Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Χολέρα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη Χολέρα

Χολέρα είναι οξεία λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το Δονάκιο της χολέρας. Χαρακτηρίζεται από βαριά διάρροια με ταχεία έκπλυση από υγρά και ηλεκτρολύτες καθώς και από εμέτους, μυϊκές κράμπες και ατονία.

Η συνήθης πορεία είναι οξεία νόσηση, χρόνια νόσηση και υποτροπές.

 • Η κλινική πορεία διαρκεί 3-5 ημέρες και, κατά τα αρχικά στάδια της νόσου, ο βαριά προσβεβλημένος ασθενής μπορεί να χάνει μέχρι και ένα λίτρο υγρών την ώρα

Επηρεαζόμενα συστήματα: Γαστρεντερικό

Επικρατέστερη ηλικία: Προσβάλλονται όλες οι ηλικίες

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

 • Επιγαστρική δυσφορία
 • Ανορεξία
 • Ανουρία
 • Απάθεια
 • Κυάνωση
 • Ελάττωση της σπαργής του δέρματος
 • Αφυδάτωση
 • Ανώδυνη διάρροια
 • Βύθιοι καρδιακοί τόνοι
 • Αιφνίδια διούρηση
 • Αρρυθμίες
 • Πυρετός
 • Υπόταση
 • Υποθερμία
 • Υποογκαιμική καταπληξία
 • Αυξημένοι ή ελαττωμένοι εντερικοί ήχοι
 • Λήθαργος
 • Αίσθημα κακουχίας
 • Κοιλία χωρίς ευαισθησία
 • Ολιγουρία
 • Διάρροια σαν ρυζόνερο
 • Σπασμοί
 • Μάτια “βυθισμένα” στους κόγχους
 • Ταχυκαρδία
 • Δίψα
 • Έμετοι
 • “Δάχτυλα πλύστρας”
 • Αδυναμία
 • Αδύναμες περιφερικές σφύξεις

ΑΙΤΙΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

 • Εντεροτοξίνη που εκκρίνεται από τους αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς
 • Δονάκιο της χολέρας (0 – ομάδας 1)
 • Ανθρώπινος ξενιστής
 • Μολυσμένα τρόφιμα
 • Μολυσμένο νερό
 • Μολυσμένα στρείδια

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΟΛΕΡΑΣ

 • Ταξίδι ή διαμονή σε ενδημικές εστίες
 • Κατανάλωση μολυσμένου νερού ή τροφίμων
 • Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο (σπάνια)
 • Σε περιοχές όπου ενδημεί η νόσος, ή ηλικία κάτω των 5 ετών
 • Η προσβολή είναι πιο βαριά σε άτομα ομάδας αίματος 0, σε σύγκριση με άτομα ομάδας ΑΒ
 • Άτομα με χαμηλή έκκριση γαστρικών οξέων
 • Γαστρεκτομή
 • Άτομα που λαμβάνουν αντιόξινα σκευάσματα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΟΛΕΡΑΣ

Άλλα αίτια βαριάς διάρροιας και αφυδάτωσης (π.χ. Shigella, E. Coli, ιοί)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

 • Καλλιέργεια κοπράνων – σε επιλεγμένα υλικά (TCBS)
 • Συγκολλητινοαντίδραση με ειδικά αντισώματα
 • Μικροσκόπηση σε σκοτεινό πεδίο – χαρακτηριστική κινητικότητα του δονακίου στα κόπρανα
 • Αύξηση του τίτλου των μικροβιοκτόνων αντισωμάτων σε άτομο που δεν έχει, προηγουμένως, εμβολιασθεί

Εργαστηριακά ευρήματα της βαριάς αφυδάτωσης:

 • Οξυαιμία
 • Οξέωση
 • Υποκαλιαιμία
 • Υπονατριαιμία
 • Υποχλωραιμία
 • Υπογλυκαιμία
 • Αύξηση του ειδικού βάρους
 • Πολυκυτταραιμία
 • Ήπια πολυμορφοπυρηνική λευκοκυττάρωση

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο – προσκόλληση του οργανισμού στο βλεννογόνο
 • Άθικτος βλεννογόνος
 • Κυτταρική διήθηση του χορίου
 • Αυξημένη κυτταρική διήθηση του βλεννογόνου
 • Αγγειακή συμφόρηση
 • Λεμφοειδής υπερπλασία των πλακών του Peyer
 • Λεμφοειδής υπερπλασία των μεσεντέριων λεμφαδένων
 • Λεμφοειδής υπερπλασία του σπλήνα
 • Εγκεφαλικό οίδημα
 • Οξεία σωληναριακή νεφροπάθεια
 • Πνευμονικό οίδημα
 • Υαλώδεις μεμβράνες
 • Βρογχοπνευμονία
 • Εστιακή μυοκαρδιακή νέκρωση
 • Εξάντληση των λιποειδών των επινεφριδίων
 • “Σωληνοποίηση” της στηλιδωτής ζώνης του φλοιού των επινεφριδίων

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • Ακτινογραφία κοιλίας – ειλεός
 • Ακτινογραφία θώρακα – μικροκαρδία

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Κλινική εξέταση και ιατρικό ιστορικό στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ιστορικό προσφάτου ταξιδιού

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωτερικός ασθενής σε ήπια περιστατικά, εισαγωγή στο νοσοκομείο σε νόσηση μετρίας ή μεγάλης βαρύτητας

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Εκτίμηση της ποσότητας των απωλεσθέντων υγρών (μπορεί να γίνει σύγκριση του βάρους του ασθενή πριν και μετά τη νόσηση)
 • Αγωγή ενυδάτωσης. Από του στόματος για ήπια έως μετρίως σοβαρά περιστατικά. Οι ασθενείς με βαριά αφυδάτωση θα χρειαστούν παρεντερική αποκατάσταση των υγρών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κλινοστατισμός μέχρις υφέσεως των συμπτωμάτων και επανάκτησης των δυνάμεων

ΔΙΑΙΤΑ

Μικρά, συχνά γεύματα όταν σταματήσουν οι έμετοι και επανέλθει η όρεξη του ασθενούς

ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

-Ενυδάτωση από του στόματος

Για ήπια νόσηση:

 • Διάλυμα για από του στόματος ενυδάτωση

-Παρεντερική ενυδάτωση

Ασθενείς με βαριά αφυδάτωση:

 • Ενδοφλέβια ενυδάτωση ακολουθείται από χορήγηση από του στόματος ή μέσω ρινογαστρικού καθετήρα διαλύματος γλυκόζης ή σακχαρόζης – ηλεκτρολυτών

-Αντιβιοτικά:

 • Για ενήλικες και μεγάλα παιδιά: δοξυκυκλίνη – 300 mg εφ’ άπαξ ή 100 mg δύο φορές την ημέρα, για 3 ημέρες ή τετρακυκλίνη 50 mg/Kg/ημέρα για 3 ημέρες
 • Για τα παιδιά τριμεθοπρίμη – σουλφαμεθοξαζόλη 8 mg/Kg σουλφαμεθοξαζόλης ημερησίως, διαιρούμενα σε δόσεις κάθε 12 ώρες. Αυτή η δόση αντιστοιχεί σε 1 mL/Kg εναιωρήματος τριμεθοπρίμη – σουλφαμεθοξαζόλη. Εναλλακτικά, φουραζολιδόνη 5-10 mg/Kg/ημέρα διαιρεμένα ανά 6 ώρες για 3 ημέρες
 • Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: φουραζολιδόνη 100 mg 4 φορές την ημέρα x 7-10 ημέρες

Αντενδείξεις: 

 • Οι τετρακυκλίνες αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για τα παιδιά κάτω των 8 ετών
 • Η φουραζολιδόνη και το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσουν αντίδραση του τύπου της δισουλφιράμης. Να αποφεύγεται η σύγχρονη λήψη

Προφυλάξεις: Οι τετρακυκλίνες ευαισθητοποιούν στο φως. Να χρησιμοποιούνται ειδικές προστατευτικές οθόνες

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις: Να αποφεύγεται η λήψη τετρακυκλινών ταυτόχρονα με προϊόντα γάλακτος, αντιόξινα ή σκευάσματα σιδήρου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Παρακολούθηση ασθενούς μέχρις υποχώρησης των συμπτωμάτων

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Καθαρισμός του νερού
 • Προσεκτική διαλογή τροφίμων, όπως, αποφυγή ακαθάριστων ωμών φρούτων και λαχανικών, ωμών ή όχι καλά μαγειρεμένων θαλασσινών
 • Εντερικές προφυλάξεις
 • Χορήγηση τετρακυκλίνης όταν υπάρχει πιθανή επαφή με φορείς της νόσου
 • Η λοίμωξη επιφέρει μακροχρόνια ανοσοποίηση

Προφυλακτικός εμβολιασμός (καλύτερα να μη γίνεται):

 • Στο 50% είναι αποτελεσματικός για 3 έως 6 μήνες
 • Δεν ενδείκνυται παρά μόνο αν απαιτείται από τη χώρα προορισμού του ταξιδιώτη και τότε, αρκεί μία μόνο δόση
 • Χορήγηση συγχρόνως με εμβολιασμό κατά του κίτρινου πυρετού, μπορεί να ελαττώσει την απάντηση στο εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού
 • Συχνά συνοδεύεται από τοπικές αντιδράσεις
 • Συστηματικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν πυρετό και αδυναμία

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Υποογκαιμικό shock
 • Χρόνια λοίμωξη των χοληφόρων οδών
 • Η θνητότητα φθάνει στο 50% χωρίς θεραπεία
 • Διακοπτόμενη αποβολή κοπράνων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Επιθετική αντιμετώπιση, από του στόματος ή ενδοφλέβια, μπορεί να αποβεί σωτήρια
 • Προσεκτική απομάκρυνση των ανθρωπίνων απεκκρίσεων
 • Η αντιβιοτική αγωγή ελαττώνει τη διάρκεια και τη μολυσματικότητα της νόσου
 • Θνητότητα μικρότερη από 1% με την κατάλληλη υποστηρικτική φροντίδα
 • Αύξηση της θνητότητας όταν επέλθει υπογκαιμικό shock

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αύξηση του κινδύνου νόσησης όταν συνυπάρχει γαστρική αχλωρυδρία

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: 

 • Η γαλουχία προφυλάσσει κατά της χολέρας
 • Το εμβόλιο δε συνιστάται σε παιδιά μικρότερα των 6 μηνών

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Cholera 1024x1024

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Σιγκέλλωση

Οξεία διάρροια

Ενυδάτωση από του στόματος

Αντιμετώπιση οξείας διάρροιας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα βακτήρια

Λοίμωξη από σαλμονέλα

Γαστρεντερίτιδα

Ο ιός του Έμπολα

Όταν ταξιδεύετε σε προορισμούς υψηλού κινδύνου

Κρυπτοσποριδίωση

Χρήσιμες πληροφορίες για την τετρακυκλίνη

Κοτριμοξαζόλη

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΑγριομηλιά
Επόμενο άρθροΠασχαλιά
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Όλοι πρέπει να λαμβάνουν βιταμίνη D3 και K2

Όλοι πρέπει να λαμβάνουν βιταμίνη D3 και K2. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με πολλές ασθένειες Είναι σημαντική η συνεργιστική σχέση μεταξύ της βιταμίνης...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ