Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΑναερόβιες λοιμώξεις

Αναερόβιες λοιμώξεις

Χρήσιμες πληροφορίες για τις αναερόβιες λοιμώξεις

Αναερόβιες λοιμώξεις

Η γάγγραινα είναι τοπική νέκρωση των μαλακών ιστών εξαιτίας νόσου ή τραύματος και σχετίζεται με απώλεια παροχής αίματος.

Αναερόβιες και νεκρωτικές λοιμώξεις, που μπορεί να σχετίζονται με σχηματισμό αερίου

Επικρατέστερη ηλικία: Οποιαδήποτε

Επικρατέστερο φύλο: Γυναίκες = Άνδρες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΡΟΒΙΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

 • Πόνος τοπικά
 • Μη φυσιολογικά σκούρο δέρμα και ιστοί κάτω από το δέρμα (σκούρο πράσινο έως μαύρο)
 • Πυρετός
 • Ταχυσφυγμία
 • Ραγδαία εξέλιξη που οδηγεί στο θάνατο χωρίς θεραπεία

ΑΙΤΙΑ 

 • Τοπικό τραύμα
 • Υπερεπιθετική λοίμωξη (επιφανειακή ή εν τω βάθει)
 • Καρκίνος παχέος εντέρου
 • Αιματολογικές κακοήθειες νόσοι
 • Κυκλική ουδετεροπενία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΡΟΒΙΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

 • Φτωχή παροχή αίματος (αρτηριοσκλήρυνση)
 • Ηλικιωμένος
 • Τραύμα
 • Σακχαρώδης διαβήτης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΡΟΒΙΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εν τω βάθει λοιμώξεις με συμμετοχή των μυών και με ή χωρίς απόστημα:

 • Αεριογόνος γάγγραινα:
 1. Αεριογόνος γάγγραινα προκαλούμενη από τραύμα των μαλακών ιστών, μυοσίτιδα από κλωστηρίδια, νέκρωση μυών από κλωστηρίδια
 2. Αεριογόνος γάγγραινα των κοιλιακών τοιχωμάτων. Μετεγχειρητική σήψη από κλωστηρίδια των κοιλιακών τοιχωμάτων, μυονέκρωση από κλωστηρίδια των κοιλιακων τοιχωμάτων
 3. Μεταστατική αεριογόνος γάγγραινα. Αεριογόνος γάγγραινα χωρίς ορατό τραύμα, μη τραυματική αεριογόνος γάγγραινα
 4. Λοιμώξεις μήτρας από κλωστηρίδια
 5. Αεριογόνος γάγγραινα καρδιάς
 6. Αεριογόνος γάγγραινα εγκεφάλου
 • Στρεπτοκοκκική μυοσίτιδα: αναερόβια νέκρωση μυών, αναερόβια στρεπτοκοκκική μυοσίτιδα
 • Λοιμώδης αγγειακή αεριογόνος γάγγραινα: αερογόνος γάγγραινα μη κλωστηριδιακής αιτιολογίας. μη κλωστηριδιακή μυοσίτιδα
 • Συνεργική νεκρωτική σήψη: συνεργική νεκρωτική μυοσίτιδα

Επιφανειακές λοιμώξεις με ή χωρίς απόστημα:

 • Αιμολυτική στρεπτοκοκκική γάγγραινα
 • Οξεία λοιμώδης σταφυλοκοκκική γάγγραινα
 • Αναερόβια κυτταρίτιδα, κριγμώδεις φλεγμονές, κυτταρίτιδα από κλωστηρίδια
 • Νεκρωτική περιτονίτιδα, συνεργική γάγγραινα του Foumier (εάν υπάρχει επέκταση στους ιστούς του κοιλιακού τοιχώματος, κάτω από την εν τω βάθει περιτονία, τέτοια όπως το πρόσσθιο έλυτρο του ορθού μυός, η γάγγραινα του Foumier είναι μια συνεργική νεκρωτική σήψη, περισσότερο από μια απλή νεκρωτική περιτονίτιδα).

Απλή κλωστηριδιακή επιμόλυνση των πληγών. Διήθηση ή ένεση ή αναρρόφηση αερίου στις πληγές:

 • Πληγές με αέριο μη παραγόμενο από βακτήρια
 • Ένεση αερίου στις πληγές
 1. Θεραπεία (π.χ. υπεροξείδιο του υδρογόνου)
 2. Συνειδητή ένεση αέρα χάριν αστεϊσμού
 3. Κατά φαντασίαν ασθενής
 4. Ψυχιατρικά προβλήματα
 • Αναρρόφηση και διασπορά αέρα στις πληγές από μυοσκελετική δραστηριότητα
 • Υποδόριο εμφύσημα σχετιζόμενο με σύνδρομο airleak ή τραύμα

Αέριο στους ιστούς σχετιζόμενο με βιομηχανικό ατύχημα:

 • Πνευμονικό κοκκίωμα από μαγνήσιο

Αέριο στους ιστούς μετά από λοιμώξεις με χημικά 

 • Ένεση φαρμάκων
 • Τυχαία ένεση ξένου παράγοντα, όπως βενζόλιο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΟΒΙΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

 • Σε σοβαρή γάγγραινα, οι έρευνες θα δείξουν λευκοκυττάρωση και αναιμία
 • Χρώση Gram για οργανισμούς
 • Ημερήσιος καθορισμός CK ορού (CK: κρεατοφωσφορική κινάση)

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα:

Αντιβιοτικά προ της καλλιέργειας

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 • Νέκρωση ιστών
 • Μερικές φορές αέριο στους ιστούς

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Καλλιέργειες και test ευαισθησίας για τους μικροοργανισμούς που αναφέρεται ότι παράγουν αέρια στους ανθρώπινους ιστούς:

 • Αναερόβια Gram (+): κόκκοι  – Pestostreptococcus (αναερόβιος στρεπτόκοκκος) (συνήθως στην ομάδα Α του στρεπτόκοκκου ή χρυσίζων σατφυλόκοκκος)
 • Αναερόβια Gram (+): βάκιλλοι – κλωστηρίδιο Perfingens και άλλα κλωστηρίδια
 • Αναερόβια Gram (-): βάκιλλοι – Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, είδη Enterobacter, είδη Proteus (όλα συνήθως σε μικτές λοιμώξεις)
 • Αναερόβια Gram (-): βάκιλλοι – Bacteroides fragilis (συνήθως μαζί με άλλους αναερόβιους Gram (-) βάκιλλους

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΑΡΟΒΙΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Με ακτινογραφίες, αέριο στους ιστούς

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Άμεση χειρουργική παρέμβαση με επιμήκεις τομές του δέρματος της επιφανειακής περιτονίας, της εν τω βάθει περιτονίας και μυών, για την αναζήτηση νεκρωμένων ιστών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΡΟΒΙΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

Ενδονοσοκομειακός ασθενής

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Συμβουλή για λοιμώδη νόσο
 • Υγρά ενδοφλέβια με γλυκόζη, ηλεκτρολύτες, αίμα, βιταμίνες
 • Συχνές γενικές αίματος ηλεκτρολυτών
 • Άμεση χειρουργική παρέμβαση για διάγνωση και απομάκρυνση νεκρωμένων ιστών
 • Προφύλαξη για τέτανο
 • Σε πιθανότητα διεσπαρμένης ή μη αναγνωρισμένης νέκρωσης επανεπέμβαση (με μη φυσιολογικό καθημερινό υπολογισμό CK)
 • Χειρουργική επιδιόρθωση για την απώλεια του δέρματος και των υποδόριων ιστών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κλινήρης

ΔΙΑΙΤΑ 

Από το στόμα, όσο είναι ανεκτή

ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Αντιβιοτικά: καθορίζονται από τις χρώσεις, καλλιέργειες και δοκιμασίες ευαισθησίας, αν και οι αναερόβιοι οργανισμοί είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν και να αναγνωριστούν. Η δοσολογία ποικίλει ανάλογα με τις κλινικές συνθήκες.
Gram χρώση Υποτιθέμενος οργανισμός
+ κόκκοι Στρεπτόκοκκος
– βάκιλλοι Είδη κλωστηριδίων
– βάκιλλοι Είδη κλωστηριδίων
– βάκιλλοι Κολοβακτηρίδια (Coliforms)
 • Gram (+) κόκκοι: πενικιλλίνη G, κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη, χλωραμφενικόλη ή κεφαλοσπορίνες
 • Gram (+): βάκιλλοι: πενικιλλίνη G, κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη, χλωραμφενικόλη ή κεφαλοσπορίνες
 • Gram (-): βάκιλλοι (βακτηριοειδή): κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη, κεφοξιτίνη (πολλοί τύποι βακτηριοειδών είναι ανθεκτική), χλωραμφενικόλη, τικαρκυλίνη, merlocillin
 • Gram (-): βάκιλλοι (κολοβακτηρίδια): γενταμυκίνη, τομπραμυκίνη, αμικασίνη, κεφαλοσπορίνες, αμπικιλλίνη, merlocillin, χλωραμφενικόλη ή τικαρκυλίνη

Αντενδείξεις: Ευαισθησία σε φάρμακα

Προφυλάξεις: Αναγνωρίστε την εξαπλούμενη γάγγραινα, όταν ο ασθενής λαμβάνει ηρεμιστικά και αναλγητικά

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Παρακολουθείστε τα αποτελεσματικά επίπεδα των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών στο αίμα
 • Ηλεκτρολύτες
 • Θρέψη
 • Προσδιορισμός CK

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Αποφυγή τραύματος
 • Καλή φροντίδα δέρματος

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Αποτυχία αναγνώρισης εξαπλούμενης γάγγραινας

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Καλή αν αναχαιτιστεί η γάγγραινα
 • Πιθανά θανατηφόρα

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Αρτηριοσκλήρυνση
 • Διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση, μπορεί να απαιτήσει αλλαγή θεραπείας

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γηριατρικό: Νόσοι των ηλικιωμένων με αναπηρία και φτωχή αιματική ροή

ΚΥΗΣΗ

Θεραπεία όπως και της μη εγκύου, αλλά λάβετε υπόψη σας την κύηση

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Παθήσεις οξείας χειρουργικής κοιλίας

Χρήσιμες πληροφορίες για την αμοιβάδωση

Χρήσιμες πληροφορίες για την αλλαντίαση

Λοιμώδης βακτηριακή αρθρίτιδα

Σιγκέλλωση

Σημαντικές πληροφορίες για τη Δοθιήνωση

Απόστημα εγκεφάλου

Έχει παρενέργειες η συνεχής χρήση της μάσκας;

Επιπεφυκίτιδα

Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας στο πεπτικό σύστημα

Η αντιμικροβιακή δράση της κάνναβης

Οι δερματικές βλάβες από τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες

Ενδοφλέβια θεραπεία με υπεροξείδιο του υδρογόνου

Να παίρνετε σερραπεπτάση για τη φλεγμονή και τον πόνο

Αντιμετωπίστε τις μολύνσεις με φυσικό τρόπο

Οι χημικές ανοσοθεραπείες έχουν πολλές παρενέργειες

Η τοξικότητα της ακτινοθεραπείας

Να χρησιμοποιείτε ριγανέλαιο σαν αντιβακτηριακό

Το σκόρδο καταπολεμά τις χρόνιες λοιμώξεις

Το έντερο υπεύθυνο για όλες τις ασθένειες

Τα ξένα σώματα στο σώμα υπεύθυνα για πολλές λοιμώξεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα βακτήρια

www.emedi.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ