Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Πνευμονική καρδία

Χρήσιμες πληροφορίες για την πνευμονική καρδία

Πνευμονική καρδία είναι διαταραχή στην πνευμονική κυκλοφορία του αίματος, η οποία οδηγεί σε δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας.

 • Οξεία πνευμονική καρδία – οξεία διάταση της δεξιάς κοιλίας ως αποτέλεσμα πνευμονικής υπέρτασης, συνηθέστερη αιτία της οποίας είναι η μαζική πνευμονική εμβολή
 • Χρόνια πνευμονική καρδία – υπερτροφία και διάταση της δεξιάς κοιλίας που προκαλείται από νόσους του πνευμονικού παρεγχύματος και/ή του αγγειακού δικτύου

Επηρεαζόμενα συστήματα: Καρδιαγγειακό, Αναπνευστικό

Επικρατέστερη ηλικία: > 45 ετών

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

 • Δύσπνοια, βήχας, παραγωγή πτυέλων
 • Ορθόπνοια, κυάνωση
 • Διατεταμένες φλέβες του τραχήλου με επίταση των κυμάτων α- και ν-
 • Παραστερνικό πνευμονικό φύσημα, ψηλαφητός Ρ2, 3ος τόνος δεξιάς κοιλίας (S3)
 • Έντονο πνευμονικό στοιχείο του 2ου τόνου
 • Φύσημα ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας
 • Διάχυτοι εισπνευστικοί και εκπνευστικοί ρόγχοι
 • Συριγμός
 • Ηπατομεγαλία, ενώ μερικές φορές, το ήπαρ είναι σφύζον
 • Ασκίτης, περιφερικό οίδημα

ΑΙΤΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Νόσοι που επηρεάζουν τη δομή του πνευμονικού βρογχικού δέντρου:

 • Χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες
 • Διάχυτες, διάμεσες πνευμονικές νόσοι: ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, ίνωση προκαλούμενη από ακτινοβολία
 • Πνευμονική εκτομή
 • Κοκκιιωματώδεις παθήσεις: σαρκοείδωση, ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ηωσινόφιλο κοκκίωμα
 • Βρογχεκτασίες
 • Κυστική ίνωση
 • Κακοήθης διήθηση

Νόσοι που επηρεάζουν την πνευμονική κυκλοφορία: 

 • Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση
 • Πνευμονική εμβολή
 • Πνευμονική αγγειακή νόσος δευτεροπαθής σε συστηματική νόσο
 • Χρήση ενδοφλεβίως ναρκωτικών

Νόσοι που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του θωρακικού κλωβού:

 • Παχυσαρκία
 • Κυφοσκολίωση
 • Νευρομυϊκές παθήσεις
 • Σύνδρομο “ύπνου – άπνοιας”

Χρόνια υποξία σε μεγάλο υψόμετρο 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Κατάχρηση καπνού
 • Διαμονή σε μεγάλα υψόμετρα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Πρωτοπαθής νόσος της αριστερής καρδιάς
 • Συγγενής καρδιοπάθεια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Αιματοκρίτης – συχνά, ανεβασμένος
 • pO2 ελαττωμένη

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Στοιχεία ενδεικτικά της υποκείμενης αιτίας
 • Υπερτροφική, διατεταμένη δεξιά κοιλία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΗΚΓ – υπερτροφία δεξιάς κοιλίας (συχνά χωρίς παθολογικά ευρήματα)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • Ακτινογραφία θώρακα – στοιχεία της πρωτοπαθούς αιτίας, διόγκωση του δεξιού κόλπου, της δεξιάς κοιλίας και της πνευμονικής αρτηρίας
 • Υπερηχογράφημα – διαστάσεις δεξιάς κοιλίας, εκτίμηση της ανεπάρκειας της τριγλώχινας και ποσοτική εκτίμηση, με τη μέθοδο Doppler, της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Καθετηριασμός των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων για τη μέτρηση των πιέσεων της κοιλίας και της πνευμονικής αρτηρίας, καθώς και για τον αποκλεισμό συγγενούς καρδιοπάθειας ως αίτιο της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωτερικός ασθενής

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Επιθετική αντιμετώπιση με αντιβιοτικά των οξέων λοιμώξεων των αναπνευστικών οδών
 • Αποφυγή ερεθιστικών ουσιών (όπως καπνός τσιγάρου) καθώς και κατασταλτικών και ηρεμιστικών που μπορεί να μειώσουν την αναπνευστική προσπάθεια
 • Το αίτιο της πνευμονικής καρδίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε επαρκώς. Η φλεβοτομή μπορεί να βοηθήσει σε μερικές περιπτώσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όση μπορεί να ανεχτεί ο ασθενής

ΔΙΑΙΤΑ

Ελαφρά μείωση της πρόσληψης άλατος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Διαιτητικοί περιορισμοί
 • Προσοχή για την εμφάνιση των σημείων του οιδήματος
 • Έντονη ανάγκη επαρκούς ανάπαυσης
 • Αναφορά στην τοπική υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας για φροντίδα κατ’ οίκον (οξυγόνο, αναρρόφηση, κλπ.)
 • Αναφορά σημείων πιθανής λοίμωξης στον θεράποντα ιατρό
 • Αποφυγή λήψης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, ειδικά κατασταλτικών

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Ο2 σε ροή τέτοια ώστε η μερική πίεση Ο2 του αρτηριακού αίματος να παραμένει > 60 mm Hg. Σε ασθενείς με κατακράτηση CO2 χρειάζεται φροντίδα ώστε η χορήγηση Ο2 να μην καταστείλει το αντανακλαστικό της αναπνοής που οδηγείται από την υποξία
 • Βρογχοδιασταλτικά – (όπως μεταπροτερενόλη, αλμπουτερόλη) σε τακτικό σχήμα ημερήσιας χορήγησης, κάθε 6 ώρες ή και συχνότερα αν χρειαστεί
 • Διουρητικά (όπως η φουροσεμίδη) για ανακούφιση από την κατακράτηση υγρών. Η δόση ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες
 • Αγγειοδιασταλτικά όπως υδραλαζίνη, νιφεδιπίνη, διλτιαζέμη, προζασίνη) μπορούν να δοκιμαστούν αν τα άλλα συντηρητικά μέτρα αποτύχουν. Η επιτυχία αυτών των φαρμάκων μπορεί να αποδειχθεί μόνο αν χορηγηθούν συγχρόνως με επεμβατική αιμοδυναμική παρακολούθηση και ορίζεται ως η > 20% πτώση στην πνευμονική αγγειακή αντίσταση, σε συνδυασμό με πτώση ή καμμία αλλαγή στην πνευμονική αρτηριακή πίεση και με αύξηση ή καμία μεταβολή της καρδιακής παροχής. Κατά την έναρξη της αγωγής ,ε αυτά τα φάρμακα χρειάζεται παρακολούθηση γιατί μπορεί να εμφανιστεί συστηματική υπόταση

Αντενδείξεις: Ποικίλλουν ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο φάρμακο, την αναπνευστική και την αιμοδυναμική κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενούς

Προφυλάξεις: Διουρητικά – χρειάζεται παρακολούθηση των ηλεκτρολυτών καθώς μεγάλη απώλεια καλίου και χλωρίου μπορεί να οδηγήσουν σε βαριά μεταβολική αλκάλωση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Οι απόψεις για τη χρησιμοποίηση της διγοξίνης σε δόση 0,125 – 0,25 mg/ημέρα παραμένουν διφορούμενες όσον αφορά την αντιμετώπιση της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Τα ευεργετικά αποτελέσματα δεν είναι τόσο εμφανή όσο στις περιπτώσεις αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών και οι συνεπακόλουθες αρρυθμίες αποτελούν πάντα ένα πρόβλημα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Εξαρτάται από τη βαρύτητα της υποκείμενης πάθησης και την έκταση της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Διακοπή καπνίσματος

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Σχετίζεται με το υποκείμενο αίτιο της πνευμονικής καρδιάς

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γηριατρικό: Ο μεταβολισμός των κατασταλτικών και των ναρκωτικών μπορεί να είναι βραδύς, επομένως και το αντανακλαστικό της αναπνοής αυτών των ασθενών μπορεί να επηρεαστεί για παρατεταμένες περιόδους

ΚΥΗΣΗ

Η ασθενής θα πρέπει επειγόντως να επισκεφθεί καρδιολόγο, καθώς οι επιπτώσεις από την ανάγκη για αύξηση της παροχής της δεξιάς καρδιάς, μπορεί να είναι βαριές

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

 16

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για την πνευμονική εμβολή

Χρήσιμες πληροφορίες για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Χρήσιμες πληροφορίες για την αμιάντωση

Τοξικότητα δακτυλίτιδας

Χρήσιμες πληροφορίες για τις βρογχεκτασίες

Φυσικές θεραπείες της πνευμονικής ίνωσης

Ανεπάρκεια τριγλώχινας

Σύνδρομο Pickwick

Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Πλευρίτιδα

Πνευμονική Υπέρταση

Οι προϋποθέσεις κάλυψης οξυγόνου από τον ΕΟΠΥΥ

Μεταμόσχευση πνεύμονος

Οξυγονοθεραπεία

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΠνευμονική εμβολή
Επόμενο άρθροΠνευμονία από μυκόπλασμα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς να διατηρήσετε την υγεία του λεμφικού σας συστήματος

Πώς να διατηρήσετε την υγεία του λεμφικού σας συστήματος. Φροντίστε την υγεία του λεμφικού σας συστήματος και παραμείνετε υγιείς Παρόμοια με τον τρόπο με τον...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ