Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΧρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας

Χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας

Print Friendly, PDF & Email

Χρήσιμες πληροφορίες για το χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας

Ακριβής ορισμός του “γλαυκώματος” είναι δύσκολο να δοθεί. Πιστεύεται ότι όταν έχουμε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, επέρχονται δευτεροπαθείς αλλοιώσεις στις οπτικές ίνες και τελικά απώλεια του οπτικού πεδίου και της οπτικής οξύτητας.

Γλάυκωμα είναι μια νόσος από πίεση και η επαρκής ελάττωση της ενδοφθαλμίου πιέσεως, σχεδόν πάντα σταματά τη βλάβη του οπτικού νεύρου.

Στο χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, η παραγωγή του υδατοειδούς υγρού από το ακτινωτό σώμα είναι φυσιολογική. Η κυκλοφορία του υδατοειδούς μεταξύ του φακού και της ίριδας μέσω της κόρης στον πρόσθιο θάλαμο είναι, επίσης, φυσιολογική. Ωστόσο ο σκληροκερατοειδικός ηθμός (Trabeculum) δεν επιτρέπει ταχεία έξοδο του υδατοειδούς από τον οφθαλμό με αποτέλεσμα αύξηση της πιέσεως

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νευρικό

Επικρατέστερη ηλικία: Άνω των 40 (προσβάλλει όλες τις ηλικίες)

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Σε προχωρημένα στάδια, βαθμιαία, ανώδυνη απώλεια οράσεως

ΑΙΤΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Απόφραξη της αποχέτευσης του υδατοειδούς διαμέσου του trabeculum (το πιο συχνό)
 • Απόφραξη της αποχέτευσης του υδατοειδούς από το σωλήνα του Schlemm και τις υδάτινες φλέβες εξαιτίας της αυξημένης κογχικής φλεβικής πίεσης (όπως σε αρτηριοφλεβώδεις διαμαρτίες, κογχική συμφόρηση από διαταραχή του θυρεοειδούς, κλπ.)
 • Υπερβολική παραγωγή του υδατοειδούς (εξαιρετικά σπάνια)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

 • Οικογενειακό ιστορικό
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Αφροαμερικάνοι

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Αγγειακή αποφρακτική διαταραχή
 • Βαρεία αναιμία
 • Προηγούμενες αιμοδυναμικές διαταραχές

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οφθαλμολογικά – βλάβη οπτικής θηλής

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Καταγραφή ενδοφθάλμιας πίεσης – αυξημένη
 • Έλεγχος οπτικών πεδίων – απώλεια
 • Χαρακτηριστικές βλάβες στο οπτικό νεύρο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωτερικός ασθενής

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Η θεραπεία του χρόνιου γλαυκώματος ανοικτής γωνίας έχει σαν στόχο τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης
 • Η νόσος δεν θεραπεύεται, παρά μόνο ελέγχεται. Ο έλεγχος συνίσταται ή στην ελάττωση του ρυθμού παραγωγής του υδατοειδούς υγρού, ή σε αύξηση του ρυθμού αποχέτευσης ή σε συνδυασμό των δύο
 • Συνήθως, η θεραπευτική αγωγή ελαττώνει αρκετά την ενδοφθάλμια πίεση, ώστε να μην εμφανίζονται βλάβες στο οπτικό νεύρο, τα οπτικά πεδία και τελικώς απώλεια της οράσεως
 • Όταν η φαρμακευτική αγωγή αποτυγχάνει, ενδείκνυται εφαρμογή Laser ή κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης και οφθαλμολογική εξέταση

ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό για την επιθυμητή πτώση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Έναρξη της αγωγής με ένα φάρμακο και στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά 2ο ή 3ο

Τοπικά

 • Ελάττωση της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού
 1. Β-αδρενεργικοί αναστολείς (τιμολόλη, βεταχολόλη, λεβομπουνολόλη, καρτεολόλη)
 2. Αδρενεργικοί παράγοντες (συμπαθητικομιμητικά) – (επινεφρίνη και διπιβεφρίνη, το “προ-φάρμακο” της επινεφρίνης)
 • Αύξηση της ροής της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού (χολινεργικοί παράγοντες)
 1. Άμεσα χολινεργικά φάρμακα – (πιλοκαρπίνη, καργαμυλχολίνη) “ξεγελούν” το μάτι διότι δρουν επί των υποδοχέων όπως ακριβώς η ίδια η ακετυλοχολίνη
 2. Έμμεσα χολινεργικά φάρμακα (αντιχολινεστερασικά)-(φυσοστιγμίνη, βρωμιούχο, δεμικάριο, ιωδιούχος εχοθειοφάτη και ισοφλουροφάτη)

Συστηματικά

 • Μείωση της παραγωγής του υδατοειδούς
 1. Ακεταζολαμίδη
 2. Διχλωροφαιναμίδη (σουλφοναμίδη)
 3. Μεθαζολαμίδη (σουλφοναμίδη)

Αντενδείξεις: 

 • Οι μη εκλεκτικοί β-αδρενεργικοί αναστολείς (τιμολόλη, λεβομπουνολόλη), αποτελούν σχετική αντένδειξη για σθενείς με αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Οι αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης αντενδείκνυται όταν υπάρχει ιστορικό ευαισθησίας στις σουλφοναμίδες

Προφυλάξεις:

 • Συμπαθητικομιμητικά – προσοχή στη χορήγηση σε ασθενείς με ιστορικό νεφρολιθίασης, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, αναπνευστική οξέωση, ελαττωμένη χωρητικότητα των πνευμόνων, σακχαρώδη διαβήτη, ηπατική νόσο (ιδιαίτερα κίρρωση)
 • Β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές – προσοχή στη χορήγηση σε ασθενείς με οριακή καρδιακή παροχή, σακχαρώδη διαβήτη, βραδυκαρδία ή σε ταυτόχρονη λήψη β-αναστολέων από το στόμα

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις:

 • Αναστολείς χολινεστεράσης – με ταυτόχρονη λήψη γενικής αναισθησίας. Όταν χορηγείται ένας εκπολωτικός παράγοντας, όπως η σουκινυλοχολίνη, κατά τη διασωλήνωση, οι ασθενείς δεν μπορούν να μεταβολίσουν τον παράγοντα αυτό και εξαρτώνται από αναπνευστική συσκευή, έως ότου αποκατασταθεί η συστηματική δραστηριότητα της χολινεστεράσης σε περίπου 3 εβδομάδες. Έχουν αναφερθεί θάνατοι από τις ατυχές αυτές επιπλοκές
 • Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης – μπορεί να μειώσουν την έκκριση ορισμένων ουσιών (όπως αμφεταμινών, προκαϊναμίδης, κινιδίνης, τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών). Μπορεί να αυξήσουν την τοξικότητα των σαλικυλικών δευτερογενώς σε συστηματική οξέωση
 • Β-αδρενεργικοί αναστολείς – σχετίσθηκαν με θάνατο σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς ασβεστίου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Κάθε 3-4 μήνες για όλη τη διάρκεια της ζωής
 • Σε χρόνια θεραπεία με αναστολείς καρβονικής ανυδράσης, συνιστώνται τακτικές εξετάσεις αίματος για την παρακολούθηση πιθανής μείωσης της αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, των λευκών αιμοσφαιρίων και της απώλειας καλίου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Τονομέτρηση σε όλη τη διάρκεια ζωής
 • Άριστη όραση εκτός των περιπτώσεων που καθυστερεί η διάγνωση και οι διαταραχές είναι προχωρημένες ή βρίσκονται στα τελικά στάδια

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σακχαρώδης διαβήτης

Τα κατάλληλα προϊόντα για τα μάτια σας

Πατήστε, εδώ για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα για τα μάτια σας

GettyImages 1138206735

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό

Διαβάστε, επίσης,

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Η κάνναβη στη θεραπεία του γλαυκώματος

Προσταγλανδίνες

Μάτια που γερνούν

Σύνδρομο συγγενούς ερυθράς

Κάνναβη και καρδιοαγγειακά νοσήματα

Χρήσιμες πληροφορίες για την ασταξανθίνη

Κάνναβη και Διαβήτης

Κάνναβη και αθλητισμός

Σε ποιες ασθένειες χρησιμοποιείται η αρωματοθεραπεία

Θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας με ιατρική κάνναβη

Τραύματα ματιών

Ποιοι πρέπει να παίρνουν φαρμακευτική κάνναβη

Τα οφέλη από την κόκκινη πρόπολη στην υγεία

Χρήσιμες πληροφορίες για τα αντιοξειδωτικά

Οι απαραίτητες βιταμίνες για το γλαύκωμα

Διάγνωση ασθενειών από τα μάτια

Σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης του γλαυκώματος

Η νυκταλωπία

Προστατέψτε τα μάτια σας

Χρόνιο γλαύκωμα

Οξύ γλαύκωμα

Γλαύκωμα

Χρήσιμες συμβουλές για τα μάτια σας

Βιταμίνες για τα μάτια

Υγεία των ματιών

Αλλαγές στον ηλικιωμένο

Μήπως βλέπετε φωτοστέφανο γύρω από τα φώτα;

www.emedi.gr

 

 

 

Προηγούμενο άρθροΥποχονδρίαση
Επόμενο άρθροΗ κλασσική μαγειρίτσα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωινή ναυτία

Εάν έχετε πρωινή ναυτία αποφύγετε τις έντονες οσμές, την υπερβολική κούραση, τα πικάντικα τρόφιμα και τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Η πρωινή ναυτία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ