Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΓυναικολογίαΧλαμυδιακές σεξουαλικά μεταδιδόμενες παθήσεις

Χλαμυδιακές σεξουαλικά μεταδιδόμενες παθήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες για τις χλαμυδιακές σεξουαλικά μεταδιδόμενες παθήσεις

Οι χλαμυδιακές σεξουαλικά μεταδιδόμενες παθήσεις είναι οι πιο συχνές σεξουαλικά μεταδιδόμενες παθήσεις από το Chlamydia trachomatis, ορότυποι D-K. Είναι ένας από τους μικρότερους προκαρυωτικούς οργανισμούς, υποχρεωτικά ενδοκυττάριος που συνδέεται στις μεμβράνες και προκαλεί νόσο η οποία, συχνά, είναι ασυμπτωματική ή εκδηλώνεται με μη ειδικά συμπτώματα. Είναι δύσκολο να διαγνωσθεί κλινικά και εργαστηριακά και δύσκολα μπορεί να γίνει πληθυσμιακός έλεγχος. Η λοίμωξη έχει σοβαρές συνέπειες και επιπλέον δύσκολα ελέγχεται στην κοινωνία

Επηρεαζόμενα συστήματα: Γεννητικό

Επικρατέστερη ηλικία: 15-25 ετών

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Το Chlamydia trachomatis προσβάλλει το κυλινδρικό ή μεταβατικό επιθήλιο και επεκτείνεται προς τον τράχηλο, τη μήτρα, τις σάλπιγγες, το περιτόναιο στις γυναίκες και στην επιδιδυμίδα στους άνδρες καθώς και στα επιθηλιακά κύτταρα του ορθού

Άνδρες:

 • Ουρηθρίτιδα
 • Επιδιδυμίτιδα
 • Πρωκτίτιδα
 • Σύνδρομο Reiter

Γυναίκες:

 • Τραχηλίτιδα
 • Ουρηθρίτιδα
 • Βαρθολινίτιδα
 • Ενδομητρίτιδα
 • Σαλπιγγίτιδα/Πυελική φλεγμονή
 • Σύνδρομο περιηπατίτιδας Fitz-Hugh-Curtis

Βρέφη:

 • Επιπεφυκίτιδα
 • Πνευμονίτιδα
 • Φορεία – φάρυγγας/ΓΕΝ οδός

ΑΙΤΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Chlamydia trachomatis, ορότυποι D-K

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

 • Μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων
 • Κατώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες
 • Ο επιπολασμός είναι αντιστρόφως ανάλογος με την ηλικία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Neisseria goorrhea:

 • Ουρηθρίτιδα
 • Πρωκτίτιδα
 • Επιδιδυμίτιδα
 • Τραχηλίτιδα
 • Πυελική φλεγμονή
 • Απόστημα βαρθολινείου αδένα
 • Περιηπατίτιδα

Ureaplasma yrealyticum:

 • Ουρηθρίτιδα, επιδιδυμίτιδα
 • Νόσος του Reiter
 • Πυελική φλεγμονή

Chlamydia trachomatis (ορότυποι L 1-3):

 • Καλοήθης λεμφοκκοκκιωμάτωση
 • Πρωκτίτιδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Καλλιέργεια για Chlamydia – δαπανηρή, χρονοβόρα, ευαισθησία 70-80%
 • Ανίχνευση αντιγόνου – ευαισθησία 90+%
 • Άμεσος ανοσοφθορισμός μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Ανίχνευση χλαμυδιακών αντιγόνων με ELISA

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ή PCR

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Λήψη ιστολογικών παρασκευασμάτων – τα ξέσματα κυττάρων (με βούρτσα) δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από το έκκριμα φλεγμονώδους υλικού δεδομένου ότι η πάθηση προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα
 • Θρεπτικό υλικό για τη μεταφορά των καλλιεργειών είναι απαραίτητο – σουκρόζη – φωσφατάση με γενταμυκίνη, βανκομυκίνη και νυστατίνη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 • Εξωνοσοκομειακή φροντίδα για όλα σχεδόν τα προβλήματα
 • Εισαγωγή στο νοσοκομείο μπορεί να χρειαστεί σε βαριά φλεγμονή της πυέλου, σε σύνδρομο Fitz-Hugh-Curtis και σε σύνδρομο Reiter

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται για σύφιλη και γονόρροια με κατάλληλες χρώσεις κατά Gram, καλλιέργειες και ορολογικές δοκιμασίες
 • Εμπειρική θεραπεία μπορεί να ενδείκνυται
 • Έλεγχος και θεραπεία σεξουαλικών συντρόφων – συνιστάται έναρξη εμπειρικής θεραπείας σε γυναίκες που είναι ερωτικοί σύντροφοι ανδρών με μη-γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. Οι σύντροφοι γυναικών με βλενοπυώδη τραχηλίτιδα ή σαλπιγγίτιδα θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται εμπειρικά. Δεδομένου ότι η επιλοίμωξη με χλαμύδια εμφανίζεται σε έδαφος λοίμωξης από γονόκοκκο θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα και αντι-χλαμυδιακή θεραπεία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σεξουαλική αποχή όσο διαρκεί η διερεύνηση και αντιμετώπιση της υποκείμενης λοίμωξης

ΔΙΑΙΤΑ

Αποφυγή γαλακτοκομικών προϊόντων αν χορηγούνται τετρακυκλίνες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές όπως χρήση προφυλακτικού
 • Συμβουλές και έλεγχος για HIV
 • Σοβαρές επιπλοκές της λοίμωξης από Chlamydia π.χ. στείρωση (ωαγωγοί)
 • Πρακτικές που δυνητικά αυξάνουν τη μετάδοση AIDS
 • Υποδείξτε την ανάγκη ολοκληρωμένης αντιβιοτικής αγωγής

ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα, ερωτικοί σύντροφοι ασθενών:

 • Τετρακυκλίνη υδροχλωρική – 500 mg από το στόμα, 4 φορές/ημέρα x 67 ημέρες
 • Δοξυκυλίνη – 100 mg από το στόμα, 2 φορές/ημέρα x 7 ημέρες
 • Έγκυες γυναίκες ή άτομα με δυσανεξία στις τετρακυκλίνες – ερυθρομυκίνη 500 mg από το στόμα 4 φορές/ημέρα για 7 ημέρες

Χλαμυδιακά σύνδρομα:

 • Επιδιδυμίτιδα – τετρακυκλίνη, δοξυκυκλίνη, ερυθρομυκίνη για 10-14 ημέρες για την αντιμετώπιση του χλαμυδιακού παράγοντα στην πυελική φλεγμονή (ο γονόκοκκος και τα αναερόβια πρέπει επίσης να καλύπτονται: κεφτριαξόνη 250 mg ΕΜ εφ’άπαξ, κεφοξιτίνη, άλλη κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς ή μία κινολόνη) ερυθρομυκίνη για 10-14 ημέρες σε έγκυες γυναίκες ή σε άτομα με δυσανεξία στις τετρακυκλίνες, για την αντιμετώπιση του χλαμυδιακού παράγοντα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Ερυθρομυκίνη
 • Οφλoξασίνη – 300 mg από το στόμα 4 φορές/ημέρα x 7 ημέρες σε τραχηλίτιδα/ουρηθρίτιδα (δεν χορηγείται σε κύηση)
 • Σουλφισοξαζόλη – 500mg από το στόμα 4 φορές/ημέρα x 10 ημέρες – ουρηθρίτιδα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Δοκιμασία ίασης δεν γίνεται στην καθημερινή πράξη
 • Οι ερωτικοί σύντροφοι πρέπει να θεραπεύονται για να αποφευχθεί η επαναμόλυνση
 • Η μη βελτίωση ή υποχώρηση των συμπτωμάτων πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον γιατρό
 • Σοβαρές περιπτώσεις ουρηθρίτιδας/τραχηλίτιδας καθώς και τα χλαμυδιακά σύνδρομα θα πρέπει να επαναλέγχονται στο τέλος της θεραπείας

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Πληθυσμιακός έλεγχος σε περιοχές με υψηλό επιπολασμό

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Άνδρες:

 • Παροδική ολιγοσπερμία
 • Στένωση της ουρήθρας μετά από επιδιδυμίτιδα (σπάνια)

Γυναίκες:

 • Στείρωση των ωαγωγών
 • Εξωμήτρια κύηση
 • Χρόνιο πυελικό άλγος

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Πρόγνωση καλή με ολοκληρωμένη θεραπεία

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Πυελική φλεγμονή, επιδιδυμίτιδα, τραχηλίτιδα, ουρηθρήτιδα

Άλλες παθήσεις που οφείλονται σε άλλους τύπους χλαμυδίων:

 • Ψιττάκωση – Chlamydia psittaci
 • Πνευμονία – Chlamydia pneumoniae – Chlamydia trachomatis (βρέφη)
 • Καλόηθες λεμφοκοκκίωμα – Chlamydia trachomatis ορότυποι L1-L3
 • Τρίχωμα – Chlamydia trachomatis, ορότυποι A-C

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο επιπολασμός είναι αντιστρόφως ανάλογος με την ηλικία, μετά την έναρξη σεξουαλικών σχέσεων

ΚΥΗΣΗ

Η περιγεννητική μόλυνση μπορεί να προκαλέσει πνευμονία του νεογνού και/ή επιπεφυκίτιδα. Οι τετρακυκλίνες αντενδείκνυνται στην κύηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ερυθρομυκίνη

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

chlamydia crop

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για την τετρακυκλίνη

Χλαμύδια της πνευμονίας

Σύνδρομο κατάρρευσης μετά από βιασμό

Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα

Χρήσιμες πληροφορίες για τις γονοκοκκικές λοιμώξεις

Δυσπαρεύνια

Επιδιδυμίτιδα

Συνταγή για την ορχίτιδα

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα βακτήρια

Σεξ στην εγκυμοσύνη

Μήπως πονάτε κατά την ούρηση;

Διαφοροδιάγνωση κολπικών υγρών

Προφυλακτικό που κάνει διάγνωση αφροδισίων νοσημάτων

Γιατί οι γυναίκες υποφέρουν από συχνές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος

Η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου

Η καλύτερη προστασία στο σεξ

Τι να προσέχετε όταν κάνετε σεξ

Το αίμα στο σπέρμα

Τραχηλίτιδα

Όταν η γυναίκα πονάει κατά τη σεξουαλική επαφή

Ποια είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;

Προφυλακτικά του μέλλοντος

Εργαστηριακός έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Προστατίτιδα από ουρεόπλασμα

Ουρεόπλασμα

Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Μήπως έχετε πόνο στην εκσπερμάτιση;

Λοιμώξεις γεννητικών οργάνων γυναίκας

Για όσους έχουν κονδυλώματα πρωκτού

Λοίμωξη από χλαμύδια

Οξεία επιδιδυμίτιδα

Προστατίτιδα

Γονόρροια

Πονάτε κατά την σεξουαλική επαφή;

Μυρμηγκιές

Κρέμα Aldara

Θηλώματα του τραχήλου της μήτρας

‘Ερπητας των γεννητικών οργάνων

Μολυσµατική τέρµινθος

www.emedi.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΣκορδόψωμο με τυρί
Επόμενο άρθροΚουσκούτα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η οστεοαρθρίτιδα είναι συχνό νόσημα

Η οστεοαρθρίτιδα είναι συχνό νόσημα. Είναι μια εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων και οι ιστοί καταστρέφοντσι με την πάροδο του χρόνο Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ