιος θάμβος οράσεως
 • Τα συμπτώματα εκλύονται όταν οι ασθενείς βλέπουν τηλεόραση ή κινηματογράφο σε σκοτεινές αίθουσες ή το διάβασμα και την εξαντλητική προσπάθεια. Υποχωρούν στον ύπνο ή την ανάπαυση
 • Φυσιολογική ΕΟΠ (10-23 mm Hg)
 • Αβαθής πρόσθιος θάλαμος
 • Προέχουσα ίριδα
 • Διαλείπουσες περιφερικές πρόσθιες συνέχειες
 • Μυδρίαση

Οξύ:

 • Βολβικός πόνος
 • Θάμβος οράσεως
 • Δακρύρροια
 • Κύκλοι (άλω) γύρω από φωτεινές πηγές
 • Μετωπιαία κεφαλαλγία
 • Ναυτία και έμετος
 • Τα συμπτώματα συνήθως ελκύονται σε περιόδους συναισθηματικής φόρτισης και έντονης δραστηριότητας όπως και στην υποξεία μορφή
 • Αυξημένη ΕΟΠ (συνήθως 40-80 mm Hg)
 • Μικροκυστικό οίδημα κερατοειδούς
 • Οίδημα βλεφάρου, υπεραιμία επιπεφυκότα και περικεράτια ένεση
 • Κόρη σε μέτρια διαστολή συνήθως ωοειδής που δεν αντιδρά στο φως
 • Αβαθής πρόσθιος θάλαμος συχνά με φλεγμονώδη αντίδραση

Χρόνιο:

 • Μπορεί να παρουσιάζει συμπτώματα υποξείας μορφής ή να είναι ασυμπτωματικό
 • Πολλαπλές περιφερικές πρόσθιες συνέχειες
 • Φυσιολογική ή αυξημένη ΕΟΠ
 • Κοίλανση οπτικών θηλών

ΑΙΤΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Προϋπάρχουσα ανατομική βλάβη

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Μικροκερατοειδής
 • Υπερμετρωπία
 • Αβαθής πρόσθιος θάλαμος
 • Εσκιμώοι
 • Γυναίκες
 • Χρήση αντικαταθλιπτικών ή άλλων αντιχολινεστερασικών ουσιών
 • Καταρράκτης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Νέο αγγειακό γλαύκωμα
 • Απόλυτο γλαύκωμα
 • Κακόηθες γλαύκωμα
 • Σύνδρομο ίριδας πλατώ
 • Γλαύκωμα από μυωτικά φακογενές γλαύκωμα
 • Πρόσθια ραγοειδίτιδα

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Οίδημα στρώματος και επιθηλίου κερατοειδούς
 • Απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων
 • Νέκρωση του στρώματος της ίριδας
 • Πρόσθιος υποφλοιώδης καταρράκτης
 • Συμφόρηση οπτικής θηλής, κοίλανση
 • Ατροφία

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Λεπτομερής οφθαλμολογική εξέταση, γωνιοσκοπία και τονομέτρηση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Για την οξεία μορφή – εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο ή στο τμήμα επειγόντων
 • Άλλες μορφές – εξωτερικός ασθενής

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Οξεία μορφή:

 • Ανοιχτή φλέβα για την έγχυση φαρμάκων χρήσιμα είναι τα αντιεμετικά
 • Ριζική θεραπεία συνιστάται σε ιριδεκτομία με Laser, αφού περέλθει η κρίση, η ΕΟΠ επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και η ενδοφθάλμια φλεγμονή υποχωρήσει

Άλλες μορφές – χειρουργική θεραπεία

 • Περιφερική ιριδεκτομία
 • Argon ή Nd: YAG Laser ιριδεκτομία (θεραπεία εκλογής για την υποξεία και την οξεία μορφή)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Σε οξύ γλαύκωμα – κατάκλιση μέχρι την υποχώρηση της κρίσεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ  ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 

 • Συνήθως απαιτείται αμφοτερόπλευρη αντιμετώπιση διότι το άλλο μάτι παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο για την ίδια νόσο

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Οξεία μορφή:

 • Ωσμωτικοί παράγοντες – γλυκερίνη 50% από το στόμα σε δόση 0,1-1,5 g/kg ή ισοσορβίτης από το στόμα 1,5-2,0 g/kg και/ή μαννιτόλη 20% ΕΦ 1-2 g/kg για περισσότερο από 45 λεπτά
 • Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης – ακεταζολαμίδη (Diamox) 500 mg ΕΦ και 500 mg από το στόμα, στη συνέχεια 250 mg από το στόμα κάθε 6 ώρες πριν το φαγητό
 • Β αναστολείς – τιμολόλη 0,5% (Timopric) κάθε 12 ώρες ή λεβομπουνολόλη 0,5% (Betagan) κάθε 12 ώρες ή βεταχολόλη 0,5% (Betoptic) κάθε 12 ώρες
 • Μυωτικά – πιλοκαρπίνη 2-4% σε μια δόση. Σε επιπλεγμένες καταστάσεις με πολλαπλούς μηχανισμούς, τα μυωτικά μπορουν παραδόξως να επιδεινώσουν την κατάσταση. Γι’ αυτό πρέπει να χιρηγούνται με προσοχή
 • Κορτικοστεροειδή – οξεική πρεδνιζολόνη 1 κάθε 4-6 ώρες

Υποξεία και χρόνια μορφή

 • Η θεραπεία είναι χειρουργική

Αντενδείξεις: Μετά από ενδοφθάλμια επέμβαση, η πιθανότητα εμφάνισης κακοήθους γλαυκώματος είναι αυξημένη και τα μυωτικά αντενδείκνυνται

Προφυλάξεις: 

 • Τιμολόλη, λεβομπουνολόλη και βηταξολόλη πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ή χρόνια αποφρακτική νόσο των πνευμόνων
 • Μαννιτόλη, πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια
 • Ακεταζολαμίδη, πρέπει να χορηγείται με προσοχή όταν υπάρχει ιστορικό νεφρολιθίασης ή μεταβολικής οξέωσης

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις:

Η ακεταζολαμίδη επισπεύδει την απώλεια Καλίου και την εμφάνιση μεταβολικής οξέωσης σε ασθενείς που λαμβάνουν άλλα διουρητικά

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Υποξεία και χρόνια μορφή – τονομετρία και γωνιοσκοπία αρχικά κάθε 3 μήνες μετά την Laser ιριδεκτομία, στην συνέχεια έλεγχος των οπτικών πεδίων κάθε 6-12 μήνες
 • Οξεία μορφή – η ροή μετά από Laser ιριδεκτομία και η ΕΟΠ επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα. Παρακολούθηση όπως στην χρόνια μορφή
 • Τακτικός έλεγχος των ηλεκτρολυτών του ορού κατά την λήψη μαννιτόλης
 • Γενική αίματος κάθε 6 μήνες κατά την λήψη ακεταζολαμίδης

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Προληπτική Laser ιριδεκτομία στο άλλο μάτι

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Χρόνιο οίδημα κερατοειδούς
 • Ίνωση κερατοειδούς και αγγείωση
 • Ατροφία ίριδας
 • Καταρράκτης
 • Εκτόπιση φακού
 • Ατροφία οπτικής θηλής
 • Κακοήθες γλαύκωμα
 • Θρόμβωση κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Ποικίλλει, με την καθυστέρηση της προσφυγής στον γιατρό και την σοβαρότητα της κρίσης
 • Προηγούμενο χρόνιο γλαύκωμα κλειστής γωνίας μπορεί να προκαλέσει ατροφία του οπτικού νεύρου
 • Η υποτροπή είναι εξαιρετικά σπάνια, ακολουθεί περιφερική ιριδεκτομή, με αποτέλεσμα μια σπάνια παραλλαγή γνωστή σαν σύνδρομο “ίριδας πλατώ”

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Καταρράκτης
 • Μικροφθαλμία
 • Υπερμετρωπία

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Σπάνια

Γηριατρικό: Δευτεροπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας μπορεί να προκληθεί από κοινές διαταραχές του ματιού στους ηλικιωμένους όπως καταρράκτης, μετά από οφθαλμολογικές επεμβάσεις ή σακχαρώδης διαβήτης

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φάρμακα (υψηλού κινδύνου) που επιδεινώνουν το γλαύκωμα κλειστής γωνίας:

 • Συστηματικά ή τοπικά αντιχολινεργικά
 • Τοπικά συμπαθητικομιμητικά
 • Αντιϊσταμινικά
 • Φαινοθειαζίνες
 • Αντικαταθλιπτικά

Φάρμακα (χαμηλού κινδύνου) που επιδεινώνουν το γλαύκωμα κλειστής γωνίας:

 • Βενζοδιαζεπίνες
 • Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης
 • Διεγερτικά ΚΝΣ (συμπεριλαμβανομένης της κοκαΐνης)
 • Αναστολείς ΜΑΟ
 • Συστηματικά συμπαθητικομιμητικά
 • Θεοφυλλίνη
 • Αγγειοδιασταλτικά

Τα κατάλληλα προϊόντα για τα μάτια σας

Πατήστε, εδώ για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα για τα μάτια σας

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό

Διαβάστε, επίσης,

Η κάνναβη στη θεραπεία του γλαυκώματος

Προσταγλανδίνες

Μάτια που γερνούν

Σύνδρομο συγγενούς ερυθράς

Κάνναβη και καρδιοαγγειακά νοσήματα

Χρήσιμες πληροφορίες για την ασταξανθίνη

Κάνναβη και Διαβήτης

Κάνναβη και αθλητισμός

Σε ποιες ασθένειες χρησιμοποιείται η αρωματοθεραπεία

Θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας με ιατρική κάνναβη

Τραύματα ματιών

Ποιοι πρέπει να παίρνουν φαρμακευτική κάνναβη

Τα οφέλη από την κόκκινη πρόπολη στην υγεία

Χρήσιμες πληροφορίες για τα αντιοξειδωτικά

Οι απαραίτητες βιταμίνες για το γλαύκωμα

Διάγνωση ασθενειών από τα μάτια

Σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης του γλαυκώματος

Η νυκταλωπία

Προστατέψτε τα μάτια σας

Χρόνιο γλαύκωμα

Οξύ γλαύκωμα

Γλαύκωμα

Χρήσιμες συμβουλές για τα μάτια σας

Βιταμίνες για τα μάτια

Υγεία των ματιών

Αλλαγές στον ηλικιωμένο

Μήπως βλέπετε φωτοστέφανο γύρω από τα φώτα;

www.emedi.gr

Προηγούμενο άρθροΧούμους
Επόμενο άρθροΔηλητηρίαση από μόλυβδο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα

Σπιτικές κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα Νόστιμες κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ: Ο μπακαλιάρος είναι ένα τρόφιμο πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες (Α, D, K,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ