Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΠυελονεφρίτιδα

Πυελονεφρίτιδα

Χρήσιμες πληροφορίες για την πυελονεφρίτιδα

 • Η οξεία πυελονεφρίτιδα είναι ένα σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από εντοπισμένο άλγος στην οσφύ ή στα λαγόνια σε συνδυασμό με συστηματικά συμπτώματα, όπως, πυρετός, ρίγη και ατονία. Προκαλείται από λοίμωξη του νεφρικού παρεγχύματος και των αθροιστικών σωληναρίων συνοδευόμενη από πυουρία και συχνά βακτηριαιμία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σηπτική καταπληξία και θάνατο
 • Η χρόνια πυελονεφρίτιδα είναι η παθολογοανατομική εικόνα της προοδευτικής προσβολής του διαμέσου ιστού και των αθροιστικών σωληναρίων, καθώς και η ακτονολογική εικόνα της ανάπτυξης ουλών στο νεφρό και παραμόρφωση του καλυκικού συστήματος που πιστεύεται ότι οφείλονται σε βακτηριακή λοίμωξη, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ή σε συνδυασμό και των δύο

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νεφρικό/Ουροποιητικό

Επικρατέστερη ηλικία: Όλες οι ηλικίες, ιδιαίτερα > 50

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες < Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ

Στους ενήλικες:

 • Πυρετός πάνω από 38,5 ℃
 • Ρίγη
 • Ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο άλγος στην περιοχή της οσφύος
 • Κακουχία
 • Μυαλγίες
 • Ανορεξία
 • Ναυτία
 • Έμετοι
 • Διάρροια
 • Κεφαλαλγία
 • Δυσουρικά ενοχλήματα
 • Συχνουρία
 • Επιτακτική ούρηση
 • Βάρος στην υπερηβική περιοχή
 • Άλγος στην οσφύ κατά την ψηλάφηση ή πλήξη (Σημείο Giordano θετικό)
 • Από κανένα αντικειμενικό εύρημα έως σημεία σηπτικής καταπληξίας

Στα νεογνά και τα παιδιά:

 • Πυρετός
 • Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους ή απώλεια βάρους
 • Συμπτώματα από το γαστρεντερικό
 • Μηνιγγίτιδα
 • Σπασμοί
 • Σήψη
 • Ίκτερος ή γκρίζα απόχρωση δέρματος
 • Μάζα στην οσφύ
 • Αιματουρία
 • Ενούρηση
 • Κολπικό έκκριμα, άλγος ή κνησμός του αιδοίου στα κορίτσια

ΑΙΤΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ

 • E. coli (75%)
 • Άλλα gram (-) βακτηρίδια όπως, Proteus Mirabilis, Klebsiella και Enterobacter
 • Enterococcus
 • Staphylococcus epidermis, σαπροφυτικός και aerius
 • Leprospira
 • Salmonella typhi
 • Mycoplasma
 • Αναερόβια

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ

 • Υποκείμενες ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος
 • Μόνιμος ουροκαθετήρας
 • Νεφρολιθίαση
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Ανοσοανεπάρκεια
 • Ηλικιωμένες, ιδρυματοποιημένες γυναίκες
 • Οξεία πυελονεφρίτιδα κατά τον προηγούμενο χρόνο

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Νεφρική ισχαιμία
 • Οξεία θρόμβωση της νεφρικής φλέβας
 • Οξεία απόφραξη της νεφρικής αρτηρίας
 • Αποφρακτική ουροπάθεια
 • Οξεία σπειραματονεφρίτιδα
 • Οξεία βακτηριακή πνευμονία
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Οξεία ηπατίτιδα
 • Χολοκυστίτιδα
 • Οξεία παγκρεατίτιδα
 • Σκωληκοειδίτιδα
 • Διάτρηση σπλάχνων
 • Έμφρακτο σπληνός
 • Απόφραξη αορτής
 • Οξεία φλεγμονώδη νόσος της ελάσσονας της ελάσσονας πυέλου
 • Έρπης ζωστήρας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ

 • Καλλιέργεια ούρων > 100.000 αποικίες/ml
 • Πυουρία
 • Λευκοκυτταρικοί κύλινδροι
 • Αιματουρία και ήπια πρωτεϊνουρία
 • Λευκοκυττάρωση
 • Καλλιέργεια αίματος

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα: Αντιβιοτικά

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οξεία:

 • Δημιουργία αποστημάτων με ουδετερόφιλα
 • Μείωση των σπειραμάτων
 • Η περιοχή της λοίμωξης επεκτείνεται σφηνοειδώς στην μυελώδη μοίρα

Χρόνια:

 • Ίνωση
 • Μείωση του νεφρικού ιστού
 • Δημιουργία ουλών
 • Διάταση και παραμόρφωση των καλύκων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Έκπλυση της ουροδόχου κύστεως
 • Δέσμευση αντισωμάτων σε βακτηρίδια ή δοκιμασία ABC

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Σπινθηρογράφημα με γάλλιο

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Κυστεοσκόπηση με καθετηριασμό του ουρητήρα
 • Υπερηχογράφημα
 • Ενδοφλέβια πυελογραφία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Χρειάζεται νοσηλεία μόνο σε περίπτωση οξείας νόσου που ο ασθενής είναι σηπτικός

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Εάν χρειάζεται χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως
 • Θεραπευτικά σχήματα με την χρήση αντιβιοτικών ανάλογα με τα αποτελέσματα των καλλιεργειών και της ευαισθησίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ότι ανέχεται ο ασθενής

ΔΙΑΙΤΑ

Ενισχύουμε τη λήψη υγρών

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Γενταμυκίνη, τομπραμυκίνη ή νετιλμικίνη σε δόση εφόδου 1,5 mg/kg και μετά 1 mg/kg ανά 8ωρο εάν η κρεατινίνη είναι < 1,5 mg% και αμπικιλλίνη 1 gr ανά 6ωρο, κεφοπεραζίνη 1 gr ανά 12ωρο, ή πιπερακιλλίνη 2 gr ανά 6ωρο (οι κεφαλοσπορίνες και η πιπερακιλλίνη σε περιπτώσεις λοιμώξεων κοινότητας πιθανόν να μην χρειάζονται. Η πιπερακιλλίνη χρησιμοποιείται εάν υποψιαζόμαστε λοίμωξη από Pseudomonas aeruginosa)
 • Ανταπόκριση σε 48 ώρες (95% των ασθενών), ο σθενής εξέρχεται με την κατάλληλη αγωγή per os (ένα από: τριμεθοπρίμη 160 mg/σουλφαμεθοξαζόλη 800 mg ανά 12ωρο, κεφαλεξίνη 500 mg ανά 6ωρο, ναλιδιξικό οξύ 1 gr ανά 6ωρο), αφού ο ασθενής παραμένει απύρετος για 48 ώρες, συνεχίζουμε την θεραπεία για 2 εβδομάδες στις γυναίκες και για 6 εβδομάδες στους άνδρες
 • Καμία ανταπόκριση στις 48 ώρες (5% των ασθενών) – επανεκτίμηση, επαναξιολόγηση των καλλιεργειών, εάν δεν τίθεται πρόβλημα διαφορικής διαγνωστικής προχωρήστε σε υπερηχογράφημα ή ενδοφλέβια πυελογραφία – συνεχίστε την αγωγή
 • Μόνο σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου – τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, κεφαλεξίνη ή αμοξυκιλλίνη με κλαβουνικό οξύ
 • Σε γυναίκες με ήπια συμπτωματολογία – εφ’ άπαξ δόση τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλης ή αμοξικιλλίνη 3 gr

Αντενδείξεις:

 • Αλλεργίες στην πενικιλλίνη και στις σουλφόνες
 • Σε νεφρική ανεπάρκεια – νιτροφουραντοΐνη, τετρακυκλίνες, σουλφοναμίδες

Προφυλάξεις: 

 • Προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων των αμινογλυκοσιδών
 • Σε νεφρική ανεπάρκεια χορηγείστε αμινογλυκοσίδες μόνο για 1-2 ημέρες ή χρησιμοποιείστε αζτρεονάμη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Με καλλιέργειες ούρων κατά την 2η, 6η και 12η εβδομάδα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 • Επέκταση της λοιμώξεως: στα οστά, το ενδοκάρδιο, τον οφθαλμό
 • Μπορεί να επιλέξει τη εγκυμοσύνη με αποτέλεσμα λιποβαρή νεογνά
 • Σηπτική καταπληξία και θάνατος
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Παρενέργειες των αντιβιοτικών

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Το 95% ανταποκρίνεται σε 48 ώρες

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Μη ειδική συμπτωματολογία, ίκτερος, ενούρηση, σήψη

Γηριατρικό:

 • Μπορεί να εκδηλωθεί σαν σύγχυση
 • Ίσως διαταραχή προσωπικότητας

ΚΥΗΣΗ

Η πιο συχνή επιπλοκή κατά την οποία απαιτείται νοσηλεία

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

pyelonephritis

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Οσφυαλγία

Ουρολιθίαση

Νεφροπάθεια από αναλγητικά

Νεφρωνόφθιση

Στενώματα νεφρών και ουρητήρων

Επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις

Γιατί οι γυναίκες υποφέρουν από συχνές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος

Μήπως έχετε νεφροπάθεια;

Μήπως έχετε δυσκολία στην ούρηση;

Καντιντίαση

Τα βότανα για την κυστίτιδα

Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος στις γυναίκες

Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος στους άνδρες

Υπερηχογράφημα νεφρών

Μάθετε να αξιολογείτε την γενική ούρων

Ουρολοίμωξη

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση

Οξεία πυελονεφρίτιδα

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΠυλαία υπέρταση
Επόμενο άρθροΡοδόχρους ακμή
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Οι πιο συχνές είναι η υπερπλασία προστάτη, η προστατίτιδα και ο καρκίνος προστάτη Γράφει η  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά  Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ