Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

Κακοήθης υπέρταση

Χρήσιμες πληροφορίες για την κακοήθη υπέρταση

Κακοήθης υπέρταση είναι βαριά υπέρταση που χαρακτηρίζεται από αμφιβληστροειδοπάθεια, με ή χωρίς οίδημα της θηλής και σχετίζεται με νέκρωση μικρών αρτηριών και αρτηριολίων. Γενικά η διαστολική πίεση είναι υψηλότερη από 130 mm Hg.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Καρδιαγγειακό, Νεφροί

Επικρατέστερη ηλικία: Μέση ηλικία τα 40 χρόνια

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες < Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 • Κεφαλαλγία 40%
 • Θόλωση της όρασης 40%
 • Καρδιακά συμπτώματα (θωρακικό άλγος, δύσπνοια) 25%
 • Ναυτία και έμετοι 15%
 • Εστιακά νευρολογικά σημεία < 5%
 • Υπέρταση > 90%
 • Αμφιβληστροειδοπάθεια, βαθμού ΙΙΙ ή IV (εξιδρώματα, αιμορραγίες) με ή χωρίς οίδημα της θηλής  > 90%
 • Πνευμονικό οίδημα 50-90%
 • Stupor ή κώμα 50-90%
 • Ανησυχία 50-90%
 • Σπασμοί 50-90%

ΑΙΤΙΑ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 • Υπέρταση – 10 φορές συχνότερη σε δευτεροπαθή παρά σε ιδιοπαθή υπέρταση
 • Μη συμμόρφωση του ασθενούς με την αντιϋπερτασική αγωγή
 • Η παθοφυσιολογία σχετίζεται με αδυναμία αυτορρύθμισης της αρτηριακής πίεσης όταν αυτή είναι πολύ υψηλή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 • Αφρικανοί – Αμερικανοί
 • Κάπνισμα
 • Δευτεροπαθής υπέρταση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Βαριά υπέρταση χωρίς αμφιβληστροειδοπάθεια – σκεφτείτε φαιοχρωμοκύττωμα, διακοπή κλονιδίνης, βρώση τυραμίνης σε συνδυασμό με χρήση αναστολέων της μονοαμινοξειδάσης
 • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι (90%)
 • Αιματουρία (90%)
 • Πρωτεϊνουρία (90%)
 • Αζωθαιμία (90%)
 • Μείωση της κάθαρσης κρεατινίνης (90%)
 • Υποκαλιαιμική αλκάλωση (90%)
 • Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία (50-90%)
 • Θρομβοκυτταροπενία (50-90%)
 • Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (50-90%)

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Ινιδοειδής νέκρωση των αρτηριολίων (> 90%)
 • Αλλοιώσεις των σπειραμάτων σαν “φλοιός κρεμμυδιού” (50-90%)
 • Αποδόμηση των νεφρικών σωληναρίων (50-90%)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • Υπερηχογράφημα νεφρών: μικροί νεφροί
 • Σπινθηρογράφημα νεφρών: ελάττωση της πρόσληψης του ιστοτόπου (καλύτερα να μη γίνεται)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εισαγωγή στο νοσοκομείο, εντατική θεραπεία κάτω από συνεχή αιμοδυναμική παρακολούθηση, όπως ορίζεται από την κλινική κατάσταση

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σκοπός είναι η ύφεση των συμπτωμάτων, η μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης στα 100 mm Hg (ή της μέσης αρτηριακής πίεσης < 120 mm Hg) και η διατήρηση διούρησης άνω των 20 mL/ώρα. Απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία του εγκεφάλου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κλινοστατισμός

ΔΙΑΙΤΑ

Φτωχή σε νάτριο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Να δοθεί έμφαση στην ανάγκη συμμόρφωσης του ασθενούς με τη θεραπευτική αγωγή

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Νιτροπρωσσικό νάτριο: 0,3 mcg/Kg/λεπτό  (25-50 mcg/λεπτό) ΕΦ έγχυση και τιτλοποίηση, μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, μέχρι ένα μέγιστο 10 mcg/Kg/λεπτό. Άμεση δράση, ιδανικό για ασθενείς με ισχαιμία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, διαχωρισμό της αορτής (σε συνδυασμό με ένα β-αποκλειστή) ή ενδοκρανιακή αιμορραγία. Αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης
 • Τριμεθαφάνη: 0,5-1 mg/λεπτό (500 mg/500mL D5W) και τιτλοποίηση. Άμεση δράση, φάρμακα δεύτερης σειράς, όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί το νιτροπρωσσικό νάτριο
 • Λαβηταλόλη: αρχικά 20 mg ΕΦ μέσα σε 2 λεπτά, στη συνέχεια συνεχώς αυξανόμενες δόσεις (40-80 mg) σε μεσοδιάστημα 10 λεπτών, μέχρι να φτάσει η αρτηριακή πίεση στα επιθυμητά επίπεδα ή να έχουν χορηγηθεί συνολικά 300 mg. Η εμπειρία με το φάρμακο στην κακοήθη υπέρταση είναι μικρή, φαίνεται όμως, ότι ωφελεί λόγω συνδυασμού α- και β-ανασταλτικής δράσης. Να αποφεύγεται σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, άσθμα και κολποκοιλιακό αποκλεισμό
 • Διαζοξείδη: 1-3 mg υπογλώσσια, ενδιάμεση έναρξη δράσης, φάρμακο εκλογής όταν δεν απαιτείται επεμβατικός αιμοδυναμικός έλεγχος. Αντενδείκυται σε διαχωρισμό της αορτής
 • Υδραλαζίνη: 5-15 mg ΕΦ. Επαναλάβετε τις ίδιες δόσεις ανάλογα με την ανάγκη. Η θεραπεία εκλογής για τις εγκύους
 • Φαιντολαμίνη: 2-5 mg ΕΦ. Φάρμακο εκλογής σε υποψία φαιοχρωμοκυττώματος, διακοπής κλονιδίνης, τραύμα του ΚΝΣ ή κρίση αναστολέων της ΜΑΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της νεφρικής λειτουργίας και της γενικής εξέτασης ούρων

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Σωστή ρύθμιση της υπέρτασης

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Εγκεφαλοπάθεια
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Αμφιβληστροειδοπάθεια

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Με θεραπεία 5ετής επιβίωση > 70%, νεφρική ανεπάρκεια στο 50%
 • Χωρίς θεραπεία, θνητότητα > 90%

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Νεφραγγειακή υπέρταση
 • Οξεία σπειραματονεφρίτιδα
 • Αγγειΐτιδα, νεφρική προσβολή
 • Φαιοχρωμοκύττωμα
 • Προεκλαμψία

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Η εγκεφαλοπάθεια μπορεί να προκληθεί από χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, σε σύγκριση με τους ενήλικες

Γηριατρικό: Υψηλότερη θνητότητα

ΚΥΗΣΗ

Η υδραλαζίνη είναι το φάρμακο εκλογής. Αντιμετωπίστε την εκλαμψία

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

iStock 859833110

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για την αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Υπερτασική κρίση

Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση;

Αλδοστερόνη

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ