Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Πνευμοθώρακας

Χρήσιμες πληροφορίες για τον πνευμοθώρακα

Πνευμοθώρακας είναι ο εγκλωβισμός αέρα ή αερίου μεταξύ του τοιχωματικού και περισπλάχνιου πετάλου του υπεζωκότα. Το ποσό του αέρα που παγιδεύεται καθορίζει το βαθμό της σύμπτυξης του πνεύμονα.

 • Αυτόματος πνευμοθώρακας – μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής
 • Τραυματικός πνευμοθώρακας – μπορεί να συνυπάρχει με τον αιμοθώρακα
 • Πνευμοθώρακας υπό τάση – ο αέρας στην υπεζωκοτική κοιλότητα είναι σε υψηλότερη πίεση από τον αέρα του παρακείμενου πνεύμονα και των αγγείων

Επηρεαζόμενα συστήματα: Πνευμονικό, καρδιαγγειακό

Επικρατέστερη ηλικία: Ενήλικες 20-40 χρόνων

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

 • Θωρακικό άλγος, αιφνίδιο, οξύ, που επιδεινώνεται με την αναπνοή, το βήχα ή την κίνηση του θώρακα
 • Κινήσεις θώρακα, ασύμμετρες
 • Δύσπνοια
 • Κυάνωση (μερικές φορές)
 • Μέτριος ως μαζικός πνευμοθώρακας, σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια
 • Πνευμοθώρακας υπό τάση – ασθενής, ταχύς σφυγμός, ωχρότητα, διάταση τραχηλικών φλεβών, άγχος, μετατόπιση τραχείας προς την υγιή πλευρά
 • Καταπληξία (shock)
 • Κυκλοφορική ανεπάρκεια
 • Εξασθένιση αναπνευστικού ψιθυρίσματος και φωνητικών δονήσεων

ΑΙΤΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

 • Διάτρηση του περισπλάχνιου υπεζωκότα και είσοδος αέρα από τον πνεύμονα
 • Αέριο παραγόμενο από μικροοργανισμούς σε ένα εμπύημα
 • Τρώση του θωρακικού τοιχώματος, διαφράγματος, μεσοθωρακίου ή οισοφάγου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

 • Κάταγμα πλευρών, ρήξη βρόγχου, ρήξη οισοφάγου
 • Ρήξη των επιφανειακών κυψελίδων του πνεύμονα που ακολουθεί βήχα ή χειρισμό πνευστού μουσικού οργάνου
 • Έντονη άσκηση
 • Ασκήσεις τεντώματος
 • Πτήση (μεγάλο υψόμετρο)
 • Πνευμοκονίωση
 • Φυματίωση
 • Απόφραξη βρόγχου
 • ΧΑΠ (κυρίως εμφύσημα)
 • Κατάδυση
 • Άσθμα
 • Νεοπλάσματα
 • Ενδομητρίωση
 • Σπάνιες παθήσεις (Marfan, Ehlers-Danlos)
 • Ρήξη μολυσμένου αποστήματος
 • Πνευμονία
 • Κυστική ίνωση
 • Πνευμονία κάτω από τον υπεζωκότα από Pneumocystis Carinii (σε ασθενείς με AIDS που υποβάλλονται σε προφυλακτική αγωγή για πνευμοκύστη Carinii με αερόλυμα πενταμιδίνης)
 • Κάπνισμα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Πλευρίτιδα
 • Περικαρδίτιδα
 • Έμφραγμα μυοκαρδίου
 • Πνευμονική εμβολή
 • Διαφραγματοκήλη
 • Σχηματισμός κήλης του στομάχου μέσω διαφράγματος
 • Διαχωριστικό ανεύρυσμα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αέρια αρτηριακού αίματος σε μαζικό πνευμοθώρακα – pH < 7,35, pO2 < 80 mm Hg, pCO2 > 45 mm Hg

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφία θώρακα:

 • Διαύγαση χωρίς πνευμονικά στοιχεία περιφερικά, μετατόπιση του μεσοθωρακίου στην αντίθετη πλευρά
 • Ο μικρός πνευμοθώρακας μπορεί να είναι εμφανής μόνο σε ακτινογραφίες σε εκπνευστική φάση ή πλάγια κατάκλιση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Προσεκτικό ιστορικό και κλινική εξέταση. Τα κλινικά ευρήματα εξαρτώνται από το μέγεθος του πνευμοθώρακα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 • Εξωνοσοκομειακός ασθενής – σύμπτυξη πνευμόνων μικρότερη από 30%, χωρίς δύσπνοια, κανένα σημάδι πνευμοθώρακα “υπό τάση”
 • Ενδονοσοκομειακός ασθενής – αν υπάρχει σύμπτυξη πνεύμονα μεγαλύτερη από 30% ή πνευμοθώρακας υπό τάση

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εξωνοσοκομειακός ασθενής:

 • Κλινήρης
 • Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, αριθμού σφύξεων, αναπνοών

Ενδονοσοκομειακός ασθενής:

 • Σωλήνας θωρακικής παρακέντησης – εισάγεται στο 2ο ή 3ο μεσοπλεύριο διάστημα στη μεσοκλειδική γραμμή που συνδέεται με σωλήνα του οποίου το άκρο βρίσκεται μέσα στο νερό της φιάλης ή παροχέτευση με αναρρόφηση αρνητικής πίεσης
 • Πνευμοθώρακας υπό τάση – εισαγωγή στο θώρακα βελόνης Νο 19 ή φαρδύτερης και στη συνέχεια χρήση βαλβίδας τριών εξόδων προσαρτημένης σε μεγάλη σύριγγα, για να απορροφηθεί ο αέρας ταχύτατα μέσα από τη βελόνα. Μετά από αυτό ακολουθεί εισαγωγή σωλήνα
 • Οξυγόνο από τη ρινική οδό με κάψουλα
 • Θεραπεία οποιασδήποτε υποκείμενης κατάστασης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κλινήρης μέχρι να επανεκπτυχθεί ο πνεύμονας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Βοήθεια με διακοπή του καπνίσματος αν είναι απαραίτητη

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση δοξυκυκλίνης ή βλεομυκίνης ή πλευρόδεση με τάλκη για εμμένοντα ή υποτροπιάζοντα πνευμοθώρακα σε ασθενείς με μικρή πιθανότητα θωρακεκτομής (εμφύσημα, κυστική ίνωση).

Αντενδείξεις: Η πλευρόδεση με τάλκη μπορεί να γίνει διαμέσου θωρακοσκόπησης, αλλά δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη σαν θεραπεία σε έναν εξασθενημένο ασθενή, γιατί συνήθως γίνεται κάτω από γενική αναισθησία λόγω του πόνου.

Προφυλάξεις: Πυρετός, ήπιος-μέτριος πόνος είναι οι πιο συνήθεις παρενέργειες. Η καταστολή του μυελού αποτελεί πρόβλημα στην ενδοϋπεζωκοτική έγχυση μπλεομυκίνης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, αναπνευστικής συχνότητας, αερίων αρτηριακού αίματος σε ασθενείς που χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο.

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Δεν είναι γνωστά προληπτικά μέτρα, αλλά οι ασθενείς μπορούν να αποφύγουν κάποιους παράγοντες κινδύνου, π.χ. έκθεση σε μεγάλα υψόμετρα, πτήση σε αεροσκάφος χωρίς σταθερή ατμοσφαιρική πίεση, καταδύσεις, κάπνισμα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Μετά την απορρόφηση, πνευμονικό οίδημα από επανέκπτυξη
 • Βρογχοπλευρικά συρίγγια, που απαιτούν χειρουργική διόρθωση
 • Το χειρουργείο ενδείκνυται μετά από δύο αυτόματους πνευμοθώρακες στην ίδια πλευρά

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Σε μικρό αυτόματο πνευμοθώρακα, ο αέρας απορροφάται σε λίγες ημέρες
 • Ο αέρας που καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση απορροφάται σε 2-4 εβδομάδες

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Ασυνήθης σε αυτή την ηλικιακή ομάδα εκτός αν ακολουθεί τραύμα

Γηριατρικό: Υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το θωρακικό άλγος μπορεί να μοιάζει με οξεία στεφανιαία απόφραξη ή οξεία κοιλία

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

pneumothoraxfigure 4

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Αρτηριακή εμβολή αέρα

Ατελεκτασίες πνευμόνων

Ενδομητρίωση

Σκληρυντικοί παράγοντες για πλευροδεσία

Σταματήστε να βάζετε port-a-cath γιατί έχουν πολλές παρενέργειες

Πότε να χορηγείτε οξυγόνο στον πνευμοθώρακα

Κυστική ίνωση

Οι παράγοντες κινδύνου για τις παροξύνσεις στη χρόνια βρογχίτιδα

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Η βρογχοσκόπηση

Κυάνωση

Καταμήνιος πνευμοθώρακας

Υπερβαρικό Οξυγόνο

Παρακέντηση υπεζωκότα

Πλευρίτιδα

Κοκκύτης

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Λεμφαγγειολειομυομάτωση

Βρογχοπνευμονική δυσπλασία

www.emedi.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΛαζάνια με κολοκύθα
Επόμενο άρθροΨητή σαλάτα με χαλούμι
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Οι πιο συχνές είναι η υπερπλασία προστάτη, η προστατίτιδα και ο καρκίνος προστάτη Γράφει η  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά  Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ