Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

Αμοιβάδωση

Χρήσιμες πληροφορίες για την αμοιβάδωση

Η αμοιβάδωση προκαλείται από το εντερικό πρωτόζωο Entamoeba histolytica.

Η λοίμωξη προκαλείται από την πέψη φαγητού μολυσμένου από κόπρανα, όπως λαχανικά κήπου ή με άμεση πρωκτοστοματική μετάδοση.

Τα περισσότερα άτομα είναι ασυμπτωματικά ή έχουν ελάχιστα διαρροϊκά συμπτώματα.

Σε μερικούς ασθενείς εμφανίζονται εντερικές ή εξωεντερικές προσβολές λοίμωξης.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Γαστρεντερικό

Επικρατέστερη ηλικία: Όλες

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες, πιθανόν λόγω μεγαλύτερης επαγγελματικής έκθεσης

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Μη επιθετική λοίμωξη (έως 99%)

 • Ασυμπτωματική (90%)
 • Ήπια διάρροια
 • Κοιλιακή δυσφορία

Επιθετική γαστρεντερική λοίμωξη:

 • Κοιλιακός πόνος και ευαισθησία
 • Πόνος ορθού
 • Διάρροια
 • Αιμορραγικά κόπρανα
 • Πυρετός (30%)
 • Συστηματική τοξικότητα

Παρεντερική λοίμωξη (αποστήματ ήπατος, πνευμόνων, δέρματος, εγκεφάλου)

 • Πυρετός
 • Συστηματική τοξικότητα
 • Κοιλιακός πόνος και ευαισθησία
 • Ναυτία και έμετος
 • Διάρροια

ΑΙΤΙΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Η λοίμωξη μεταδίδεται μέσω μολυσμένου φαγητού ή νερού ή μέσω της επαφής από άτομο σε άτομο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

 • Χαμηλή κοινωνικοοικονομική τάξη
 • Ζωή σε ιδρύματα
 • Ανδρική ομοφυλοφιλία
 • Η επιθετική νόσος σχετίζεται με έκθεση σε περισσότερα παθογόνα στελέχη που είναι πιο συχνά σε μερικές γεωγραφικές περιοχές, όπως ορισμένα μέρη του Μεξικού, της Νότιας Αφρικής και της Ινδίας

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

 • Άλλα λοιμώδη αίτια κολίτιδας, όπως σιγκέλλωση, λοίμωξη με καμπυλοβακτηρίδιο, ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα, και σπανίως λοίμωξη με σαλμονέλλα ή Yersinia
 • Μη λοιμώδη αίτια κολίτιδας, περιλαμβάνουν ελκώδη κολίτιδα, νόσος του Crohn και ισχαιμική κολίτιδα
 • Η ηπατική αμοιβάδωση πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τα πυογόνα αποστήματα του ήπατος ή από επιλοίμωξη αμοιβαδικού αποστήματος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

 • Κόπρανα για ωάρια ή παράσιτα (δυστυχώς η ευαισθησία αυτής της δοκιμασίας είναι φτωχή). Διαρροϊκά κόπρανα πρέπει να εξετασθούν αμέσως για τροσοζωΐτες παράλληλα με μονιμοποιημένα δείγματα κοπράνων (επαναλάβετε όσο είναι αναγκαίο). Σε επιθετική εντερική λοίμωξη, τα κόπρανα είναι αιματηρά, αλλά απουσιάζουν τα πυοσφαίρια από αυτά
 • Ορολογικές δοκιμασίες, ειδικά, η έμμεση αιμοσυγκόλληση είναι θετικές στο 85% των ασθενών με κολίτιδα και στους περισσότερους ασθενείς με παρεντερική νόσο. Ορολογικές δοκιμασίες, πρέπει να γίνονται στους ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου για να αποκλεισθεί η αμοιβάδωση

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Βιοψία εντέρου:

 • Λύση των κυττάρων του βλεννογόνου
 • Τροφοζωΐτες θετικοί στη χρώση PAS
 • Ουδετερόφιλα στην περιφέρεια

Βιοψία ήπατος:

 • Νέκρωση περιβαλλόμενη από μία άλω από τροφοζωΐτες

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

 • Ορθοσιγμοειδοσκόπηση και βιοψία
 • Βιοψία δια βελόνης των ηπατικών βλαβών ίσως είναι αναγκαία για να αποκλεισθεί πυογόνος λοίμωξη ή επιλοίμωξη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Εξωνοσοκομειακός ασθενής

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

 • Υγρά και σίτιση
 • Ρύθμιση ηλεκτρολυτών
 • Σε βαριά αμοιβαδική κολίτιδα ίσως είναι αναγκαία χειρουργική εκτομή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Ανάλογα με τη μορφή της πάθησης του ασθενούς

ΔΙΑΙΤΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Όσο γίνεται ανεκτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ

Αποφύγετε τις καταστάσεις επανέκθεσης

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

 • Μη επιθετική λοίμωξη – Διϊδϋδροξυκινίνη (ονομάζεται επίσης και ιωοδοκινόλη) 650 mg 3 φορές ημερησίως για 20 ημέρες
 • Επιθετική λοίμωξη – μετρονιδαζόλη 750 mg 3 φορές ημερησίως για 5-10 ημέρες και ακολούθως επί 20 ημέρες διϊωδοϋδροξυκινίνη για μείωση της φορείας μέσω γαστρεντερικού

Αντενδείξεις:

 • Χρήση διϊωδοϋδροξυκινίνης με προσοχή στους ασθενείς με θυροειδική νόσο. Αντενδείκνυται σε ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία. Μπορεί να προκαλέσει οπτική νευρίτιδα ή περιφερική νευροπάθεια
 • Γνωστή αλλεργία στα ανωτέρω φάρμακα

Προφυλάξεις:

Κανένα από τα φάρμακα δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές στην εγκυμοσύνη

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις: Αντίδραση δισουλφιράμης με αιθανόλη

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

 • Μη επιθετική λοίμωξη – διλοξανίδη, παρομομυκίνη, μετρονιδαζόλη
 • Επιθετική λοίμωξη – διϋδροεμετίνη (αποτελεσματική όπως η μετρονιδαζόλη, αλλά καρδιοτοξική), χλωροκίνη (λιγότερο αποτελεσματική)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ

Σημεία και συμπτώματα του ασθενούς, κόπρανα για ωάρια και παράσιτα

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Αποφυγή της έκθεσης στα παραπάνω

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Τοξικό μεγάκολο με ρήξη, ρήξη ηπατικού αποστήματος

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗΣ

Η αθεράπευτη εισβάλλουσα αμοιβάδωση είναι συχνά μοιραία. Με θεραπεία, η βελτίωση συνήθως εμφανίζεται σε λίγες ημέρες. Μερικοί ασθενείς με αμοιβαδική κολίτιδα έχουν έντονα συμπτώματα από το έντερο για εβδομάδες μετά από επιτυχή θεραπεία

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Περισσότερο σοβαρή στα νεογνά

Γηριατρικό: Περισσότερο σοβαρή στα γηρατειά

Άλλα: Περισσότερο σοβαρή σε ασθενείς με θεραπεία με κορτικοστεροειδή και άλλους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

ΚΥΗΣΗ

Περισσότερο σοβαρή σε εγκυμοσύνη, τα περισσότερα φάρμακα αποφεύγονται στην εγκυμοσύνη (κυρίως κατά το 1ο τρίμηνο), διότι υπάρχουν φόβοι για τερατογένεση. Η παρομομυκίνη συνιστάται μερικές φορές σε μη εισβάλλουσες νόσους, διότι δεν απορροφάται. Πρέπει να παρθεί συμβουλή για λοιμώδη νοσήματα

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για τη νόσο του Crohn

Εντερικά παράσιτα

Χλωροκίνη

Χρήσιμες πληροφορίες για τον ορθοκολικό καρκίνο

Τα οφέλη από το μαύρο κύμινο στην υγεία

Το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης

Οι αιτίες απώλειας βάρους

Αντικαρκινική και αντιπαρασιτική θεραπεία Clark

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με σκόρδα

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με ροδιά

Απήγανος

Μηνιγγίτιδα

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες. Γιατί οι καλοκαιρινές αλλεργίες είναι φέτος πιο βασανιστικές από ποτέ. Οι καλοκαιρινές αλλεργίες έχουν αυξηθεί σε συχνότητα. Όλοι...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ